Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании специальной экономической зоны "Закарпатье"

Проект закона Украины от 09.10.2015 № 3276
Дата рассмотрения: 09.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про створення спеціальної економічної зони "Закарпаття"

Цей Закон визначає правовий режим, економічні умови та принципи здійснення господарської та інвестиційної діяльності на території спеціальної економічної зони "Закарпаття" (далі - СЕЗ "Закарпаття")

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Метою створення СЕЗ "Закарпаття" є прискорений розвиток закарпатського регіону шляхом залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва, збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, створення високоефективних конкурентоспроможних виробництв, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та підприємництва, збільшення поставок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури.

1.2. СЕЗ "Закарпаття" створюється на території Закарпатської області на строк 20 років площею 737,9 гектара згідно з картою території, яка є невід'ємною частиною цього Закону.

Стаття 2. Органи управління СЕЗ "Закарпаття"

Органами управління СЕЗ "Закарпаття" є:

Закарпатська обласна рада;

Закарпатська обласна державна адміністрація;

орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Закарпаття".

Стаття 3. Повноваження Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної адміністрації щодо управління СЕЗ "Закарпаття"

1. Закарпатська обласна рада та Закарпатська обласна державна адміністрація здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. До повноважень Закарпатської обласної ради, крім повноважень, передбачених іншим законодавством, також належать:

внесення пропозицій щодо змін режиму економічної діяльності на території спеціальної економічної зони "Закарпаття" в порядку, встановленому законодавством України;

укладення з органом господарського розвитку спеціальної економічної зони "Закарпаття" угод про передачу в його користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на території зони, та природних ресурсів місцевого значення.

Стаття 4. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Закарпаття"

1. Органом господарського розвитку спеціальної економічної зони "Закарпаття" (далі - орган господарського розвитку) є юридична особа, уповноважена або спеціально створена Закарпатською обласною державною адміністрацією в організаційно-правовій формі відповідно до законодавства України.

Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Закарпаття" затверджується Закарпатською обласною державною адміністрацією.

2. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Закарпаття" належить:

розроблення і забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку спеціальної економічної зони "Закарпаття";

укладення договору (контракту) з інвестором (інвесторами);

розроблення та здійснення комплексу організаційних заходів по залученню фінансових ресурсів, у тому числі власних коштів підприємств та організацій (включаючи іноземні), а також благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб;

організація підготовки та перепідготовки кадрів;

здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності, правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території зони;

облаштування території спеціальної економічної зони "Закарпаття";

будівництво об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури;

розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів на виконання підрядних робіт, пов'язаних з облаштуванням території спеціальної економічної зони "Закарпаття", будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитком мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів на експлуатацію об'єктів інфраструктури;

укладення договорів оренди земельних ділянок та об'єктів інфраструктури в спеціальній економічній зоні "Закарпаття" із суб'єктами господарювання у межах повноважень, наданих органами місцевого самоврядування;

реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом та делегованих органами місцевого самоврядування.

Стаття 5. Суб'єкти СЕЗ "Закарпаття"

1. Суб'єктами СЕЗ "Закарпаття" є суб'єкти господарювання - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Закарпаття" і реалізують на цій території інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Закарпаття" як суб'єкти СЕЗ "Закарпаття". Вартість таких інвестиційних проектів має бути еквівалентною не менше:

500 тис. доларів США - у харчовій промисловості та промисловості з переробки сільськогосподарської продукції;

700 тис. доларів США - у будівництві, енергетиці, сфері транспорту;

1 млн. доларів США - у машинобудуванні та приладобудуванні.

Перелік пріоритетних видів економічної діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Закарпаття" укладає договір (контракт) щодо умов реалізації інвестиційного проекту та видає суб'єктам СЕЗ "Закарпаття" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.

Стаття 6. Державна реєстрація суб'єктів СЕЗ "Закарпаття"

1. На території СЕЗ "Закарпаття" державна реєстрація суб'єктів господарювання здійснюється у встановленому законодавством порядку.

2. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Закарпаття" справляється плата, розмір якої встановлюється Закарпатською обласною державною адміністрацією.

Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Закарпаття", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Закарпаття" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Закарпаття" у порядку, визначеному Закарпатською обласною державною адміністрацією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику.

Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Закарпаття"

1. На території СЕЗ "Закарпаття" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

Особливості оподаткування не поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють наступні види діяльності:

фінансова та страхова діяльність (розділи 64, 65, 66 секції "К" КВЕД ДК 009:2010), крім управління фондами (клас 66.30 група 66.3 розділ 66 КВЕД ДК 009:2010);

організування азартних ігор (клас 92.00 група 92.0 розділ 92 КВЕД ДК 009:2010);

діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв, обслуговування напоями (клас 56.10 група 56.1 розділ 56), постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв (класи 56.21, 56.29 група 56.2 розділ 56), обслуговування напоями (клас 56.30 група 56.3 розділ 56);

діяльність в сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікації (електрозв'язок) (розділи 60, 61 КВЕД ДК 009:2010);

діяльність національної пошти, інша поштова та кур'єрська діяльність (групи 53.1, 53.2 розділу 53 КВЕД ДК 009:2010);

добувна промисловість та розроблення кар'єрів (розділи 05, 06, 07, 08, 09 КВЕД ДК 009:2010);

діяльність охоронних служб та проведення розслідувань (розділ 80 КВЕД ДК 009:2010).

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Закарпаття", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Закарпаття" виключно при здійсненні ними підприємницької діяльності в період реалізації інвестиційних проектів.

3. Створення на території СЕЗ "Закарпаття" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Закарпатською обласною державною адміністрацією.

4. Затвердження інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Закарпаття" як суб'єкта СЕЗ "Закарпаття", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо.

5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Закарпаття" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Закарпаття" щодо умов реалізації інвестиційного проекту Закарпатська обласна рада може внести пропозиції Закарпатській обласній державній адміністрації про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Закарпаття" про розірвання договору (контракту) і скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Закарпаття" у встановленому законодавством порядку.

6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Закарпаття" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Закарпаття" щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Закарпатська обласна державна адміністрація може прийняти рішення про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Закарпаття" про розірвання договору (контракту) та скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Закарпаття" у встановленому законодавством порядку.

7. Рішення Закарпатської обласної державної адміністрації про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Закарпаття" про розірвання договору (контракту) або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Закарпаття" можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 8. Особливості дії законодавства України на території СЕЗ "Закарпаття"

1. Законодавство України на території СЕЗ "Закарпаття" діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.

2. Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Закарпаття" діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.

Стаття 9. Гарантії стабільності спеціального правового режиму економічної діяльності

1. На території СЕЗ "Закарпаття" установлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

2. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Закарпаття" на весь термін, визначений статтею 1 цього Закону.

3. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування та митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Закарпаття" на їх вимогу протягом періоду функціонування СЕЗ "Закарпаття" застосовуються особливості оподаткування та митного регулювання, передбачені цим Законом на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Закарпаття".

Стаття 10. Особливості оподаткування та валютного регулювання на території СЕЗ "Закарпаття"

1. Суб'єктам СЕЗ "Закарпаття" надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю.

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб'єкти СЕЗ "Закарпаття", які ввозять на територію СЕЗ "Закарпаття" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів:

матеріали і сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

устаткування, обладнання та комплектуючі до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Закарпаття" підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, операції з ввезення (пересилання) на територію СЕЗ "Закарпаття" суб'єктами СЕЗ "Закарпаття" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Закарпаття" підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів на митну територію України до дати збільшення податкового зобов'язання.

4. Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених сировини, матеріалів, устаткування (обладнання) та комплектуючих до них є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.

Під терміном комплектуючі до устаткування (обладнання) слід розуміти частини, виготовлені згідно із самостійним комплектом документів і призначені для застосування у складі цього устаткування (обладнання).

5. Порядок контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що ввозяться відповідно до цього Закону на територію СЕЗ "Закарпаття", встановлюється Кабінетом Міністрів України.

6. Операції з реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) в межах СЕЗ "Закарпаття" по міжзаводській кооперації оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.

7. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Закарпаття", отриманий на території СЕЗ "Закарпаття" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Закарпатською обласною державною адміністрацією.

Прибуток таких платників податку, отриманий з четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Закарпатською обласною державною адміністрацією, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Починаючи з четвертого року реалізації інвестиційного проекту звільняється протягом десяти років від оподаткування частина прибутку підприємств суднобудівної промисловості - суб'єктів СЕЗ "Закарпаття", спрямована на розвиток виробництва в рамках реалізації інвестиційного проекту.

Зазначені пільги застосовуються з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Закарпаття" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту та не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом СЕЗ "Закарпаття" від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та коштів Державного інноваційного фонду.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

8. До валового доходу суб'єкта СЕЗ "Закарпаття", нарахованого з метою оподаткування, не включаються одержані відповідно до інвестиційного проекту суми інвестицій у вигляді:

коштів;

матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

У разі якщо протягом звітного (податкового) періоду відбувається часткове або повне відчуження інвестиції, передбаченої цією частиною, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді.

9. Суб'єкти СЕЗ "Закарпаття", які реалізують на території СЕЗ "Закарпаття" інвестиційні проекти, звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду.

10. Суб'єкти СЕЗ "Закарпаття" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Закарпаття"), які реалізують на території СЕЗ "Закарпаття" інвестиційні проекти, звільняються від сплати плати за землю.

11. Суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості - суб'єктів СЕЗ "Закарпаття", отримані від замовників суден, зараховуються на окремі рахунки цих суб'єктів СЕЗ "Закарпаття", не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Ці суми включаються до складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Податковим кодексом України, у момент здачі судна замовнику, а витрати суднобудівних підприємств, здійснені ними за рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів.

12. Надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами СЕЗ "Закарпаття" продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих у СЕЗ "Закарпаття", не підлягають обов'язковому продажу.

Стаття 11. Порядок ввезення на територію СЕЗ "Закарпаття" товарів та інших предметів та вивезення товарів та інших предметів з території СЕЗ "Закарпаття"

1. У СЕЗ "Закарпаття" запроваджується режим спеціальної митної зони, відповідно до якого застосовується такий порядок ввезення та вивезення товарів та інших предметів:

а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) із-за меж митної території України ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;

б) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю, або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні "Закарпаття", з території спеціальної економічної зони "Закарпаття" за межі митної території України вивізне мито і акцизний збір з цих товарів не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

в) у разі вивезення з території спеціальної економічної зони "Закарпаття" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Закарпаття", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;

г) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію спеціальної економічної зони "Закарпаття" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

ґ) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони "Закарпаття" з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;

д) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.

Не звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів, повністю вироблених, достатньо перероблених на території СЕЗ "Закарпаття".

Повністю виробленими або достатньо переробленими в СЕЗ "Закарпаття" вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у розділі II Митного кодексу України.

Строк перебування товарів та інших предметів на території СЕЗ "Закарпаття" не обмежується, крім випадків, коли товари та інші предмети мають обмежений строк зберігання.

Положення цієї частини не поширюються на товарообмінні (бартерні) операції та операції з давальницькою сировиною.

2. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі території СЕЗ "Закарпаття" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.

Для запобігання несанкціонованому та неконтрольованому проникненню на територію СЕЗ "Закарпаття" або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія СЕЗ "Закарпаття" огороджується по периметру та облаштовується відповідно до вимог, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Території зон митного контролю для СЕЗ "Закарпаття", їх межі та режим переміщення товарів, транспортних засобів і громадян встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території СЕЗ "Закарпаття", здійснюється відповідно до законодавства України.

За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території СЕЗ "Закарпаття" справляються митні збори відповідно до законодавства України.

Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і огородження СЕЗ "Закарпаття" та їх фінансування здійснюються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Закарпаття".

Спеціальний митний режим на території СЕЗ "Закарпаття" запроваджується з дня затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику акта приймання-передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.

3. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Закарпаття" товарів та інших предметів для потреб власного виробництва на територію СЕЗ "Закарпаття" та експорт товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на території СЕЗ "Закарпаття", не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.

4. На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у СЕЗ "Закарпаття", поширюється спеціальний режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Закарпаття" та вивезення з митної території України на територію СЕЗ "Закарпаття" окремих видів товарів.

Стаття 12. Порядок в'їзду в СЕЗ "Закарпаття" та виїзду з неї

1. На території СЕЗ "Закарпаття" діє порядок в'їзду, виїзду, транзиту та перебування іноземців та осіб без громадянства, який встановлено законодавством України та міжнародними договорами, що ратифіковано Україною.

2. Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у СЕЗ "Закарпаття", а також спеціальний порядок в'їзду у СЕЗ "Закарпаття" і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Стаття 13. Охорона навколишнього природного середовища СЕЗ "Закарпаття"

1. Діяльність СЕЗ "Закарпаття" повинна засновуватися на раціональному та ефективному використанні природних ресурсів шляхом створення та забезпечення умов для охорони навколишнього природного середовища з підтриманням балансу соціально-правових, економічних та екологічних інтересів суспільства та держави.

Стаття 14. Порядок ліквідації СЕЗ "Закарпаття"

1. СЕЗ "Закарпаття" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому законодавством України порядку.

2. СЕЗ "Закарпаття" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

Стаття 15. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Закарпаття" у разі її ліквідації

1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Закарпаття" у разі її ліквідації.

2. Спори між органами управління СЕЗ "Закарпаття", суб'єктами СЕЗ "Закарпаття" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Закарпаття", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 16. Відповідальність суб'єкта СЕЗ "Закарпаття" в разі невиконання умов договору, укладеного з органом господарського розвитку і управління

У разі неналежного виконання або невиконання суб'єктом СЕЗ "Закарпаття" умов договору (контракту), укладеного з органом господарського розвитку і управління, такий суб'єкт несе відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст. 111 із наступними змінами).

3. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону:

визначити цільові індикатори функціонування спеціальної економічної зони "Закарпаття" та критичний рівень недосягнення цільових індикаторів;

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос