Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в свободных таможенных зонах промышленного типа

Проект закона Украины от 08.10.2015 № 3265
Дата рассмотрения: 08.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у вільних митних зонах промислового типу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. Статтю 141 розділу III доповнити пунктом 141.8 такого змісту:

"141.8. Тимчасово, на строк існування вільних митних зон промислового типу об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств - суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування вільних митних зон промислового типу та здійснення на їх територіях промислово-виробничої діяльності" визначені економічними агентами вільних митних зон промислового типу, отриманий від основної діяльності, а також від проведення такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, зменшується у кожному звітному періоді на величину коштів, що були використані для реконструкції існуючих і створення нових потужностей, впровадження новітніх технологій, створення нових робочих місць відповідно до Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності.

Якщо сума коштів, що використані для реконструкції існуючих і створення нових потужностей, впровадження новітніх технологій, створення нових робочих місць відповідно до Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності у звітному періоді перевищує величину об'єкту оподаткування, то залишок не використаної суми коштів враховується у складі витрат наступних податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення витраченої підприємством суми коштів, що використані для реконструкції існуючих і створення нових потужностей, впровадження новітніх технологій, створення нових робочих місць відповідно до Угоди про здійснення промислово-виробничої діяльності.";

2. пункт 187.8. статті 187 розділу V доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"Датою виникнення податкових зобов'язань у разі випуску у вільний обіг продуктів переробки, отриманих в результаті здійснення дозволеної промислово-виробничої діяльності на території вільної митної зони промислового типу з використанням товарів іноземного походження, поміщених у митний режим вільної митної зони, за умови що такі продукти переробки відповідають критеріям достатньої переробки товарів, є дата подання митної декларації для митного оформлення їх реекспорту.

Датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання особі, яка не є економічним агентом вільної економічної зони промислового типу продуктів переробки, отриманих в результаті здійснення дозволеної промислово-виробничої діяльності на території вільної митної зони промислового типу з використанням товарів іноземного походження, поміщених у митний режим вільної митної зони, за умови що такі продукти переробки відповідають критеріям достатньої переробки товарів, є дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку.";

3. пункт 200.4 статті 200 розділу V доповнити підпунктом "в" такого змісту:

"в) залишок від'ємного значення попередніх звітних періодів за бажанням платника податку може бути використаний для сплати митних платежів при розмитненні товарів у випадку, коли платником податку виступає суб'єкт господарювання, який відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування вільних митних зон промислового типу та здійснення на їх територіях промислово-виробничої діяльності" визначений економічним агентом вільної митної зони промислового типу, і який здійснює діяльність у вільних митних зонах промислового типу.";

4. пункт 266.2.2 статті 266 розділу XII доповнити підпунктом "з" такого змісту:

"з) об'єкти нежитлової нерухомості, які розташовані у межах територій вільних митних зон промислового типу, що створюються і функціонують відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування вільних митних зон промислового типу та здійснення на їх територіях промислово-виробничої діяльності" - на увесь строк діяльності таких зон.";

5. статтю 282 розділу XIII доповнити пунктом 282.2.4 такого змісту:

"282.2.4. суб'єкти господарювання які відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування вільних митних зон промислового типу та здійснення на їх територіях промислово-виробничої діяльності" визначені утримувачами вільних митних зон промислового типу, земельні ділянки яких розташовані в межах територій вільних митних зон промислового типу.

Зазначені суб'єкти господарювання мають право застосовувати цю пільгу тимчасово протягом строку існування вільних митних зон промислового типу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос