Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине

Проект закона Украины от 06.10.2015 № 3238
Дата рассмотрения: 06.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Абзац другий пункту 103.3 статті 103 Податкового кодексу викласти в такій редакції:

"При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, якщо така особа отримує такий дохід на підставі договору комісії, договору доручення або агентського договору".

2. Статтю 138 Податкового кодексу України доповнити пунктом 138.4 наступного змісту:

"Положення, викладені у цій статті, не застосовуються суб'єктами кінематографії, передбаченими Законом "Про кінематографію".

Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів такими суб'єктами здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності".

3. Підпункт 140.5.7. пункту 140.5 статті 140 викласти в наступній редакції:

"на суму витрат по нарахуванню роялті у повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь:

1) нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу;

2) нерезидента, який не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті, за виключенням випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати роялті іншим особам;

3) нерезидента, якщо резидент України, у якого виникли майнові авторські права внаслідок створення об'єкта права інтелектуальної власності, в подальшому передав (або здійснив відчуження) об'єкт права інтелектуальної власності та/або права на такий об'єкт нерезиденту, та здійснює нарахування роялті по цьому ж об'єкту;

У разі виникнення розбіжностей між контролюючим органом та платником податку стосовно визначення особи, у якої вперше виникли (були набуті) права інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності, такі контролюючі органи зобов'язані звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, для отримання відповідного висновку;

4) нерезидента, який не підлягає оподаткуванню по відношенню до роялті в державі, резидентом якої він є;

5) особи, яка сплачує податок у складі інших податків (за виключенням випадків нарахування роялті виробникам аудіо та/або аудіовізуальних творів), крім фізичних осіб, які оподатковуються в порядку, встановленому розділом IV цього Кодексу;

6) юридичної особи, яка відповідно до цього Кодексу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена в пункті 136.1 статті 136 цього Кодексу (за виключенням випадків нарахування роялті виробникам аудіо та/або аудіовізуальних творів).

Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:

операція є контрольованою та сума роялті відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 цього Кодексу;

або

операція не є контрольованою та сума роялті підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, встановленої статтею 39 цього Кодексу, але без подання звіту".

4. Підпункт "й" пункту 141.4.1 розділу 3 Податкового кодексу України викласти в наступній редакції:

"й) інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, крім субсидій на повернення коштів, передбачених Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв'язку чи міжнародного інформаційного забезпечення".

5. Статтю 141 доповнити пунктом 141.8 наступного змісту:

"141.8 Особливості оподаткування субсидій, передбачених Законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

Платники податків - суб'єкти кінематографії, що отримують субсидії відповідно до Закону "Про державну підтримку кінематографії в України", не включають суму отриманих субсидій до складу доходів".

6. Підпункт б) підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України доповнити абзацом третім та викласти в такій редакції:

"Також не вважається додатковим благом платника податку доходи, одержані у формі та розмірах, що підлягають включенню до витрат виробника аудіо та/або аудіовізуальних творів, нараховані (сплачені) таким виробником за проїзд, проживання, харчування, охорону, страхування, медичне обслуговування, тренування, навчання та інших витрат виробника аудіо та/або аудіовізуальних творів, пов'язаних із забезпеченням участі у виробництві аудіо та/або аудіовізуальних творів фізичних осіб - платників податку, в тому числі учасників зйомок, акторів, журі, експертів, консультантів, учасників творчих груп тощо; суми витрат, пов'язані з виробництвом аудіовізуальних творів та які є невід'ємною частиною "сценарію" та/чи сюжетної лінії такі як, але не виключно: медичні та естетичні діагностування/обстеження/лікування/операційні втручання, на тренування, навчання, відпочинок, поліпшення умов життя тощо".

7. Пункт 165.1 статті 165 доповнити новим підпунктом 165.1.57 наступного змісту:

"Сума доходу, нарахованого на користь фізичної особи - нерезидента, що зареєстрована суб'єктом підприємницької діяльності за законодавством країни, резидентом якої він є".

8. Частину дванадцяту підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" викласти у такій редакції:

"12. Тимчасово, до 01 січня 2021 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання платниками податку будь - яких товарів, робіт та послуг, пов'язаних із виробництвом національних фільмів (в розумінні Закону України "Про кінематографію"), за рахунок коштів Державного фонду підтримки кінематографії України; операції із постачання, дистрибуції та рекламування, надання прав на використання (прокат, показ, інше) національних фільмів виробниками, прокатниками та демонстраторами національних фільмів; постачання платниками податку робіт та послуг із тиражування фільмів; операції із постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України, збереження, відновлення, та реставрації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за її межами".

9. У частині тринадцятій підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" цифри "2016" замінити цифрами "2021".

10. Підрозділ 6 розділу XX "Перехідні положення" доповнити новою частиною у такій редакції:

"1-1. Тимчасово, до 1 січня 2021 року, звільняються від сплати земельного податку суб'єкти кінематографії (виробники фільмів) та/або анімації (виробники анімаційних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів".

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос