Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в законы Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" и "О Конституционном Суде Украины" относительно борьбы с затягиванием и популизмом в процессе законодательной деятельности

Проект закона Украины от 06.10.2015 № 3234
Дата рассмотрения: 06.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України "Про Регламент Верховної Ради України" та "Про Конституційний Суд України" щодо боротьби із затягуванням та популізмом у процесі законодавчої діяльності

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. Внести до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України від 16.04.2010, N 14, N14-15, N16-17, стор. 412, стаття 133 із наступними змінами та доповненнями) такі зміни:

1) Частину четверту статті 20 викласти в такій редакції:

"4. До порядку денного сесії Верховної Ради включаються позачергово без голосування:

1) проект закону про внесення змін до Конституції України із наявним висновком Конституційного Суду України передбаченого статтею 159 Конституції України;

2) проект закону про Державний бюджет України на наступний рік;

3) проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та звіт про виконання Державного бюджету України;

4) щорічні та позачергові послання Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

5) питання про затвердження указів Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану;

6) законодавчі ініціативи та інші питання внесені на розгляд не менше як однією третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;

7) закони, повернуті з пропозиціями Президента України на повторний розгляд;

8) питання про складення присяги, питання про призначення, обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на призначення і звільнення з посад, а також питання щодо здійснення парламентського контролю, розгляд яких є виключним правом Верховної Ради у випадках, передбачених Конституцією України та законами України;

9) проекти законів про надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсацію міжнародних договорів України;

10) законопроекти, які готуються (підготовлені) за дорученням Верховної Ради до другого чи третього читання;

11) питання організації роботи Верховної Ради та її органів, у тому числі питання обрання та відкликання Голови Верховної Ради України та його заступників, голів комітетів та їх заступників, секретарів комітетів;

12) інші питання, передбачені в цьому Регламенті".

2) У частині третій статті 21 слова "за день" замінити словами "за два дні".

3) У статті 23 внести такі зміни:

А) у частині другій слова "включення, виключення чи перенесення розгляду питань" замінити словами "виключення чи перенесення розгляду питань до";

Б) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Постанова про включення розгляду питань до затвердженого в цілому порядку денного сесії Верховної Ради за наполяганням суб'єкта права законодавчої ініціативи приймається однією третиною голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради".

У зв'язку з цим частину "3" вважати частиною "4".

4) У статті 25 внести такі зміни:

А) частину першу доповнити реченням такого змісту:

"До порядку денного засідань Верховної Ради не може бути включено проект закону без висновку комітету, який відповідно до предметів відання комітетів визначається головним з підготовки і попереднього розгляду даного законопроекту".

Б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. До тижневого порядку денного пленарних засідань Верховної Ради включаються позачергово без голосування Погоджувальної ради:

1) питання, які позачергово без голосування включаються до порядку денного сесії Верховної Ради;

2) по одному проекту закону, який має висновок головного комітету, від кожного учасника Погоджувальної ради з правом ухвального голосу;

3) по одному проекту закону від кожного комітету Верховної Ради, який відповідно до предметів відання комітетів визначається головним з підготовки і попереднього розгляду даного законопроекту".

У зв'язку з цим частини "2", "3", "4", "5", "6" вважати відповідно частинами "3", "4", "5", "6", "7".

5) Частину четверту статті 76 викласти в такій редакції:

"4. До наступного за днем внесення пропозиції про відкликання з посади Голови Верховної Ради України пленарного засідання, але не раніше ніж через 5 робочих днів Рахункова палата проводить фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році".

6) Частину першу статті 77 викласти в такій редакції:

"1. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади включається до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії".

7) Частину другу статті 83 викласти в такій редакції:

"2. Пропозиції про відкликання голови комітету чи відповідно першого заступника, заступника голови та секретаря комітету зі своїх посад включається до порядку денного наступного пленарного засідання Верховної Ради після дня внесення такої пропозиції".

8) Частину третю статті 96 викласти в такій редакції:

"3. Якщо головний комітет у визначений цим Регламентом строк (частина третя статті 93 цього Регламенту) не ухвалить висновку щодо включення відповідного законопроекту до порядку денного сесії, Голова Верховної Ради в 15-денний строк після письмового звернення з цього приводу суб'єкта права законодавчої ініціативи виносить на розгляд Верховної Ради питання щодо законопроекту на пленарне засідання, а вона приймає рішення про включення його до порядку денного сесії Верховної Ради або про надання головному комітету додаткового часу для підготовки висновку щодо нього".

9) Частину першу статті 108 доповнити реченням такого змісту:

"Комітет може прийняти рішення про підготовку законопроекту до першого читання без його включення до порядку денного сесії Верховної Ради".

10) У частині третій статті 172 виключити слова "та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради як невідкладного".

11) У частині першій статті 173 виключити слова "У разі включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту".

12) Частину другу статті 213 викласти в такій редакції:

"2. Питання про висловлення недовіри Генеральному прокуророві України включається до порядку денного сесії Верховної Ради без голосування за умови внесення даної пропозиції не менш як однією третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, підтриманою їхніми підписами. До включення питання до порядку денного сесії Верховної Ради підписи народних депутатів можуть бути відкликані."

2. Частину першу статті 41 закону України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України від 03.12.1996, N 49, стаття 272 із наступними змінами та доповненнями) доповнити пунктом такого змісту:

"за пунктом 5 - суб'єкт законодавчої ініціативи (Президент України; не менш як третина народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради щодо законопроекту, зазначеного у статтях 154, 155 Конституції України, а щодо законопроекту, зазначеного у статті 156 Конституції України, - не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос