Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины (относительно уточнения положений процедуры специальной конфискации)

Проект закона Украины от 05.10.2015 № 3229
Дата рассмотрения: 05.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (щодо уточнення положень процедури спеціальної конфіскації)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 9-13, ст. 88) такі зміни:

1) у статті 3:

у частині першій у пункті 25 після слова "провадження" та перед словом "особа" додати слова та знаки "власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації, його представник";

у частині першій у пункті 26 після слова "провадження" та перед словами "а також" додати слова та знаки "власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації, його представник";

2) у частині четвертій статті 20:

після слова "потерпілого" та перед словом "не" додати слова та знаки "представника власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації";

після слова "потерпілого" доповнити словами "власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації".

3) додати нову статтю 64-2 такого змісту:

"Стаття 64-2. Власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації та його представник

1. Власником майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації може бути фізична особа, яка є підозрюваним, обвинуваченим (підсудним), засудженим у кримінальному провадженні та щодо якого може бути застосована процедура спеціальної конфіскації, його близькі особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції", а також юридична особа в якій підозрюваний, обвинувачений (підсудний),засуджений отримав дохід внаслідок вчинення злочину.

2. Права та обов'язки власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про спеціальну конфіскацію майна.

3. Власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації має права та обов'язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються конфіскації майна, а також має право клопотати про проведення оцінки майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації, виступати в судовому засіданні та звертатися з апеляцією, касацією на прийняте рішення суду. Власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються спеціальної конфіскації майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень підозрюваному, обвинуваченому.

4. Представником власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації може бути:

особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником;

керівник чи інша особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник юридичної особи за довіреністю - у випадку, якщо власником майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації є юридична особа.

5. Повноваження представника власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні на участь у кримінальному провадженні підтверджуються:

1) документами, передбаченими статтею 50 цього Кодексу, якщо представником власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації є особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні;

2) копією установчих документів юридичної особи - якщо представником власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації є керівник юридичної особи чи інша уповноважена законом або установчими документами особа;

3) довіреністю - якщо представником власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації є працівник юридичної особи, яка є власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації

6. Представник користується процесуальними правами власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації, інтереси якого він представляє.

7. Власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації та його представник зобов'язані:

1) прибувати за викликом до прокурора, суду, а в разі неможливості своєчасного прибуття - завчасно повідомити про це, а також про причини неможливості прибуття;

2) не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення;

3) не розголошувати без дозволу прокурора, суду відомості, які стали йому відомі у зв'язку з участю у кримінальному провадженні і які становлять охоронювану законом таємницю".

4) у пункті першому частини першої статті 75:

після слова "відповідачем" та перед словом "близьким" додати слова та знаки "власником майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації,";

після слова "відповідача" додати слова та знаки "власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації";

5) у пункті першому частини першої статті 77:

після слова "відповідачем" та перед словом "членом сім'ї" додати слова та знаки "власником майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації,";

після слова "відповідача" додати слова та знаки "власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації;";

6) у частині третій статті 89:

після слова "провадження" та перед словом "мають" додати слова "власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації".

7) у частині третій статті 93:

після слова "провадження" та перед словом "здійснює" додати слова "власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації";

в абзаці другому після слова "провадження" перед словом "проведення" додати слова "власником майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації".

8) у частині восьмій статті 95:

після слова "провадження" та перед словом "мають" додати слова "власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації".

9) у статті 99:

у частині третій після слова "провадження" та перед словом "зобов'язані" додати слова "власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації";

у частині шостій після слова "провадження" та перед словом "мають" додати слова "власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації";

10) у частині другій статті 120:

після слова "цивільного відповідача" виключити слово "та";

після слова "провадження" та перед словом "які" додати слова "власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації";

після слова "провадження" додати слова "власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації.";

11) у частині першій статті 139:

після слова "провадження" та перед словом "який" додати слова "власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації";

12) додати Главу 17-1 наступного змісту:

"Стаття 170-1. Клопотання про спеціальну конфіскацію майна

1. З клопотанням про спеціальну конфіскацію майна до суду має право звернутися прокурор.

2. У клопотанні прокурора про спеціальну конфіскацію майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити спеціальну конфіскацію майна;

2) перелік, види, вартість майна, що належить конфіскувати;

3) розмір завданої шкоди;

4) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить конфіскувати;

5) спосіб набуття власником майна;

6) причинно-наслідковий зв'язок між вчиненням злочину та отриманням майна власником;

7) часовий зв'язок між вчиненням злочину та отриманням майна власником

8) докази того, що майно отримано внаслідок вчинення злочину або було знаряддям злочину, або підшукане, або виготовлено, або пристосоване як засіб чи знаряддя злочину.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

3. Вартість майна, яке належить конфіскувати, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. У випадку неможливості відшкодування шкоди завданої вчиненим злочином в повному розмірі за рахунок майна, яке підлягає спеціальній конфіскації, розмір шкоди повинен бути визначений у грошову еквіваленті.

Стаття 170-2. Розгляд клопотання про спеціальну конфіскацію майна

1. Клопотання про спеціальну конфіскацію майна майна розглядається судом не пізніше тридцяти днів з дня його надходження до суду, за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), засудженого, якщо він є власником майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації або іншого власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації, і за наявності - також захисника та представника. За умови повідомлення осіб належним чином про застосування щодо їх майна спеціальної конфіскації, неприбуття їх у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Відкладення судового розгляду не може здійснюватись більше ніж три рази протягом розгляду справи.

2. Суд, встановивши, що клопотання про застосування спеціальної конфіскації майна подано без додержання вимог статті 170-1 цього Кодексу, повертає його прокурору, та встановлює строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

3. Під час розгляду клопотання про застосування спеціальної конфіскації майна суд має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування спеціальної конфіскації майна.

Стаття 170-3. Вирішення питання про застосування спеціальної конфіскації майна

1. Суд відмовляє у задоволенні клопотання про застосування спеціальної конфіскації майна, якщо прокурор не доведе необхідність та обґрунтованість такої конфіскації.

2. При вирішенні питання про застосування спеціальної конфіскації майна суд повинен враховувати:

1) правову підставу для застосування спеціальної конфіскації майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наявність обґрунтованої підозри у особи;

4) розмір можливої спеціальної конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

5) достатність доказів, що вказують на причинно-наслідковий зв'язок між вчиненням злочину та отриманням майна власником;

6) достатність доказів того, що майно отримано внаслідок вчинення злочину або було знаряддям злочину, або підшукане, або виготовлено, або пристосоване як засіб чи знаряддя злочину;

7) фінансове становище власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації.

3. У разі задоволення клопотання суд застосовує найменш обтяжливий спосіб застосування спеціальної конфіскації майна. Суд зобов'язаний застосувати такий спосіб застосування спеціальної конфіскації майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

4. У разі задоволення клопотання суд постановляє ухвалу, в якій зазначає:

1) перелік майна, яке підлягає застосуванню спеціальної конфіскації;

2) мотиви та правову підставу застосування спеціальної конфіскації майна;

3) докази, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

4) докази, що вказують на причинно-наслідковий зв'язок між вчиненням злочину та отриманням майна власником;

5) докази того, що майно отримано внаслідок вчинення злочину або було знаряддям злочину, або підшукане, або виготовлено, або пристосоване як засіб чи знаряддя злочину

6) інші докази на підтвердження встановлених судом обставин, а також мотиви на кожний неврахований доказ власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації;

7) мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при постановлені ухвали, та положення закону, якими керувався суд;

8) порядок виконання ухвали.

5. Суд не має право задовольнити клопотання про спеціальну конфіскацію майна, а у випадку прийняття такого рішення воно повинно бути скасоване, якщо прокурором не буде доведено та надано докази щодо:

1) причинно-наслідкового зв'язку між вчиненням злочину та отриманням майна власником;

2) майна отриманого внаслідок вчинення злочину або було знаряддям злочину, або підшукане, або виготовлено, або пристосоване як засіб чи знаряддя злочину.

6. Постановлена судом ухвала може бути оскаржена в апеляційному та касаційному порядку прокурором або власником майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації.

6. Копія ухвали надсилається прокурору, підозрюваному, обвинуваченому (підсудному), засудженому, якщо він є власником майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації або іншому власнику майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Стаття 170-4. Порядок виконання ухвали про застосування спеціальної конфіскації майна

Порядок виконання ухвали про застосування спеціальної конфіскації майна визначається Кабінетом Міністрів України".

13) у частині першій статті 220:

після слова "провадження" та перед словом "про" додати слова "власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації";

14) у частині першій статті 221:

після слова "провадження" та перед словом "надати" додати слова "власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації";

15) у частині другій статті 314:

після слова "провадження" та перед словом "згідно" додати слова "власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації або його представника";

16) У статті 326:

назву статті викласти в такій редакції "Наслідки неприбуття цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації";

доповнити статтю новою частиною четвертою такого змісту "4. Якщо в судове засідання без наявності поважних причин не прибув за викликом власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації, суд має право накласти грошове стягнення на власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації, в порядку, передбаченому главою 12 цього Кодексу.".

17) У статті 332:

доповнити частину першу новим реченням такого змісту "З клопотанням про проведення експертизи щодо оцінки майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації під час судового розгляду може звернутися власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації або прокурор.".

18) У частині першій статті 364:

після слів "провадження" додати слова "власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації або його представник.".

19) У частині першій статті 393:

додати новий пункт 9-2 такого змісту "власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації або його представник".

20) У частині другій статті 412:

додати новий пункт 8 такого змісту "за відсутності власника майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації, за виключенням, коли він більше ніж три рази не прибував на судове засідання або перебував у розшуку, або помер, або визнаний померлим в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України.".

21) У частині першій статті 425:

додати новий пункт 11 такого змісту "власник майна щодо якого здійснюється процедура спеціальної конфіскації або його представник.".

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) У частині першій статті 96-1:

перед цифрами "365-2" додати цифри та знаки "365,";

слова "за умови вчинення злочину" замінити словами "в межах розміру шкоди завданої злочином";

додати нову частину другу такого змісту "Спеціальна конфіскація може бути здійснена також під час досудового розслідування до моменту прийняття рішення судом за умови:

1) якщо особа перебуває у розшуку більше ніж шість місяців;

2) якщо особа померла або визнана судом померлою в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України 

 

Опрос