Идет загрузка документа (2 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения финансовой автономии высших учебных заведений

Проект закона Украины от 05.10.2015 № 3220
Дата рассмотрения: 05.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення фінансової автономії вищих навчальних закладів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572 із наступними змінами) такі зміни:

1. Пункт 12 частини першої статті 2 викласти у такій редакції:

"12) бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету та у випадках, передбачених законодавством, додатково за рахунок власних надходжень за умови їх використання для здійснення своєї статутної діяльності. Бюджетні установи є неприбутковими;".

2. У статті 43:

1) частину першу доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"При цьому, бюджетні установи у випадках, передбачених законодавством, мають право відкривати поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки в установах банків для зарахування власних надходжень";

2) у частині сьомій після слова "державного" доповнити словами "та/або приватного".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Гройсман

Опрос