Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно противодействия злоупотреблениям в сфере благотворительности

Проект закона Украины от 02.10.2015 № 3215
Дата рассмотрения: 02.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо протидії зловживанням у сфері благодійництва

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 25, ст. 252; 2014, N 23, ст. 871; N 43, ст. 2032):

1) Абзац другий частини другої статті 6 виключити;

2) Доповнити частину шосту статті 6 трьома новими абзацами такого змісту:

"Бенефіціар - фізична особа - на вимогу благодійника, зобов'язаний надати йому доступ до інформації про використання благодійної пожертви (благодійного гранту), в тому числі надати копії первинної фінансової документації, в строк, що не перевищує 10 днів з моменту пред'явлення такої вимоги.

Якщо бенефіціаром виступає юридична особа публічного права, детальний звіт щодо використання благодійної пожертви (благодійного гранту) оприлюднюється на офіційному веб-сайті такого бенефіціара не пізніше 30 днів від дня отримання благодійної пожертви (благодійного гранту).

У випадку нецільового використання пожертви (гранту) та/або настання обставин, що унеможливлюють використання пожертви (гранту) за цільовим призначенням у строки, визначені благодійником, невикористана за цільовим призначенням сума пожертви (гранту) повертається благодійнику на його письмову вимогу протягом 30 днів з дня пред'явлення такої вимоги."

3) Доповнити статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Особливості публічного збору благодійних пожертв із використанням скриньок для пожертв

1. Публічний збір благодійних пожертв у формі готівкових коштів (незалежно від виду та найменування можливої валюти таких коштів) із використанням скриньки для пожертв здійснюється виключно за умови опломбування такої скриньки індикаторною пломбою банку, в якому відкрито рахунок благодійної організації, бенефіціара або його законного представника. Індикаторна пломба має відповідати вимогам Державного стандарту України.

2. Особа має право здійснювати публічний збір благодійних пожертв із використанням скриньок для пожертв виключно у разі наявності в неї документа, що посвідчує особу, примірника документа (опису), який створюється (оформляється) при опечатуванні (опломбуванні) такої скриньки в банківській установі, а також інших документів, визначених статтею 7 цього Закону.

3. Забороняється публічний збір благодійних пожертв із використанням скриньок для пожертв на проїзній частині дороги та у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів (в тому числі у метро).

4. Опломбування скриньки для пожертв, а також перевірка цілісності скриньки та пломб банку на ній, розпломбування скриньки та виїмка коштів із неї здійснюється виключно в приміщенні банку працівником такого банку в присутності особи, яка здійснює публічний збір благодійних пожертв, або уповноваженого представника благодійної організації. Після перерахунку зібраних за допомогою скриньки для пожертв готівкових коштів вони зараховуються на поточний рахунок благодійної організації, бенефіціара або його законного представника в цьому ж банку. У разі виявлення пошкодження пломб банку та/або скриньки для пожертв та/або порушення строків інкасації банк невідкладно повідомляє про це місцеві правоохоронні органи.

5. Виїмка коштів із скриньки має здійснюватися не пізніше п'яти банківських днів із дня опломбування такої скриньки.

У разі, якщо публічний збір коштів здійснюється в приміщенні, виїмка коштів зі скриньки здійснюється у строки та у порядку, передбаченому договором між власником (орендарем) даного приміщення та благодійною організацією чи особою, що здійснює публічний збір коштів, але не пізніше, ніж через 90 днів після опломбування скриньки для пожертв.

6. Послуги банку, перелічені в даній статті, надаються безоплатно.

7. Особливості конструкції скриньки для пожертв, опломбування, розпломбування скриньок для пожертв, інкасування готівкових коштів, зібраних благодійною організацією (її уповноваженими представниками) або особою, що здійснює публічний збір благодійних пожертв, в тому числі строки такого інкасування, визначаються нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Національного банку України."

4) Частину третю статті 17 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій має щомісяця оприлюднюватись на офіційному веб-сайті благодійної організації і постійно знаходитись у вільному доступі."

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122 із наступними змінами):

1) Доповнити главу 12 Розділу II статтею 16316 такого змісту:

"Стаття 16316. Порушення порядку публічного збору благодійних пожертв

1. Порушення встановленого законом порядку публічного збору благодійних пожертв -

тягне за собою накладення штрафу на особу, яка здійснює публічний збір благодійних пожертв від двадцяти до п'ятдесяти восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до ста п'ятдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

2) Доповнити главу 12 Розділу II статтею 16317 такого змісту:

"Стаття 16317. Не оприлюднення інформації про доходи і витрати благодійної організації

1. Не оприлюднення (ненадання вільного доступу) інформації про структуру та розмір доходів і витрат благодійної організації у встановленому законом порядку тягне за собою накладання на керівника благодійної організації штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

3) Абзац другий пункту першого частини першої статті 255 після слів та цифр "статті 148, 151, 152, 154, 155, 1552 - 1562, 159, 160, 162 - 1623," доповнити цифрами "16316, 16317,".

3. Доповнити Розділ VI Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 р., N 25-26, ст. 131 із наступними змінами) статтею 1901 такого змісту:

"Стаття 1901. Привласнення благодійних пожертв

1. Привласнення зібраних благодійних пожертв (благодійних грантів), призначених для вигодонабувача (бенефіціара), -

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчиненні за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або у великих розмірах, або з використанням платіжних систем, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 3 місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України та Національному банку України:

протягом 3 місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, розробити та затвердити нормативно-правові акти, які визначають особливості конструкції скриньки для пожертв, опломбування, розпломбування скриньок для пожертв, інкасування готівкових коштів, зібраних благодійною організацією (її уповноваженими представниками) або особою, що здійснює публічний збір благодійних пожертв, в тому числі строки такого інкасування.

 

Голова Верховної Ради України

В. Гройсман

Опрос