Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно установления индикативной заработной платы и стимулирования выхода из тени исчисления и начисления заработных плат

Проект закона Украины от 02.10.2015 № 3210
Дата рассмотрения: 02.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення індикативної заробітної плати та стимулювання виходу з тіні обчислення та нарахування заробітних плат

Верховна Рада України постановляє:

I. Підпункт 14.1.48 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради від 08.04.2011 року, N 13 / N 13-14, N 15-16, N 17 стаття 556 із наступними змінами та доповненнями) викласти в такій редакції:

"14.1.48. заробітна плата для цілей розділу IV цього Кодексу - основна та додаткова заробітна плата, у визначених Законом України "Про оплату праці" випадках - основна та додаткова індикативна заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом;"

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування

2. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України від 17.12.71 року, додаток N 50 із наступними змінами та доповненнями) такі зміни:

А) статтю 41 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Нарахування заробітної плати нижче встановленої Законом України "Про оплату праці" індикативної заробітної плати для відповідної категорії працівників -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, і на фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю, у розмірі п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за кожного працівника якому нарахована заробітна плата нижче його індикативної заробітної плати";

Б) у статті 221 слова та цифри "частинами першою - четвертою статті 41" замінити на слова та цифри "частинами першою - четвертою та сьомою статті 41";

В) абзац сімнадцятий пункту 1 частини першої статті 255 викласти в такій редакції:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (частини перша - четверта та сьома статті 41, статті 41-1 - 41-3, 188-1)".

3. Внести до закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України від 25.04.1995 року, N 17, стаття 121 із наступними змінами та доповненнями) такі зміни:

А) статтю 1 після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

"Індикативна заробітна плата - це розмір реальної мінімальної заробітної плати різних категорій працівників з урахуванням виду їх економічної діяльності встановлений законом України, який у визначених законом випадках використовується для нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування та податку з доходів фізичних осіб";

Б) статтю 27 доповнити абзацами такого змісту:

"Кабінет Міністрів України щороку до 10 січня визначає і публікує розмір середньої заробітної плати в Україні у розрізі видів економічної діяльності за попередній календарний рік (з 01 січня по 31 грудня) та розмір індикативної заробітної плати у розрізі видів економічної діяльності у поточному році.

Примітка. Під розміром середньої заробітної плати у розрізі видів економічної діяльності слід розуміти середню заробітну плату на підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, які за показником валової виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) займають перші 100 позицій у даному виді економічної діяльності";

В) доповнити статтею 27-1 такого змісту:

"Стаття 27-1. Індикативна заробітна плата та порядок її обчислення

Нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування та податку з доходів фізичних осіб на базі індикативної заробітної плати здійснюється виключно у випадку коли заробітна плата працівника конкретного виду економічної діяльності менше розміру індикативної заробітної плати його категорії працівників у даному виді економічної діяльності.

Індикативна заробітна плата для різних категорій працівників визначеного виду економічної діяльності встановлюється з розрахунку розміру середньої заробітної плати в Україні у даному виді економічної діяльності за попередній календарний рік змінений на відповідний коефіцієнт для кожної категорії працівників, коефіцієнт:

1) для працівників з освітньо-кваліфікаційним рівнем нижче спеціаліста - 0,6;

2) для працівників з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або вище - 0,8;

3) для керівників:

а) які не мають в своєму підпорядкуванні працівників - 1;

б) які мають в своєму підпорядкуванні до 5 інших працівників - 2,5;

в) які мають в своєму підпорядкуванні від 5 до 25 інших працівників - 3;

г) які мають в своєму підпорядкуванні від 25 до 100 інших працівників - 4;

ґ) які мають в своєму підпорядкуванні від 100 до 500 інших працівників - 7;

д) які мають в своєму підпорядкуванні понад 500 інших працівників - 15.

Коефіцієнти визначені в частині другій даної статті для працівників з освітньо-кваліфікаційним рівнем нижче спеціаліста та працівників з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або вище збільшуються:

1) на 0,2 якщо розмір середньої заробітної плати в Україні у даному виді економічної діяльності за попередній календарний рік менше 2 мінімальних заробітних плат;

2) на 0,1 якщо розмір середньої заробітної плати в Україні у даному виді економічної діяльності за попередній календарний рік більше 2 та менше 3 мінімальних заробітних плат".

4. Внести до закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України від 21.01.2011 року, N 2, N 2-3, стор. 34 стаття 11 із наступними змінами та доповненнями) такі зміни:

А) абзац перший пункту 1 частини першої викласти в такій редакції:

"для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), 2, 3, 6, 7 і 8 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати, у визначених Законом України "Про оплату праці" випадках - індикативної заробітної плати, за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами"

Б) частину другу статті 9 викласти в такій редакції:

"2. Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), з урахуванням індикативної заробітної плати, встановленої Законом України "Про оплату праці", на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок".

5. Кабінету Міністрів України до дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Конституцією України та цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із Конституцією України та цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Гройсман

Опрос