Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно технических условий присоединения к инженерным сетям на земельных участках под застройку, которые выставляются для продажи на аукционах

Проект закона Украины от 02.10.2015 № 3209
Дата рассмотрения: 02.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних умов приєднання до інженерних мереж на земельних ділянках під забудову, що виставляються для продажу на аукціонах

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. До Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27 із відповідними змінами):

1) частину другу статті 135 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них під забудову організатор земельних торгів забезпечує до їх проведення отримання технічних умов водо-, енерго-, теплопостачання, водовідведення та газопостачання (крім випадків, коли встановлення газового обладнання не допускається) потенційного об'єкта будівництва відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.";

2) абзац перший частини першої статті 136 доповнити словами:

", а також без отримання технічних умов відповідного інженерного забезпечення потенційного об'єкта будівництва.";

3) частину другу статті 136 після слів "з урахуванням затверджених містобудівної документації" доповнити словами "технічних умов відповідного інженерного забезпечення потенційного об'єкта будівництва";

4) частину четверту статті 136 доповнити новим пунктом в1) такого змісту:

1) отримання технічних умов водо-, енерго-, теплопостачання, водовідведення та газопостачання (крім випадків, коли встановлення газового обладнання не допускається) потенційного об'єкта будівництва (щодо земельних ділянок, призначених для цілей, пов'язаних із забудовою);";

5) статтю 136 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"7. Фінансування послуг щодо розроблення технічних умов водо-, енерго-, теплопостачання, водовідведення та газопостачання (крім випадків, коли встановлення газового обладнання не допускається) потенційного об'єкта будівництва здійснюється за рахунок організатора земельних торгів. Вартість цих послуг враховується при визначенні стартової ціни лота (відповідної земельної ділянки під забудову) із наступним відшкодуванням витрат організатора торгів за результатами торгів їх переможцем.";

6) пункт д) частини четвертої статті 137 викласти у такій редакції:

"д) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови водо-, енерго-, теплопостачання, водовідведення та газопостачання (крім випадків, коли встановлення газового обладнання не допускається) потенційного об'єкта будівництва для земельних ділянок, призначених для цілей, пов'язаних із забудовою;".

2. Статтю 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 34, ст. 343 із відповідними змінами) викласти у такій редакції:

"Стаття 30. Технічні умови

1. Технічні умови - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам та/або містити критерії визначення можливостей, розрахунок вартості підключення (технологічного приєднання) цього об'єкта до мереж інженерного забезпечення, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки.

2. Фізична чи юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває в її власності або користуванні, має право на одержання технічних умов згідно із поданою нею заявою. У разі підготовки земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них до продажу під забудову організатор земельних торгів до їх проведення замовляє технічні умови водо-, енерго-, теплопостачання, водовідведення та газопостачання (крім випадків, коли встановлення газового обладнання не допускається) потенційного об'єкта будівництва відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Технічні умови надаються протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.

3. Технічні умови повинні відповідати законодавству, містити достовірну інформацію та обґрунтовані вимоги до об'єктів будівництва, а також відповідати вимогам щодо забудови земельної ділянки відповідно до містобудівних умов та обмежень.

4. У технічних умовах враховується, що місце приєднання інженерних мереж замовника (споживача) до магістральних чи інших інженерних мереж розташовується на межі земельної ділянки замовника (споживача) або за його згодою на території такої земельної ділянки.

5. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником (споживачем) інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність.

У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) перевищує розмір пайової участі замовника (споживача) у розвитку інфраструктури населеного пункту, орган місцевого самоврядування приймає рішення про відшкодування замовнику (споживачу) різниці між здійсненими витратами та розміром його пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

6. Склад, зміст, порядок надання технічних умов та порядок визначення вартості послуг з їх надання визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади.

Якщо замовником технічних умов є організатор земельних торгів з продажу під забудову земельних ділянок державної чи комунальної власності (або прав на них), параметри підключення (технологічного приєднання) об'єкта потенціального будівництва до мереж інженерного забезпечення розраховуються відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови відповідної земельної ділянки та отриманих організатором земельних торгів заяв щодо намірів забудови від можливих учасників торгів (у разі їх наявності). В цьому випадку суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію відповідних мереж інженерного забезпечення, встановлює у технічних умовах параметри допустимого навантаження на відповідні мережі, критерії визначення можливостей підключення (технологічного приєднання), надає розрахунок вартості підключення (технологічного приєднання) тощо, а також не в праві відмовити в укладанні відповідного договору про підключення (технологічне приєднання) на умовах, визначених у наданих технічних умовах.

7. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни замовника (споживача). Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника (споживача).

8. За рішенням замовника (споживача) може бути передбачено застосування автономних систем інженерного забезпечення в установленому законодавством порядку.".

3. До Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 1, ст. 1 із відповідними змінами):

1) у статті 172 слова "замовник" та "замовники" в усіх відмінках замінити відповідно словами "замовник (споживач)" та "замовники (споживачі)" у відповідних відмінках;

2) всюди у частинах третій та п'ятій статті 18 слово "замовників" замінити словами "замовників (споживачів)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос