Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно предупреждения негативного действия отходов конечного потребления продукции на окружающую природную среду)

Проект закона Украины от 30.09.2015 № 3199
Дата рассмотрения: 30.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запобігання негативної дії відходів кінцевого споживання продукції на навколишнє природне середовище)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13 - 14, N 15 - 16, N 17, ст.112 із наступними змінами) такі зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

у підпункті 14.1.57 після слів "та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року;" доповнити словами "фактичних обсягів імпортованої у складі продукції упаковки чи обсягів використаної упаковки для пакування та перевезення продукції за видами матеріалів, фактичних обсягів імпортованих чи вироблених шин пневматичних гумових, мінеральних чи синтетичні олив (масел), електричного та електронного обладнання";

доповнити підпунктами 14.1.271, 14.1.272, 14.1.273, 14.1.274 та 14.1.275 такого змісту:

"14.1.271. упаковка - засіб чи комплекс засобів, що забезпечує захист продукції від пошкодження і втрат, навколишнє середовище від забруднень, а також забезпечує процес обігу продукції (під процесом обігу розуміють перевезення, зберігання, реалізацію та споживання продукції). Упаковка поділяється на споживчу, групову і транспортну та складається з тари і допоміжних пакувальних засобів, до допоміжних пакувальних засобів відносяться: укупорочні засоби, етикетки, покриття, обгортки, герметизуючі, скріплюючі та амортизуючі засоби і речовини (матеріали), які створюють захисне середовище в упаковці;

14.1.272. шини пневматичні гумові - шини пневматичні гумові нові чи відновлені, а також камери гумові, які зазначені у товарних позиціях 4012 та 4013 згідно з УКТ ЗЕД;

14.1.273. мінеральні чи синтетичні оливи (масла) - технічні товарні оливи, які зазначені у товарних позиціях 2710 19 81 00 - 2710 99 00 00 згідно з УКТ ЗЕД;

14.1.274. електричне та електронне обладнання - будь-яке електронне та електричне обладнання, робота якого залежить від електричного струму або електромагнітного поля, а також обладнання з вироблення, передачі та вимірювання електричного струму та електромагнітного поля, обладнання спроектованого для використання з максимальною напругою до 1000 В для змінного струму та 1500 В для постійного струму, які зазначені у товарних позиціях 8413 11; 8413 70 21; 8413 70 29; 8414 10 25; 8414 10 81; 8414 51; 8414 60; 8415 10 - 8415 83 00 90; 8418 10 - 8418 69; 8419 20; 8419 81; 8422 11; 8423 10; 8433 11 10; 8433 19 10; 8443 12; 8443 31 - 8443 39; 8450 11 - 8450 19; 8451 21; 8451 30 10; 8452 10 - 8452 29; 8467 21 - 8467 89; 8469; 8470; 8471; 8472; 8476 21 - 8476 89; 8508 11; 8509 40; 8509 80; 8509 90 00 10; 8510 10 - 8510 30; 8512 10 - 8512 40; 8513 10; 8516 10 - 8516 80; 8516 80 20; 8517 11 - 8517 69; 8518 10 - 8518 50; 8519 - 8528; 8530 10 - 8530 80; 8531 10 - 8531 80; 8536 20 - 8536 90; 8537 10; 8539 21; 8539 31 - 8539 49; 9006 10 - 9006 69; 9007 11 - 9007 20; 9008 10 - 9008 40; 9010 10 - 9010 60; 9011 10 - 9011 80; 9012 10; 9016 00 10; 9018 11 - 9018 20; 9018 41 - 9018 90; 9019; 9022 12 - 9022 90; 9023; 9024 10; 9024 80; 9025 19 20; 9025 80 40; 9026 10 21; 9026 10 29; 9026 20 20; 9026 80 20; 9027 10 10; 9027 20 - 9027 50; 9027 80 11 - 9027 80 97; 9028 10 - 9028 30; 9030 10 - 9030 89; 9031 10 - 9031 80; 9032 10 20; 9032 10 81; 9101 11; 9101 19; 9101 91; 9102 11; 9102 12; 9102 19; 9102 91; 9103 10; 9105 11; 9105 21; 9105 91; 9108 11 - 9108 20; 9109 11; 9109 19; 9207; 9405 10 - 9405 40; 9503 00 30; 9504 30 10; 9504 90 10 згідно з УКТ ЗЕД;

14.1.275. відходи кінцевого споживання продукції - у значенні, наведеному в Законі України "Про відходи".".

2. У статті 240:

пункт 240.1 доповнити підпунктом 240.1.7 такого змісту:

"240.1.7. імпорт чи виробництво продукції в упаковці, шин пневматичних гумових, мінеральних чи синтетичних олив (масел), електричного та електронного обладнання.";

доповнити пунктом 240.7 такого змісту:

"240.7. Звільняються від сплати екологічного податку за утилізацію відходів кінцевого споживання продукції платники, що здійснюють імпорт чи виробництво продукції в упаковці, шин пневматичних гумових, мінеральних чи синтетичних олив (масел), електричного та електронного обладнання, які:

самостійно здійснюють комплекс заходів, відповідно до затверджених норм утилізації відходів кінцевого споживання продукції, в місцях утворення таких відходів, забезпечуючи їх приймання, збирання, вивезення, оброблення (перероблення) та утилізацію на власних потужностях;

або є членами саморегулюючої організації у сфері поводження з відходами кінцевого споживання продукції та сплатили цільові внески відповідно до вимог Закону України "Про відходи".

У разі невиконання норм утилізації відходів кінцевого споживання продукції за поточний квартал самостійно або шляхом членства в саморегулюючій організації імпортери та виробники продукції в упаковці, шин пневматичних гумових, мінеральних чи синтетичних олив (масел), електричного та електронного обладнання сплачують екологічний податок за утилізацію відходів кінцевого споживання продукції, за фактичні невраховані обсяги імпорту чи виробництва окремих видів продукції, використання (експлуатація) якої призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції.".

3. Пункт 242.1 статті 242 доповнити підпунктами 242.1.7, 242.1.8 та 242.1.9 такого змісту:

"242.1.7. обсяги упаковки, використаної для пакування та перевезення продукції, чи в якій на територію України надходить імпортна продукція;

242.1.8. обсяги виробництва чи імпорту в Україну шин пневматичних гумових, мінеральних чи синтетичних олив (масел), електричного та електронного обладнання;

242.1.9. Не є об'єктом оподаткування упаковка, шини пневматичні гумові, мінеральні чи синтетичні оливи (масла), електричне та електронне обладнання, які відповідають принаймні одній з наступних умов:

242.1.9.1. виробляються на митній території України та постачаються виробником безпосередньо нерезиденту України за зовнішньоекономічним контрактом, згідно з яким продукція в упаковці, шини пневматичні гумові, мінеральні чи синтетичні оливи (масла), електричне та електронне обладнання вивозиться за межі митної території України;

242.1.9.2. ввозяться в Україну з метою транзиту;

242.1.9.3. ввозяться за умови, що ввезення не потребує оформлення митної декларації згідно з законодавством;

242.1.9.4. ввозяться на митну територію України, якщо сума податку за утилізацію відходів кінцевого споживання продукції за окрему партію продукції не перевищує 30 гривень;

242.1.9.5. ввозиться продукція в упаковці, шини пневматичні гумові, мінеральні чи синтетичні оливи (масла), електричне та електронне обладнання в якості продукції, що передається як гуманітарна/технічна допомога;

242.1.9.6. за які вже був сплачений екологічний податок за утилізацію відходів кінцевого споживання продукції.".

4. Доповнити статтею 246-2 такого змісту:

"Стаття 246-2. Ставки податку за утилізацію відходів кінцевого споживання продукції

Ставки податку за утилізацію відходів кінцевого споживання продукції:

N

Вид продукції (товару)

Код УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Ставка, грн.

1.

Шини пневматичні гумові нові чи відновлені, а також камери гумові

4012 та 4013

гривень за кілограм

2,32

2.

Мінеральні чи синтетичні оливи (масла)

2710 19 81 - 2710 99

гривень за кілограм

1,88

 

Упаковка (за видами матеріалів):

 

 

 

3.

папір та картон

 

гривень за кілограм

0,65

4.

скло

 

гривень за кілограм

1,03

5.

пластмаса (пластик)

 

гривень за кілограм

2,06

6.

метал - жерсть, залізо

 

гривень за кілограм

0,77

7.

метал - алюміній (фольга)

 

гривень за кілограм

2,06

8.

комбінований (композиційні матеріали)

 

гривень за кілограм

2,84

9.

деревина, текстиль

 

гривень за кілограм

0,52

10.

інші матеріали

 

гривень за кілограм

0,77

 

Електронне й електричне обладнання:

 

 

 

11.

побутове обладнання великогабаритне (за виключенням холодильного обладнання, морозильників, холодильників крупного розміру), один із габаритних розмірів (ширина, глибина, висота) перевищує 50 см

8414 60;
8415 10 - 8415 83 00 90;
8419 81;
8422 11;
8450 11 - 8450 19;
8516 10 - 8516 80

гривень за кілограм

10,58

12.

холодильне обладнання, морозильники, холодильники великогабаритні, один із габаритних розмірів (ширина, глибина, висота) перевищує 50 см

8418 10 - 8418 69

гривень за кілограм

13,94

13.

побутове обладнання невеликого розміру

8415 10 - 8415 83 00 90;
8418 10 - 8418 69;
8419 81;
8422 11;
8508 11;
8509 40;
8509 80;
8509 90 00 10;
8510 10 - 8510 30;
8516 31;
8516 33;
8516 40;
8516 50;
8516 60;
8516 71;
8516 72;
8516 79;
8516 80;
9101 11;
9101 19;
9101 91;
9102 11;
9102 12;
9102 19;
9102 91;
9103 10;
9105 11;
9105 21;
9105 91;
9108 11 - 9108 20;
9109 11;
9109 19

гривень за кілограм

15,74

14.

інформаційно-технологічне обладнання та обладнання електронного зв'язку (за виключенням моніторів, мобільних телефонів)

8443 12;
8443 31 - 8443 39;
8470;
8471;
8517 11;
8517 18 - 8517 69;
8518 10 - 8518 50;
8519 - 8527;
8530 10 - 8530 80;
8531 10 - 8531 80;
9023

гривень за кілограм

15,74

15.

монітори

8528 41 - 8528 69

гривень за кілограм

13,94

16.

мобільні телефони

8517 12

гривень за кілограм

17,55

17.

обладнання широкого вжитку (за виключенням телевізорів)

8423 10;
8469;
9006 10 - 9006 69;
9007 11 - 9007 20;
9008 10 - 9008 40;
9010 10 - 9010 60;
9207

гривень за кілограм

10,07

18.

телевізори

8528 71 - 8528 73

гривень за кілограм

17,55

19.

електричні і електронні інструменти та обладнання (за виключенням стаціонарних виробничих механізмів великогабаритного розміру, непереносні або постійно закріплені)

8413 11;
8413 70 21;
8413 70 29;
8414 10 25;
8414 10 81;
8414 51;
8433 11 10;
8433 19 10;
8451 21;
8451 30 10;
8452 10 - 8452 29;
8467 21 - 8467 89

гривень за кілограм

11,61

20.

газорозрядні лампи

8539 21;
8539 31 - 8539 49

гривень за штуку

7,23

21.

освітлювальні прилади (за виключенням газорозрядних ламп)

8512 10 - 8512 40;
8513 10;
9405 10 - 9405 40

гривень за кілограм

10,84

22.

інструменти і устаткування для вимірювання, моніторингу та контролю

8536 20 - 8536 90;
8537 10;
9011 10 - 9011 80;
9012 10;
9016 00 10;
9024 10;
9024 80;
9025 19 20;
9025 80 40;
9026 10 21;
9026 10 29;
9026 20 20;
9026 80 20;
9027 10 10;
9027 20 - 9027 50;
9027 80 11 - 9027 80 97;
9028 10 - 9028 30;
9030 10 - 9030 89;
9031 10 - 9031 80;
9032 10 20;
9032 10 81

гривень за кілограм

10,32

23.

іграшки, приналежності для спорту та відпочинку

9503 00 30;
9504 30 10;
9504 90 10

гривень за кілограм

11,61

24.

медичне обладнання (за виключенням імплантованого та інфікованого медичного обладнання)

8419 20;
9018 11 - 9018 20;
9018 41 - 9018 90;
9019;
9022 12 - 9022 90

гривень за кілограм

10,32

25.

торгівельні автомати, та інше устаткуваннядля сортування, видачі або складання

8472;
8476 21 - 8476 89

гривень за кілограм

11,61

Ставки податку за утилізацію відходів упаковки встановлюються в залежності від виду матеріалів, з яких виготовлена упаковка, та обсягів упаковки у складі імпортованої продукції чи використаної для пакування та перевезення виробленої продукції.

Ставки податку за утилізацію відходів упаковки, що відносяться до небезпечних відходів, обчислюються за п'ятикратною ставкою податку за утилізацію відходів упаковки.

Ставки податку за утилізацію відходів кінцевого споживання продукції встановлюються в залежності від обсягів імпорту чи виробництва окремих видів продукції, використання (експлуатація) якої призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції.".

5. Пункт 249.6 статті 249 доповнити підпунктом 249.6.1 такого змісту:

"249.6.1. Суми податку за утилізацію відходів упаковки, зношених шин, відходів електричного й електронного обладнання, відпрацьованих олив (масел) (Пув), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу, виходячи з фактичних обсягів імпортованої у складі продукції упаковки і обсягів використаної упаковки для пакування та перевезення продукції за видами матеріалів або фактичних обсягів імпортованої чи виробленої та реалізованої продукції із зазначенням коду товару згідно з УКТ ЗЕД та ставок податку за формулою:

Пув =

  

Мi * Нпi

де Мi - фактичний обсяг упаковки, де і це вид матеріалів упаковки в кілограмах (кг) або фактичний обсяг продукції, де i - це вид продукції в кілограмах (кг) чи штуках (шт.) у випадку газорозрядних ламп;

Нпi - ставки податку в поточному році за кілограм i-тої виду матеріалів упаковки в кілограмах або за кілограм і-того виду продукції в кілограмах чи штуках (шт.) у випадку газорозрядних ламп, в гривнях з копійками.".

6. Статтю 250 доповнити пунктом 250.20 такого змісту:

"250.20. Платники податку за утилізацію відходів кінцевого споживання продукції перераховують суми цього податку до спеціального фонду державного бюджету, які використовуються відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос