Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обращения с бытовыми отходами и стимулирования их использования как альтернативного источника энергии

Проект закона Украины от 21.10.2015 № 3198-1
Дата рассмотрения: 21.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з побутовими відходами та стимулювання їх використання як альтернативного джерела енергії

Верховна Рада постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. До Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1.1. у статті 82:

1) назву статті викласти в такій редакції:

"Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), знешкодження, видалення або захоронення";

2) абзац перший викласти в такій редакції:

"Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), знешкодження, видалення або захоронення -";

1.2. доповнити новою статтею 152-1 такого змісту:

"Ухиляння суб'єктів господарювання, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від укладення договору на послуги з поводження з побутовими відходами з виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами протягом більше ніж 30 днів -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів господарювання, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне, протягом року, ухиляння суб'єктів господарювання, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від укладення договору на послуги з поводження з побутовими відходами з виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів господарювання, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

1.3. у тексті статті 218 цифри "152" замінити цифрами "152-1";

1.4. у тексті статті 219 після цифр "152" доповнити цифрами "152-1";

1.5. у статті 255:

1) в абзаці першому пункту першого частини першої після цифр "152" доповнити цифрами "152-1";

2) у пункті другому частини першої цифри "152" замінити цифрами "152-1".

2. Абзац другий статті 1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 24, ст. 155) після слова "належать" доповнити словами "побутові відходи".

3. У статті 1 Закону України "Про альтернативні види палива" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 94):

1) абзац третій після слова "підприємств" доповнити словами "побутові відходи";

2) в абзаці дев'ятому вилучити словосполучення "або побутових".

4. До Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1):

4.1. у статті 17-1:

1) в частині п'ятій після словосполучення "також складова промислових" вилучити словосполучення "або побутових";

2) після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з побутових відходів, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з побутових відходів.";

У зв'язку з цим частини 12 - 20 вважати частинами 13 - 21;

3) частину одинадцяту доповнити таким змістом:

Категорії об'єктів електроенергетики, для яких застосовується "зелений" тариф

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для об'єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію

по 31.03.2013 включно

з 01.04.2013 по 31.12.2014

з 01.01.2015 по 30.06.2015

з 01.07.2015 по 31.12.2015

З 01.01.2016 по 31.12.2016

з 01.01.2017 по 31.12.2019

з 01.01.2020 по 31.12.2024

з 01.01.2025 по 31.12.2029

для електроенергії, виробленої з побутових відходів

2,30

2,30

2,07

2,5

2,5

2,5

4.2. абзаци "в" та "г" частини сьомої статті 17-3 доповнити словами "та побутових відходів".

5. До Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53):

5.1. пункт 55 частини першої статті 26 викласти у новій редакції:

"визначення суб'єкта господарювання виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами;";

5.2. у підпункті 2 пункту "а" статті 28 після слова "водовідведення" вилучити слова "перероблення та" і доповнити словами "послуги з", та після словосполучення "у сфері комунальних послуг" доповнити словами "та тарифу на послуги з перероблення побутових відходів, який встановлюється за договором";

5.3. у статті 30:

1) підпункт 6 пункту "а" викласти у такій редакції:

"вирішення питань поводження з побутовими відходами, знешкодження та захоронення трупів тварин;";

2) доповнити трьома новими підпунктами такого змісту:

"18) затвердження порядку визначення виконавця послуг з поводження з побутовими відходами;

19) визначення на конкурсних засадах суб'єктів господарювання, які здійснюють у межах певної території надання послуг з вивезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

20) визначення суб'єктів господарювання, які здійснюють у межах певної території надання послуг з перероблення та захоронення побутових відходів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;";

5.4. частину першу статті 43 доповнити новим пунктом такого змісту:

"38) затвердження схеми санітарного очищення відповідно району, області.".

6. У пункті 5 статті 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2006 р., N 12, ст. 104) слово "окреме" замінити словом "роздільне".

7. До Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2009 р., N 24, ст. 297; 2010 р., N 49, ст. 571):

7.1. в абзаці одинадцятому частини першої статті 1 словосполучення "вивезення побутових відходів" замінити словосполученням "послугою з поводження з побутовими відходами";

7.2. у статті 5:

1) пункт сьомий частини першої після слова "водовідведення" доповнити словами "захоронення побутових відходів";

2) в абзаці другому частини четвертої словосполучення "перероблення та" і "для об'єктів, які обслуговують населені пункти з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб, та об'єктів з потужністю перероблення чи захоронення понад 50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік";

7.4. у статті 13:

1) у пункті першому частини першої словосполучення "вивезення побутових відходів" замінити словосполученням "послуга з поводження з побутовими відходами";

2) у пункті другому частини першої словосполучення "вивезення побутових відходів" вилучити.

8. До Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242; 2002 р., N 31, ст. 214; 2005 р., N 6, ст. 140):

8.1. у статті 1:

1) після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"запобігання утворенню відходів - заходи, вжиті перед тим як речовина, матеріал або продукція стане відходом, що зменшує:

а) кількість відходів, в тому числі шляхом повторного використання продукції або подовження її життєвого циклу;

б) шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини;

в) вміст шкідливих речовин у матеріалах та продукції;";

2) після абзацу двадцять шостого доповнити двома абзацами такого змісту:

"поводження з побутовими відходами - збирання, перевезення, перероблення та видалення побутових відходів, включаючи контроль за цими операціями, нагляд за об'єктами перероблення та видалення;

оброблення побутових відходів - будь-які технологічні операції з перероблення або видалення побутових відходів, включаючи підготовку до таких операцій;";

3) абзац двадцять сьомий викласти у такій редакції:

"послуги з вивезення побутових відходів - збирання та перевезення побутових відходів;";

4) абзац двадцять восьмий викласти у такій редакції:

"послуги з перероблення побутових відходів - здійснення комплексу технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів з метою підготовки їх до екологічно безпечного видалення та складається з підготовки їх до повторного використання, рециклінгу (матеріальної утилізації) чи енергетичної утилізації, що забезпечують зменшення їх маси не менше ніж на половину від загального обсягу перероблених відходів;";

5) після абзацу двадцять восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

"перероблення побутових відходів - здійснення комплексу технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів з метою підготовки їх до екологічно безпечного видалення та складається з підготовки їх до повторного використання, рециклінгу (матеріальної утилізації) чи енергетичної утилізації;

підготовка побутових відходів до повторного використання - технологічна операція перероблення побутових відходів, у результаті якої вторинні матеріали, отримані з відходів, які не є відходами, підготовлені таким чином, що їх можна повторно використовувати за тим самим призначенням;

повторне використання - будь-яка технологічна операція, в результаті якої вторинні матеріали, отримані з відходів та які не є відходами, використовуються повторно за тим самим призначенням, за яким вони використовувалися з початку;

утилізація побутових відходів - будь-яка технологічна операція перероблення побутових відходів, у результаті якої відходи перетворюються на вторинні матеріальні ресурси, включаючи їх використання як вторинних енергетичних ресурсів або підготовку їх для використання як альтернативного палива;

рециклінг побутових відходів (матеріальна утилізація) - будь-яка технологічна операція перероблення побутових відходів, у результаті якої побутові відходи стають вторинними матеріальними ресурсами, не включаючи використання їх як вторинних енергетичних ресурсів чи з метою їх підготовки для використання як альтернативного палива;

енергетична утилізація побутових відходів - використання побутових відходів як вторинних енергетичних ресурсів або підготовка їх для використання як альтернативного палива;";

6) абзац двадцять дев'ятий викласти у такій редакції:

"послуги з захоронення побутових відходів - послуги з остаточного розміщення побутових відходів у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів;";

7) абзац тридцятий вилучити;

8) після абзацу тридцять першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"перероблені побутові відходи - побутові відходи, які пройшли процес перероблення;

полігони побутових відходів - інженерні спеціалізовані споруди, які призначені для захоронення побутових відходів;

послуги з поводження з побутовими відходами - вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті;

переробник побутових відходів - суб'єкт господарювання, що здійснює перероблення побутових відходів шляхом їх підготовки до повторного використання, рециклінгу (матеріальної утилізації) або енергетичної утилізації;

видалення побутових відходів - захоронення побутових відходів або здійснення будь-яких операцій з такими відходами, що не призводять до їх перероблення;

збирання побутових відходів - діяльність, пов'язана з вилученням, тимчасовим накопиченням та зберіганням побутових відходів, відповідно до санітарних вимог, у спеціально відведених місцях чи об'єктах, з метою їх перевезення на об'єкти перероблення чи захоронення;

зберігання побутових відходів - тимчасове перебування відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх перероблення чи видалення) не більше 1 року;

перевезення побутових відходів - транспортування побутових відходів від місць їх утворення до об'єктів перероблення чи захоронення;";

8.2. частину другу статті 9 викласти у такій редакції:

"Територіальні громади є власниками відходів, що утворюються на об'єктах комунальної власності чи знаходяться на їх території і не мають власника або власник яких невідомий (безхазяйні відходи) та власниками побутових відходів, які утворилися чи знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці з моменту збирання побутових відходів від власників джерел їх утворення до моменту їх передачі на об'єкти перероблення чи захоронення.";

8.3. пункт "б" частини першої статті 15 викласти у такій редакції:

"б) вносити в установленому порядку плату за користування послугами з поводження з побутовими відходами;";

8.4. частину третю статті 17 викласти у такій редакції:

"Суб'єкти господарювання у сфері поводження з побутовими відходами зобов'язані укласти договори із виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами, який визначений органом місцевого самоврядування на певній території, на якій знаходиться об'єкт утворення відходів.";

8.5 пункт "б" частини першої статті 21 доповнити такими словами:

"та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів";

8.6. у пункті "і" частини першої статті 32 цифри "2018" замінити на цифри "2025";

8.7. у статті 35-1:

1) частину другу викласти у такій редакції:

"Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, громадських, виробничих, складських та інших споруд, земельних ділянок тощо, що є джерелами утворення побутових відходів, укладають договори з виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами, яке визначене органом місцевого самоврядування, здійснюють оплату за надання послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.";

2) у частині п'ятій після слова "майданчиками" доповнити словами "для роздільного збирання і зберігання побутових відходів";

3) у частині восьмій після слова "збирання" вилучити слова "чи сортування";

4) частину десяту вилучити;

5) доповнити новими частинами такого змісту:

"Орган місцевого самоврядування визначає виконавця послуг з поводження з побутовими відходами, який організовує надання послуг з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, укладає договори зі споживачами на надання таких послуг та суб'єктами господарювання, що надають такі послуги, а також проведення розрахунків за надані послуги.

Виконавець послуг з поводження з побутовими відходами може надавати послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, якщо він у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, визначений суб'єктом господарювання, який здійснює надання таких послуг.

Виконавець послуг з поводження з побутовими відходами не укладає договір з суб'єктами господарювання на надання послуг з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, якщо він у встановленому законодавством порядку визначений надавачем відповідної послуги.

Суб'єкта господарювання, що надає послуги з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють у межах певної території надання послуг з перероблення та захоронення побутових відходів, визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Виконавець послуг з поводження з побутовими відходами зобов'язаний укласти договори на надання послуг з вивезення, перероблення та/або захоронення побутових відходів з суб'єктами господарювання, які визначені рішенням органу місцевого самоврядування на надання таких послуг.

Договори про надання послуг з поводження з побутовими відходами укладаються відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами, що укладається виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами із споживачем - фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, є публічним договором.

Забороняється захоронення побутових відходів інакше ніж на полігонах побутових відходів.";

8.8. доповнити статтями 35-2 і 35-3 такого змісту:

"Стаття 35-2. Ієрархія поводження з відходами

1. Дії з запобігання утворенню побутових відходів і поводження з такими відходами застосовуються у наступному пріоритетному порядку:

а. запобігання утворенню побутових відходів;

б. підготовка побутових відходів до повторного використання;

в. рециклінг (матеріальна утилізація);

г. енергетична утилізація;

д. видалення.

2. Безвідносно до частини першої цієї статті пріоритет мають такі дії, які найкраще забезпечують захист навколишнього природного середовища та здоров'я людини під час утворення і поводження з побутовими відходами з метою забезпечення сталого розвитку суспільства.

3. Основними критеріями для захисту навколишнього природного середовища та здоров'я людини є життєвий цикл побутових відходів. При цьому слід враховувати наступне:

а. очікуваний викид емісій;

б. ступінь збереження природних ресурсів;

в. енергія, яка буде використана та отримана;

г. накопичення шкідливих речовин у виробах, у побутових відходах, призначених для перероблення, або у виробах, отриманих з побутових відходів.

4. Побутові відходи повинні вивозитися на об'єкти їх перероблення чи видалення, які найближче розташовані від місць утворення відходів.

5. Матеріально-технічна база, економічна розумність та соціальні наслідки таких дій враховуються.";

Стаття 35-3. Припинення статусу побутових відходів

Побутові відходи перестають бути відходами відповідно до абзацу другого статті 1 цього Закону, якщо вони були перероблені та відповідають таким критеріям:

а) речовина, предмет можуть використовуватися в інших галузях народного господарства;

б) існує ринок чи попит на таку речовину чи такий предмет;

в) речовина чи предмет за своїм призначенням відповідає технічним вимогам, стандартам та нормативним документам;

г) використання речовини чи предмету не призведе до шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

Кабінет Міністрів України відповідно до частини першої цієї статті встановлює, за яких умов деякі побутові відходи перестають бути відходами з урахуванням захисту навколишнього природного середовища та здоров'я людини, та встановлює, зокрема, граничні показники шкідливих речовин.";

У зв'язку з цим статті 35-2 і 35-3 вважати статтями 35-4 і 35-5.

9. Частину першу статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158) доповнити новим пунктом такого змісту:

"31) захоронення побутових відходів.".

10. У Законі України "Про державно-приватне партнерство" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 40, ст. 524) абзац десятий частини першої статті 4 викласти у такій редакції:

"перероблення та захоронення відходів;".

11. До Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (5400-VI) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 7, ст. 53):

11.1. у тексті закону слова "перероблення" і "перероблення та" вилучити;

11.2. у пункті третьому частини першої статті 1 перед словом "перероблення" доповнити словами "послуги з";

11.3. статтю 6 після абзацу другого пункту другого частини першої доповнити новим абзацом такого змісту:

"ліцензування господарської діяльності із захоронення побутових відходів в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами); розроблення і затвердження ліцензійних умов і порядку контролю за їх дотриманням;";

4) у пункті сьомому частини першої після слова "водовідведення" доповнити словами "захоронення побутових відходів";

11.4. в абзаці четвертому пункту четвертого частини другої статті 11 після слова "водовідведення" доповнити словами "і об'єктів захоронення побутових відходів".

12. До Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238):

12.1. у статті 1:

1) абзац шостий частини першої викласти у такій редакції:

"стимулююче регулювання - державне регулювання цін (тарифів) на товари (послуги) суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, що передбачає застосування визначених органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів господарювання на суміжних ринках, параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, стимулює суб'єктів господарювання на суміжних ринках до підвищення якості товарів, послуг, що надаються такими суб'єктами та ефективності регульованої відповідно до цього Закону сфери діяльності з поступовим скороченням неефективних витрат та забезпечує створення умов для залучення інвестицій з метою сталого функціонування та розвитку;";

2) абзац сьомий частини першої викласти у такій редакції:

"регуляторна база активів - сукупна вартість активів суб'єкта природних монополій, суб'єкта господарювання на суміжних ринках (які використовуються для сфери діяльності, що підлягає регулюванню відповідно до цього Закону), що визначається у порядку, затвердженому органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій;";

3) абзац восьмий частини першої викласти у такій редакції:

"регуляторна норма доходу - рівень дохідності на регуляторну базу активів, що встановлюється органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, у єдиному розмірі для всіх суб'єктів природних монополій відповідної сфери діяльності, суб'єктів господарювання на суміжних ринках та у межах граничних рівнів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної цінової політики. Регуляторна норма доходу може встановлюватися органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, окремо для регуляторної бази активів, яка визначена на момент переходу до стимулюючого регулювання, та окремо для її частини, яка утворена після переходу до стимулюючого регулювання.";

12.2. в абзаці шостому частини першої статті 4 слова "у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії" вилучити;

12.3. абзац одинадцятий статті 6 вилучити;

12.4. у статті 9:

1) абзац сьомий частини першої викласти у такій редакції:

"підвищення ефективності функціонування суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках шляхом застосування стимулюючого регулювання;";

2) в абзацах вісімнадцятому та дев'ятнадцятому частини другої слова "у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії" вилучити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу 5 підпункту 8.7 пункту 8 розділу I (в частині заборони захоронення побутових відходів інакше ніж на полігонах побутових відходів), який набирає чинності з 1 січня 2020 року.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос