Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере обращения с отходами относительно предупреждения негативного действия отходов конечного потребления продукции на окружающую природную среду

Проект закона Украины от 30.09.2015 № 3198
Дата рассмотрения: 30.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами щодо запобігання негативної дії відходів кінцевого споживання продукції на навколишнє природне середовище

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:

1. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 36 - 37, ст. 242 із наступними змінами):

1) статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:

відходи кінцевого споживання продукції - відходи упаковки, зношені шини, відходи електричного й електронного обладнання, відпрацьовані оливи (масла);

відходи упаковки - упаковка, яка була застосована для пакування та перевезення продукції, що повністю або частково втратила свої первісні якості і не підлягає подальшому використанню за своїм прямим призначенням;

зношені шини - шини пневматичні гумові, а також камери гумові, що повністю або частково втратили свої первісні якості і не підлягають подальшому використанню за своїм прямим призначенням;

відходи електричного й електронного обладнання - електричне або електронне обладнання, яке є непридатним для використання, включаючи всі компоненти, складові вузли й витратні матеріали, які є його складовою частиною;

відпрацьовані оливи (масла) - будь-які мінеральні або синтетичні оливи, індустріальні оливи, які стали непридатними для використання, за своїм початковим призначенням, відпрацьовані оливи з двигуна внутрішнього згорання та оливи з коробки передач, змащувальні оливи, оливи для турбін та гідравлічні оливи;

біо-відходи - відходи зелених насаджень (садів, парків), що біологічно розкладаються, харчові та кухонні відходи з домашніх господарств, ресторанів, закладів громадського харчування, подібні відходи продовольчих підприємств, а також роздрібної торгівлі;

роздільне збирання відходів - збирання відходів, за умови коли потоки відходів збираються окремо за видами та природою окремих складових відходів з метою полегшення їх подальшого оброблення;

2) статтю 6 доповнити частиною другою такого змісту:

"Стандартизації підлягають також: вимоги до маркування небезпечних відходів; вимоги до маркування продукції з метою ідентифікації відходів кінцевого споживання продукції та забезпечення їх утилізації чи видалення; вимоги до сировини, отриманої з відходів.";

3) статтю 7 викласти у новій редакції:

"Стаття 7. Нормування у сфері поводження з відходами

У сфері поводження з відходами встановлюються такі норми й нормативи:

граничні показники утворення відходів у технологічних процесах;

питомі показники утворення відходів, використання та втрат сировини у технологічних процесах;

норми утилізації відходів кінцевого споживання продукції;

граничні концентрації небезпечних речовин, в тому числі важких металів, в продукції (матеріалах), споживання яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції;

інші нормативи, передбачені законодавством.

Нормативи у сфері поводження з відходами розробляються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Граничні концентрації небезпечних речовин, в тому числі важких металів, в продукції (матеріалах), споживання яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

З метою запобігання та зменшення обсягів утворення відходів кінцевого споживання продукції встановлюються такі норми утилізації відходів кінцевого споживання продукції за роками після набрання чинності цим Законом:

Види відходів кінцевого споживання продукції

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

утилізація

в т. ч. перероблення з метою отримання вторинних матеріальних ресурсів

утилізація

в т. ч. перероблення з метою отримання вторинних матеріальних ресурсів

утилізація

в т. ч. перероблення з метою отримання вторинних матеріальних ресурсів

утилізація

в т. ч. перероблення з метою отримання вторинних матеріальних ресурсів

утилізація

в т. ч. перероблення з метою отримання вторинних матеріальних ресурсів

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Матеріали відходів упаковки:

Папір/картон

35

30

40

35

45

40

50

45

55

50

Скло

35

35

40

40

45

45

50

50

55

55

Пластмаси

35

30

40

35

45

40

50

45

55

50

Метали

35

35

40

40

45

45

50

50

55

55

Комбіновані матеріали

5

 

10

 

15

 

20

 

25

 

Дерево

40

 

45

 

50

 

55

 

60

 

Інші

5

 

10

 

15

 

20

 

25

 

Зношені шини

15

10

20

15

25

20

30

25

35

30

Відходи електричного та електронного обладнання, крім ламп газорозрядних відпрацьованих (код УКТ ЗЕД 8539 31; 8539 32)

10

10

15

15

20

20

25

25

30

30

Лампи газорозрядні відпрацьовані

10

10

15

15

20

20

25

25

30

30

Відпрацьовані оливи

12

6

24

12

36

18

38

24

40

30

Норми утилізації відходів кінцевого споживання продукції обчислюються як вага зібраних, оброблених (перероблених) та утилізованих відходів у відсотках від ваги загальних обсягів вироблених, імпортованих, введених в обіг на ринку України відповідної продукції (матеріалів). Після закінчення п'ятого календарного року, що наступає за роком, в якому набрав чинності цей Закон, норми утилізації відходів кінцевого споживання продукції на наступні роки встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

4) у статті 17:

пункт "б" викласти в новій редакції:

"б) забезпечувати збирання, оброблення (перероблення) та утилізацію відходів кінцевого споживання продукції, які утворюються внаслідок використання відповідної продукції, що виробляється чи імпортується в Україну цими суб'єктами господарської діяльності шляхом:

або самостійного здійснення комплексу заходів, відповідно до затверджених норм утилізації відходів кінцевого споживання продукції, в місцях утворення таких відходів, забезпечуючи їх приймання, збирання, вивезення, оброблення (перероблення) та утилізацію на власних потужностях;

або членства в саморегулюючій організації у сфері поводження з відходами кінцевого споживання продукції та сплати цільових внесків відповідно до вимог цього Закону.

Інформація про спосіб виконання зобов'язань із забезпечення збирання, оброблення (перероблення) та утилізації відходів кінцевого споживання продукції надсилається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері поводження з відходами в установленому ним порядку;";

у пункті "ж" після слів "не допускати змішування" доповнити словами "біо-відходів з іншими видами відходів, а також змішування";

доповнити пунктом "у" такого змісту:

"у) інформувати суспільство щодо можливості повторного використання чи утилізації виробленої чи імпортованої продукції.";

5) частину першу статті 18 доповнити пунктами "с", "т" та "у" такого змісту:

"с) затвердження технічних регламентів щодо поводження з відходами кінцевого споживання продукції;

т) затвердження порядку ведення реєстру суб'єктів господарської діяльності, які виробляють чи імпортують продукцію, споживання (експлуатація) яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції;

у) затвердження положення про систему моніторингу у сфері поводження з відходами кінцевого споживання продукції.";

6) у пункті "і" статті 20 після слів "реєстру місць видалення відходів" доповнити комою та словами "їх оприлюднення на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет";

7) у статті 23:

пункт "е" викласти в новій редакції:

"е) створення інформаційно-аналітичних систем і банків даних про обсяги утворення та поводження з відходами, оприлюднення такої інформації на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет;";

доповнити пунктами "т" та "у" такого змісту:

"т) забезпечення створення та ведення системи моніторингу у сфері поводження з відходами кінцевого споживання продукції;

у) забезпечення створення та ведення реєстру суб'єктів господарської діяльності, які виробляють чи імпортують продукцію, споживання (експлуатація) яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції, оприлюднення такої інформації на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет.";

8) частину першу статті 23-1 доповнити пунктами "е", "є" та "ж" такого змісту:

"е) затвердження форми та строків надання інформації про обсяги продукції (матеріалів), використання (експлуатація) яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції; про виконання зобов'язань із забезпечення збирання, оброблення (перероблення) та утилізації відходів кінцевого споживання продукції; про обсяги збирання, перероблення та утилізації відходів кінцевого споживання продукції; звіту щодо забезпечення збирання, оброблення (перероблення) та утилізації певних обсягів відходів кінцевого споживання продукції за видами матеріалів;

є) розроблення технічних регламентів щодо поводження з відходами кінцевого споживання продукції;

ж) розроблення та затвердження положення про інформаційну базу з питань поводження з відходами кінцевого споживання продукції.";

9) частину першу статті 23-2 доповнити пунктом "ї" такого змісту:

"ї) дотримання вимог із забезпечення збирання, перероблення та утилізації відходів кінцевого споживання продукції.";

10) статтю 26 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Державному обліку підлягає продукція (матеріали), що виробляються чи імпортуються, використання (експлуатація) яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції.";

11) доповнити статтею 27-1 такого змісту:

"Стаття 27-1. Реєстр суб'єктів господарювання, які виробляють чи імпортують продукцію, використання (експлуатація) яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції

З метою забезпечення обліку продукції, використання (експлуатація) яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції, ведеться реєстр суб'єктів господарювання, які виробляють чи імпортують таку продукцію (матеріали). Порядок ведення такого реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.";

12) у статті 29:

назву статті викласти в новій редакції:

"Стаття 29. Моніторинг у сфері поводження з відходами";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"З метою запобігання негативного впливу відходів кінцевого споживання продукції на навколишнє природне середовище, забезпечення їх збирання, оброблення (перероблення) та утилізації створюється система моніторингу у сфері поводження з відходами кінцевого споживання продукції. Забезпечує ведення цієї системи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.";

13) доповнити розділом V-I такого змісту:

"Розділ V-I САМОРЕГУЛЮЮЧА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 30-1. Саморегулююча організація у сфері поводження з відходами кінцевого споживання продукції

З метою забезпечення організації та координації заходів із збирання, перероблення та утилізації відходів кінцевого споживання продукції створюються Саморегулюючі організації у сфері поводження з відходами кінцевого споживання продукції (далі - Саморегулююча організація).

Саморегулююча організація є об'єднанням суб'єктів господарювання, які здійснюють імпорт та виробництво продукції в упаковці або продукції, використання якої призводить до утворення відповідних відходів кінцевого споживання продукції, а також суб'єктів господарювання, які здійснюють збирання, оброблення (перероблення) та утилізацію відповідних відходів кінцевого споживання продукції.

Саморегулююча організація є неприбутковою і здійснює свою діяльність відповідно до вимог цього Закону, чинного законодавства та Статуту, має територіальні структурні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Саморегулююча організація утворюється за принципом одна Саморегулююча організація для поводження з кожним окремим видом відходів кінцевого споживання продукції.

Стаття 30-2. Завдання Саморегулюючої організації

Саморегулююча організація забезпечує:

а) збирання, перероблення та утилізацію відходів кінцевого споживання продукції, з урахуванням норм утилізації відходів кінцевого споживання продукції;

б) фінансування послуг із збирання, перероблення та утилізації відходів кінцевого споживання продукції, що визначаються Загальними зборами Рад Саморегулюючої організації;

в) створення та забезпечення функціонування інформаційної бази з питань поводження з відходами кінцевого споживання продукції;

г) підготовку та оприлюднення щорічного звіту про стан збирання, оброблення (перероблення) та утилізації відходів кінцевого споживання продукції;

д) взаємодію з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями з питань поводження з відходами кінцевого споживання продукції;

е) інформування та просвіту населення щодо необхідності вирішення проблеми поводження з відходами кінцевого споживання продукції та прийняття участі у відповідних заходах;

є) встановлення вимог щодо поводження з відходами кінцевого споживання продукції, що є обов'язковими для учасників Саморегулюючої організації;

ж) співробітництво з міжнародними фінансовими та іншими організаціями, іноземними суб'єктами господарювання з питань поводження з відходами кінцевого споживання продукції;

з) виконання інших завдань із забезпечення утилізації відходів кінцевого споживання продукції.

Стаття 30-3. Органи управління та контролю Саморегулюючої організації

Органами управління та контролю Саморегулюючої організації є:

Загальні збори Саморегулюючої організації;

Рада Саморегулюючої організації;

Ревізійна комісія Саморегулюючої організації;

Виконавчий орган Саморегулюючої організації.

Стаття 30-4. Загальні збори Саморегулюючої організації

Загальні збори Саморегулюючої організації забезпечують підготовку та погодження рішень щодо поводження з відповідними видами відходів кінцевого споживання продукції.

Основним принципом формування Загальних зборів є рівні долі

представників імпортерів та виробників продукції в упаковці або продукції, використання якої призводить до утворення відповідних відходів кінцевого споживання продукції, з однієї сторони, та суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють операції у сфері поводження з відповідними видами відходів, з іншої сторони.

Кількість представників Загальних зборів обумовлюється необхідністю залучення представників суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють збирання відходів кінцевого споживання продукції, не менше чотирьох, перероблення - не менше шести, та утилізацію матеріалів відходів кінцевого споживання продукції - не менше двох. Виходячи з кількості суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відповідними видами відходів пропорційно визначається кількість виробників та імпортерів продукції з урахування їх долі на споживчому ринку України. До Загальних зборів Саморегулюючої організації з питань утилізації відходів упаковки повинні бути включені представники суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами упаковки, що відноситься до небезпечних відходів.

Представники Загальних зборів обираються шляхом проведення опитування всіх членів Саморегулюючої організації та переобираються кожні два роки.

Стаття 30-5. Рада Саморегулюючої організації

Рада Саморегулюючої організації підпорядковується Загальним зборам Саморегулюючої організації та є постійно діючим колегіальним органом управління Саморегулюючої організації, здійснює загальне керівництво та контроль за діяльністю Виконавчого органу Саморегулюючої організації.

Рада Саморегулюючої організації складається пропорційно із представників імпортерів та виробників продукції в упаковці або відповідної продукції, використання якої призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції, з однієї сторони, та представників суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють операції у сфері поводження з відповідними відходами кінцевого споживання продукції, з іншої сторони.

Стаття 30-6. Виконавчий орган Саморегулюючої організації

Виконавчим органом Саморегулюючої організації є Виконавча адміністрація, яка здійснює оперативне керівництво діяльністю Саморегулюючої організації і очолюється директором.

Директор призначається Радою Саморегулюючої організації терміном на 3 роки.

Стаття 30-7. Ревізійна комісія Саморегулюючої організації

Ревізійна комісія Саморегулюючої організації здійснює контроль за фінансовою діяльністю Саморегулюючої організації та підзвітна Загальним зборам Саморегулюючої організації.

Положення про Ревізійну комісію затверджується Загальними зборами Рад Саморегулюючої організації.

Стаття 30-8. Умови і порядок набуття статусу члена Саморегулюючої організації

Суб'єкт господарювання має право звернутися до Саморегулюючої організації із заявою про набуття членства в Саморегулюючій організації.

Вимоги до заяви та порядок набуття статусу члена Саморегулюючої організації встановлюються Загальними зборами Саморегулюючої організації. Набуття статусу члена Саморегулюючої організації здійснюється на безоплатній основі.

Стаття 30-9. Членські внески членів Саморегулюючої організації

Члени Саморегулюючої організації щомісячно до 10 числа сплачують членські внески, розмір яких затверджується рішенням Загальних зборів Рад Саморегулюючої організації та використовуються на забезпечення функціонування Саморегулюючої організації.

Стаття 30-10. Цільові внески членів Саморегулюючої організації

Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють імпорт та виробництво товарів в упаковці, продукції, використання якої призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції, щомісячно до 10 числа сплачують цільові внески відповідно до обсягів імпортованої чи виробленої продукції, використання якої призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції, та відповідно до затверджених Загальними зборами Рад Саморегулюючої організації розміру плати на забезпечення збирання, оброблення (перероблення) та утилізації відходів кінцевого споживання продукції, але не менше розміру плати на забезпечення збирання, оброблення (перероблення) та утилізації відходів кінцевого споживання продукції, що визначається за формулою:

РП = (

  

Мi * Нпi) * Ну / 100

де:

РП - розмір плати на забезпечення збирання, оброблення (перероблення) та утилізації відходів кінцевого споживання продукції;

Мi - фактичний обсяг упаковки, де i - це вид матеріалів упаковки в кілограмах (кг) або фактичний обсяг продукції, де і - це вид продукції в кілограмах (кг) чи штуках (шт.) у випадку газорозрядних ламп;

Нпi - ставки екологічного податку за утилізацію відходів кінцевого споживання продукції в поточному році за кілограм і-тої виду матеріалів упаковки в кілограмах або за кілограм i-того виду продукції в кілограмах чи штуках (шт.) у випадку газорозрядних ламп, в гривнях з копійками;

Ну - норма утилізації відходів кінцевого споживання продукції.

Цільові внески, що надходять до Саморегулюючої організації використовуються на виконання визначених цим Законом завдавань в порядку і за напрямами, визначеними Загальними зборами Рад Саморегулюючої організації.";

Стаття 30-11. Припинення членства в Саморегулюючій організації

Членство в Саморегулюючій організації припиняється за рішенням Ради Саморегулюючої організації за поданням виконавчого органу Саморегулюючої організації у разі:

а) подання заяви про припинення членства в Саморегулюючій організації;

б) неплатоспроможності (банкрутства) члена Саморегулюючої організації;

в) ліквідація члена Саморегулюючої організації як юридичної особи;

г) наявність заборгованості члена Саморегулюючої організації з оплати членських та цільових внесків;

д) порушення членом Саморегулюючої організації вимог чинного законодавства у сфері поводження з відходами, положень Статуту Саморегулюючої організації, рішень органів управління та контролю Саморегулюючої організації.";

14) доповнити статтею 35-3 такого змісту:

"Стаття 35-3. Вимоги щодо поводження із відходами кінцевого споживання продукції

Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами кінцевого споживання продукції зобов'язані:

вести облік продукції (матеріалів), використання яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції;

виконувати вимоги технічних регламентів та державних стандартів України, інших нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами кінцевого споживання продукції;

надавати інформацію про обсяги продукції та матеріалів, використання яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції, а також інформацію про виконання зобов'язань із забезпечення збирання, оброблення (перероблення) та утилізації таких відходів центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері поводження з відходами, в терміни та за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

надавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади у сфері поводження з відходами, інформацію про склад і властивості продукції (матеріалів), використання яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції, та пов'язану з ними діяльність;

здійснювати роздільне збирання відходів кінцевого споживання продукції за їх видами;

забезпечувати передачу або постачання відходів кінцевого споживання продукції суб'єктам господарської діяльності на оброблення (перероблення) або утилізацію за їх видами;

організовувати місця для розміщення відходів упаковки на території торгівельного закладу, площа якого складає не менше 400 м2, та надавати можливість споживачам товарів залишати групову та іншу упаковку, що утворюється від продажу цими торгівельними закладами товарів;

організовувати в торгівельному закладі з роздрібного продажу електричного та електронного обладнання, площа якого складає не менше 400 м2, або в безпосередній близькості до цього закладу безкоштовні для споживачів місця для збирання малогабаритних відходів електричного та електронного обладнання (розмір яких не перевищує 25 см) та без зобов'язань купувати еквівалентне електричне та електронне обладнання; така діяльність не підлягає ліцензуванню;

забезпечити наглядною інформацією споживачів товарів щодо необхідності утилізації відходів кінцевого споживання продукції;

надавати інформацію про обсяги збирання, перероблення та утилізацію чи видалення відходів кінцевого споживання продукції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в терміни та за формою затвердженою цим органом.

Суб'єкти господарської діяльності, які самостійного забезпечують збирання, вивезення, оброблення (перероблення) та утилізацію відходів кінцевого споживання продукції повинні щоквартально у визначені терміни та за затвердженою формою надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері поводження з відходами звіт щодо забезпечення збирання, оброблення (перероблення) та утилізації певних обсягів відходів кінцевого споживання продукції за видами матеріалів.";

15) доповнити статтею 35-4 такого змісту:

"Стаття 35-4. Інформаційна база з питань поводження з відходами кінцевого споживання продукції

З метою організації обміну інформацією та контролю у сфері поводження з відходами кінцевого споживання продукції створюється єдина централізована база даних з питань поводження з відходами кінцевого споживання продукції, яка містить відомості про обсяги продукції та матеріалів, використання яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції; інформацію про виконання зобов'язань із забезпечення збирання, оброблення (перероблення) та утилізації таких відходів; інформацію про обсяги збирання, перероблення та утилізацію чи видалення відходів кінцевого споживання продукції.

Оператором єдиної централізованої бази даних з питань поводження з відходами кінцевого споживання продукції є Саморегулююча організація.

Користування інформаційними ресурсами єдиної централізованої бази даних є вільним і загальнодоступним, за винятком інформації, яка відповідно до законодавства є інформацією обмеженого доступу.

Користування інформацією обмеженого доступу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Перелік інформації, що надається в обов'язковому порядку органами державної влади, іншими особами для формування інформаційних ресурсів єдиної централізованої бази даних, порядок надання користувачам інформації, що в ній міститься, органи та організації, відповідальні за збір та обробку вказаних інформаційних ресурсів, а також порядок користування централізованою базою даних та інформацією, отриманою з централізованої бази даних, визначаються в положенні про єдину централізовану базу даних з питань поводження з відходами кінцевого споживання продукції, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища за поданням Саморегулюючої організації у сфері поводження з відходами кінцевого споживання продукції.

Створення та утримання централізованої бази даних фінансується за рахунок коштів Саморегулюючої організації.

Органи державної влади та місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни зобов'язані безоплатно надавати на запит Саморегулюючої організації інформацію, якою вони володіють, що стосується питань поводження з відходами кінцевого споживання продукції, а також продукції внаслідок використання (експлуатації) якої утворюються відходи кінцевого споживання продукції.

Саморегулююча організація зобов'язана дотримуватися встановлених законом режиму захисту та обробки конфіденційної інформації, що отримується, а також порядку її використання.";

16) статтю 37 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Документальний екологічний контроль у зонах митного оформлення на митній території України щодо продукції та матеріалів, використання яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів у сфері поводження з відходами.";

17) у статті 38:

в пункті "б" частини першої після слів "що справляється за" доповнити словами "утилізацію відходів кінцевого споживання продукції та";

частину першу доповнити пунктом "і" такого змісту:

"і) створення саморегулюючої організації у сфері поводження з відходами, яка визначає вимоги підприємницької та професійної діяльності, обов'язкові для виконання всіма членами такої організацій. Саморегулюючій організації можуть делегуватися окремі повноваження органів виконавчої влади у відповідній сфері у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.";

18) статтю 41 викласти в новій редакції:

"Стаття 41. Фінансування заходів у сфері поводження з відходами

Витрати на фінансування заходів у сфері поводження з відходами несе виробник відходів або власник відходів, також окремі виробники, імпортери та розповсюджувачі окремих видів продукції. Для фінансування відповідних заходів можуть залучатися кошти місцевих бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища, добровільні внески підприємств, установ, організацій, громадян та їх об'єднань, а також кошти Державного бюджету України, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.";

19) доповнити частину першу статті 42 пунктами "о", "п" та "р" такого змісту:

"о) порушення вимог та зобов'язань щодо забезпечення збирання, оброблення (перероблення) та утилізації відходів кінцевого споживання продукції;

п) порушення строків та порядку надання інформації про обсяги виробництва та імпорту окремих видів продукції, використання яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції, збирання, оброблення (перероблення) та утилізації відходів кінцевого споживання продукції;

р) приховування, перекручення або відмову надання інформації про обсяги виробництва та імпорту окремих видів продукції, використання яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції, збирання, оброблення (перероблення) та утилізації відходів кінцевого споживання продукції.";

20) доповнити статтею 42-1 такого змісту:

"Стаття 42-1. Штрафні санкції, що застосовуються до суб'єктів господарювання за правопорушення у сфері поводження з відходами.

Уповноважений орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами застосовує до суб'єктів господарювання наступні штрафні санкції:

а) за порушення вимог щодо забезпечення збирання, оброблення (перероблення) та утилізації відходів кінцевого споживання продукції тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) за порушення строків та порядку надання інформації про обсяги виробництва та імпорту окремих видів продукції, використання яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції, збирання, оброблення (перероблення) та утилізації відходів кінцевого споживання продукції тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) за приховування, перекручення або відмову від надання інформації про обсяги виробництва та імпорту окремих видів продукції, використання яких призводить до утворення відходів кінцевого споживання продукції, збирання, оброблення (перероблення) та утилізації відходів кінцевого споживання продукції тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) за невиконання зобов'язань виробниками та імпортерами продукції в Україну щодо забезпечення збирання, перероблення та утилізації відходів кінцевого споживання продукції тягне за собою накладення на них штрафу у розмірі суми податку, який справляється за утилізацію відходів кінцевого споживання продукції в поточному році;

д) за повторне невиконання зобов'язань виробниками та імпортерами продукції в Україну щодо забезпечення збирання, перероблення та утилізації відходів кінцевого споживання продукції тягне за собою накладення на них штрафу у подвійному розмірі суми податку, який справляється за утилізацію відходів кінцевого споживання продукції в поточному році.

Суми штрафів зараховуються до Державного бюджету України. Порядок накладення штрафів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Уповноваженим органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами, що застосовує до суб'єктів господарювання штрафні санкції, є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.".

2. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, від 08.10.91 - 1991 р., N 41, ст. 546, від 10.06.2011 - 2011 р., N 23, стор. 1186, ст. 160 із наступними змінами):

1) у статті 46 після слів "за винятком тих, що справляються за" доповнити словами "утилізацію відходів кінцевого споживання продукції та".

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122 із наступними змінами):

1) у санкції статті 82-1 слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від десяти до двадцяти";

2) доповнити статтею 82-8 такого змісту:

"Стаття 82-8. Порушення вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення збирання, перероблення та утилізації відходів кінцевого споживання продукції

Порушення вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення збирання, перероблення та утилізації відходів кінцевого споживання продукції -

тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом двох останніх років -

тягнуть за собою накладення штрафу на керівників підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

3) у статті 188-5 слова "від п'ятнадцяти до сорока п'яти" замінити словами "від ста до двохсот".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

4) забезпечити проведення організаційної роботи центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами щодо створення Саморегулюючих організацій у сфері поводження з відходами кінцевого споживання продукції.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос