Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно снятия искусственных ограничений на реализацию права на приватизацию и получение в пользование земельных участков

Проект закона Украины от 29.09.2015 № 3190
Дата рассмотрения: 29.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зняття штучних обмежень на реалізацію права на приватизацію і отримання в користування земельних ділянок

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести наступні зміни до законодавчих актів.

1) У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3 - 4, ст. 27):

а) статті 118:

у частині першій:

речення перше після слів "його користуванні" доповнити словами "та/або на якій розташована будівля, споруда, що перебуває у його власності";

речення друге викласти у такій редакції "У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, або у разі якщо районна державна адміністрація не утворена, - заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Севастопольської міської державної адміністрації";

доповнити частину реченням третім такого змісту: "До заяви додається технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)";

у частині другій слова "технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки" замінити словами "технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)";

б) у частині першій статті 123:

у абзаці п'ятому слова "право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно" виключити;

у абзаці шостому слова "в інших випадках" замінити словами "у випадку, коли на ній розташована будівля, споруда, що перебуває у власності особи, зацікавленої в одержанні такої земельної ділянки у користування без зміни меж та цільового призначення";

2) пункт 1 Розділу X "Перехідні положення" доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року (в тому числі ті, право власності (користування) на які в подальшому було припинене), вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. Якщо такі земельні ділянки перебувають у державній чи комунальній власності, їх державна реєстрація та надання (передача) у власність (користування) без зміни меж та цільового призначення здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)".

2) У Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 8, ст. 61):

а) частину третю статті 24 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"власника будівлі (споруди) розташованої на земельній ділянці, що надається (передається) із земель державної чи комунальної власності.";

б) пункт 2 Розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" після слів та цифр "до 2004 року" доповнити словами "(в тому числі ті, право власності (користування) на які в подальшому було припинене)";

3) У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 34, ст. 343):

а) у частині першій статті 19:

абзац перший після слів "детальний план" доповнити словом "території";

у абзаці другому після слова "детальний план" доповнити словом "території", а після слів "забудови та ландшафтної організації" доповнити словами "мікрорайону, жилого району, промислового району";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"План зонування та детальний план території не розробляється на окремі земельні ділянки";

б) частину третю статті 24 після слова "забороняється" доповнити словами "крім випадків:

розташування на земельній ділянці будівлі (споруди), що перебуває власності фізичної або юридичної особи;

приватизації громадянином земельної ділянки, наданої йому у користування відповідно до закону, до набрання чинності цією частиною;

поновлення договору оренди земельної ділянки без зміни її цільового призначення;

надання земельної ділянки для розміщення лінійних об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку).

Передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у випадках, визначених абзацами другим - п'ятим цієї частини, за відсутності плану зонування або детального плану території не допускається у разі, якщо земельна ділянка:

знаходиться в межах зелених зон населених пунктів; внутрішньо квартальних територій (території міжрайонного озеленення, елементів благоустрою, спортивних майданчиків, майданчиків відпочинку та соціального обслуговування населення);

віднесена до категорії земель природо-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення; історико-культурного призначення; рекреаційного призначення (крім земель для дачного будівництва); лісогосподарського призначення".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у 30-денний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос