Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах общего пользования

Проект закона Украины от 18.09.2015 № 3151
Дата рассмотрения: 18.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо організації пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до наступних Законів України:

1. Внести до Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 22, ст. 105 в редакції Закону N 3492-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 32, ст. 273 із наступними змінами) такі зміни:

1) статтю 1 після абзацу тридцять шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Квиток - документ (разовий квиток, абонементний талон, проїзний квиток (картка) тривалого користування), на паперовому, електронному, магнітному чи іншому інформаційному носії з відповідними реквізитами і змістом згідно із законодавством, який підтверджує факт укладення з пасажиром договору на перевезення і дозволяє проїзд та (або) перевезення багажу на автобусних маршрутах загального користування;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять сьомий - шістдесят дев'ятий вважати відповідно абзацами тридцять восьмим - сімдесятим;

2) абзац дев'ятий частини другої статті 5 викласти у наступній редакції:

"створення та підтримання конкурентного середовища у сфері перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, забезпечення контролю у сфері діяльності монопольних утворень;".

3) частину першу статті 43 викласти у наступній редакції:

"Визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, встановлених статтею 461."

5) доповнити статтею 461 такого змісту:

"Стаття 461. Особливості організації перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування

Умови конкурсу на міські автобусні маршрути передбачають вимоги щодо організації продажу квитків в автобусах, що здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у всіх режимах руху; щодо облаштування автобусів, що здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, засобами відстеження місцезнаходження автобусу, візуального та звукового інформування про найменування зупинки, зокрема наступної, маршруту тощо; щодо використання на маршруті автобусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, та кількість таких автобусів.

Для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування автомобільний перевізник подає конкурсному комітету крім документів, передбачених статтею 46 цього закону, також відомості щодо ціни кілометра перевезення пасажирів по відповідному маршруту, за якою перевізник готовий надавати послуги.

Виконавчі органи міських рад вправі не проводити конкурси для визначення автомобільних перевізників на міські автобусні маршрути загального користування (у звичайному та експресному режимі руху) у разі укладення договорів на такі маршрути безпосередньо з міськими комунальними автотранспортними підприємствами, що створені і надають послуги з перевезення у відповідному місті.

Міське комунальне автотранспортне підприємство, з яким укладається договір на маршрут без проведення конкурсу, повинно мати ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів, на законних підставах використовувати у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідати вимогам, викладеним у статті 34 цього Закону, а також вимогам, вказаним в абзаці першому цієї статті.

Міські ради та їх виконавчі органи зобов'язані забезпечити створення єдиної системи продажу квитків на всі види міських автобусних маршрутів загального користування, зокрема шляхом укладення з перевізниками договорів про надання послуг з продажу квитків уповноваженим відповідною міською радою комунальним підприємством (установою).

Договором про надання послуг з продажу квитків визначається порядок розрахунків відповідного комунального підприємства (установи) з перевізником за послуги перевезення. Оплата послуг перевезення може здійснюватись, виходячи з вартості кілометра перевезення пасажира за фактичний обсяг пробігу автобусів на маршруті у відповідному періоді.

На розрахунки комунального підприємства, що здійснює продаж квитків на міські автобусні маршрути загального користування, з перевізниками не поширюються вимоги законодавства щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади".

2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами) такі зміни:

1) статтю 30 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. До відання виконавчих органів міських рад належить також організація укладення договорів з перевізниками про надання послуг з продажу квитків з метою запровадження єдиної та широкодоступної системи продажу квитків на всі види міських автобусних маршрутів загального користування."

3. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 24, ст. 883 із наступними змінами) такі зміни:

1) пункт перший частини четвертої статті 2 доповнити абзацом такого змісту:

"продажу квитків на міські автобусні маршрути загального користування;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос