Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности относительно приведения их отдельных положений в соответствие с Конституцией Украины

Проект закона Украины от 18.09.2015 № 3146
Дата рассмотрения: 18.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки щодо приведення їх окремих положень у відповідність до Конституції України

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81):

1) у статті 21:

частину першу викласти в такій редакції:

"Державне управління у сфері використання ядерної енергії здійснюється органом, визначеним Кабінетом Міністрів України";

частину третю викласти в такій редакції:

"Державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення здійснюється органом, визначеним Кабінетом Міністрів України";

2) частину другу статті 26 викласти в такій редакції:

"Дозвіл на кожен окремий вид діяльності надається лише одним уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".

2. У Законі України "Про поводження з радіоактивними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198; 2000 р., N 30, ст. 236; 2008 р., N 52, ст. 394):

1) абзац третій статті 6 викласти в такій редакції:

"створення органів державного управління і державного регулювання безпеки під час поводження з радіоактивними відходами";

2) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:

"Державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами здійснюється органами державної виконавчої влади, визначеними Кабінетом Міністрів України".

3. У Законі України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 20, ст. 278; 2011 р., N 10, ст. 63; 2012 р., N 7, ст. 316):

1) частину першу статті 8 викласти в такій редакції:

"Державне регулювання у сфері використання когенераційних установок здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері енергозбереження, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та уповноважені Кабінетом Міністрів України центральні органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності в порядку, визначеному законодавством України";

2) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Державний нагляд у сфері використання когенераційних установок здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері енергозбереження та інші уповноважені Кабінетом Міністрів України центральні органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності".

4. Статтю 10 Закону України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373; 2011 р., N 10, ст. 63) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"визначення органів ліцензування;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

5. Частину першу статті 8 Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 40, ст. 578; 2011 р., N 10, ст. 63; 2012 р., N 7, ст. 53; 2014 р., N 2-3, ст. 41) викласти в такій редакції:

"Державне регулювання у сфері геологічного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ здійснюють: у межах наданих гірничих відводів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у вугільно-промисловому комплексі, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у вугільно-промисловому комплексі, на вільних ділянках - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, та інші уповноважені Кабінетом Міністрів України центральні органи виконавчої влади у відповідних сферах діяльності у порядку, встановленому законом.".

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос