Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно проведения брутизации и уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда

Проект закона Украины от 16.09.2015 № 3114
Дата рассмотрения: 16.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. У частині другій статті 29:

у пункті 1 слова та цифри "25 відсотків" замінити словами та цифрами "9,0979 відсотка", а слова та цифри "60 відсотків" - словами та цифрами "17,6108 відсотка";

пункт 12 виключити.

2. Доповнити статтею 291 такого змісту:

"Стаття 291. Єдиний рахунок

1. Кожен платник податків зобов'язаний здійснювати сплату податків та зборів, які передбачені Податковим кодексом України, на єдиний рахунок, який йому автоматично відкривається Казначейством України.

Положення абзацу першого цієї частини не поширюються на порядок сплати податку на додану вартість, відкриття та обслуговування рахунків в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

2. Для відкриття єдиних рахунків центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики, надсилає Казначейству України реєстр платників, в якому зазначаються назва платника, податковий номер та індивідуальний податковий номер платника.

Порядок відкриття та закриття рахунків, механізм розрахунків платників податків з бюджетом встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Казначейство України у межах своїх повноважень здійснює розподіл отриманих коштів між державним бюджетом, між рівнями місцевих бюджетів, Пенсійним фондом України та фондами державного соціального страхування відповідно до нормативів відрахувань, визначених цим Кодексом".

3. У частині першій статті 64:

у пункті 1 цифру "60" замінити цифрою "14,5936";

у пункті 11 цифру "40" замінити цифрою "9,72921".

4. У пункті 1 частини першої статті 66 слова та цифри "15 відсотків" замінити словами та цифрами "3,6484 відсотка".

5. Доповнити статтею 861 такого змісту:

"Стаття 861. Надходження до Пенсійного фонду України та Фондів державного соціального страхування

1. Частина податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 11 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України, у розмірі 72,6601 відсотка спрямовується на відрахування до Пенсійного фонду України та Фондів державного соціального страхування для забезпечення:

загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;

загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

2. Пропорції розподілу таких відрахувань за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. У разі необхідності центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, за пропозицією правлінь відповідних фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування подає узгоджені зі сторонами соціального діалогу зміни пропорцій розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, в межах встановлених цим Кодексом нормативів, для їх розгляду та затвердження Кабінетом Міністрів України.

4. Розрахунок розподілу відрахувань з податку на доходи фізичних осіб за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування проводиться на підставі звітності про розміри надходжень від таких відрахувань по кожному з видів страхування за результатами попереднього року".

6. Розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 33 такого змісту:

"33. Установити, що до моменту затвердження Кабінетом Міністрів України пропорцій розподілу відрахувань з податку на доходи фізичних осіб за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, в межах встановлених цим Кодексом нормативів, такі відрахування розподіляються між Пенсійним фондом України та відповідними Фондами державного страхування у наступних пропорціях:

загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття у розмірі 2,3251 відсотка;

загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності у розмірі 3,3424 відсотка;

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у розмірі 2,8337 відсотка;

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) у розмірі 64,1589 відсотка".

II. Прикінцеві та перехідні положення.

1. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці", крім змін, які вносяться пунктом 2 розділу І цього Закону (щодо внесення змін до статті 291 Бюджетного кодексу України), який набирає чинності з 1 січня 2017 року.

2. Кабінету Міністрів України:

при розробці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2016 рік передбачити фінансування запровадження системи сплати всіх податків та зборів за єдиним рахунком;

впродовж трьох місяців з дня набрання чинності цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

3. Національному банку України впродовж трьох місяців з дня набрання чинності цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. Гройсман

Опрос