Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно проведения брутизации и уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда

Проект закона Украины от 16.09.2015 № 3113
Дата рассмотрения: 16.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці"

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

У пункті 1.3 статті 1 слова "сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, зборів" замінити словами "сплати зборів".

У підпункті 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 слова "платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та інших платежів" замінити словами "платежів та інших платежів".

У пункті 191.1 статті 191:

у підпункті 191.1.2 слова "та платниками єдиного внеску" виключити;

у підпункті 191.1.22 слова "сум єдиного внеску та інших" виключити;

у підпункті 191.1.26 слова "Митним кодексами України, Законом "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", джерела" замінити словами "Митним кодексами України, джерела";

у підпункті 191.1.28 слова "Кодексу, законодавства з питань сплати єдиного внеску та" замінити словами "Кодексу та";

у підпункті 191.1.31 слова "оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляють" замінити словами "оподаткування, розробляють".

У пункті 20.1 статті 20:

у підпункті 20.1.7 слова "податків, платників єдиного внеску та надавати" замінити словами "податків та надавати";

у підпункті 20.1.8 слова "та платників єдиного внеску" виключити;

у підпункті 20.1.19 слова "України; стягувати суми недоїмки зі сплати єдиного внеску; стягувати" замінити словами "України; стягувати";

у підпункті 20.1.31 слова "та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також" замінити словами "та сплати податків і зборів, а також";

У статті 41:

пункт 41.1 викласти в такій редакції:

"Контролюючими органами є органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства (далі - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), його територіальні органи.

У складі контролюючих органів діють підрозділи податкової міліції".

пункт 41.2 викласти в такій редакції:

"41.2. Органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється".

У абзаці другому пункту 87.9 статті 87 слова "та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" виключити.

У абзаці третьому пункту 92.1 статті 92 слова "плати, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або погашення" замінити словами "плати та/або погашення".

У абзаці третьому підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 слова "праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів" замінити словами "праці), членів".

У пункті 164.6 статті 164:

в абзаці першому слова "зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків" замінити словами "зменшена на суму страхових внесків";

в абзаці другому слова "винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словом "винагороди".

У пункті 165.1 статті 165:

підпункт 165.1.5 викласти в такій редакції:

"165.1.5. сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону";

підпункт 165.1.6 виключити;

у підпункті 165.1.26 слова "ставками, визначеними" замінити словами "ставкою, визначеною".

У статті 167:

пункт 167.1 викласти в такій редакції:

"167.1. Ставка податку становить 20 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.6 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Встановлена в абзаці першому цього пункту ставка податку не застосовуються до доходів, визначених у пунктах 167.2 - 167.6 цієї статті";

пункт 167.3 викласти в такій редакції:

"167.3. Ставка податку становить 150 відсотків розміру ставки, визначеної пунктом 167.1 цієї статті, бази оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім виграшів, призів у лотерею) на користь резидентів або нерезидентів.

Як виняток з абзацу першого цього пункту грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам - чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у підпункті "б" підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу) оподатковуються за ставкою, визначеною у пункті 167.1 цієї статті".

У пункті 168.4 статті 168:

абзац перший підпункту 168.4.3 викласти в такій редакції:

"168.4.3. суми податку на доходи, нараховані юридичною особою та/або її відокремленим підрозділом, уповноваженим нараховувати та сплачувати податок до бюджету, на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу";

у підпункті 168.4.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"податковий агент за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";

абзац третій виключити;

підпункт "б" підпункту 168.4.5 викласти в такій редакції:

"б) у разі нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу майна резидентами та нерезидентами, посвідчення договорів дарування чи видачі свідоцтв про право на спадщину нерезидентам, а також резидентам при сплаті податку до нотаріального оформлення об'єктів спадщини - за місцем нотаріального посвідчення таких договорів (одержання свідоцтв)";

у підпункті 168.4.6 слова "юридичної особи або її відокремленого підрозділу" замінити словами "податкового агента";

у підпункті 168.4.7 слова "юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід" замінити словами "податковий агент".

В абзаці першому підпункту 169.4.2 пункту 169.4 статті 169 слова "абзацу другого" виключити.

У статті 170:

у підпункті 170.1.4 пункту 170.1 слова "за ставкам, визначеними пунктом" замінити словами "за ставкою, визначеною пунктом";

в абзаці другому підпункту 170.4.1 пункту 170.4 слова "за ставкою, визначеною абзацом першим пункту" замінити словами "за ставкою, визначеною пунктом";

у пункті 170.6:

в абзаці першому підпункту 170.6.2 слова "за ставкою, визначеною абзацом першим пункту" замінити словами "за ставкою, визначеною пунктом";

в абзаці першому підпункту 170.6.3 пункту 170.6 слова та цифри "за ставкою, визначеною абзацом першим пункту 167.1 статті 167" замінити словами та цифрами "за ставкою, визначеною пунктом 167.3 статті 167";

у другому реченні підпункту "б" підпункту 170.7.8 пункту 170.7 слова "за ставкам, встановленими пунктом" замінити словами "за ставкою, встановленою пунктом";

в абзаці першому підпункту 170.8.2 пункту 170.8 "за ставками, визначеними у пункті" замінити словами "за ставкою, визначеною у пункті".

в абзаці першому підпункту 170.11.1 пункту 170.11 слова "за ставками, визначеними в пункті" замінити словами "за ставкою, визначеною в пункті".

у підпункті 170.12.2 пункту 170.12 слово "кварталу" замінити словом "місяця".

У підпункті 174.2.3 пункту 174.2 статті 174 слова "за ставкам, визначеними в пункті" замінити словами "за ставкою, визначеною в пункті".

У статті 176:

підпункт "є" пункту 176.1 виключити;

у першому реченні підпункту "б" пункту 176.2 слово "кварталу" замінити словом "місяця".

У статті 177:

у пункті 177.1 слова "за ставкам, визначеними в пункті" замінити словами "за ставкою, визначеною в пункті";

у підпункті 177.4.3 пункту 177.4 слова "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "податків і зборів".

У пункті 178.2 статті 178 слова "за ставкам, визначеними в пункті" замінити словами "за ставкою, визначеною в пункті".

У пункті 179.2 статті 179:

в абзаці третьому слова "одного податкового агента" замінити словами "податкових агентів";

в абзаці п'ятому слова "спадщини, які" замінити словами "спадщини, дарування, які";

абзац сьомий виключити.

У статті 292:

пункт 292.10 викласти в такій редакції:

"292.10. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента";

у підпункті 9 пункту 292.11 слова "цим Кодексом, та сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що повертаються" замінити словами "цим Кодексом, що повертаються".

У підпункті "а" пункту 336.1 статті 336 слова "зменшеної на суму сплаченого інвестором єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також на суму інших" замінити словами "зменшеної на суму витрат інвестора".

У розділі XIX "Перехідні положення":

підрозділ 1 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9. З першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці" по 31 грудня 2015 року включно встановити, що:

Ставка податку становить 41 відсоток бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.6 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу не перевищує сімнадцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (далі у цьому пункті мінімальна заробітна плата).

Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статті 164 цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує сімнадцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20 відсотків.

За результатами 2015 року платники податку зобов'язані подати податкову декларацію у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами одночасно двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів пропорційно перевищує суму доходів зазначених нижче:

120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року до дня набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці";

204 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року з дня набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці та запровадження сплати податків та зборів на єдиний рахунок".

Інші оподатковувані доходи, що були нараховані (виплачені, надані) платникам податку, ніж зазначені в абзацах п'ять-шість цього підпункту, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу, що декларується згідно з цим пунктом.

Перерахунок податку із задекларованої річної загальної суми оподатковуваних доходів здійснюється в окремому додатку до податкової декларації у такому порядку:

задекларована річна загальна сума оподатковуваних доходів зменшується на фактично нараховані (утримані) протягом звітного року податковими агентами суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (до дня набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці"), страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду та на суму наданої платнику податку податкової соціальної пільги (за її наявності);

із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів 120 розмірів мінімальної заробітної плати оподатковуються за ставкою у розмірі 15 відсотків; решта суми, що перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, оподатковується за ставкою у розмірі 20 відсотків до дня набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці";

із загальної суми оподатковуваних доходів 204 розміри мінімальної заробітної плати оподатковуються за ставкою у розмірі 41 відсоток; решта суми, що перевищує 204 розміри мінімальної заробітної плати, оподатковується за ставкою у розмірі 20 відсотків з дня набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці".

Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи зазначені у підпункті "є" пункту 176.1 статті 176 цього Кодексу (до дня набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці") від двох і більше податкових агентів, і при цьому загальна річна сума оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами не перевищує ста двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року";

підпункт 2 пункту 1 підрозділу 8 виключити;

пункт 161 підрозділу 10 виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування цього Закону, крім змін, що вносяться:

абзацами третім та четвертим пункту 4 розділу I (щодо внесення змін до підпунктів 20.1.19, 20.1.31 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України), які набирають чинності через три роки з моменту втрати чинності Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування)";

підпунктом 3 пункту 2 розділу II (щодо внесення змін до статті 212-1 Кримінального кодексу України), які набирають чинності через десять років з моменту втрати чинності Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування)".

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1971, N 50,ст. 375, ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375):

у частині третій статті 24 слова "влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики";

у частині шостій статті 235 слова "та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" виключити;

в абзаці другому частини другої статті 265 слова "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та" виключити;

2) статтю 1651 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51) виключити;

3) статтю 2121 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131) виключити;

4) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст. 356):

частину шосту статті 105 викласти в такій редакції:

"Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків та зборів, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора";

у статті 111:

в абзаці першому частини сьомої слова "із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів" замінити словами "із сплати податків та зборів, страхових коштів";

у частині дев'ятій слова "за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами" замінити словами "за податками і зборами та іншими коштами";

5) у законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст.440):

абзац п'ятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов'язань відносяться також зобов'язання щодо сплати податків та зборів (обов'язкових платежів); зобов'язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов'язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов'язань боржника, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі";

у частині третій статті 5 слова "платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування і відновлення" замінити словами "платежів) і відновлення";

в абзаці четвертому частини сьомої статті 11 слова "платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, додаються" замінити словами "платежів), додаються";

у частині п'ятій статті 19 слова " та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування" замінити словами "вимоги щодо сплати частини податку на доходи фізичних осіб, що спрямовується на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

у частині першій статті 45:

в абзаці другому пункту 1 слова "нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування" замінити словами "вимоги щодо сплати частини податку на доходи фізичних осіб, що спрямовується на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

"вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), окрім вимог щодо сплати частини податку на доходи фізичних осіб, що спрямовується на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та задовольняється в першу чергу";

в абзаці третьому частини другої статті 78 слова "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування" замінити словами "частини податку на доходи фізичних осіб, що спрямовується на відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

в абзаці другому частини другої статті 92 слова "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування "замінити словами" податку на доходи фізичних осіб в частині відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

в частині першій статті 93 слова "платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, повернення " замінити словами "платежів), повернення";

6) у статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 3, ст. 17):

у частині дванадцятій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"12. Після досягнення чоловіками 62 років і жінками - пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", та за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також у разі визнання інвалідом I або II групи народному депутату призначається пенсія в розмірі 70 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було здійснено відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а в період дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"У випадку смерті народного депутата призначається пенсія у разі втрати годувальника непрацездатним членам сім'ї, які були на його утриманні за їх заявою (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника), у розмірі 70 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата на день звернення за пенсією з урахуванням усіх доплат та надбавок до посадового окладу, з якої було здійснено відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а в період дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, на одного непрацездатного члена сім'ї, та 90 відсотків - на двох і більше членів сім'ї за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України";

7) у статі 37 Закону України "Про державну службу" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст. 490):

частину першу викласти в такій редакції:

"На одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли віку 62 роки, та жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 60 відсотків суми їх заробітної плати, з якої було здійснено відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а в період дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, - у розмірі 60 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було здійснено відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а в період дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

у частині тринадцятій слова "сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами " здійснено відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а в період дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

8) у абзаці третьому пункту 6 статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 37, ст. 237) слова "політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "податкову і митну політику";

9) в Основах законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 23, ст. 121):

статтю 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та визначення його розміру

Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - сума коштів, отриманих в результаті розподілення надходжень від сплати податку на доходи фізичних осіб, в порядку та розмірах встановлених Бюджетним кодексом України, яка нараховується у вигляді страхових внесків на пенсійне страхування, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, медичне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, страхування на випадок безробіття та метою відрахування яких є забезпечення реалізації прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за соціальним страхуванням.

Розмір відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування визначається Бюджетним кодексом України.

Розмір відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування має забезпечувати застрахованим особам виплати та надання соціальних послуг, передбачених законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування; фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових випадків; створення резерву коштів для здійснення виплат та надання соціальних послуг застрахованим особам; компенсацію адміністративних витрат на забезпечення функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування";

статтю 22 виключити;

10) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 46-47, ст. 403):

у статті 1:

у пункті 1:

доповнити пунктом 1-1 наступного змісту:

"1-1) відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - сума коштів, отриманих в результаті розподілення надходжень від сплати податку на доходи фізичних осіб, в порядку та розмірах встановлених Бюджетним кодексом України, яка нараховується у вигляді страхових внесків на пенсійне страхування, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, медичне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, страхування на випадок безробіття";

у підпункті 4 слова "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, встановлених законом на місяць" замінити словами "відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, встановлених чинним законодавством України";

підпункт 11 викласти в такій редакції:

"11) страхові внески - частина відрахувань на окремі види загальнообов'язкового державного соціального страхування сплачені згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", кошти єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплачені в період дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", кошти відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до пропорцій, визначених законом";

у пункті 2 слова "Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

у статті 9:

у пункті 8 частини першої слова "єдиного внеску" замінити словами "у вигляді відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

у пункті 5 частини другої слова "та з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" виключити;

у частині першій статті 12 слова "від сплати єдиного внеску" замінити словами "у вигляді відрахувань";

абзац п'ятий частини третьої статті 21 викласти в такій редакції:

"Св - сума відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплачених за відповідний місяць";

частину другу статті 24 виключити;

частину другу статті 26 викласти в такій редакції:

"2. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не може бути меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку";

розділ IX "Прикінцеві положення" доповнити пунктом чотирнадцятим наступного змісту:

"14. Для застрахованих осіб, щодо яких здійснювалося загальнообов'язкове державне соціальне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, в тому числі відповідно до норм Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", обчислення страхового стажу в порядку передбаченому статтею 21 цього Закону за відповідний період здійснюється на умовах та в порядку (за формулами), встановленому законодавством, що діяло раніше";

11) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 22, ст. 171):

у статті 1:

у частині першій:

доповнити пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1) відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - сума коштів, отриманих в результаті розподілення надходжень від сплати податку на доходи фізичних осіб, в порядку та розмірах встановлених Бюджетним кодексом України, яка нараховується у вигляді страхових внесків на пенсійне страхування, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, медичне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, страхування на випадок безробіття";

пункт 14 викласти в такій редакції:

"страхові внески - кошти відрахувань на страхування на випадок безробіття, сплачені згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", кошти єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплачені в період дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", кошти відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття відповідно до пропорцій, визначених законом";

у пункті 15 слова "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, встановлених законом, на місяць" замінити словами "відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, встановлених чинним законодавством України";

у частині другій слова "Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

в абзаці восьмому частини першої статті 11 слова "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що спрямовується" замінити словами "відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що спрямовуються";

у частині першій та другій статті 17 слова "від сплати єдиного внеску" замінити словами "у вигляді відрахувань";

в абзаці п'ятому частини третьої статті 21 слова "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплаченого" замінити словами "відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплачених";

в абзаці шостому частини першої статті 22 слова "єдиного внеску" замінити словами "відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування зі сплачених податків на доходи фізичних осіб";

у пункті 3-1 розділу VIII "Прикінцеві положення" слова "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб";

12) у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 31-32, ст. 263):

у статті 17-1:

в абзацах другому і четвертому частини першої слова "єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "державну податкову і митну політику";

у частині п'ятій:

в абзаці першому слова "єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "державну податкову і митну політику";

в абзацах третьому та четвертому слова "єдиного внеску" замінити словами "податків та зборів";

у статті 36:

в абзаці четвертому частини другої слова "податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів" замінити словами "податків, зборів, страхових коштів";

в абзаці першому частини п'ятої слова "зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових" замінити словами "зборів, страхових";

в абзаці п'ятому частини дев'ятої слова "та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" виключити;

у статті 37:

в абзаці другому частини другої слова "зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових" замінити словами "зборів, страхових";

в абзаці першому частини шостої слова "та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" виключити;

13) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 49-51, ст. 376):

у статті 1:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - сума коштів, отриманих в результаті розподілення надходжень від сплати податку на доходи фізичних осіб, в порядку та розмірах встановлених Бюджетним кодексом України, яка нараховується у вигляді страхових внесків на пенсійне страхування, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, медичне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, страхування на випадок безробіття";

У зв'язку з цим абзаци другий - сорок перший вважати відповідно абзацами третім - сорок другим;

в абзаці чотирнадцятому слова "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, встановлених законом" замінити словами "відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, встановлених чинним законодавством України";

абзац тридцять сьомий викласти в такій редакції:

"страхові внески - кошти відрахувань на соціальне страхування, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачені (які підлягають сплаті) згідно із законодавством, що діяло раніше; надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

в абзаці тридцять дев'ятому слова "сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "здійснюють відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

в абзаці другому частини першої статті 12 слова "згідно із Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" виключити;

у частині одинадцятій статті 20 слова "сумісництвом, що перевищує максимальну величину, передбачену пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", повертаються" замінити словами "сумісництвом, повертаються";

у статті 21:

у частині першій:

абзац перший виключити;

у абзаці другому слова "Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

у статті 40:

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"Для визначення розміру пенсії до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення брутизації та зменшення навантаження на фонд оплати праці" обчислення частини пенсії за період страхового стажу визначається на умовах і в порядку, передбачених законодавством, що діяло раніше";

в абзаці четвертому частини другої слова та цифри "єдиного внеску відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "страхового внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

у частині четвертій:

в абзаці першому слова та цифри "зазначених в абзаці першому частини дев'ятої статті 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "відповідно до договорів про добровільну участь, укладених Пенсійним фондом з такими підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними)";

в абзаці другому слова "єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

в абзаці третьому слова "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Т - розмір відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (страхового внеску до солідарної системи) у відповідному місяці, а в разі одноразової сплати єдиного внеску - у місяці, в якому укладено договір про добровільну участь";

пункт 1 статті 41 викласти в такій редакції:

"1) суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою після набрання чинності цим Законом, з яких згідно з цим Законом були фактично нараховані (обчислені) та сплачені страхові внески";

абзац другий частини третьої статті 42 викласти в такій редакції:

"З 1 січня 2016 року у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб). Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму. Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності";

у пункті 12 частини першої статті 61 слова "коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

у частині першій статті 64:

у пункті 5 слова "коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

у пункті 19 слова "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

пункт 1 частини першої статті 72 викласти в такій редакції:

"1) надходження від сплати відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у розмірах, визначених Бюджетним кодексом України, крім частини страхових внесків, що спрямовується до накопичувальної системи пенсійного страхування";

у розділі XV "Прикінцеві положення":

в абзаці четвертому пункту 9 слова "визначеної частиною першою статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами";

в абзаці першому пункту 14-4 слова "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб";

абзац четвертий пункту 16 викласти в такій редакції:

"Договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, укладені до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску" та строк дії яких не закінчився на момент втрати чинності Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", діють до закінчення строку дії таких договорів";

14) у Законі України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 12-13, ст. 82):

у статті 1:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Страхові внески до Накопичувального пенсійного фонду є складовою частиною відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплачених учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування і підлягають спрямуванню до Накопичувального пенсійного фонду в порядку та розмірах встановлених Бюджетним кодексом України";

у частині п'ятій слова "єдиного внеску до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб";

пункт 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" виключити;

15) у статті 49 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 26, ст.273):

в частині другій слова "сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "здійснено відрахування на загальнообов'язкове державного соціальне страхування, а в період дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

абзац другий частини третьої виключити;

в абзаці першому частини дев'ятої слова "сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "здійснено відрахування на загальнообов'язкове державного соціальне страхування, а в період дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

у пункті 1 частини одинадцятої слова "плати, на яку нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування державного" замінити словами "плати державного";

16) у Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 24, ст. 243):

у частині другій статті 1 слова "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

у частині третій статті 24:

в абзаці першому слова "передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України, компенсуються фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску" замінити словами "компенсуються 50 відсотків фактичних відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

в абзаці третьому слова "зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словом "компенсацію";

у статті 26:

в абзаці першому частини першої слова "фактичні витрати у розмірі єдиного внеску" замінити словами "фактичний розмір відрахувань";

у пункті 1 частини третьої слова "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб";

у статті 27:

в абзаці першому частини другої слова "фактичні витрати у розмірі єдиного внеску" замінити словами " фактичний розмір відрахувань";

в пункті 1 частини четвертої слова "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб";

пункт 4 частини першої статті 39 викласти в такій редакції:

"сплачувати податок на доходи фізичних осіб";

17) у Законі України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 43, ст. 2030):

у підпункті "б" пункту 11.2 статті 11 слова "Крим"), "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "Крим";

у статті 12 розділу II "Перехідні положення":

у пункті 12.3:

в абзаці першому слова "зборів, єдиного соціального внеску та" замінити словами "зборів та";

у підпункті 1:

в абзаці першому слова "України, єдиний внесок, встановлений Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та" замінити словами "України та";

в абзаці другому слова "обов'язків сплати єдиного внеску, передбаченого Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та" замінити словом "обов'язку";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Такі особи мають право на здійснення добровільного відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України або уповноваженим органом з питань Криму";

18) частину другу статті 86 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, N 2-3, ст. 12) викласти в такій редакції:

"2. Пенсія призначається в розмірі 60 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було здійснено відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а в період дії Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії".

19) Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 2-3, ст.11).

3. Кабінету Міністрів України впродовж трьох місяців з дня набрання чинності цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, місцевим органам влади, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від підпорядкування та форми власності, фізичним особам - підприємцям або особам, які провадять незалежну професійну діяльність з моменту набрання чинності цього Закону одночасно збільшити місячну заробітну плату працівникам, які працюють у них, на середню суму місячного єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, який нараховувався у 2015 році.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. Гройсман

Опрос