Идет загрузка документа (1129 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Избирательный кодекс Украины

Проект закона Украины от 16.09.2015 № 3112
Дата рассмотрения: 16.09.2015 Карта проходжения проекта

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Цей Кодекс відповідно до Конституції України закріплює гарантії здійснення виборчих прав громадян, встановлює порядок підготовки та проведення різних типів виборів, регулює відносини, що виникають між учасниками виборчого процесу, а також визначає відповідальність за порушення виборчого законодавства.

КНИГА ПЕРША. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИБОРІВ

Глава 1. ТИПИ І ВИДИ ВИБОРІВ

Стаття 1. Вибори як основа представницької демократії

1. Вибори в Україні є основною формою народного волевиявлення, способом безпосереднього здійснення влади народом.

2. Вибори в Україні відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

3. Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Стаття 2. Законодавство про вибори

Підготовка і проведення виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування регулюються Конституцією України, цим Кодексом, іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 3. Типи виборів

1. В Україні проводяться такі типи виборів:

1) вибори Президента України;

2) вибори народних депутатів України;

3) вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) вибори депутатів сільських, селищних, міських рад;

5) вибори сільських, селищних, міських голів, старост;

6) вибори депутатів районних рад;

7) вибори депутатів обласних рад;

8) вибори депутатів районних у містах рад (у містах, де утворені районні у місті ради).

2. Вибори Президента України та вибори народних депутатів України є загальнодержавними виборами.

3. Вибори, зазначені у пунктах 3 - 8 частини першої цієї статті є місцевими виборами.

Стаття 4. Види виборів

1. Загальнодержавні вибори можуть бути черговими, позачерговими або повторними.

2. Місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, проміжними, повторними або першими.

3. Чергові загальнодержавні вибори та чергові місцеві вибори проводяться у зв'язку з закінченням встановленого Конституцією України строку повноважень відповідно Президента України, Верховної Ради України, депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільського, селищного, міського голови.

4. Позачергові вибори проводяться у зв'язку з достроковим припиненням повноважень обраної особи або представницького органу.

5. Повторні вибори проводяться у разі визнання проведених виборів недійсними або такими, що не відбулися.

6. Проміжні вибори проводяться у разі дострокового припинення повноважень окремого депутата, обраного за мажоритарною системою.

7. Перші вибори проводяться у новоутвореній адміністративно-територіальній одиниці.

8. Місцеві вибори, у випадках, передбачених частинами п'ятою - сьомою цієї статті, проводяться в окремих адміністративно-територіальних одиницях.

Стаття 5. Суб'єкти та строки призначення виборів

1. Суб'єкти призначення чергових та позачергових виборів визначаються Конституцією України.

2. Суб'єктом призначення повторних виборів є виборча комісія, яка відповідно до цього Кодексу здійснює підготовку і проведення відповідних виборів та встановлює їх результати (далі - головна виборча комісія відповідних виборів). В окремих випадках, передбачених цим Кодексом, суб'єктом призначення повторних місцевих виборів є Центральна виборча комісія.

3. Перші місцеві вибори призначаються органом, який прийняв рішення про утворення нової адміністративно-територіальної одиниці.

4. Строки призначення загальнодержавних та місцевих виборів визначаються Конституцією України та цим Кодексом.

5. Чергові вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим призначаються не пізніш як за сто днів до дня голосування на цих виборах. Інші чергові місцеві вибори проводяться на території України одночасно і призначаються не пізніш як за 90 днів до закінчення строку повноважень депутатів місцевих рад поточного скликання, сільських, селищних, міських голів та старост.

Позачергові вибори відповідно депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та старост призначаються не пізніш як за 90 днів до дня виборів.

Повторні вибори, вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та старост замість тих, які вибули, а також у разі утворення нової адміністративно-територіальної одиниці призначаються у строки, передбачені цим Кодексом.

Стаття 6. Порядок обчислення строків

1. Строки, визначені у цьому Кодексі, обчислюються в календарних днях.

2. В окремих випадках, передбачених цим Кодексом, строки обчислюються у роках та місяцях, а також у годинах або хвилинах.

3. Першим днем обчислюваного у днях строку, який відповідно до цього Кодексу має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події.

4. Останнім днем обчислюваного у днях строку, який відповідно до цього Кодексу має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події.

5. Останнім днем обчислюваного у роках строку, який відповідно до цього Кодексу має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, що наступає у відповідні місяць і число, коли відбулася подія, через встановлену кількість років після настання події.

6. Останнім днем обчислюваного у місяцях строку, який відповідно до цього Кодексу має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, що наступає у відповідне число, коли відбулася подія, через встановлену кількість місяців після настання події.

Стаття 7. День голосування

1. День голосування на загальнодержавних виборах визначається відповідно до Конституції України та цього Кодексу.

2. День голосування на місцевих виборах визначається суб'єктом їх призначення відповідно до цього Кодексу.

3. Для окремих типів виборів цим Кодексом передбачається день повторного голосування.

4. Днем голосування на виборах, порядок підготовки і проведення яких регулюється цим Кодексом, є неділя.

5. Голосування на позачергових, перших, проміжних та повторних місцевих виборах не може бути призначене на день, пізніший ніж двісті сімдесятий день від початку виборчого процесу чергових місцевих виборів.

Глава 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИБОРЧОГО ПРАВА

Стаття 8. Виборчі права громадян України

1. Виборчі права громадян України - це гарантовані Конституцією України та цим Кодексом їх права на участь у виборах, які проводяться в Україні.

2. Основні виборчі права громадян України включають:

1) право голосу на виборах (у тому числі про право оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб цих органів, які обмежують або порушують виборчі права);

2) право бути обраним;

3) право висування кандидатів.

3. Громадяни України мають також інші права на участь у виборчому процесі, пов'язані з їх основними виборчими правами.

4. Виборчі права громадян України здійснюються в обсязі і в порядку, передбаченими Конституцією України та цим Кодексом.

5. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Кодексом.

6. Виборчі права громадян України захищаються законом. Громадяни мають право на захист своїх виборчих прав та інших прав на участь у виборчому процесі шляхом оскарження порушень у порядку адміністративного судочинства. За порушення виборчих прав громадян винні особи несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

Стаття 9. Загальне виборче право

1. Вибори в Україні є загальними. Право голосу на виборах мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років.

2. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.

3. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

4. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці відповідно до цього Кодексу на підставі відомостей Державного реєстру виборців.

5. Кожен виборець має право голосувати на загальнодержавних виборах незалежно від місця проживання.

6. На місцевих виборах має право голосу:

1) на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим - кожен виборець, який відповідно до відомостей Державного реєстру виборців має виборчу адресу на території Автономної Республіки Крим;

2) на виборах депутатів обласної ради - кожен виборець, який належить до територіальної громади міста обласного значення або до однієї з територіальних громад відповідного району, міста, що входить до складу області;

3) на виборах депутатів районної ради - кожен виборець, який належить до однієї з територіальних громад відповідного району;

4) на виборах депутатів районної у місті ради (у містах з районним поділом, де утворені районні у місті ради) - кожен виборець, який належить до територіальної громади відповідного міста і відповідно до відомостей Державного реєстру виборців має виборчу адресу на території відповідного району в місті;

5) на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови, - кожен виборець, який належить до відповідної територіальної громади.

7. Належність виборця до відповідної територіальної громади визначається його виборчою адресою відповідно до відомостей Державного реєстру виборців.

8. Військовослужбовці строкової служби, громадяни України, що проживають за кордоном, а також особи, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи, незалежно від своєї виборчої адреси не належать до відповідних територіальних громад та не мають права голосу на місцевих виборах.

9. Військовослужбовці (крім військовослужбовців військових частин (формувань), дислокованих за межами України) голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань).

10. Для забезпечення умов для вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби в день виборів надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години протягом часу голосування, визначеного цим Кодексом. Присутність командира під час волевиявлення військовослужбовців не допускається.

Стаття 10. Документи, які засвідчують виборчі права громадян

1. Документом, який засвідчує виборчі права громадян, є:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);

3) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотографію особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи);

4) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

5) дипломатичний паспорт;

6) службовий паспорт;

7) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби).

2. Документи, зазначені у пунктах 1 - 2, 7 частини першої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.

3. Документ, зазначений в пункті 3 частини першої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі кримінально-виконавчої системи.

4. Документи, зазначені у пунктах 4 - 6 частини першої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України.

5. На закордонних виборчих дільницях, утворених у державах, до яких дозволений виїзд громадян України за паспортом громадянина України, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України.

Стаття 11. Права громадян на участь у виборчому процесі, пов'язані з правом голосу

1. Виборці, які мають право голосу на відповідних виборах, мають також право:

1) бути членами виборчих комісій, які організовують підготовку та проведення відповідних виборів;

2) отримувати та поширювати інформацію, що стосується підготовки та проведення відповідних виборів, без затрат власних коштів;

3) брати участь у проведенні передвиборної агітації на відповідних виборах;

4) здійснювати спостереження за проведенням відповідних виборів;

5) оскаржувати порушення власних виборчих прав, інших прав та законних інтересів щодо участі у виборчому процесі відповідних виборів.

2. Права, зазначені у частині першій цієї статті, здійснюються виборцями в обсязі і в порядку, встановленому цим Кодексом.

Стаття 12. Право бути обраним

1. Виборці, незалежно від їхнього походження, соціального і майнового стану, расової чи національної належності, статі, освіти, мови спілкування, ставлення до релігії, політичних та інших переконань, роду і характеру занять, інших ознак мають право бути обраним на виборні посади чи до виборних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування як кандидати на відповідних виборах відповідно до вимог, встановлених Конституцією України та цим Кодексом.

2. Додаткові вимоги до кандидатів на виборах встановлюються цим Кодексом для кожного типу виборів.

3. Право бути кандидатом на виборах не може бути обмежене за ознакою місця проживання в Україні.

4. Проживання в Україні означає проживання на території в межах державного кордону України. До проживання в Україні за цим Кодексом прирівнюється:

1) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України;

2) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в закордонних дипломатичних установах України;

3) перебування на полярних станціях України;

4) перебування громадян України за її межами у складі військових формувань України у порядку, встановленому законодавством України.

5. Такими, що проживають в Україні, вважаються також особи, які проживають разом з особами, зазначеними у пункті 2 частини четвертої цієї статті, як члени їх сімей.

6. Не вважається проживанням за межами України одноразове тимчасове (до 60 днів) перебування на території іноземних держав у службових чи приватних цілях.

7. Кандидати на відповідних виборах, висунуті та зареєстровані у порядку, встановленому цим Кодексом, мають права та гарантії їх діяльності у виборчому процесі, встановлені цим Кодексом для кожного типу виборів.

Стаття 13. Право висувати кандидатів на виборах

1. Право висування кандидатів на виборах належить виборцям. Це право реалізується ними через політичні партії або шляхом висування власної кандидатури як кандидата на відповідних виборах (далі - самовисування) у випадках та в порядку, передбачених цим Кодексом.

2. Висування кандидатів на загальнодержавних виборах може здійснюватися партією, яка зареєстрована в установленому законом порядку.

3. Висування кандидатів на місцевих виборах може здійснюватися відповідною зареєстрованою у порядку, встановленому законом, місцевою організацією політичної партії за умови, що партія відповідає вимогам, встановленим частиною другою цієї статті.

4. Політичні партії, їх організації, які висунули кандидатів (далі - суб'єкти висування кандидатів), кандидати, які здійснили самовисування на відповідних виборах, мають права та гарантії їх діяльності у виборчому процесі, встановлені цим Кодексом для кожного типу виборів.

Стаття 14. Рівне виборче право

1. Вибори проводяться на основі рівного виборчого права. Громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.

2. Кожен виборець має один голос на виборах, у яких він має право брати участь. Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим Кодексом.

3. Кандидати, висунуті та зареєстровані у порядку, встановленому цим Кодексом, мають рівні права і можливості брати участь у відповідному виборчому процесі.

4. Рівність прав і можливостей кандидатів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідному виборчому процесі забезпечується:

1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання (крім обмежень щодо участі у місцевих виборах, встановлених цим Кодексом), за мовними або іншими ознаками;

2) забороною втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом;

3) рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів у депутати, партій - суб'єктів виборчого процесу;

4) забороною використання для фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів виборчого фонду партії (кандидата, організації партії) та коштів Державного бюджету України чи відповідного місцевого бюджету, виділених на забезпечення проведення передвиборної агітації, у порядку та в межах, встановлених цим Кодексом;

5) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до кандидатів, партій (організацій партій) - суб'єктів виборчого процесу.

Стаття 15. Пряме виборче право

1. Вибори в Україні є прямими. Виборці обирають Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів, зареєстрованих у порядку, встановленому цим Кодексом. Результати виборів визначаються безпосередньо підсумками голосування виборців.

Стаття 16. Добровільність участі у виборах

1. Участь громадян України у виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у голосуванні на виборах, а також у висуванні кандидатів, у передвиборній агітації чи у здійсненні інших виборчих процедур, передбачених цим Кодексом.

Стаття 17. Вільні вибори

1. Вибори в Україні є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Контроль за волевиявлення виборців забороняється.

2. Громадяни України мають право вільно агітувати за або проти кандидатів, висунутих для участі у відповідних виборах, партій (організацій партій) - суб'єктів відповідного виборчого процесу, вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів, партій, політичні, ділові та особисті якості кандидатів.

3. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню виборця, забороняється.

4. Інформаційні агентства та засоби масової інформації здійснюють інформування про перебіг виборчого процесу, події, пов'язані із виборами, на засадах збалансованості, достовірності, повноти і точності поширюваної інформації.

Стаття 18. Таємне голосування

1. Голосування на виборах в Україні є таємним. Фотографування, відеозйомка або фіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.

Встановлення або розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця будь-яким чином забороняється.

2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.

Стаття 19. Особисте голосування

1. Кожен виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

2. Допомога виборцю, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно до його волевиявлення у випадках, встановлених цим Кодексом, не вважається голосуванням замість цього виборця.

Стаття 20. Одноразове голосування

1. Кожен виборець, який має право голосу у відповідних виборах, може реалізувати це право під час проведення зазначених виборів лише один раз.

2. У випадку одночасного проведення різних виборів виборець може реалізувати своє право голосу тільки на одній виборчій дільниці, спільній для усіх виборів, які проводяться одночасно.

Стаття 21. Чесні вибори. Відповідальність за порушення виборчого законодавства

1. Дотримання встановлених цим Кодексом основних засад виборів, реалізація виборчих прав громадян, належне здійснення виборчих процедур і механізмів гарантується державою.

2. Особи, винні в порушенні законодавства про вибори, притягаються до відповідальності в порядку, встановленому законом.

Глава 3. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС

Стаття 22. Виборчий процес

1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 24 цього Кодексу, виборчих процедур, передбачених цим Кодексом.

2. Виборчий процес загальнодержавних виборів відбувається на всій території України та у закордонному виборчому окрузі.

Виборчий процес відповідних місцевих виборів відбувається на території Автономної Республіки Крим, сільської, селищної, міської громади, району, області, району в місті відповідно.

3. Виборчий процес чергових загальнодержавних виборів розпочинається за дев'яносто днів до дня голосування на відповідних виборах. Виборчий процес позачергових загальнодержавних виборів починається з дня, наступного після дня офіційного опублікування рішення про їх призначення.

4. Виборчий процес чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим починається за дев'яносто днів до дня голосування на цих виборах і завершується через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення відповідною виборчою комісією результатів виборів депутатів. Виборчий процес позачергових виборів Верховної Ради Автономної Республіки Крим депутатів починається з дня, наступного після дня опублікування рішення про призначення позачергових виборів. Виборчий процес інших чергових, позачергових та перших місцевих виборів розпочинається за сімдесят днів до дня голосування на відповідних виборах, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

5. Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення відповідною виборчою комісією результатів виборів.

6. Виборчий процес обов'язково включає такі процедури:

1) складання, перевірка та уточнення списків виборців;

2) утворення виборчих комісій та формування їх складу;

3) висування та реєстрація кандидатів;

4) проведення передвиборної агітації;

5) голосування;

6) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування на виборчих дільницях;

7) встановлення результатів виборів та їх офіційне оприлюднення;

8) припинення повноважень виборчих комісій.

7. Виборчий процес може включати такі процедури:

1) утворення та уточнення меж територіальних округів;

2) уточнення меж та утворення виборчих дільниць;

3) повторне голосування;

4) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків повторного голосування.

8. Виборчий процес включає інші виборчі процедури, передбачені цим Кодексом.

9. Процедури, передбачені пунктом 8 частини шостої та пунктами 1 і 2 частини сьомої цієї статті, у випадках, передбачених цим Кодексом, можуть здійснюватися поза строками виборчого процесу, встановленими частинами другою - четвертою цієї статті.

Стаття 23. Основні засади виборчого процесу

Виборчий процес відбувається на засадах:

1) дотримання виборчих прав громадян, визначених Конституцією України та статтями 8, 9, 11 - 13 цього Кодексу;

2) дотримання основних принципів виборчого права, визначених Конституцією України та статтями 14 - 21 цього Кодексу;

3) законності та заборони протиправного втручання будь-кого у виборчий процес;

4) політичного плюралізму та багатопартійності;

5) публічності і відкритості виборчого процесу, належного інформування виборців та інших суб'єктів виборчого процесу;

6) свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх кандидатів і суб'єктів їх висування на відповідних виборах до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками яких є політичні партії або кандидати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

7) неупередженості органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до партій - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 24. Суб'єкти виборчого процесу

1. Суб'єктом виборчого процесу відповідних виборів є:

1) виборець, який відповідно до статті 9 цього Кодексу має право голосу на цих виборах;

2) Центральна виборча комісія, а також інша виборча комісія, утворена відповідно до цього Кодексу та уповноважена здійснювати підготовку і проведення відповідних виборів;

3) партія, що висунула кандидата на пост Президента України або кандидата у народні депутати України, місцеві організації партій, які висунули кандидата для участі у відповідних місцевих виборах;

4) кандидат на пост Президента України, кандидати у народні депутати України, кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстровані у порядку, встановленому цим Кодексом;

5) офіційний спостерігач від партії - суб'єкта виборчого процесу, від кандидата на пост Президента України, від місцевої організації партії - суб'єкта виборчого процесу, від кандидата у депутати місцевої ради, від кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або від громадської організації, зареєстрований у порядку, встановленому цим Кодексом.

Стаття 25. Публічність і відкритість виборчого процесу

1. Здійснення виборчих процедур, передбачених цим Кодексом, відбувається публічно і відкрито.

2. Для забезпечення публічності та відкритості виборчого процесу виборчі комісії, що організовують підготовку та проведення відповідних виборів:

1) інформують громадян про свій склад, місце знаходження та режим роботи, про територіальні виборчі округи і виборчі дільниці, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб;

2) забезпечують можливість для ознайомлення виборців, інших суб'єктів відповідного виборчого процесу зі списками виборців, з відомостями про кандидатів, зареєстрованих на відповідних виборах, з передвиборними програмами кандидатів чи суб'єктів їх висування;

3) роз'яснюють виборцям порядок голосування, у тому числі порядок заповнення виборчих бюлетенів;

4) оприлюднюють результати підрахунку голосів виборців, підсумки голосування і результати виборів;

5) надають іншу інформацію у випадках та в порядку, передбачених цим Кодексом.

3. Рішення виборчих комісій, а також рішення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів, доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації в порядку, встановленому цим Кодексом, або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб.

4. Органи ведення Державного реєстру виборців інформують виборців про їх включення до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, адреси відповідних дільничних виборчих комісій, а також про час і місце голосування виборців.

5. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів, забезпечувати проведення передвиборної агітації з дотриманням вимог Конституції України, цього Кодексу та інших законів.

6. Представникам засобів масової інформації гарантується доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами. Доступ представників засобів масової інформації на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день голосування здійснюється на умовах, визначених пунктом 6 частини другої статті 81 цього Кодексу.

7. Виборчі комісії, їх члени, органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи зобов'язані в межах своїх повноважень надавати засобам масової інформації відомості щодо підготовки і проведення виборів.

8. При проведенні загальнодержавних виборів Міністерство закордонних справ та закордонні дипломатичні установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечують опублікування на своїх офіційних веб-сайтах та в місцевих засобах масової інформації, доступних для громадян України, відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних виборчих комісій та приміщень для голосування, про порядок та строки звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема з питань включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці, про порядок голосування та порядок заповнення виборчих бюлетенів.

Глава 4. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ

Стаття 26. Система територіальної організації виборів

1. Систему територіальної організації загальнодержавних виборів складають:

1) єдиний загальнодержавний виборчий округ;

2) територіальні виборчі округи (у тому числі закордонний виборчий округ);

3) виборчі дільниці.

2. Додаткові складові територіальної організації виборів народних депутатів України встановлюються цим Кодексом.

3. Особливості системи територіальної організації кожних місцевих виборів визначаються цим Кодексом.

4. До системи територіальної організації кожних місцевих виборів належать звичайні виборчі дільниці та спеціальні виборчі дільниці, утворені відповідно до цього Кодексу.

Стаття 27. Єдиний загальнодержавний виборчий округ

1. Єдиний загальнодержавний виборчий округ включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ.

2. До території України для цілей цього Кодексу належать:

1) територія, обмежена Державним кордоном України;

2) морські та річкові судна, що плавають під Державним Прапором України;

3) антарктичні науково-дослідні полярні станції України.

Стаття 28. Територіальний виборчий округ на загальнодержавних виборах

1. Територіальний виборчий округ - проміжна територіальна виборча одиниця, в якій формується окружна виборча комісія та встановлюються підсумки голосування виборців у відповідних межах. Територіальні виборчі округи утворюється для ефективної організації підготовки та проведення загальнодержавних виборів.

2. Територія України поділяється на 450 територіальних виборчих округів в порядку, передбаченому статтею 30 цього Кодексу.

3. Територіальний виборчий округ визначається територією, в межах якої знаходяться виборчі дільниці, що входять до його складу. Територіальний виборчий округ має порядковий номер. Центром територіального виборчого округу на території України є місце знаходження окружної виборчої комісії, що визначається адресою її приміщення.

Стаття 29. Закордонний виборчий округ

1. Закордонний виборчий округ, як територіальний виборчий округ, утворений Центральною виборчою комісією, складається з усіх закордонних виборчих дільниць, утворених відповідно до цього Кодексу. Закордонний виборчий округ є єдиним.

2. Закордонному виборчому округу номер не присвоюється.

Стаття 30. Утворення територіальних виборчих округів

1. Територіальні виборчі округи в межах території України утворюються Центральною виборчою комісією шляхом визначення їх території (встановлення їх меж).

2. Територіальні виборчі округи утворюються з приблизно рівною кількістю виборців та постійних виборчих дільниць. Відхилення кількості виборців в територіальному виборчому окрузі не може перевищувати десяти відсотків орієнтовної середньої кількості виборців в таких округах. При прийнятті рішення про утворення територіального виборчого округу враховується компактність проживання національних меншин.

3. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення. На території міст Києва, Севастополя, інших великих міст може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ. Не допускається утворення територіального виборчого округу з територій, що не межують між собою.

4. Одночасно із прийняттям рішення про утворення територіального виборчого округу приймається рішення щодо центру територіального виборчого округу - місцезнаходження (адреси приміщення) відповідної окружної виборчої комісії.

5. Рішення про утворення закордонного виборчого округу не приймається.

Стаття 31. Зміни меж територіальних виборчих округів

1. У разі утворення нових виборчих дільниць в порядку, передбаченому статтею 38 цього Кодексу, Центральна виборча комісія може прийняти рішення про зміну меж двох або більшої кількості суміжних територіальних виборчих округів з дотриманням вимог частини третьої статті 30 цього Кодексу.

2. Центральна виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про зміну центру територіального виборчого округу - місцезнаходження (адреси приміщення) відповідної окружної виборчої комісії.

3. Рішення про зміну меж та центрів територіальних виборчих округів не може бути прийняте після початку виборчого процесу загальнодержавних виборів.

Стаття 32. Оприлюднення відомостей про територіальні виборчі округи

1. Рішення Центральної виборчої комісії про зміни меж чи центрів територіальних виборчих округів публікується у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, у регіональних друкованих засобах масової інформації відповідного регіону, визначеного частиною другою статті 133 Конституції України, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

2. Не пізніш як на п'ятий день виборчого процесу загальнодержавних виборів Центральна виборча комісія публікує у загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації перелік виборчих округів станом на день початку виборчого процесу із зазначенням їх номерів, меж, адрес приміщень відповідних окружних виборчих комісій. У разі призначення позачергових виборів депутатів Центральна виборча комісія публікує зазначені відомості у перший день виборчого процесу

Стаття 33. Виборча дільниця

1. Виборча дільниця - територіальна виборча одиниця, яка об'єднує певну кількість виборців за спільним місцем голосування, та призначена для забезпечення умов обліку виборців, організації та проведення голосування на виборах, підрахунку голосів виборців.

Стаття 34. Типи виборчих дільниць

1. Виборча дільниця може бути звичайною, спеціальною або закордонною.

2. Звичайна виборча дільниця є постійною і використовується на усіх виборах, що проводяться на відповідній території.

3. Спеціальна чи закордонна виборча дільниця у випадках, передбачених статтями 35 та 36 цього Кодексу, може бути постійною або тимчасовою (утвореною на час проведення відповідних виборів).

Стаття 35. Звичайна виборча дільниця

1. Звичайна виборча дільниця призначена для організації та проведення голосування виборців за їх виборчими адресами.

2. При утворенні звичайної виборчої дільниці визначається її територія та межі. Звичайна виборча дільниця має порядковий номер (у межах відповідного територіального виборчого округу), адресу приміщення для голосування та місце знаходження (адресу службового приміщення) дільничної виборчої комісії.

3. Звичайна виборча дільниця утворюється в межах одного населеного пункту, району в місті.

Як виняток, допускається приєднання до виборчої дільниці всіх житлових будинків іншого населеного пункту, якщо загальна чисельність виборців у ньому не перевищує 100 осіб, за умови забезпечення виборцям доставки до місця голосування транспортними засобами.

Стаття 36. Спеціальна виборча дільниця

1. Спеціальна виборча дільниця призначена для організації та проведення голосування виборців у визначених частиною другою цієї статті місцях їх перебування, що обмежують їх можливості пересування внаслідок особливих умов або спеціального режиму їх перебування у відповідному закладі чи установі. Спеціальна виборча дільниця забезпечує голосування виборців без порушення зазначених умов чи режиму.

2. Місцями перебування виборців, що обмежують можливості їх пересування і обумовлюють необхідність утворення спеціальних виборчих дільниць, є:

1) стаціонарні заклади охорони здоров'я;

2) спеціалізовані оздоровчі та реабілітаційні заклади;

3) установи виконання покарань, передбачені Кримінально-виконавчим кодексом України;

4) слідчі ізолятори та інші передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України місця утримання осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід - взяття під варту;

5) антарктичні науково-дослідні полярні станції України;

6) річкові та морські судна, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України за межами внутрішніх та територіальних вод України.

3. Спеціальна виборча дільниця визначається закладом, установою (або підрозділом закладу чи установи), судном, полярною станцією, у яких вона утворена. Територія спеціальної виборчої дільниці не включається до території звичайної виборчої дільниці, в межах якої знаходиться відповідний заклад, установа (підрозділ закладу чи установи). Місцем знаходженням спеціальної виборчої дільниці є місце знаходження (адреса) закладу, установи чи їх підрозділу, порт приписки судна. Спеціальна виборча дільниця має порядковий номер (у межах відповідного територіального виборчого округу).

4. Спеціальна виборча дільниця, утворена у місцях перебування виборців, зазначених у пунктах 1 - 5 частини другої цієї статті, є постійною. На суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, утворюються тимчасові спеціальні виборчі дільниці.

5. Спеціальні виборчі дільниці, утворені в місцях перебування, зазначених у пунктах 3 - 6 частини другої цієї статті, не входять до системи територіальної організації місцевих виборів.

Стаття 37. Закордонна виборча дільниця

1. Закордонна виборча дільниця призначена для організації та проведення голосування виборців, які проживають або на день проведення голосування на загальнодержавних виборах перебувають на відповідній території іноземної держави.

2. Постійна закордонна виборча дільниця призначена також для організації обліку виборців, які проживають або тривалий час перебувають на території іноземної держави, де проживає значна кількість громадян України, які мають право голосу.

3. Закордонна виборча дільниця не входить до системи територіальної організації місцевих виборів.

4. Закордонна виборча дільниця утворюється при закордонній дипломатичній установі України, у військовій частині (формуванні), дислокованій за межами України.

5. При закордонній дипломатичній установі України на час проведення загальнодержавних виборів в порядку, встановленому цим Кодексом, може утворюватися тимчасова закордонна виборча дільниця з приміщенням для голосування поза приміщенням установи. Тимчасова закордонна виборча дільниця може бути утворена тільки на території великого міста іноземної держави, у якому відповідно до відомостей Державного реєстру виборців проживає чи перебуває не менше однієї тисячі громадян України, які мають право голосу.

6. Закордонна виборча дільниця визначається територією консульського округу або його частиною, територією дислокації військової частини (формування) України. Закордонна виборча дільниця має порядковий номер (у межах закордонного виборчого округу), адресу приміщення для голосування та місце знаходження (адресу службового приміщення) дільничної виборчої комісії.

7. Закордонна виборча дільниця, яка має приміщення для голосування у приміщенні закордонної дипломатичної установи України за кордоном, у місці дислокації військової частини (формування) України за кордоном, є постійною виборчою дільницею.

8. Для забезпечення своєчасного утворення тимчасових закордонних виборчих дільниць Міністерство закордонних справ України невідкладно після оголошення початку виборчого процесу загальнодержавних виборів звертається до органів влади іноземних держав з клопотанням надати згоду на утворення виборчих дільниць з приміщенням для голосування за межами приміщень закордонних дипломатичних установ України.

Стаття 38. Розмір виборчої дільниці

1. Розмір виборчої дільниці незалежно від її типу визначається орієнтовною кількістю виборців на цій дільниці. Кількість виборців на виборчій дільниці не може перевищувати 2500 осіб, крім випадку, зазначеного у частині четвертій цієї статті.

2. За розміром виборчі дільниці поділяються на:

1) великі - з орієнтовною кількістю виборців від 1500 до 2500 осіб;

2) середні - з орієнтовною кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;

3) малі - з орієнтовною кількістю виборців до 500 осіб.

3. Як виняток, можуть утворювати виборчі дільниці з орієнтовною кількістю виборців до 50 осіб.

4. Закордонна виборча дільниця може мати кількість виборців, яка перевищує 2500 осіб, якщо на відповідній території неможливо утворити ще одну закордонну виборчу дільницю або надлишкову кількість виборців неможливо віднести до іншої закордонної виборчої дільниці.

5. Орієнтовна кількість виборців на звичайній чи закордонній виборчій дільниці визначається органом ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної дільниці. Орієнтовна кількість виборців на спеціальній виборчій дільниці визначається органами, що зазначені у частині першій статті 41 цього Кодексу.

Стаття 39. Приміщення для голосування та службове приміщення дільничної виборчої комісії

1. Виборча дільниця має лише одне приміщення для голосування.

2. Приміщення для голосування повинно мати площу:

1) для великої виборчої дільниці - не менше 90 кв. м,

2) для середньої виборчої дільниці - не менше 75 кв. м,

3) для малої виборчої дільниці - не менше 50 кв. м.

3. У разі відсутності в межах виборчої дільниці приміщення з відповідною площею приміщення для голосування на виборчій дільниці може мати меншу площу, але не менш як п'ятдесят відсотків від розміру площі, встановленого цим Кодексом.

4. Приміщення для голосування на спеціальній виборчій дільниці повинно мати вільний доступ для членів виборчої комісії, кандидатів, довірених та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації. Керівники закладів, установ, де утворені такі дільниці, зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ членів виборчих комісій, виборців, включених до списку цієї виборчої дільниці, кандидатів, довірених та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів та представників засобів масової інформації до приміщення для голосування.

5. Службове приміщення дільничні виборчої комісії повинно бути обладнано не менш як однією телефонною лінією.

6. Приміщення для голосування та службові приміщення дільничної виборчої мають відповідати встановленим вимогам щодо санітарних і технічних норм, бути забезпеченими електропостачанням та доступними для виборців з обмеженими фізичними можливостями.

7. Інші вимоги до приміщення для голосування та службового приміщення дільничної виборчої комісії встановлюються Центральною виборчою комісією.

Стаття 40. Порядок прийняття рішень щодо виборчих дільниць

1. Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день після отримання подання органу, зазначеного у статті 41 цього Кодексу, приймає рішення про:

1) утворення, ліквідацію, зміну території, зміну адреси приміщення для голосування, зміну місцезнаходження (адреси службового приміщення) дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці;

2) відхилення подання у разі відсутності його належного обґрунтування відповідно до вимог, передбачених статтями 41 - 45 цього Кодексу, або якщо Комісія приходить до висновку про недоцільність запропонованого у поданні утворення, ліквідації, зміни території, зміни адреси приміщення для голосування, зміни місцезнаходження (адреси службового приміщення) дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці.

2. Подання щодо утворення постійної виборчої дільниці залишається без розгляду по суті, якщо воно отримане Центральною виборчою комісією після початку виборчого процесу. Подання щодо утворення тимчасової (на час виборчого процесу) спеціальної або закордонної виборчої дільниці залишається без розгляду по суті, якщо воно отримане Центральною виборчою комісією менш як за 50 днів до дня голосування на відповідних виборах.

3. Рішення, передбачене частинами першою або другою цієї статті, приймається у вигляді постанови Центральної виборчої комісії. В одній постанові можуть міститися рішення стосовно довільної кількості виборчих дільниць.

4. При утворенні виборчої дільниці їй присвоюється номер у межах територіального або закордонного виборчого округу.

Стаття 41. Органи, уповноважені вносити подання щодо виборчих дільниць

1. Подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення, ліквідації, зміни території, зміни адреси приміщення для голосування, зміни місцезнаходження (адреси службового приміщення) дільничної виборчої комісії, зміни звичайної або спеціальної виборчої дільниці вносить відповідно виконавчий комітет міської ради (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районна, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація. Подання скріплюється печаткою відповідного органу.

2. Подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення, ліквідації, зміни території, зміни адреси приміщення для голосування, зміни місцезнаходження (адреси службового приміщення) закордонної виборчої дільниці вносить Міністерство закордонних справ України. Подання скріплюється печаткою Міністерства.

Стаття 42. Зміст подання щодо утворення звичайної виборчої дільниці

1. Подання стосовно утворення нової звичайної виборчої дільниці, зазначене у частині першій статті 41 цього Кодексу, повинно містити:

1) підстави утворення виборчої дільниці (перше подання у зв'язку із набранням чинності цим Кодексом, утворення нового населеного пункту, нового мікрорайону чи комплексу житлових будинків у місті; істотне збільшення кількості виборців на існуючій звичайній виборчій дільниці);

2) пропозиції щодо території (населений пункт, перелік вулиць та перелік житлових будинків; інші ознаки, які дозволяють ідентифікувати територію) утворюваної виборчої дільниці;

3) пропозиції щодо зміни територій суміжних виборчих дільниць (при потребі) у зв'язку з утворенням виборчої дільниці, пропонованої поданням;

4) орієнтовну кількість виборців на утворюваній виборчій дільниці та (при потребі) зміни в орієнтовних кількостях виборців на суміжних виборчих дільницях;

5) місце знаходження (адресу) та характеристики (тип приміщення, площа, поверх, на якому воно розміщене, доступність) приміщення, яке пропонується для використання як приміщення для голосування на виборчій дільниці;

6) місце знаходження (адресу) приміщення, яке пропонується для використання як службове приміщення дільничної виборчої комісії на час її функціонування.

2. Якщо поданням пропонується приєднати до звичайної виборчої дільниці, що утворюється в населеному пункті, всіх житлових будинків іншого населеного пункту, орган, що вносить таке подання, зазначає в ньому про те, що буде забезпечена доставка виборців транспортними засобами до місця голосування.

Стаття 43. Зміст подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці

1. Подання стосовно утворення постійної спеціальної виборчої дільниці, зазначене у частині першій статті 41 цього Кодексу, повинно містити:

1) підстави утворення спеціальної виборчої дільниці (перше подання у зв'язку із набранням чинності цим Кодексом, утворення нового закладу чи установи, зазначеного у частині другій статті 36 цього Кодексу, або їх підрозділу, виникнення обставин, пов'язаних із реорганізацією закладу чи установи, зміни режиму закладу (установи) чи умов перебування виборців у них);

2) пропозиції щодо території (заклад, установа, відділення чи інший підрозділ закладу або установи, полярна станція; інші ознаки, які дозволяють ідентифікувати територію) утворюваної виборчої дільниці;

3) пропозиції щодо зміни територій суміжних виборчих дільниць (при потребі) у зв'язку з утворенням виборчої дільниці, пропонованої поданням;

4) орієнтовну кількість виборців на утворюваній виборчій дільниці та (при потребі) зміни в орієнтовних кількостях виборців на суміжних виборчих дільницях;

5) місце знаходження (адресу) та характеристики (тип приміщення, площа, поверх, на якому воно розміщене, доступність) приміщення, яке пропонується для використання як приміщення для голосування на виборчій дільниці;

6) місце знаходження (адресу) приміщення, яке пропонується для використання як службове приміщення дільничної виборчої комісії на час її функціонування;

7) зобов'язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення безперешкодного доступу до приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Кодексу мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.

2. Подання щодо утворення тимчасової спеціальної виборчої дільниці на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, повинно містити:

1) назву судна;

2) порт приписки судна;

3) орієнтовну кількість виборців на судні;

4) останній перед днем голосування на відповідних загальнодержавних виборах день виходу судна у плавання з порту приписки;

5) орієнтовний найближчий до дня голосування на відповідних загальнодержавних виборах час заходу судна у порт України.

Стаття 44. Зміст подання щодо утворення закордонної виборчої дільниці

Подання стосовно утворення закордонної виборчої дільниці, зазначене у частині другій статті 41 цього Кодексу, повинно містити:

1) назву іноземної держави, в якій утворюється закордонна виборча дільниця;

2) найменування та місцезнаходження закордонної дипломатичної установи України, при якій утворюється виборча дільниця, найменування та адресу військової частини (формування), дислокованої за межами України;

3) підстави утворення виборчої дільниці (перше подання у зв'язку із набранням чинності цього Кодексу, утворення нової закордонної дипломатичної установи України, зміна меж консульського округу, отримання дозволу іноземної держави на відкриття виборчої дільниці у приміщенні поза приміщенням закордонної дипломатичної установи України);

4) пропозиції щодо території утворюваної виборчої дільниці;

5) пропозиції щодо зміни територій суміжних виборчих дільниць (при потребі) у зв'язку з утворенням виборчої дільниці, пропонованим у поданні;

6) орієнтовну кількість виборців на утворюваній виборчій дільниці та (при потребі) зміни в орієнтовних кількостях виборців на суміжних виборчих дільницях;

7) наявність (за необхідності) письмової згоди компетентних органів влади країни перебування на утворення закордонної виборчої дільниці, у тому числі з приміщенням для голосування за межами приміщення закордонної дипломатичної установи України;

8) місце знаходження (адресу) та характеристики (тип приміщення, площа, поверх, на якому воно розміщене, доступність) приміщення, яке пропонується для використання як приміщення для голосування на виборчій дільниці;

9) місце знаходження (адресу) приміщення, яке пропонується для використання як службове приміщення дільничної виборчої комісії на час її функціонування.

Стаття 45. Порядок ліквідації виборчої дільниці

1. Відповідний орган, зазначений у статті 41 цього Кодексу, може звернутися з поданням до Центральної виборчої комісії щодо ліквідації постійної виборчої дільниці з таких підстав:

1) істотного зменшення орієнтовної кількості виборців на постійній звичайній виборчій дільниці;

2) ліквідації (закриття) закладу чи установи або їх підрозділів, полярної станції, де утворена постійна спеціальна виборча дільниця;

3) істотного зменшення орієнтовної кількості виборців у відповідній іноземній державі;

4) передислокації військової частини (формування), дислокованої за межами України,

5) закриття закордонної дипломатичної установи України.

2. Подання, зазначене у частині першій цієї статті, повинно містити:

1) підстави ліквідації звичайної виборчої дільниці (орієнтовну кількість виборців із зазначенням реальної можливості включення цих виборців до складу іншої виборчої дільниці);

2) пропозиції щодо зміни територій суміжних виборчих дільниць у зв'язку з ліквідацією виборчої дільниці;

3) орієнтовну кількість виборців на виборчих дільницях, до яких включені виборці ліквідованої виборчої дільниці.

3. Ліквідація єдиної у населеному пункті звичайної виборчої дільниці допускається як виняток лише при зменшенні чисельності виборців до 100 осіб і менше за умови забезпечення виборцям цього населеного пункту доставки транспортними засобами до приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці, до території якої пропонується віднести цей населений пункт.

4. Ліквідація постійної спеціальної виборчої дільниці у закладі чи установі, зазначених частини другої статті 36 цього Кодексу, здійснюється при зменшенні орієнтовної кількості виборців на такій дільниці до 4 і менше осіб.

5. Тимчасові виборчі дільниці вважаються ліквідованими з дня завершення відповідного виборчого процесу.

Стаття 46. Порядок зміни адреси приміщення для голосування виборчої дільниці, зміни місцезнаходження дільничної виборчої комісії

1. Відповідний орган, зазначений у частині першій статті 41 цього Кодексу, може звернутися до Центральної виборчої комісії з поданням щодо зміни приміщення для голосування чи місцезнаходження (адреси службового приміщення) дільничної виборчої комісії на відповідній виборчій дільниці.

2. Центральна виборча комісія своїм рішенням може доручити органу, зазначеному у частині першій статті 41 цього Кодексу, розглянути можливість зміни приміщення для голосування чи місцезнаходження (адреси службового приміщення) дільничної виборчої комісії на відповідній виборчій дільниці і внести відповідне подання до Центральної виборчої комісії, якщо наявні приміщення не відповідають вимогам до таких приміщень, встановлених цим Кодексом та актами Центральної виборчої комісії.

3. Відповідний орган зобов'язаний розглянути доручення Центральної виборчої комісії, зазначене у частині другій цієї статті, та внести відповідне подання не пізніш як на тридцятий день з дня прийняття вказаного рішення Центральною виборчою комісією.

4. Якщо Центральна виборча комісія у строк, зазначений в частині третій цієї статті, не отримала відповідного подання, вона оскаржує бездіяльність відповідного органу до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

5. Рішення про утворення, ліквідацію, зміну території, зміну адреси приміщення для голосування, зміну адреси службового приміщення дільничної виборчої комісії виборчих дільниць приймає Центральна виборча комісія в порядку та в строки, визначені у статті 40 цього Кодексу.

6. Як виняток, Центральна виборча комісія може розглянути подання, зазначене у частині першій цієї статті, після початку виборчого процесу, однак не пізніше, як за п'ятдесят днів до дня голосування на відповідних виборах.

7. Зміна номера виборчої дільниці у межах відповідного територіального виборчого округу допускається тільки, як виняток за рішенням Центральної виборчої комісії.

Стаття 47. Оприлюднення відомостей про виборчі дільниці

1. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення, ліквідацію, зміну території, зміну адреси приміщення для голосування, зміну адреси службового приміщення дільничної виборчої комісії виборчих дільниць публікується у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, у регіональних друкованих засобах масової інформації відповідного регіону, визначеного частиною другою статті 133 Конституції України, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

2. Центральна виборча комісія не пізніш як за сорок днів до дня голосування на загальнодержавних виборах, чергових місцевих виборах публікує у регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації відповідного регіону повний перелік постійних та тимчасових виборчих дільниць кожного територіального виборчого округу, розташованого у межах цього регіону, які використовуються на відповідних виборах, із зазначенням їх номерів, територій, орієнтовної кількості виборців, адрес приміщень для голосування, місцезнаходження (адрес службового приміщення) відповідних дільничних виборчих комісій.

3. Відомості, передбачені у частині другій цієї статті, про закордонні виборчі дільниці публікуються у ті ж строки у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації. Відповідна закордонна дипломатична установа України у державі, де утворена закордонна виборча дільниця, публікує повідомлення про утворення закордонної виборчої дільниці із зазначенням її номера, території, орієнтовної кількості виборців, адреси приміщення для голосування, місцезнаходження (адреси службового приміщення) дільничної виборчої комісії у друкованих засобах масової інформації, доступних громадянам України, що проживають чи перебувають на відповідній території, або, у разі неможливості, оприлюднює таке повідомлення в інший спосіб у строк, зазначений у частині другій цієї статті.

РОЗДІЛ II. ОРГАНИ АДМІНІСТРУВАННЯ ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ

Глава 5. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

Стаття 48. Виборчі комісії

1. В Україні утворюються і діють передбачені цим Кодексом виборчі комісії як незалежні органи адміністрування виборчим процесом, які відповідно до своїх повноважень забезпечують здійснення визначених Конституцією України та цим Кодексом основних принципів виборчого права, засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України, підготовку та проведення виборів.

2. До виборчих комісій належать:

1) Центральна виборча комісія;

2) окружні виборчі комісії загальнодержавних виборів;

3) виборча комісія Автономної Республіки Крим;

4) територіальні виборчі комісії місцевих виборів;

5) дільничні виборчі комісії.

3. Виборчі комісії діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, встановлені Конституцією України, цим Кодексом та іншими законами України.

4. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, зокрема у вирішення питань, віднесених до їх повноважень, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 49. Система виборчих комісій загальнодержавних виборів

1. Систему виборчих комісій, які організовують підготовку та проведення загальнодержавних виборів, становлять:

1) Центральна виборча комісія;

2) окружні виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.

2. Повноваження виборчих комісій щодо адміністрування загальнодержавних виборів поширюються:

1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України та у закордонному виборчому окрузі;

2) окружної виборчої комісії - на територію відповідного територіального округу;

3) дільничної виборчої комісії - на територію відповідної виборчої дільниці.

3. Повноваження окружної виборчої комісії закордонного виборчого округу здійснює Центральна виборча комісія.

4. Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення загальнодержавних виборів, і є комісією вищого рівня щодо всіх окружних та дільничних виборчих комісій з питань проведення таких виборів.

Стаття 50. Виборчі комісії місцевих виборів

1. Виборчими комісіями, які здійснюють адміністрування підготовки та проведення місцевих виборів, є:

1) Центральна виборча комісія;

2) виборча комісія Автономної Республіки Крим;

3) обласні виборчі комісії;

4) районні виборчі комісії;

5) міські виборчі комісії;

6) районні у містах виборчі комісії (у містах, де обираються районні у місті ради);

7) селищні виборчі комісії;

8) сільські виборчі комісії;

9) дільничні виборчі комісії місцевих виборів.

2. Виборчі комісії, зазначені у пунктах 3 - 8 частини першої цієї статті, є територіальними виборчими комісіями місцевих виборів.

3. Повноваження виборчих комісій щодо адміністрування місцевих виборів поширюються:

1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України стосовно всіх місцевих виборів;

2) виборчої комісії Автономної Республіки Крим - на територію Автономної Республіки Крим стосовно виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

3) територіальної виборчої комісії - на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці або територіальної громади стосовно відповідних місцевих виборів;

4) дільничної виборчої комісії - в межах виборчої дільниці стосовно усіх місцевих виборів, голосування на яких проводиться одночасно на цій дільниці.

4. На місцевих виборах окружні виборчі комісії не утворюються. У випадках, передбачених цим Кодексом, районні, міські (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районні у місті виборчі комісії можуть здійснювати повноваження окружних виборчих комісій у відповідному (одномандатному, багатомандатному) виборчому окрузі щодо організації підготовки та проведення виборів депутатів відповідно обласної ради, міської ради чи міських голів (міст з районним поділом), які проводяться на відповідній території.

5. Центральна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо всіх територіальних та дільничних виборчих комісій місцевих виборів. Центральна виборча комісія здійснює загальне керівництво та контроль за діяльністю виборчих комісій місцевих виборів, їх консультативно-методичне забезпечення.

6. Виборча комісія Автономної Республіки Крим є головною виборчою комісією виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Вона очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення таких виборів і є комісією вищого рівня щодо всіх зазначених виборчих комісій стосовно цих виборів.

7. Територіальна виборча комісія є головною виборчою комісією відповідних місцевих виборів. Вона очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення таких виборів і є комісією вищого рівня щодо всіх зазначених виборчих комісій стосовно відповідних виборів.

Стаття 51. Центральна виборча комісія

1. Центральна виборча комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, цього Кодексу та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення загальнодержавних та місцевих виборів в порядку та в межах, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

2. Порядок утворення, правовий статус, основні засади організації діяльності Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, цим Кодексом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

3. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів визначаються цим Кодексом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.

4. Крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія:

1) забезпечує реалізацію і захист виборчих прав громадян України;

2) забезпечує дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад виборчого процесу;

3) здійснює контроль за додержанням вимог законодавства України про вибори;

4) забезпечує однакове застосування законодавства України про вибори на всій території України;

5) здійснює консультативно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій та приймає роз'яснення і рекомендації з питань застосування законодавства України про вибори для використання в роботі виборчих комісій;

6) готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів;

7) звертається в разі необхідності до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції України, законів України або окремих їх положень з питань, що стосуються організації підготовки та проведення виборів в Україні;

8) є розпорядником Державного реєстру виборців, забезпечує ведення та функціонування Державного реєстру виборців відповідно до цього Кодексу та інших законів України;

9) очолює систему виборчих комісій загальнодержавних виборів;

10) утворює територіальні виборчі округи загальнодержавних виборів та виборчі дільниці;

11) утворює окружні виборчі комісії загальнодержавних виборів та вносить зміни до їх складу;

12) призначає членів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчих комісій;

13) здійснює повноваження окружної виборчої комісії для закордонного виборчого округу;

14) здійснює контроль за дотриманням політичними партіями, іншими суб'єктами виборчого процесу вимог законодавства про вибори;

15) забезпечує акредитацію на виборах офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій відповідно до закону, видає їм посвідчення;

16) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки виборчих скриньок для голосування, печаток виборчих комісій;

17) визначає порядок зберігання та передання виборчої документації до відповідних архівних установ;

18) контролює діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення виборчих комісій приміщеннями, транспортом, зв'язком, іншими засобами матеріально-технічного забезпечення виборів;

19) заслуховує повідомлення виборчих комісій, керівників міністерств, інших органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням загальнодержавних виборів;

20) реєструє кандидатів на загальнодержавних виборах;

21) встановлює форму та затверджує текст виборчого бюлетеня для голосування на загальнодержавних виборах, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів;

22) встановлює та офіційно оприлюднює результати загальнодержавних виборів;

23) розглядає заяви і скарги на рішення, дії або бездіяльність, що стосуються організації підготовки і проведення загальнодержавних виборів, і приймає рішення з цих питань;

24) здійснює заходи щодо підвищення правової культури учасників виборчого процесу;

25) організовує у визначеному нею порядку атестацію осіб, які отримали свідоцтво про проходження навчання для роботи у складі виборчих комісій;

26) публікує інформацію про підготовку та проведення виборів в Україні, матеріали про свою діяльність, а також інші матеріали, що стосуються виборчого процесу;

27) призначає та звільняє за поданням Голови Комісії керівника Секретаріату Комісії, керівників служб Комісії.

5. Центральна виборча комісія здійснює інші повноваження щодо організації і підготовки загальнодержавних і місцевих виборів, передбачені цим Кодексом.

Стаття 52. Статус інших виборчих комісій

1. Виборчі комісії є спеціальними державними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів і забезпечувати реалізацію виборчих прав громадян України, додержання та однакове застосування виборчого законодавства України.

2. Окружна виборча комісія, виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія є юридичною особою.

3. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності дільничної виборчої комісії під час відповідного виборчого процесу здійснює окружна виборча комісія територіального округу загальнодержавних виборів, виборча комісія Автономної Республіки Крим або відповідна територіальна виборча комісія у порядку, встановленому цим Кодексом.

4. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальні виборчі комісії є постійними органами. Окружні та дільничні виборчі комісії є тимчасовими органами, які створюються на час підготовки та проведення відповідних виборів з урахуванням вимог цього Кодексу.

5. Кожна виборча комісія є суб'єктом відповідного виборчого процесу, має право бути стороною у судовому розгляді виборчих спорів, звертатися в межах своїх повноважень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до підприємств, установ та організацій, їх посадових та службових осіб.

6. Кожна виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.

Стаття 53. Вимоги до членів виборчих комісій

1. До складу окружної виборчої комісії чи дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці загальнодержавних виборів можуть входити виборці, які проживають у межах території України. До складу виборчої комісії місцевих виборів у відповідній адміністративно-територіальній одиниці чи територіальній громаді можуть входити виборці, які відповідно до частин шостої та сьомої статті 9 цього Кодексу мають право голосу на цих місцевих виборах.

2. Виборець одночасно може входити до складу лише однієї виборчої комісії.

3. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, які зареєстровані для участі у будь-яких виборах, що проводяться на відповідній території, їх довірені особи, представники кандидатів чи партій у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій (організацій партій), посадові та службові особи інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді та працівники правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи.

4. Не може входити до складу виборчої комісії особа, яка визнана у встановленому порядку обмежено дієздатною, або яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

5. Не менше шести членів виборчої комісії Автономної Республіки Крим повинні мати освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра чи науковий ступінь у галузі юридичних наук або державного управління.

6. До складу окружної виборчої комісії загальнодержавних виборів, територіальної виборчої комісії місцевих виборів (крім сільської виборчої комісії) можуть входити лише особи, які пройшли попередню підготовку та отримали державний сертифікат про підготовку до роботи у складі виборчих комісій відповідно до частини другої статті 88 цього Кодексу.

7. Члени окружної, територіальної, дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.

8. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному закладі охорони здоров'я або в установі кримінально-виконавчої системи, не можуть входити працівники відповідного закладу або установи.

Стаття 54. Подання до складу окружної виборчої комісії

1. Право подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій мають політичні партії, представлені фракціями в поточному скликанні Верховної Ради України, а також інші суб'єкти подання кандидатур - суб'єкти відповідного виборчого процесу, визначені цим Кодексом. Це право реалізується у порядку, встановленому цим Кодексом для відповідного типу загальнодержавних виборів.

2. Форма подання кандидатур до складу виборчих комісій затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як на десятий день виборчого процесу відповідних виборів. У поданні зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові особи;

2) рік народження (для осіб, яким у рік проведення виборів виповнюється 18 років,- дату народження);

3) громадянство особи;

4) виборча адреса особи, а також контактні телефони;

5) володіння державною мовою;

6) освіта;

7) місце роботи та займана посада особи;

8) наявність досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій;

9) номер та дата видачі державного сертифіката, передбаченого статтею 89 цього Кодексу;

10) посада в комісії, на яку пропонується особа.

3. Подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій вносяться не пізніш як за п'ятдесят чотири дні до дня голосування. У випадку проведення повторних виборів, терміни подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій встановлюється цією статтею, якщо інше не встановлено цим Кодексом для відповідного типу виборів.

4. До подання додається його електронна копія, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідного суб'єкта подання кандидатур, а також копії сертифікатів, передбачених статтею 89 цього Кодексу.

Стаття 55. Порядок утворення окружних виборчих комісій

1. Окружна виборча комісія загальнодержавних виборів утворюється рішенням Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят днів до дня голосування у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Кількісний склад окружної виборчої комісії повинен складати не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб.

2. До складу окружної виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від політичних партій, представлених фракціями в поточному скликанні Верховної Ради України.

3. Від інших суб'єктів подання кандидатур, зазначених у частині першій статті 54 цього Кодексу, до складу окружної виборчої комісії включається не більше ніж по одному представнику. Якщо кількість кандидатур, поданих від таких суб'єктів подання кандидатур, перевищує кількість вакантних місць у відповідній окружній виборчій комісії, кандидатури, які включаються до складу комісії, визначаються шляхом жеребкування у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Таке жеребкування проводиться Центральною виборчою комісією не пізніше ніж на другий день після закінчення строку внесення подань.

4. Центральна виборча комісія перевіряє достовірність відомостей про внесені кандидатури, у тому числі з використанням персональних даних Державного реєстру виборців.

5. Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам до членів виборчих комісій, зазначеним у статті 53 цього Кодексу, порушення вимог до подання, визначених частинами другою - п'ятою цієї статті або у наслідок застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною третьою цієї статті.

6. Технічні описки чи неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. При виявленні таких описок чи неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє про це особу, яка підписала подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше строку, зазначеного у частині третій статті 54 цього Кодексу, а у разі отримання вказаного повідомлення в останній день цього строку - наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.

7. У разі якщо у встановлений частиною третьою статті 54 цього Кодексу строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу окружної виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти, окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням Голови Центральної виборчої комісії у кількості дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням поданих відповідно до вимог цієї статті кандидатур від суб'єктів подання кандидатур, зазначених у частині першій статті 54 цього Кодексу. Особи, подані Головою Центральної виборчої комісії, повинні відповідати вимогам, зазначеним у статті 53 цього Кодексу.

8. Рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад, прийняте відповідно до вимог цього Кодексу, публікується Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня його прийняття в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Витяг із цього рішення про утворення окружних виборчих комісій у відповідному регіоні та про їх склад публікується Центральною виборчою комісією у регіональному друкованому засобі масової інформації у семиденний строк від дня прийняття зазначеного рішення.

9. Центральна виборча комісія невідкладно надає рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження окружної виборчої комісії. Витяг із зазначеного рішення стосовно складу кожної окружної виборчої комісії надсилається органам ведення Державного реєстру виборців за виборчими адресами осіб, включених до складу відповідної окружної виборчої комісії.

10. Порядок утворення окружних виборчих комісій для повторних виборів встановлюється цією статтею, якщо інше не встановлено цим Кодексом для відповідного типу виборів.

Стаття 56. Розподіл керівних посад в окружних виборчих комісіях

1. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії призначаються рішенням про утворення окружної виборчої комісії, зазначеним у частині першій статті 55 цього Кодексу.

2. Голова, заступник голови або секретар окружної виборчої комісії повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур.

3. Кожен суб'єкт подання кандидатур, від якого включені кандидатури до складу окружних виборчих комісій (крім Голови Центральної виборчої комісії), має право на пропорційну частку кожного виду керівних посад в окружних виборчих комісіях. Частка керівних посад кожного виду для кожного зазначеного суб'єкта в межах загальнодержавного виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від відповідного суб'єкта до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних виборчих комісій від суб'єктів, зазначених у частині першій статті 54 цього Кодексу.

4. Особа, подана до складу окружної виборчої комісії, може брати участь у розподілі керівних посад у комісії за умови, що вона володіє відповідними характеристиками, зазначеними у пунктах 5, 8, 9 частини другої статті 54 цього Кодексу.

5. Особа, включена до складу окружної виборчої комісії за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду в окружній виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від суб'єктів, зазначених у частині першій статті 54 цього Кодексу, що не дозволяє дотримати вимоги частини другої цієї статті. Кількість осіб, включених за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не враховується при встановленні часток керівних посад відповідно до частини третьої цієї статті.

6. Порядок розподілу керівних посад між суб'єктами подання кандидатур в межах часток, визначених відповідно до частини третьої цієї статті, визначається Центральною виборчою комісією. При цьому повинна бути дотримана приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб'єкта.

Стаття 57. Формування складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим

1. До складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим входить 15 осіб.

2. Члени виборчої комісії Автономної Республіки Крим призначаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

3. Кандидатури до складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим вносяться на розгляд Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим керівними органами республіканських організацій партій, зазначених у статті 13 цього Кодексу.

4. Голова, заступник голови та секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим обираються з числа членів комісії, які відповідають вимогам, зазначеним у частині п'ятій статті 53 цього Кодексу.

5. Голова, заступник голови і секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур.

Стаття 58. Склад територіальних виборчих комісій місцевих виборів

1. Сільська, селищна, міська, районна, обласна, районна у місті виборча комісія формується у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

2. Кількісний склад територіальних виборчих комісій становить:

1) обласної, Київської міської виборчої комісії - 15 членів;

2) міської (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення з районним поділом), Севастопольської міської виборчої комісії - 14 членів;

3) районної, міської (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу), районної у місті Києві виборчої комісії - 11 членів;

4) міської (крім міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районної у місті Севастополь виборчої комісії - 9 членів;

5) сільської, селищної виборчої комісії - 9 членів.

3. Члени виборчої комісії призначаються:

1) обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, міської (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчої комісії - Центральною виборчою комісією;

2) сільської, селищної (крім сіл, селищ на території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя), міської (крім міст обласного значення) виборчої комісії - відповідною обласною виборчою комісією;

3) сільської, селищної, міської (крім міст республіканського значення) виборчої комісії на території Автономної Республіки Крим - виборчою комісією Автономної Республіки Крим;

4) сільської, селищної, міської (сіл, селищ, міст, що входять до складу міста Севастополя) - Севастопольською міською виборчою комісією;

5) районної у місті виборчої комісії - відповідною міською виборчою комісією.

Стаття 59. Подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій місцевих виборів

1. У разі припинення повноважень члена (членів) територіальної виборчої комісії виборча комісія, яка уповноважена призначати членів цієї територіальної виборчої комісії, встановлює строк, протягом якого суб'єкти подання кандидатур до складу територіальної виборчої комісії, зазначені у частинах другій та третій цієї статті, можуть подати необхідні документи. Такий строк не може перевищувати:

1) під час виборчого процесу відповідних виборів - п'яти днів з дня офіційного оприлюднення рішення про встановлення строку подання кандидатур;

2) поза виборчим процесом - п'ятнадцяти днів з дня офіційного оприлюднення рішення про встановлення строку подання кандидатур.

2. Кандидатури до складу територіальної виборчої комісії, зазначеної у пункті 1 частини третьої статті 58 цього Кодексу, вносяться до Центральної виборчої комісії керівними органами відповідних обласних, районних, міських (міст Києва, Севастополя, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організацій політичних партій, зазначених у частині четвертій статті 13 цього Кодексу.

3. Кандидатури до складу територіальної виборчої комісії, зазначеної у пунктах 2 - 5 частини третьої статті 57 цього Кодексу, вносяться до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, відповідної територіальної виборчої комісії керівними органами відповідних районних, міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) організацій політичних партій, зазначених у частині четвертій статті 13 цього Кодексу.

4. Подання кандидатури (кандидатур) до складу територіальної виборчої комісії не більше як на одну особу від однієї організації партії, зазначеної у частинах другій або третій цієї статті, вносяться за формою, зазначеною у частині другій статті 54 цього Кодексу. Подання підписується керівником відповідної організації партії та скріплюється печаткою організації партії.

5. До подання додається його електронна копія, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідного суб'єкта подання кандидатур, а також засвідчені в установленому порядку копії сертифікатів, передбачених статтею 89 цього Кодексу.

Стаття 60. Порядок призначення членів територіальних виборчих комісій місцевих виборів

1. Виборча комісія, яка призначає членів територіальної виборчої комісії, перевіряє достовірність відомостей про внесені кандидатури, у тому числі з використанням персональних даних Державного реєстру виборців.

2. Переважне право на включення поданої кандидатури до складу територіальної виборчої комісії під час виборчого процесу мають організації партій - суб'єкти відповідного виборчого процесу, а поза виборчим процесом - відповідні організації партій, представники яких відсутні у складі комісії після виникнення вакансії у її складі.

3. Кандидатури, внесені до складу територіальної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам до членів виборчих комісій, зазначеним у статті 53 цього Кодексу, порушення вимог до подання, зазначених у статті 59, або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною п'ятою цієї статті.

4. Технічні описки чи неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. При виявленні таких описок чи неточностей відповідна виборча комісія, яка призначає членів територіальної виборчої комісії, невідкладно повідомляє про це особу, яка підписала подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше закінчення строку, зазначеного у частині першій статті 59 цього Кодексу, а у разі отримання вказаного повідомлення в останній день цього строку - наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.

5. Якщо кількість поданих кандидатур, зокрема тих, які мають переважне право на включення до складу комісії відповідно до частини другої цієї статті, перевищує кількість вакантних місць у відповідній територіальній виборчій комісії, кандидатури, які включаються до складу комісії, визначаються шляхом жеребкування. Таке жеребкування проводиться виборчою комісією, яка уповноважена формувати склад територіальної виборчої комісії, не пізніше ніж на другий день після закінчення строку внесення подань, зазначеного у частині першій статті 59 цього Кодексу.

6. Голова, заступник голови, секретар територіальної виборчої комісії повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур.

Стаття 61. Склад дільничних виборчих комісій

1. Дільнична виборча комісія формується у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

2. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:

1) для малих дільниць - 10 - 14 осіб;

2) для середніх дільниць - 12 - 16 осіб;

3) для великих дільниць - 14 - 18 осіб.

3. На особливо малих виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.

4. Дільнична виборча комісія звичайної чи спеціальної виборчої дільниці на загальнодержавних виборах утворюється рішенням відповідної окружної виборчої комісії.

5. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється рішенням Центральної виборчої комісії.

6. Дільнична виборча комісія на чергових та перших місцевих виборах утворюється рішенням відповідної районної, міської (у містах обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районної у містах Києві та Севастополі виборчої комісії.

7. Дільнична виборча комісія на позачергових та проміжних місцевих виборах утворюється рішенням головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів.

Стаття 62. Подання до складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці

1. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій загальнодержавних виборів мають суб'єкти, зазначені у частині першій статті 54 цього Кодексу. Це право реалізується у порядку, встановленому цим Кодексом для відповідного типу загальнодержавних виборів.

2. Суб'єкти подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій відповідних місцевих виборів визначаються цим Кодексом.

3. Подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вносяться за формою, зазначеною у частині другій статті 54 цього Кодексу, не пізніш як за 30 днів до дня виборів.

4. До подання додається його електронна копія, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання кандидатур із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, відомості про її місце проживання та громадянство. До подання додаються копії сертифікатів, передбачених статтею 89 цього Кодексу.

Стаття 63. Порядок утворення дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці

1. Дільнична виборча комісія звичайної або спеціальної виборчої дільниці утворюється не пізніш як за двадцять днів до дня голосування.

2. До складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці на загальнодержавних виборах, за винятком випадків, передбачених частиною десятою цієї статті, обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по два представники від політичних партій, представлених фракціями в поточному скликанні Верховної Ради України.

3. Від інших суб'єктів подання кандидатур, вказаних у частині першій статті 62 цього Кодексу, до складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці на загальнодержавних виборах, за винятком випадків, передбачених частиною десятою цієї статті, включається не більше ніж по одному представнику.

4. До складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці на місцевих виборах включається не більше ніж по одному представнику від суб'єктів подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій відповідних місцевих виборів, визначених цим Кодексом.

5. Якщо кількість кандидатур, поданих від відповідних суб'єктів подання кандидатур у випадках, зазначених у частинах третій або четвертій цієї статті, перевищує кількість вакантних місць у відповідній дільничній виборчій комісії, кандидатури, які включаються до складу комісії, визначаються шляхом жеребкування в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Таке жеребкування проводиться виборчою комісією, яка утворює дільничні виборчі комісії, не пізніше ніж на п'ятий день після закінчення строку внесення подань.

6. Виборча комісія, яка уповноважена утворити дільничні виборчі комісії, перевіряє достовірність відомостей про внесені кандидатури, у тому числі з використанням персональних даних Державного реєстру виборців. З цією метою зазначена виборча комісія невідкладно після отримання подання звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо перевірки достовірності відомостей. Орган ведення Державного реєстру виборців надає відповідь на запит не пізніш як на четвертий день після отримання запиту.

7. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам до членів виборчих комісій, зазначеним у статті 53 цього Кодексу, порушення вимог до подання, визначених статтею 62 цього Кодексу, або у наслідок застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною п'ятою цієї статті.

8. Технічні описки чи неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. При виявленні таких описок чи неточностей виборча комісія, яка утворює дільничну виборчу комісію, невідкладно повідомляє про це особу, яка підписала подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше строку, зазначеного у частині третій статті 62 цього Кодексу, а у разі отримання вказаного повідомлення в останній день цього строку - наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.

9. У разі якщо у строк, встановлений частиною третьою статті 62, не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше, ніж мінімальна кількість, встановлена частинами другою та третьою статті 61 цього Кодексу, відповідна виборча комісія, уповноважена утворювати дільничні виборчі комісії, зобов'язана утворити дільничну виборчу комісію за поданням голови цієї виборчої комісії у мінімальній кількості, встановленій частиною другою та третьою статті 61 цього Кодексу, з обов'язковим урахуванням поданих відповідно до вимог статті 62 цього Кодексу кандидатур від суб'єктів подання кандидатур, зазначених у частинах другій та третій цієї статті. Особи, подані головою комісії, повинні відповідати вимогам, зазначеним у статті 53 цього Кодексу.

10. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день голосування на загальнодержавних виборах перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється окружною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції України за поданням відповідно капітана судна, керівника полярної станції України, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк, передбачений частиною першою цієї статті.

11. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій та про їх склад публікується у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніш як на п'ятий день після дня його прийняття або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб у цей же строк.

12. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій та про їх склад невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження дільничної виборчої комісії. Витяг із зазначеного рішення стосовно складу кожної дільничної виборчої комісії надсилається органам ведення Реєстру за виборчими адресами осіб, включених до складу відповідної дільничної виборчої комісії.

Стаття 64. Розподіл керівних посад у дільничних виборчих комісіях звичайних та спеціальних виборчих дільниць

1. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці призначаються рішенням про утворення дільничної виборчої комісії, зазначеним у частинах четвертій або шостій статті 61 цього Кодексу.

2. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур.

3. Кожен суб'єкт подання кандидатур, від якого включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, (крім голови відповідної виборчої комісії) має право на пропорційну частку кожного виду керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць в межах територіального округу (на загальнодержавних виборах) чи адміністративно-територіальної одиниці (на місцевих виборах). Частка керівних посад кожного виду для кожного суб'єкта подання у кожній категорії виборчих дільниць в межах територіального округу чи адміністративно-територіальної одиниці визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від відповідного суб'єкта до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від суб'єктів, зазначених у частині першій статті 54 цього Кодексу.

4. Особа, подана до складу дільничної виборчої комісії, може брати участь у розподілі керівних посад у комісії за умови, що вона володіє відповідними характеристиками, зазначеними у пунктах 5, 8, 9 частини другої статті 54 цього Кодексу.

5. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови виборчої комісії, яка утворює дільничні виборчі комісії, не може бути призначена на керівну посаду у дільничній виборчій комісії, крім випадків, коли до складу відповідної дільничної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від суб'єктів, зазначених у частині першій статті 54 цього Кодексу, що не дозволяє дотримати вимоги частини другої цієї статті. Кількість осіб, включених за поданням голови відповідної виборчої комісії, не враховується при встановленні часток керівних посад відповідно до частини третьої цієї статті.

6. Методика розподілу керівних посад між суб'єктами подання кандидатур в межах часток, визначених відповідно до частини третьої цієї статті, визначається Центральною виборчою комісією.

Стаття 65. Подання до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці

1. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць мають суб'єкти, зазначені у частині першій статті 54 цього Кодексу, а також Міністерство закордонних справ України. Це право реалізується у порядку, встановленому цим Кодексом для кожного типу загальнодержавних виборів.

2. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці можуть входити виборці, внесені до Державного реєстру виборців за виборчою адресою на території відповідної іноземної держави.

3. Міністерство закордонних справ України включає до подання, внесеного у строки, встановлені частиною четвертою цієї статті, працівників дипломатичних чи інших офіційних представництв України (з дотриманням вимог частини третьої статті 57 цього Кодексу) за кордоном, військовослужбовців військових частин (формувань), дислокованих за межами України, або інших громадян України, зареєстрованих у Державному реєстрі виборців за виборчою адресою на території відповідної іноземної держави, у кількості, не меншій від мінімального і не більшій від середнього кількісного складу дільничних виборчих комісій, встановленого частиною другою чи третьою статті 61 цього Кодексу.

4. Подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій вносяться за формою, зазначеною у частині другій статті 54 цього Кодексу, не пізніш як за тридцять днів до дня голосування.

5. До подання додається його електронна копія, а також власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання кандидатур із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, відомості про її місце проживання або місце перебування та громадянство. До подання додаються копії сертифікатів передбачених статтею 89 цього Кодексу.

Стаття 66. Порядок утворення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці

1. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється не пізніш як за двадцять днів до дня голосування.

2. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) представники суб'єктів, зазначених у частині першій статті 54 цього Кодексу, з дотриманням вимог частин другої та третьої статті 63 цього Кодексу та із застосуванням (за потреби) процедури жеребкування, передбаченої частиною п'ятою статті 63 цього Кодексу.

3. Центральна виборча комісія перевіряє достовірність відомостей про внесені кандидатури, у тому числі з використанням персональних даних Державного реєстру виборців.

4. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам до членів виборчих комісій, зазначеним у статті 53 цього Кодексу, порушення вимог до подання, визначених статтею 65 цього Кодексу або у наслідок застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною п'ятою статті 63 цього Кодексу.

5. Технічні описки чи неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. При виявленні таких описок чи неточностей, допущених у поданні, Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє про це особу, яка підписала подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше строку, зазначеного у частині першій цієї статті, а у разі отримання вказаного повідомлення в останній день цього строку - наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.

6. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць та про їх склад публікуються Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня прийняття нею відповідного рішення в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Оприлюднення відомостей про місце знаходження, поштову адресу та режим роботи дільничних виборчих комісій, утворених при закордонних дипломатичних установах України за кордоном, у тому числі за межами приміщень закордонних дипломатичних установ України, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, здійснюється відповідними закордонними дипломатичними установами України з урахуванням місцевих умов країн перебування.

Стаття 67. Розподіл керівних посад у дільничних виборчих комісіях закордонних виборчих дільниць

1. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці призначаються рішенням про утворення дільничної виборчої комісії, зазначеним у частині четвертій - шостій статті 61 цього Кодексу.

2. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур.

3. Кожен суб'єкт подання кандидатур, від якого включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, (крім Міністерства закордонних справ України) має право на пропорційну частку кожного виду керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць в межах закордонного виборчого округу. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання у кожній категорії виборчих дільниць в межах закордонного округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від відповідного суб'єкта до складу дільничних виборчих комісій кожної категорії закордонних виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії закордонних виборчих дільниць від суб'єктів, зазначених у частині першій статті 54 цього Кодексу.

4. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням Міністерства закордонних справ України, може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії тільки у випадку відсутності кандидатур на таку посаду від суб'єктів, зазначених у частині першій статті 54 цього Кодексу. Кількість осіб, включених за поданням Міністерства закордонних справ України, не враховується при встановленні часток керівних посад відповідно до частини третьої цієї статті.

Стаття 68. Присяга члена комісії

1. Особа, призначена до складу виборчої комісії, на першому засіданні виборчої комісії, в якому вона бере участь, в обов'язковому порядку ознайомлюється зі змістом частин п'ятої - одинадцятої статті 69 цього Кодексу, та складає присягу такого змісту:

"Я, (прізвище, ім'я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України".

2. Особа, яка склала присягу члена виборчої комісії, невідкладно ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід'ємною частиною документації відповідної комісії. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня.

3. Відмова скласти присягу у порядку і в строки, встановлені частинами першою та другою цієї статті, або уникнення складення присяги на двох засіданнях комісії, найближчих після включення особи до її складу, означає відмову особи бути членом виборчої комісії і є підставою для внесення іншої кандидатури відповідним суб'єктом подання.

Стаття 69. Статус члена виборчої комісії

1. Голова, заступник голови, секретар і члени виборчої комісії є посадовими особами виборчої комісії. Голова виборчої комісії без доручення представляє виборчу комісію у її відносинах з виборцями, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, іншими виборчими комісіями, суб'єктами відповідного виборчого процесу, підприємствами, закладами, установами і організаціями.

2. Протягом строку своїх повноважень (для територіальних виборчих комісій місцевих виборів - протягом виборчого процесу) або частини цього строку голова, заступник голови, секретар або, у разі їх відмови, інші члени виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), крім виборчої комісії Автономної Республіки Крим, за рішенням цієї виборчої комісії можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії відповідно до статті 70 цього Кодексу або здійснювати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. Для окружної чи дільничної комісії таке рішення затверджується виборчою комісією вищого рівня.

3. На період здійснення повноважень з оплатою їх праці в комісії особи, зазначені у частині другій цієї статті, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу.

4. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим виконують свої повноваження на постійній основі.

5. Член виборчої комісії має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;

4) безперешкодно знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;

5) представляти виборчу комісію за її рішенням в органах державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, підприємствах, закладах, установах та організаціях;

6) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у тому числі витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків члена комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

6. Член виборчої комісії не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за місцем своєї роботи, у тому числі звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду, з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії.

7. Член виборчої комісії зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів;

2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;

3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

8. Члену виборчої комісії протягом строку своїх повноважень забороняється агітувати за чи проти кандидатів, зареєстрованих для участі у відповідних виборах, та суб'єктів їх висування, а також публічно оцінювати їх передвиборну програму чи діяльність.

9. На час безпосереднього виконання обов'язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Кодексу чи рішень комісії) на кожного члена виборчої комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені законодавством України про працю для працівників на час виконання ними державних або громадських обов'язків у робочий час. Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов'язків за місцем основної роботи на час, необхідний для здійснення обов'язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Кодексом. Такі повідомлення або рішення повинні містити зазначення дати, часу та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу.

10. Член виборчої комісії не може бути позбавлений прав, зазначених у частині п'ятій цієї статті, та не може бути усунутий від роботи у виборчій комісії, членом якої він є, у тому числі позбавлений права брати участь у засіданні відповідної комісії.

11. Член виборчої комісії має також інші права та обов'язки, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.

Стаття 70. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються для забезпечення роботи комісії

1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі відповідно до частини другої статті 69 цього Кодексу, оплачується в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів відповідного бюджету, виділених на підготовку і проведення виборів.

2. Розмір та умови оплати голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії Автономної Республіки Крим праці встановлюються Кабінетом Міністрів України. Оплата їх праці здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.

3. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, встановлюється на рівні його середньої заробітної плати за основним місцем роботи, однак не нижче від подвійного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на день початку виборчого процесу. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчим від подвійного розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на день початку виборчого процесу.

4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів і в дні встановлення підсумків голосування оплачується в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.

5. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку і проведення виборів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

6. Робота спеціалістів, експертів та технічних працівників, зазначених у частині четвертій статті 78 цього Кодексу, оплачується в розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів. Розмір заробітної плати таких осіб не може бути нижчим від подвійного розміру мінімальної заробітної плати

7. Виконання робіт, пов'язаних з організацією підготовки і проведення виборів, особами, зареєстрованими як безробітні, у складі виборчих комісій чи як спеціалістів, експертів та технічних працівників, зазначених у частині четвертій статті 78 цього Кодексу, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги, передбаченої Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та інших видів соціальної допомоги.

8. Оплата праці членів виборчої комісії чи осіб, зазначених у частині четвертій статті 78 цього Кодексу, які є пенсіонерами, не може бути підставою для обмеження розміру отримуваної ними пенсії.

9. Для отримання оплати, передбаченої частинами першою, третьою - п'ятою цієї статті, член виборчої комісії та особа, залучена як спеціаліст, експерт чи технічний працівник відповідно до частини четвертої статті 78 цього Кодексу, подає до відповідної окружної чи територіальної виборчої комісії реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Стаття 71. Строки повноважень виборчих комісій

1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія здійснює свої повноваження постійно. Зазначена комісія є повноважною, якщо призначені на посаду та склали присягу не менш як дві третини її складу, визначеного відповідно до цього Кодексу.

2. Окружні та дільничні виборчі комісії є тимчасовими органами.

3. Повноваження окружної чи дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її мінімального складу, визначеного відповідно частиною першою статті 55 чи частинами другою або третьою статті 61 цього Кодексу, на її першому засіданні, яке проводиться не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її утворення.

3. Повноваження окружної виборчої комісії припиняються через двадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів загальнодержавних виборів у порядку, встановленому цим Кодексом. Окружна виборча комісія припиняє своє існування разом із припиненням юридичної особи в порядку та у строки, визначені статтею 83 цього Кодексу.

4. Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення відповідною виборчою комісією результатів виборів. Дільнична виборча комісія припиняє своє існування одночасно з припиненням своїх повноважень.

5. Повноваження усього складу виборчої комісії можуть бути достроково припинені комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього Кодексу та інших законів України.

6. Повноваження усього складу окружної або дільничної виборчої комісії можуть бути припинені достроково у випадках передбачених цим Кодексом для відповідного типу виборів.

7. Виборча комісія не може прийняти рішення про дострокове припинення своїх повноважень.

8. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії.

9. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії виборча комісія, уповноважена призначати її членів, не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому цим Кодексом.

10. Рішення про затвердження нового складу виборчої комісії публікується у порядку та в строки, встановлені відповідно частиною восьмою статті 55, частиною одинадцятою статті 63 чи частиною шостою статті 66 цього Кодексу, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування.

11. Рішення про дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії та про затвердження нового складу виборчої комісії невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної виборчої комісії та за виборчими адресами відповідних осіб, включених до складу чи виключених зі складу дільничних виборчих комісій.

Стаття 72. Строки повноважень членів виборчих комісій

1. Повноваження члена виборчої комісії розпочинаються з моменту складення ним присяги в порядку, встановленому статтею 68 цього Кодексу.

2. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень відповідної комісії чи достроковим припиненням повноважень усього складу комісії або у випадку дострокового припинення ним повноважень члена виборчої комісії відповідно до статті 73 цього Кодексу.

3. Після припинення повноважень окружної виборчої комісії у строк, зазначений у частині третій статті 71 цього Кодексу повноваження голови чи заступника голови відповідної комісії продовжуються до припинення існування комісії в обсязі, необхідному для забезпечення державної реєстрації припинення юридичної особи окружної виборчої комісії відповідно до статті 83 цього Кодексу.

4. Строк повноважень члена виборчої комісії Автономної Республіки Крим, територіальної виборчої комісії - п'ять років.

5. Повноваження члена виборчої комісії Автономної Республіки Крим, територіальної виборчої комісії у зв'язку з закінченням строку повноважень припиняються з моменту складення присяги іншим членом відповідної комісії, призначеним замість того, чий строк повноважень закінчився.

Стаття 73. Дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії

1. Повноваження окремого члена виборчої комісії припиняються достроково комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію, у зв'язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;

2) відмовою скласти присягу члена комісії;

3) припиненням його громадянства України;

4) реєстрацією його кандидатом на виборах, підготовку та проведення яких здійснює відповідна виборча комісія, або на будь-яких інших виборах, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом зазначених виборів;

5) реєстрацією його представником суб'єкта виборчого процесу у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії, організації партії чи кандидата, довіреною особою кандидата на виборах, підготовку та проведення яких здійснює відповідна виборча комісія, або на будь-яких інших виборах, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом зазначених виборів;

6) входженням його до складу іншої виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення тих же виборів або будь-яких інших виборів, виборчий процес яких проходить одночасно з виборчим процесом зазначених виборів;

7) відкликанням члена виборчої комісії суб'єктом подання його кандидатури;

8) порушенням присяги члена комісії, що виявилося як систематичне невиконання покладених на нього обов'язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої він входить;

9) відсутності члена дільничної виборчої комісії у день голосування протягом години після часу початку голосування, встановленого цим Кодексом, чи на засіданні дільничної виборчої комісії, на якому здійснюється підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці; відсутності члена окружної виборчої комісії загальнодержавних виборів на її засіданні, на якому приймаються протоколи дільничних виборчих комісій та встановлюються підсумки голосування в межах територіального виборчого округу;

10) повторним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня;

11) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

12) визнанням його недієздатним, частково дієздатним або безвісно відсутнім;

13) його смертю.

2. Повноваження члена окружної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії загальнодержавних виборів також достроково припиняються у зв'язку з вибуттям на період до дня виборів включно за межі України або країни, на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії.

3. Повноваження члена виборчої комісії Автономної Республіки Крим, територіальної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії місцевих виборів також достроково припиняються у разі втрати особою права голосу на відповідних місцевих виборах.

4. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1 - 6, 10 - 12 частини другої, частині четвертій цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а за обставин, передбачених у пунктах 7 - 9 частини першої, частині другій цієї статті, з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.

5. Комісія, яка достроково припинила повноваження окремого члена виборчої комісії або виявила обставини, які мають наслідком дострокове припинення його повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єкта, за поданням якого до складу комісії було включено особу, повноваження якої достроково припинено або щодо якої виявлено обставини, які мають наслідком припинення її повноважень.

6. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії відповідна виборча комісія не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем голосування, включає до її складу іншу особу замість члена комісії, повноваження якого припинено, у порядку, встановленому цим Кодексом.

7. Суб'єкт подання кандидатури члена комісії, повноваження якого достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання, здійснене відповідно до вимог цього Кодексу, не може бути відхилене, за винятком випадку, зазначеного у частині десятій цієї статті.

8. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останні два дні перед днем голосування та в день голосування таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб'єкта подання кандидатури.

9. Не може бути включеною до складу виборчої комісії особа, яка під час відповідного виборчого процесу була членом виборчої комісії, однак відмовилася складати присягу, або якщо її повноваження було припинено достроково на підставі пунктів 9 чи 10 частини другої цієї статті.

10. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, за відсутності подання суб'єкта подання, зазначеного у частині дев'ятій цієї статті, інша особа за поданням Міністерства закордонних справ України включається до складу комісії лише у випадку, якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стала меншою від мінімальної кількості, встановленої частинами другою або третьою статті 61 цього Кодексу.

11. Рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії та про включення до складу виборчої комісії іншої особи невідкладно надаються органам ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної виборчої комісії та за виборчими адресами відповідних осіб, включених до складу чи виключених зі складу дільничних виборчих комісій.

Стаття 74. Заміна голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії

1. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії має право звернутися до виборчої комісії, яка його призначила на керівну посаду, із заявою про відмову від виконання обов'язків відповідно голови, заступника голови, секретаря комісії та бажання працювати у складі комісії як її член.

2. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов'язки, виборча комісія, до складу якої входить ця особа, може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про її заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів складу комісії.

3. Заява, зазначена у частині першій цієї статті, подання, зазначене у частині другій цієї статті, підлягають обов'язковому розгляду не пізніш як на третій день після їх надходження до відповідної виборчої комісії, уповноваженої приймати відповідні рішення, однак не пізніш останнього дня перед днем голосування.

4. Рішення про увільнення члена комісії від обов'язків голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії приймається з одночасним призначенням на відповідну керівну посаду іншого члена цієї ж комісії. Таке рішення приймається з урахуванням вимог відповідно частин другої - четвертої статті 56, частин другої - четвертої статті 64 чи частин другої - четвертої статті 67 цього Кодексу.

5. Рішення про увільнення від обов'язків голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії. Рішення про призначення на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії особи, яка була попередньо призначена членом цієї комісії, не вважається новим призначенням до складу комісії.

Стаття 75. Загальні повноваження окружних виборчих комісій загальнодержавних виборів

1. Окружна виборча комісія загальнодержавних виборів забезпечує підготовку та проведення відповідних загальнодержавних виборів у межах територіального виборчого округу.

2. Окружна виборча комісія:

1) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням виборчого законодавства виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими і службовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами та їх довіреними особами, політичними партіями, їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об'єднаннями громадян;

2) утворює дільничні виборчі комісії у межах територіального виборчого округу, вносить зміни до складу цих комісій відповідно до цього Кодексу;

3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям відповідного територіального виборчого округу, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

4) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу;

5) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідних виборів, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

6) координує діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням; у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення проведення виборів на території відповідного територіального виборчого округу;

7) отримує від органів ведення Державного реєстру виборців і передає дільничним виборчим комісіям списки виборців на виборчих дільницях відповідного територіального округу у порядку, встановленому цим Кодексом; контролює надання списків виборців для загального ознайомлення;

8) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені та бланки іншої документації відповідно до цього Кодексу, забезпечує контроль за обліком виборчих бюлетенів в межах територіального виборчого округу;

9) забезпечує виготовлення печаток, штампів та передає їх дільничним виборчим комісіям відповідного округу;

10) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;

11) реєструє офіційних спостерігачів від суб'єктів, передбачених цим Кодексом, у територіальному окрузі;

12) розглядає заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів у межах територіального виборчого округу та приймає щодо них рішення в межах своїх повноважень;

13) приймає від дільничних виборчих комісій протоколи про підрахунок голосів на виборчих дільницях та іншу виборчу документацію, проводить повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці у випадках, передбачених цим Кодексом;

14) встановлює підсумки голосування в межах територіального округу, складає протокол про підсумки голосування в межах округу, передає протокол та іншу виборчу документацію, передбачену цим Кодексом, до Центральної виборчої комісії;

15) визнає голосування на окремій виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Кодексом;

16) забезпечує передання на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому цим Кодексом;

17) здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.

Стаття 76. Загальні повноваження виборчої комісії Автономної Республіки Крим, територіальної виборчої комісії

1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія забезпечує підготовку та проведення відповідних місцевих виборів у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

2. Районна, сільська, селищна, міська, районна у місті виборча комісія у випадках та у порядку, встановленому цим Кодексом, можуть здійснювати окремі повноваження стосовно місцевих виборів, що проводяться в адміністративно-територіальній одиниці вищого рівня.

3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія:

1) здійснює в межах в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням і однаковим застосуванням виборчого законодавства стосовно відповідних місцевих виборів виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, кандидатами та їх довіреними особами, політичними партіями та їх організаціями, їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об'єднаннями громадян, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими і службовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками;

2) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці стосовно відповідних місцевих виборів, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;

3) утворює дільничні виборчі комісії у випадках та у порядку, визначених цим Кодексом;

4) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії з питань проведення відповідних місцевих виборів;

5) отримує і передає дільничним виборчим комісіям списки виборців на виборчих дільницях відповідного територіального округу у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом; контролює надання списків виборців для загального ознайомлення;

6) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням; розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення проведення відповідних місцевих виборів;

7) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України або відповідного місцевого бюджету, виділених на проведення відповідних місцевих виборів, здійснює контроль за їх цільовим використанням;

8) реєструє кандидатів, висунутих на відповідних місцевих виборах;

9) розглядає питання щодо скасування реєстрації кандидатів у випадках, передбачених цим Кодексом;

10) інформує виборців про зареєстрованих кандидатів на відповідних місцевих виборах;

11) затверджує текст виборчого бюлетеня на відповідних місцевих виборах, забезпечує виготовлення цих виборчих бюлетенів;

12) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені на відповідних місцевих виборах, забезпечує контроль за обліком виборчих бюлетенів на відповідних місцевих виборах;

13) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації для відповідних місцевих виборів, у разі необхідності - печаток, штампів, та передає їх дільничним виборчим комісіям;

14) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням відповідних місцевих виборів;

15) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів суб'єктів виборчого процесу відповідних місцевих виборів;

16) здійснює контроль за дотриманням встановленого цим Кодексом порядку проведення передвиборної агітації на відповідних місцевих виборах;

17) реєструє офіційних спостерігачів на відповідних місцевих виборах у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом;

18) розглядає заяви і скарги стосовно підготовки та проведення відповідних місцевих виборів, приймає щодо них рішення;

19) встановлює результати відповідних місцевих виборів; офіційно оприлюднює результати відповідних місцевих виборів;

20) визнає відповідні місцеві вибори недійсними відповідно до вимог цього Кодексу;

21) визнає недійсним голосування на окремій виборчій дільниці у випадках, передбачених цим Кодексом;

22) організує проведення повторного голосування і повторних місцевих виборів у випадках, передбачених цим Кодексом;

23) забезпечує передання на зберігання до відповідної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

24) інформує Верховну Раду України та Центральну виборчу комісію про результати відповідних місцевих виборів;

25) здійснює інші повноваження відповідно до цього Кодексу та інших законів України.

Стаття 77. Загальні повноваження дільничної виборчої комісії

1. Дільнична виборча комісія забезпечує підготовку і проведення голосування виборців на виборчій дільниці, підраховує голоси виборців та встановлює результати голосування в межах виборчої дільниці на відповідних виборах.

2. Дільнична виборча комісія:

1) здійснює контроль за неухильним додержанням виборчого законодавства під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці;

2) отримує список виборців від виборчої комісії вищого рівня з відповідних виборів або у випадках, передбачених цим Кодексом, складає список виборців; надає список виборців для загального ознайомлення, а також вносить до нього зміни у випадках, передбачених цим Кодексом;

3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів, зареєстрованих для участі у відповідних виборах, суб'єктами їх висування, відповідними передвиборними програмами, а також з рішеннями, прийнятими Центральною виборчою комісією, іншими виборчими комісіями вищого рівня, власними рішеннями та повідомленнями;

4) забезпечує ознайомлення виборців із порядком голосування та порядком заповнення виборчого бюлетеня на відповідних виборах;

5) забезпечує облік отриманих комісією виборчих бюлетенів;

6) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;

7) у випадках, передбачених цим Кодексом, вносить зміни до виборчого бюлетеня на відповідних виборах;

8) організовує на виборчій дільниці голосування;

9) здійснює підрахунок голосів виборців, поданих на відповідних виборах на виборчій дільниці та складає протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці на відповідних виборах;

10) передає протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці на відповідних виборах та іншу виборчу документацію до відповідної виборчої комісії вищого рівня;

11) визнає недійсним голосування на відповідних виборах на виборчій дільниці за наявності обставин, передбачених статтею 213 цього Кодексу;

12) розглядає заяви і скарги з питань підготовки та організації голосування і підрахунку голосів на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;

13) здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України.

Стаття 78. Організація роботи виборчої комісії

1. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання.

2. Проведення голосування виборців є окремою формою роботи дільничної виборчої комісії.

3. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.

4. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Кодексом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.

5. Особливості організації роботи виборчої комісії Автономної Республіки Крим визначаються цим Кодексом.

Стаття 79. Засідання виборчої комісії

1. Засідання комісії скликається головою комісії, в разі його відсутності заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника секретарем комісії. Перше засідання утвореної виборчої комісії скликається не пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні за необхідністю. У день голосування засідання виборчої комісії проводиться без скликання відповідно до вимог цього Кодексу.

2. Засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня.

3. На письмову вимогу не менш як третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов'язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.

4. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності не менш як двох третин складу цієї комісії.

5. Засідання дільничної виборчої комісії, на якому проводиться підрахунок голосів і встановлення результатів голосування на виборчій дільниці, а також окружної виборчої комісії загальнодержавних виборів при встановленні підсумку голосування в межах територіального виборчого округу є повноважним за умови присутності більше половини складу цієї комісії.

6. У день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах територіального виборчого округу засідання дільничної виборчої комісії або окружної виборчої комісії загальнодержавних виборів є повноважним за умови присутності більше половини складу цієї комісії.

7. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні документи, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніше початку засідання.

8. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

Стаття 80. Розгляд питань та прийняття рішення виборчою комісією

1. На вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як наступного дня після отримання такої вимоги або зазначеного рішення, але не пізніше як напередодні дня голосування.

2. Окружна, територіальна виборча комісія у день голосування та протягом підсумкового засідання, на якому приймаються протоколи дільничних виборчих комісій, зобов'язана невідкладно розглянути скарги щодо порушень виборчого законодавства під час голосування, підрахунку голосів та транспортування виборчої документації, які надійшли до неї, а також питання, зазначені у частині першій цієї статті.

3. Дільнична виборча комісія у день голосування зобов'язана розглянути на своєму засіданні скарги щодо порушень виборчого законодавства, які надійшли до неї під час проведення голосування, а також питання, зазначені у частині першій цієї статті, невідкладно після закінчення голосування.

4. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Кодексом. У випадку, зазначеному у частині п'ятій статті 79 цього Кодексу, рішення приймається двома третинами від присутніх членів комісії.

5. На засіданні дільничної, окружної чи територіальної виборчої комісії у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах територіального округу чи адміністративно-територіальної одиниці, у випадку, передбаченому частиною п'ятою статті 79 цього Кодексу, рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії.

6. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії і є його невід'ємною частиною. Окрема думка, складена членом дільничної виборчої комісії стосовно підрахунку голосів на виборчій дільниці, додається також до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Окрема думка, складена членом окружної чи територіальної виборчої комісії стосовно прийняття виборчої документації від дільничних виборчих комісій та встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці, додається також до протоколу про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу чи відповідно до протоколу про результати місцевих виборів.

7. Рішення комісії набирає чинності з моменту його прийняття, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

8. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання усіма суб'єктами виборчого процесу, органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, а також засобами масової інформації чи іншими суб'єктами, яким воно адресоване.

9. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане протиправним та скасоване судом. У такому випадку, а також у випадку встановлення факту бездіяльності виборчої комісії або неможливості провести її засідання виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання, віднесеного до повноважень комісії нижчого рівня.

Стаття 81. Право присутності на засіданні комісії та при проведенні голосування виборців на виборчій дільниці

1. Право присутності на засіданні Центральної виборчої комісії визначається цим Кодексом.

2. На засіданнях окружної, територіальної чи дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:

1) члени виборчих комісій вищого рівня;

2) працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії - за письмовим уповноваженням Голови Центральної виборчої комісії;

3) кандидати, зареєстровані на відповідних виборах, а також їх довірені особи, уповноважені особи суб'єктів їх висування, офіційні спостерігачі від кандидатів чи суб'єктів їх висування (разом не більше двох осіб - кандидатів, довірених чи уповноважених осіб, офіційних спостерігачів - від одного кандидата чи від одного суб'єкта висування кандидатів);

4) офіційні спостерігачі від громадських організацій (разом не більше трьох осіб від різних громадських організацій);

5) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій;

6) представники засобів масової інформації (не більше однієї особи від одного друкованого засобу масової інформації, інформаційного агентства чи радіоорганізації та не більше двох осіб від однієї телеорганізації).

3. Інші особи, крім зазначених у частині другій цієї статті, можуть бути присутніми при розгляді окремих питань на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні виборчої комісії.

4. Виборча комісія не має права відмовити особі, яка подала до комісії заяву або скаргу, у дозволі присутності при розгляді комісією цієї заяви чи скарги.

5. Перебування осіб, не передбачених частиною другою цієї статті, на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, а також при встановленні підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці забороняється. Виборча комісія не може запросити таких осіб чи дозволити їм бути присутніми на зазначеному засіданні.

6. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Щодо осіб, зазначених в частині другій цієї статті, таке рішення приймається не менш як двома третинами від складу комісії.

7. Особи, зазначені у частині другій цієї статті, мають право бути присутніми без дозволу дільничної виборчої комісії на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування. Перебування осіб, не передбачених частиною другою цієї статті, у приміщенні для голосування на виборчій дільниці під час проведення голосування забороняється, крім випадку, зазначеного у частині восьмій цієї статті. Виборча комісія не може запросити таких осіб у приміщення для голосування чи дозволити їм бути присутніми при проведенні голосування.

8. Працівники правоохоронних органів можуть здійснювати охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може їх викликати у приміщення для голосування виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій.

Стаття 82. Документування діяльності виборчої комісії

1. Документування діяльності виборчої комісії здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та відповідно до порядку ведення діловодства виборчих комісій, який затверджується Центральною виборчою комісією.

2. Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

3. На кожному засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії (за винятком підсумкового засідання дільничної виборчої комісії з підрахунку голосів на виборчій дільниці відповідно до вимог цього Кодексу). За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати.

4. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється постановою, яка повинна містити:

1) найменування комісії;

2) найменування постанови;

3) дату та місце прийняття і порядковий номер постанови;

4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на відповідні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;

5) резолютивну частину.

5. Постанова підписується головуючим на засіданні виборчої комісії. Зміст та номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання виборчої комісії.

6. Постанова, прийнята виборчою комісією, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування на виборчій дільниці чи підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці, - не пізніше ніж через годину після завершення засідання виборчої комісії. Така постанова у ці ж строки доводиться також до відома суб'єктів відповідного виборчого процесу, яких вона стосується. Копія постанови, засвідчена головою виборчої комісії (або його заступником) і секретарем виборчої комісії (чи секретарем засідання) та скріплена печаткою виборчої комісії, не пізніше ніж через дві години після її прийняття, а напередодні дня голосування та в день голосування - невідкладно надається суб'єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу.

7. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.

8. З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення, зміст яких фіксується у протоколі засідання комісії. За потреби протокольне рішення може бути засвідчене витягом з протоколу засідання.

9. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії засвідчує виконання комісією певних дій та встановлює їх підсумки.

10. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Кодексом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій цим Кодексом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні особи, зазначені у пунктах 1, 3 - 5 частини другої статті 81 цього Кодексу.

Стаття 83. Набуття та припинення виборчою комісією статусу юридичної особи

1. Набуття та припинення виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.

2. Окружна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, не пізніш як через шість днів з дня утворення комісії повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка.

4. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації окружної виборчої комісії як юридичної особи не сплачується.

5. Набуття статусу юридичної особи територіальною виборчою комісією, утвореною для проведення перших місцевих виборів у новоутвореній адміністративно-територіальній одиниці, здійснюється у порядку, визначеному частинами першою - четвертою цієї статті.

6. Статус окружної виборчої комісії як юридичної особи припиняється шляхом внесення запису про виключення комісії з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

7. Не пізніш як через п'ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, звертається особисто до органу реєстрації із письмовим повідомленням про дату припинення комісії.

8. На підставі повідомлення, зазначеного в частині сьомій цієї статті, у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців друкується інформація про дату припинення окружної виборчої комісії, що є підставою для пред'явлення комісії претензій по боргових зобов'язаннях.

9. Плата за публікацію повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення окружної виборчої комісії не сплачується.

10. Для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи шляхом ліквідації голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів, повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування комісії заповнену реєстраційну картку встановленого зразка (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акт спільної перевірки контрольно-ревізійними органами. Додаткові документи для проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації не вимагаються.

11. Відомості з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи, голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови, передає до Центральної виборчої комісії.

Глава 6. ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА ЧЛЕНІВ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

Стаття 84. Загальні засади підготовки членів виборчих комісій

1. Особи, які мають намір працювати у складі окружних чи територіальних виборчих комісій під час загальнодержавних чи місцевих виборів (надалі - претенденти до складу виборчих комісій), повинні пройти попередню підготовку відповідно до вимог цього Кодексу та отримати Державний сертифікат, що засвідчує достатній рівень знань і навиків для виконання покладених на них обов'язків (далі - сертифікат).

2. Метою підготовки претендентів до складу виборчих комісій є оволодіння обсягом знань та умінь, які дають можливість на належному професійному рівні виконувати повноваження члена відповідної виборчої комісії, у тому числі голови, заступника голови чи секретаря комісії.

3. Підготовка осіб, які претендують на участь у роботі окружних чи територіальних виборчих комісій, здійснюється закладами, установами та організаціями будь-якої форми власності, зареєстрованими у порядку, встановленому законом, які пройшли державну акредитацію у Центральній виборчій комісії.

4. Під час виборчого процесу Центральна виборча комісія може організовувати навчання (підвищення кваліфікації, інструктаж) членів відповідних виборчих комісій без видання відповідного сертифіката. До проведення такого навчання можуть залучатися заклади, установи, організації, які мають акредитовані відповідно до частини третьої цієї статті.

Стаття 85. Вимоги до навчання претендентів до складу виборчих комісій

1. Проходити підготовку претендентів до складу виборчих комісій мають право особи, які відповідають загальним вимогам до членів виборчих комісій, що визначаються статтею 53 цього Кодексу.

2. Вимоги щодо до необхідної кваліфікації членів окружних чи територіальних виборчих комісій, а також відповідні вимоги до змісту підготовки претендентів до складу виборчих комісій встановлює Центральна виборча комісія відповідно до частин третьої - п'ятої цієї статті. Такі вимоги визначають зміст та обсяг знань та вмінь, якими мають оволодіти претенденти до складу виборчих комісій, мінімальний обсяг навчальних годин для лекційних та практичних занять, рекомендовані програми для навчання претендентів до складу виборчих комісій, рекомендовані форми підсумкової атестації.

3. Обсяг знань, зазначений у частині другій цієї статті, повинен зокрема включати:

1) виборчі права громадян та основні принципи виборчого права України;

2) повноваження виборчих комісій усіх рівнів, права й обов'язки членів цих комісій;

3) порядок роботи виборчих комісій, розгляду питань та прийняття рішень комісією;

4) засади функціонування Державного реєстру виборців;

5) порядок проведення передвиборної агітації;

6) порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів; інших суб'єктів виборчого процесу; органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб; засобів масової інформації, їх власників, посадових осіб та творчих працівників;

7) підстави та загальний порядок притягнення до юридичної відповідальності за порушення законодавства про вибори.

4. Обсяг вмінь, зазначений у частині другій цієї статті, повинен зокрема включати:

1) складання (заповнення) документів виборчої комісії чи проектів таких документів, передбачених законом та постановами Центральної виборчої комісії;

2) проведення засідання виборчої комісії відповідно до вимог цього Кодексу та постанов Центральної виборчої комісії;

3) виконання інших виборчих процедур, передбачених законом;

4) складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5. Центральна виборча комісія може уточнювати зміст та обсяг вимог, зазначених у частинах третій та четвертій цієї статті, встановлювати додаткові вимоги щодо змісту та обсягу знань та вмінь, яким мають оволодіти претенденти до складу виборчих комісій, у межах, необхідних для ефективного виконання повноважень члена виборчої комісії.

Стаття 86. Державна акредитація закладів, установ та організацій, що проводитимуть підготовку претендентів для роботи у складі виборчих комісій

1. Державна акредитація закладів, установ та організацій, що проводитимуть підготовку претендентів для роботи у складі виборчих комісій - це процедура визначення спроможності закладу, установи, організації здійснювати відповідно до вимог законодавства навчання та проводити підсумкову атестацію претендентів до складу окружних (територіальних) виборчих комісій.

2. Державна акредитація закладів, установ та організацій, що проводитимуть підготовку претендентів до роботи у складі виборчих комісій, а також контроль за додержанням ними вимог законодавства у цій сфері проводиться Центральною виборчою комісією.

3. Центральна виборча комісія створює та веде реєстр акредитованих закладів, установ та організацій, які здійснюють підготовку претендентів до складу виборчих комісій.

4. Державна акредитація закладів, установ та організацій проводиться Центральною виборчою комісією не рідше ніж один раз на п'ять років.

5. Порядок проведення державної акредитації та перелік вимог до закладів, установ та організацій, кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, визначаються Центральною виборчою комісією.

6. Рішення про відмову в державній акредитації закладу, установі та організації приймається у разі, коли:

1) стан його матеріально-технічної бази закладу, установи, організації, чисельність та кваліфікація спеціалістів не дають змогу виконувати навчальні програми і плани;

2) у поданих для державної акредитації документах виявлено недостовірні відомості.

7. Рішення про відмову в державній акредитації може бути оскаржено до суду у порядку встановленому законодавством.

Стаття 87. Проведення підготовки претендентів для роботи у складі виборчих комісій

1. Заклад, установа, організація проводить підготовку претендентів для роботи у складі виборчих комісій відповідно до навчальних програм та навчальних планів, погоджених Центральною виборчою комісією.

2. Особа, яка бажає увійти до складу виборчих комісій повинна пройти підготовку відповідно до типової навчальної програми та успішно скласти іспит у порядку встановленому Центральною виборчою комісією.

3. Особа, яка успішно склала іспит отримує свідоцтво про проходження навчання для роботи у складі виборчих комісій.

4. Заклад, установа, організація не пізніш як на десятий день після закінчення курсу підготовки кожної групи претендентів до складу виборчих комісій подає до Центральної виборчої комісії звіт про підсумки навчання за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У звіті зазначається:

1) кількість осіб, які проходили навчання;

2) кількість осіб, які успішно пройшли навчання та отримали свідоцтва про проходження навчання для роботи у складі виборчих комісій.

Стаття 88. Атестування осіб, які пройшли підготовку

1. Центральна виборча комісія проводить у визначеному нею порядку атестацію осіб, які отримали свідоцтво про проходження навчання для роботи у складі виборчих комісій.

2. Особам, які успішно пройшли атестацію Центральна виборча комісія видає сертифікат відповідно до статті 89 цього Кодексу.

Стаття 89. Сертифікат про підготовку для роботи у складі виборчої комісії

1. Форма сертифіката про підготовку для роботи у складі виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією.

2. Строк чинності державного сертифікату - п'ять років. У разі внесення суттєвих змін до законодавчого регулювання виборчого процесу Центральна виборча комісія може прийняти рішення про припинення дії виданих раніше сертифікатів. Центральна виборча комісія може передбачити скорочені строки (навчальні плани) повторної підготовки осіб, які мали державні сертифікати.

3. Бланки сертифікату виготовляються на замовлення Центральної виборчої комісії за рахунок коштів Державного бюджету України.

4. Центральна виборча комісія створює та веде реєстр осіб, що отримали сертифікати відповідно до вимог статті 88 цього Кодексу.

Стаття 90. Контроль за якістю підготовки членів виборчих комісій

1. Центральна виборча комісія здійснює контроль за якістю підготовки претендентів до складу виборчих комісій із залученням фахівців у галузі виборчого права та організації виборчого процесу. Форми і методи контролю визначає Центральна виборча комісія.

2. Центральна виборча комісія за підсумками виборів народних депутатів України, виборів Президента України, чергових місцевих виборів Центральна виборча комісія проводить аналіз рівня підготовки членів відповідних виборчих комісій за наявністю порушень виборчого законодавства, встановлених рішеннями Центральної виборчої комісії (головної територіальної виборчої комісії) або суду.

3. Центральна виборча комісія, у разі виявлення за результатами аналізу порушень, наведених у пунктах 8 - 10 частини першої статті 73 цього Кодексу може достроково анулювати державний сертифікат члена виборчої комісії.

4. Порядок припинення дії та анулювання державних сертифікатів членів виборчої комісії встановлюється Центральною виборчою комісією.

Стаття 91. Оплата підготовки претендентів до складу виборчих комісій

1. Оплата підготовки претендентів до складу виборчих комісій здійснюється за рахунок коштів політичних партій (організацій партій), які замовляють підготовку претендентів, та за рахунок коштів фізичних осіб, які проходять підготовку. Забороняється залучати до процесу здійснення діяльності щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, кошти Державного бюджету України та кошти відповідних місцевих бюджетів.

2. Заклад, установа, організація, які пройшли державну акредитацію надають послуги щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій на договірній основі шляхом укладання договору з відповідною політичною партією (організаціями партій) або фізичною особою.

3. Кошти, отримані державним чи комунальним закладом чи установою як оплата послуг щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій, зараховуються до спеціального фонду відповідного бюджету.

4. Кошти, отримані приватним закладом, установою, організацією як оплата послуг щодо підготовки претендентів до складу виборчих комісій використовуватися у порядку встановлено законодавством.

РОЗДІЛ III. РЕЄСТРАЦІЯ ВИБОРЦІВ. СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Глава 7. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Стаття 92. Державний реєстр виборців

1. Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних), призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Кодексом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку виборців України.

Стаття 93. Основні завдання Реєстру

1. Основними завданнями Реєстру є:

1) ведення персоніфікованого обліку виборців;

2) формування списків виборців для виборів в Україні, передбачених статтею 3 цього Кодексу.

2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі - персональні дані), можуть використовуватись лише для цілей, передбачених статтею 118 цього Кодексу.

Стаття 94. Засади ведення Реєстру

1. Основними засадами ведення Реєстру є:

1) законність і пріоритет прав людини;

2) загальний характер Реєстру;

3) повнота і цілісність відомостей Реєстру;

4) достовірність відомостей Реєстру;

5) однократність включення виборця до Реєстру;

6) постійність Реєстру;

7) публічний характер Реєстру;

8) поновлювальність відомостей Реєстру;

9) захищеність Реєстру.

2. Законність і пріоритет прав людини при веденні Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

3. Загальний характер Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців незалежно від їх місця проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.

4. Повнота і цілісність відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбачених цим Кодексом, їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі даних.

5. Достовірність відомостей Реєстру забезпечується наявністю у відповідного органу ведення Реєстру документального підтвердження персональних даних, що містяться в базі даних Реєстру, встановлених цим Кодексом підстав включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру.

6. Однократність включення виборця до Реєстру вимагає, щоб виборець міг бути включений до Реєстру лише один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.

7. Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів, а також постійне (в межах строків, встановлених цим Кодексом) зберігання персональних даних Реєстру.

8. Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановленому цим Кодексом, а також інші передбачені цим Кодексом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.

9. Поновлювальність відомостей Реєстру передбачає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встановлені цим Кодексом.

10. Захищеність Реєстру передбачає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення шляхом застосування засобів технічного захисту інформації, відповідних організаційно-правових заходів та встановлення юридичної відповідальності за порушення захищеності Реєстру.

Стаття 95. Мова ведення Державного реєстру виборців

1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.

2. Для транслітерації українською мовою прізвищ, імен, по-батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Стаття 96. Відомості Державного реєстру виборців

1. До Реєстру заносяться та у базі даних Реєстру зберігаються встановлені статтями 97 - 100 цього Кодексу відомості про виборця (персональні дані) таких видів:

1) ідентифікаційні персональні дані виборця;

2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;

3) службові персональні дані.

2. За відсутності окремих персональних даних із переліку відомостей, зазначених у пунктах 3 частини першої, частині другій, пунктах 1 - 4 частини четвертої або пунктах 1 - 3 частини п'ятої статті 97, пунктах 2 - 4 частини першої статті 98, пунктах 1 - 12 частини п'ятої статті 99 цього Кодексу, до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.

3. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені цим Кодексом.

Стаття 97. Ідентифікаційні персональні дані виборця

1. До ідентифікаційних персональних даних, які однозначно визначають особу виборця, належать:

1) прізвище виборця;

2) власне ім'я (усі власні імена) виборця;

3) по батькові виборця;

4) дата народження виборця;

5) місце народження виборця.

2. У разі відсутності у виборця по батькові відповідно до звичаю національної меншини, до якої він належить, вноситься службова відмітка про відсутність по батькові.

3. У разі відсутності у виборця документа, який підтверджує число та місяць його народження, до Реєстру як число і місяць народження вноситься 1 січня відповідного року.

4. Місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, зазначається відповідно до сучасного адміністративно-територіального устрою України. Якщо відповідний населений пункт перестав існувати, зазначається його назва відповідно до документа, що посвідчує особу та громадянство виборця. При цьому до Реєстру вносяться:

1) зазначення країни народження (Україна);

2) власна назва відповідного регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України;

3) власна назва району (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), до якого входить населений пункт народження;

4) категорія населеного пункту народження та його власна назва.

5. Зазначення місця народження виборця, народженого за межами сучасної території України, включає такі відомості, що вносяться до Реєстру:

1) сучасна назва відповідної країни;

2) для федеративних держав - назва відповідного суб'єкта федерації;

3) категорія населеного пункту народження та його власна назва.

Стаття 98. Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця

1. До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать:

1) виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 99 цього Кодексу;

2) номер територіального виборчого округу загальнодержавних виборів або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець;

3) номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;

4) відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (для осіб віком понад 80 років або які з інших підстав постійно нездатні самостійно пересуватися).

2. Територіальний виборчий округ загальнодержавних виборів та виборча дільниця, утворені на відповідних виборах, до яких відноситься виборець, визначаються органом ведення Реєстру на підставі відомостей про виборчу адресу виборця.

3. За мотивованим зверненням виборця, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період проведення відповідних виборів) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси.

Таке звернення подається до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем виборчої дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування на відповідних виборах. Тимчасова зміна місця голосування виборця (виборчої дільниці) підтверджується посвідченням за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, яке видається виборцю.

Стаття 99. Виборча адреса виборця

1. Виборчою адресою виборця є адреса його місця проживання або місця перебування чи інша адреса, що замінює адресу житла виборця, яка є підставою для віднесення виборця до відповідної постійної виборчої дільниці.

2. Виборча адреса виборця визначається відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" та відповідно до цього Кодексу.

3. Виборчою адресою виборця, який проживає чи перебуває за межами України, є його поштова адреса в країні проживання (перебування).

4. За мотивованим зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця, ніж визначену відповідно до частини першої цієї статті.

5. Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, визначається за погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, або органом ведення Реєстру за мотивованим зверненням виборця.

6. Виборчою адресою військовослужбовця строкової служби є адреса дислокації військової частини (формування).

7. Виборчою адресою виборця, який відбуває покарання у вигляді арешту, позбавлення або обмеження волі, є адреса установи виконання покарань.

8. Виборча адреса виборця включає відомості, зазначені у пунктах 1 - 10, 12 (для виборців, які проживають або перебувають в Україні) або пунктах 1, 2, 11 (для виборців, які проживають або перебувають за межами України) цієї частини:

1) країна проживання (перебування);

2) регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України, або субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування;

3) район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до якого входить населений пункт;

4) населений пункт (місто, селище, село);

5) район у місті;

6) вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо);

7) номер будинку;

8) номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо);

9) номер квартири (кімнати);

10) поштовий індекс;

11) поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування);

12) інші відомості, які визначають виборчу адресу, якщо у цьому є необхідність для ідентифікації виборчої адреси;

9. Порядок та строки тимчасової зміни виборцем місця його голосування (виборчої дільниці) без зміни його виборчої адреси визначаються цим Кодексом.

Стаття 100. Службові персональні дані Реєстру

1. До службових персональних даних Реєстру належать:

1) дата набуття виборцем громадянства України;

2) дата припинення громадянства України (для осіб, включених до Реєстру, громадянство України яких припинено);

3) дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними);

4) дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до Реєстру, чия дієздатність поновлена);

5) дата смерті виборця або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру);

6) дата скасування рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою;

7) службова відмітка, зазначена у частині другій статті 96 цього Кодексу;

8) службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси), із зазначенням номера і дати видання виборцю документа, що засвідчує таку зміну;

9) посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису;

10) відомості, передбачені частиною другою цієї статті

2. Відомості, передбачені частиною першою статті 97 та частиною першою статті 98 цього Кодексу, які зазнали зміни у порядку, встановленому цим Кодексу, зберігаються в попередній редакції як службові персональні дані Реєстру із зазначенням дати внесення зміни.

3. Дата набуття виборцем громадянства України визначається відповідно до статті 3 Закону України "Про громадянство України".

Стаття 101. Взаємодія виборця з Державним реєстром виборців

1. Кожен виборець має право:

1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

2) отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених частинами першою - четвертою статті 120 цього Кодексу, зокрема знати, кому і з яких підстав була надана інформація про нього;

4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Реєстру, у порядку, встановленому цим Кодексом;

5) звертатися у порядку, встановленому цим Кодексом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо протиправного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

6) оскаржувати в порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;

7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення при веденні Реєстру.

2. Виборець надає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру.

3. У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні свого кратного включення.

Стаття 102. Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців

1. Розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України при створенні та веденні Реєстру забезпечують захист Реєстру: захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист Реєстру від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до цього Кодексу та Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Розпорядник Реєстру за погодженням із Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов'язковий для органів ведення Реєстру порядок доступу до бази даних Реєстру, який, зокрема, передбачає персональну відповідальність осіб, уповноважених виконувати відповідні дії щодо ведення Реєстру, за дотримання вимог цього Кодексу.

3. За порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини законами встановлюється адміністративна, кримінальна та інші види юридичної відповідальності в установленому законом порядку.

Стаття 103. Публічний характер Реєстру

1. Публічний характер Реєстру має за мету дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотриманням вимог Конституції та законів України при веденні Реєстру.

2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати загальну доступність персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, що встановлені цим Кодексом та необхідні для досягнення мети, зазначеної в частині першій цієї статті.

3. Кожен виборець у порядку здійснення публічного контролю може ознайомитися з персональними даними іншого виборця, що містяться в базі даних Реєстру, в обсязі та порядку, що встановлені цим Кодексом.

4. Політичні партії здійснюють публічний контроль ведення Реєстру у випадках та в межах, встановлених цим Кодексом.

Стаття 104. Форма ведення Реєстру виборців

1. Реєстр ведеться в електронній формі як банк даних з єдиною базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.

2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори, погоджені з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Системні класифікатори, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених статтями 96 - 100 цього Кодексу. Кожному виборцю відповідає один запис у Реєстрі.

4. Некоректними відомостями вважаються виявлені під час проведення контролю персональних даних у порядку, встановленому статтями 110, 111, 113, 114 цього Кодексу, або засобами візуального чи автоматизованого контролю такі відомості:

1) запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру;

2) запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;

3) взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця.

5. При виявленні кількох записів, що стосуються одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру), за рішенням розпорядника Реєстру у базі даних Реєстру залишається один запис. Інші записи, що стосуються цього виборця, знищуються у порядку, встановленому цим Кодексом. Виправлення інших некоректних відомостей здійснюється у порядку, встановленому статтями 110, 111, 113, 114 цього Кодексу.

Глава 8. ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ

Стаття 105. Органи Державного реєстру виборців

1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать:

1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру);

2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру);

3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі - регіональні органи адміністрування Реєстру).

2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник Реєстру:

1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Кодексу при створенні та веденні Реєстру;

2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;

3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;

4) має доступ в режимі читання до всієї бази даних Реєстру;

5) забезпечує контроль за цілісністю бази даних Реєстру, повнотою і коректністю персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;

6) надає органам ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до цього Кодексу;

7) здійснює ведення системних класифікаторів, необхідних для забезпечення функціонування Реєстру;

8) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов'язковим для виконання органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, іншими об'єднаннями громадян, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.

4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру.

5. Органом ведення Реєстру є:

1) у районі, районі у місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату районної, районної у місті державної адміністрації;

2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - відповідний виконавчий орган міської ради;

3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.

4) за межами України - відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ.

6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району в місті, сіл та селищ.

7. Органи ведення Реєстру мають доступ до бази даних Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених цим Кодексом та прийнятими відповідно до цього Кодексу рішеннями розпорядника Реєстру. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру у порядку, встановленому цим Кодексом.

8. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:

1) в Автономній Республіці Крим - відповідний структурний підрозділ апарату Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;

2) в області, містах Києві, Севастополі - відповідний структурний підрозділ апарату обласної, міської державної адміністрації.

9. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя та сіл, селищ, міст, що входять до його складу.

10. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контроль виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних даних Реєстру.

11. Органи ведення Реєстру, а також регіональні органи адміністрування Реєстру мають власні печатку та бланк, зразки яких затверджуються розпорядником Реєстру. Зазначені органи мають адміністративно-процесуальну правосуб'єктність.

12. Функції органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.

Стаття 106. Доступ органу ведення Реєстру до бази даних Реєстру

1. Орган ведення Реєстру має доступ до всіх записів Реєстру в режимі читання у порядку, встановленому розпорядником Реєстру.

2. Орган ведення Реєстру має доступ в режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно виборців, виборча адреса яких знаходиться в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу. Орган ведення реєстру в Міністерстві закордонних справ України має доступ в режимі записування до персональних даних Реєстру стосовно виборців, які мають виборчу адресу за межами території України.

3. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до персональних даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру з підстав та у порядку, встановлених цим Кодексом та прийнятими відповідно до цього Кодексу рішеннями розпорядника Реєстру, здійснюється в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється органом ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою цього виборця в порядку, встановленому розпорядником Реєстру відповідно до цього Кодексу.

4. Орган ведення Реєстру веде облік усіх операцій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.

Стаття 107. Дії щодо ведення Реєстру

1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій:

1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;

2) внесення змін до персональних даних Реєстру;

3) знищення запису Реєстру;

4) візуальний та автоматизований контроль повноти та коректності персональних даних Реєстру.

2. Організаційно-правова підготовка і виконання дій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються відповідним органом ведення Реєстру на підставах і в спосіб, що встановлені цим Кодексом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу.

Стаття 108. Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру

1. Дії, зазначені в пунктах 1 - 3 частини першої статті 107 цього Кодексу, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру на виконання письмового наказу керівника органу ведення Реєстру, виданого відповідно до рішень розпорядника Реєстру.

2. Візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру здійснюється органом ведення Реєстру постійно у порядку, встановленому розпорядником Реєстру.

3. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру є подані у встановленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують набуття особою права голосу:

1) у зв'язку з досягненням особою віку 18 років;

2) у зв'язку з набуттям особою громадянства України;

3) у зв'язку з поновленням дієздатності особи, не включеної до Реєстру;

4) у разі виявлення не включеної до Реєстру особи, яка має право голосу.

4. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, є подані у встановленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують відповідні зміни.

5. У разі виявлення в результаті візуального чи автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця, включеного до Реєстру, підставою для видання наказу про внесення відповідних змін є документи, які підтверджують ці зміни, що усувають неповноту чи некоректність відомостей.

6. Підставою для видання наказу про знищення запису Реєстру є:

1) закінчення встановлених цією статтею строків збереження записів про виборця, який помер або громадянство України якого припинено;

2) рішення розпорядника Реєстру з дорученням усунути кратне включення виборця до Реєстру;

3) виявлення у базі даних Реєстру запису про особу, яка не є виборцем (крім випадків, зазначених у частині восьмій цієї статті).

7. Підставою для видання наказу про виконання відповідних дій щодо ведення Реєстру є також електронне повідомлення, передане органу ведення Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру іншим органом ведення Реєстру, до якого надійшли відповідні документи в порядку, передбаченому статтею 109 цього Кодексу.

8. Запис, що міститься у базі даних Реєстру, щодо особи, яка померла або громадянство України якої припинено, зберігається з відповідною службовою відміткою протягом п'яти років після настання зазначених обставин.

Стаття 109. Порядок подання документів до органу ведення Реєстру

1. Документи, зазначені у частинах другій та третій статті 108 цього Кодексу, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру у порядку:

1) звернення виборця за власною ініціативою;

2) періодичного поновлення персональних даних Реєстру;

3) уточнення персональних даних Реєстру;

4) публічного контролю за веденням Реєстру;

5) перевірки відомостей відповідно до частини п'ятої статті 108 цього Кодексу.

Стаття 110. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру

1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.

2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає до органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, вказаних у статті 97 та пункті 1 і пункті 4 (за наявності підстав) частини першої статті 98 цього Кодексу, та документ, що посвідчує особу і громадянство виборця - паспорт громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.

3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті. Разом із заявою подається документ, що посвідчує особу і громадянство виборця - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частин другої-четвертої статті 99 цього Кодексу. Виборчою адресою військовослужбовця строкової служби вважається поштова адреса відповідної військової частини. Виборча адреса особи, яка проживає чи перебуває за межами України, визначається як поштова адреса її місця проживання чи перебування за правилами країни проживання (перебування).

5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені у заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до відповідних органів чи установ, зазначених у статті 114 цього Кодексу.

6. За наявності підстав, встановлених частиною другою статті 108 цього Кодексу, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідного запису до Реєстру. При цьому на підставі виборчої адреси визначається номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець.

7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У повідомленні зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті 97 та частиною першою статті 98 цього Кодексу, а також дата внесення до Реєстру. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу.

8. Якщо встановлено, що відповідна особа вже включена до Реєстру, їй надсилається повідомлення, зазначене у частині сьомій цієї статті, на адресу, вказану в заяві як виборча адреса особи, у якому вказується виборча адреса, за якою ця особа внесена до Реєстру.

9. Керівник органу ведення Реєстру видає наказ про відмову в задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:

1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;

2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п'ятою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією.

10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, надсилається письмове повідомлення про відмову у задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві як виборча адреса особи.

Стаття 111. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних

1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 97 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 98 цього Кодексу, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (належно засвідчені копії документів), які підтверджують ці зміни. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на подання такої заяви іншу особу. Орган ведення Реєстру має право засвідчувати копії документів, що підтверджують зазначені зміни, для використання виключно з метою зміни персональних даних виборця у Реєстрі.

2. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається з заявою, зазначеною у частині першій цієї статті, до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву та додані до неї документи до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

3. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає заяву до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою, до якої додаються (за наявності) документи (належно засвідчені копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.

4. Орган ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 114 цього Кодексу. За наявності підстав, встановлених частиною четвертою статті 108 цього Кодексу, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідних змін до персональних даних виборця у Реєстрі (крім випадку, передбаченого частиною п'ятою цієї статті).

5. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси, пов'язаної або не пов'язаної із зміною реєстрації місця проживання відповідно до Закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:

1) видати наказ про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається у межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);

2) повідомити засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи орган ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця про необхідність внесення змін до виборчої адреси цього виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру) на підставі поданої виборцем заяви та документів, що підтверджують таку зміну;

3) відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.

6. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру, а також у разі встановлення, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни персональних даних виборця, орган ведення Реєстру, який вніс зміни, надсилає виборцю на його виборчу адресу повідомлення, передбачене частиною сьомою статті 110 цього Кодексу, із зазначенням змінених персональних даних виборця, а також дати внесення цих змін.

7. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної у частинах першій - третій цієї статті, з таких підстав:

1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру або включена, однак не має права голосу;

2) якщо перевіркою, передбаченою частиною четвертою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією;

3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою;

4) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.

8. Особі, якій відмовлено у внесенні змін до її персональних даних, надсилається письмове повідомлення про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру та на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою.

9. Якщо виборець, який звернуся із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені у заяві, надсилаючи запит до відповідних органів, закладів, установ чи організацій, зазначених у статті 114 цього Кодексу. Про проведення такої перевірки повідомляється виборець, якого стосується перевірка. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається у порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 110 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.

Стаття 112. Запит виборця до органу ведення Реєстру

1. Виборець може особисто звернутися із письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту своїх персональних даних у Реєстрі, надаючи при цьому паспорт громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Виборець, у персональних даних якого в Реєстрі зазначено про його постійну нездатність пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу.

2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання чи перебування, надаючи при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Закордонна дипломатична установа України невідкладно передає запит до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України.

3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніше як на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця повний роздрук його персональних даних, зазначених у частині першій статті 97, частині першій статті 98, частині п'ятій статті 99 цього Кодексу, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначений роздрук засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою цього органу.

4. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, вказавши при цьому свої (ідентифікаційні персональні дані та) виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:

1) за прізвищем будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою - інших відомостей щодо цього виборця, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої статті 97 та частиною першою статті 98 цього Кодексу, про всіх виборців за цією виборчою адресою із зазначенням наявного у них права голосу або про відсутність записів про виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою;

2) за вказаною у запиті виборчою адресою - кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до Реєстру, які мають цю виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою;

3) за його власною виборчою адресою - щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 97 цього Кодексу, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;

4) за назвою села, селища, міста, району у місті, іноземної країни - кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі у місті, іноземній країні.

5. У разі невідповідності зазначених у запиті ідентифікаційних персональних даних та виборчої адреси виборця - суб'єкта звернення і відповідних даних цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на вказану у запиті виборчу адресу відмову у задоволенні запиту із зазначенням підстави відмови.

6. Якщо запит, зазначений у частині четвертій цієї статті, надісланий до органу ведення Реєстру, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, орган ведення Реєстру надсилає суб'єкту звернення на його виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави цієї відмови.

7. У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит із вичерпною інформацією по суті запиту. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою органу.

Стаття 113. Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру

1. Органи ведення Реєстру здійснюють щоквартальне поновлення бази даних Реєстру. Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що подаються до органу ведення Реєстру органами, закладами, установами, організаціями, зазначеними у статті 114 цього Кодексу.

2. Передбачені статтею 114 цього Кодексу відомості, надаються до відповідного органу ведення Реєстру за три попередні календарні місяці (крім відомостей, зазначених у частині третій цієї статті):

1) до 5 березня кожного року - за грудень попереднього року, січень та лютий поточного року;

2) до 5 червня кожного року - за березень, квітень, травень поточного року;

3) до 5 вересня кожного року - за червень, липень, серпень поточного року;

4) до 5 грудня кожного року - за вересень, жовтень, листопад поточного року.

3. Відомості, передбачені пунктом 1 частини другої та пунктом 1 частини десятої статті 114 цього Кодексу, подаються до відповідного органу ведення Реєстру у строки, визначені частиною другою цієї статті, за три відповідні наступні календарні місяці.

4. Подання, передбачені статтею 114 цього Кодексу, включають відомості, передбачені частиною першою статті 97 та частиною п'ятою статті 99 цього Кодексу, про кожну відповідну особу. Подання, передбачені частинами другою - восьмою статті 114 цього Кодексу, крім того, включають адресу житла виборця, за якою зареєстровано (щодо прибулих) або було зареєстровано (щодо вибулих) його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання". Подання, передбачені частинами десятою та одинадцятою статті 114 цього Кодексу, включають також зазначення країни проживання (перебування) виборця та його поштову адресу за правилами країни проживання (перебування).

5. Подання, передбачені статтею 114 цього Кодексу, подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, закладу, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою. Форма списку встановлюється розпорядником Реєстру. Разом із зазначеним документом надається його електронний файл.

6. Сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, подає до органу ведення Реєстру у строки, зазначені у частині другій цієї статті, відомості про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті. Зазначені відомості засвідчуються підписом цієї посадової особи та скріплюються печаткою відповідної місцевої ради.

7. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених статтею 114 цього Кодексу, щодо кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості, може прийняти рішення про:

1) внесення запису щодо виборця до бази даних Реєстру - за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 108 цього Кодексу;

2) внесення відповідних змін до персональних даних виборця - при наявності підстав, передбачених частиною третьою статті 108 цього Кодексу;

3) повідомлення органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру щодо зміни персональних даних виборців, які прибули на відповідну територію;

4) внесення службових відміток до персональних даних виборців, які вибули з відповідної території.

8. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частиною шостою цієї статті, приймає рішення щодо внесення змін до виборчої адреси кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості.

9. Якщо прийнято та набуло чинності рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої України, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту, найменування новоутвореного населеного пункту, керівник органу ведення Реєстру на підставі відповідного акта приймає рішення про внесення відповідних змін до місця народження або виборчої адреси кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці зміни.

10. Якщо у відомостях, передбачених статтею 114 цього Кодексу, вказані особи, які набули права голосу або мають право голосу, однак не включені до Реєстру, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення до Реєстру записів про цих виборців. Прийняття рішення та внесення записів проводиться у порядку, встановленому частинами п'ятою - восьмою статті 110 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.

11. Якщо зі змісту відомостей, передбачених статтею 114 цього Кодексу, випливає, що персональні дані окремого виборця, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, зазнали зміни, зокрема якщо виборча адреса окремого виборця зазнала зміни у межах цієї території, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення змін до персональних даних такого виборця. Прийняття рішення та внесення змін до персональних даних здійснюється у порядку, встановленому частиною четвертою статті 111 цього Кодексу. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.

12. Стосовно виборця, виборча адреса якого відповідно до відомостей, передбачених статтею 114 цього Кодексу, перебуває за межами території або який прибув на територію, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, зазначений орган повідомляє засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру орган ведення Реєстру за виборчою адресою (відповідно попередньою виборчою адресою) такого виборця про необхідність внесення змін до персональних даних такого виборця на підставі даних, які підтверджують зміни, та зміст цих змін. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.

Стаття 114. Відомості, що надаються до органів ведення Реєстру

1. Відомості для періодичного поновлення персональних даних Реєстру, надаються у строки, зазначені у частині другій статті 113 цього Кодексу, керівниками органів, закладів, установ відповідно до цієї статті.

2. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України подає відомості про:

1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступних трьох календарних місяців виповниться 18 років;

2) осіб, які протягом останніх трьох календарних місяців набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;

3) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців змінили реєстрацію місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

4) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

5) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

6) осіб, громадянство України яких припинено протягом останніх трьох календарних місяців.

3. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті, міськрайонного) відділу реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України подає відомості про:

1) померлих виборців, щодо яких протягом останніх трьох календарних місяців видано свідоцтво про смерть або інший документ, передбачений законом;

2) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців змінили прізвище, ім'я, по батькові, дату або місце народження.

4. Керівник відповідного місцевого військового комісаріату подає відомості про:

1) виборців, які проживали на відповідній території та протягом останніх трьох календарних місяців призвані на строкову військову службу;

2) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців звільнилися в запас після закінчення строкової військової служби та повернулися до свого місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

5. Командир військової частини (формування), дислокованої у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості про:

1) виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);

2) інших виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для проживання на території дислокації цієї військової частини (формування);

3) виборців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), які протягом останніх трьох календарних місяців вибули з території дислокації цієї військової частини (формування).

6. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу опіки та піклування подає відомості про:

1) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців були визнані судом недієздатними, внаслідок чого щодо них була встановлена опіка;

2) осіб, щодо яких судом протягом останніх трьох календарних місяців було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого щодо них була припинена опіка.

7. Керівник відповідного місцевого органу Державної пенітенціарної служби України подає відомості про:

1) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для відбування покарання до установ, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

2) виборців, які відбували покарання в установах, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, і протягом останніх трьох календарних місяців вибули з цих установ.

8. Керівник відповідного районного, районного у місті, міського (у містах без районного поділу) органу охорони здоров'я, установи соціального захисту, сільський, селищний голова, міський голова (міст, де відсутні органи охорони здоров'я, установи соціального захисту) або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, подає відомості про виборців, які проживають на відповідній території та мають вік понад 80 років або з інших причин постійно не здатні самостійно пересуватися.

9. Керівник розташованого в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних осіб, подає відомості про:

1) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зареєстровані за юридичною адресою закладу;

2) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.

10. Керівник закордонної дипломатичної установи України подає до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості:

1) про громадян України, які перебувають на консульському обліку і яким протягом наступних трьох календарних місяців виповниться 18 років;

2) про осіб, які протягом останніх трьох календарних місяців набули громадянства України й отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;

3) про осіб, громадянство України яких припинено протягом останніх трьох календарних місяців;

4) про громадян України - виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;

5) про громадян України - виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;

6) громадян України, які перебувають на консульському обліку та протягом останніх трьох календарних місяців змінили прізвище, ім'я, по батькові дату або місце народження;

7) померлих громадян України - виборців, щодо яких протягом останніх трьох календарних місяців на відповідній території видано свідоцтво про смерть або інший документ, виданий компетентним органом відповідної держави.

11. Міністерство оборони України та Міністерство внутрішніх справ України подають до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості про:

1) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях) України, що дислокуються за межами України;

2) виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців вибули з військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України.

Стаття 115. Уточнення персональних даних Державного реєстру виборців

1. Уточнення персональних даних Реєстру виборців здійснюється органами Реєстру з 1 вересня до 30 листопада кожного року шляхом звернення до виборців, включених до Реєстру, з пропозицією уточнити свої персональні дані. Уточнення персональних даних Реєстру проводиться одночасно з відповідним черговим поновленням персональних даних Реєстру відповідно до статті 113 цього Кодексу.

2. З 1 по 30 вересня поточного року розпорядник Реєстру забезпечує надсилання кожному виборцю, який включений до Реєстру і виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру, іменне повідомлення за формою, встановленою розпорядником Реєстру. Повідомлення надсилається на виборчу адресу за відомостями Реєстру.

3. В іменному повідомленні, передбаченому частиною другою цієї статті, зазначається інформація про права виборця щодо Реєстру відповідно до частини першої статті 101 цього Кодексу та пропонується перевірити свої персональні дані, усунути невідповідності та неточності в записі про себе, а також роз'яснюється порядок звернення до органу ведення Реєстру щодо усунення невідповідностей та неточностей. До іменного повідомлення додається роздрук персональних даних виборця, зазначених у частині першій статті 97, частині першій статті 98, частині п'ятій статті 99 цього Кодексу.

4. Якщо виборець до 10 жовтня поточного року або в інші строки, встановлені відповідно до частини дев'ятої цієї статті, не отримав іменне повідомлення, зазначене у частині другій цієї статті, або якщо відомості, вказані в роздруку персональних даних, зазначеному у частині третій цієї статті, містять невідповідності чи неточності, а також у разі наявності у виборця достовірної інформації щодо невідповідностей чи неточностей у персональних даних інших осіб, виборець може звернутися до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою у порядку, передбаченому статтею 111 цього Кодексу.

5. Орган ведення Реєстру вивчає звернення, отримані у процесі уточнення персональних даних Реєстру, та за підсумком вивчення при виявленні належних підстав, встановлених цим Кодексом, виконує дії з ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтями 110, 111, 113 цього Кодексу.

6. Повідомлення про проведення уточнення персональних даних Реєстру, яке містить роз'яснення порядку проведення уточнення та порядку звернення до органу ведення Реєстру, публікується в друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на загальнонаціональних теле- і радіоканалах не рідше одного разу на тиждень протягом періоду, зазначеного в частині першій цієї статті або, у разі зміни строків проведення уточнення персональних даних відповідно до частини дев'ятої цієї статті, - протягом періоду уточнення, встановленого розпорядником Реєстру.

7. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють інформуванню громадян України про строки проведення уточнення персональних даних Реєстру, про права громадян щодо перевірки своїх персональних даних.

8. Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні установи України вживають відповідних заходів для інформування громадян України, які проживають чи перебувають за межами України, зокрема шляхом розміщення повідомлення, зазначеного у частині шостій цієї статті, у доступних громадянам України друкованих засобах масової інформації країни перебування із зазначенням адрес і телефонів відповідних дипломатичних установ України для подання відомостей громадянами України, які проживають чи перебувають на території відповідної держави.

9. Якщо строки, вказані у частинах першій та другій цієї статті, збігаються зі строками виборчого процесу загальнодержавних виборів, чергових місцевих виборів, чергове уточнення персональних даних Реєстру здійснюється до початку виборчого процесу у строки, встановлені розпорядником Реєстру, однак повинно розпочатися не пізніш як за 180 днів до дня голосування на відповідних виборах і тривати не менш як 90 днів.

Стаття 116. Здійснення політичними партіями публічного контролю ведення Реєстру

1. Політична партія, представлена фракцією у поточному скликанні Верховної Ради України, має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру у межах, встановлених цією статтею.

2. За письмовим зверненням партії, зазначеної у частині першій цієї статті, розпорядник Реєстру надає представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Реєстру, яка включає відомості, передбачені частиною першою статті 97 та частиною першою статті 98 цього Кодексу, розділену на частини відповідно до регіональних органів адміністрування Реєстру, в порядку, встановленому розпорядником Реєстру. За письмовим зверненням партії розпорядник Реєстру може надати їй додатково одну електронну копію бази даних Реєстру, засвідчену цифровим підписом.

3. Копія бази даних Реєстру, зазначена в частині другій цієї статті, може бути надана уповноваженому представнику партії протягом місяця після завершення щорічного уточнення Реєстру, передбаченого статтею 115 цього Кодексу, а також не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування на загальнодержавних виборах, чергових місцевих виборах.

4. Політична партія може використати надану їй копію бази даних Реєстру лише для здійснення в порядку публічного контролю перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру із дотриманням вимог законодавства України.

5. Розпорядник Реєстру забезпечує захист електронних копій бази даних Реєстру від несанкціонованого копіювання, а також фіксацію технічними засобами порушення такого захисту. Самостійне виготовлення вторинних електронних копій бази даних Реєстру, а також розповсюдження копій бази даних Реєстру на паперових носіях забороняється.

6. Не пізніш як через місяць (два місяці) після отримання оновленої копії бази даних Реєстру політична партія зобов'язана повернути розпоряднику Реєстру отримані раніше копії бази даних Реєстру.

7. Політична партія, яка за підсумками виборів народних депутатів України перестала відповідати вимогам частини першої цієї статті, втрачає право отримувати надалі копії бази даних Реєстру. Така партія зобов'язана не пізніш як через три місяці після офіційного оприлюднення результатів цих виборів повернути розпоряднику Реєстру отримані раніше копії бази даних Реєстру.

8. Неповернення політичною партією розпоряднику Реєстру копій баз даних Реєстру у випадках і в строки, зазначені у частинах шостій та сьомій цієї статті, виявлення незаконно виготовлених або розповсюджених вторинних копій бази даних Реєстру чи її будь-якої частини з використанням примірника копії, який був наданий відповідній партії, є підставою для відмови у видачі копії бази даних Реєстру наступного разу, а також для розгляду питання про притягнення до відповідальності у встановленому законом порядку осіб, винних у незаконному копіюванні та розповсюдженні персональних даних Реєстру.

9. За підсумком перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру партія може звернутися до органу ведення Реєстру із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення виборця до Реєстру, протиправне або кратне включення особи до Реєстру, неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб, виборча адреса (адреса житла) котрих відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру. Орган ведення Реєстру здійснює перевірку обґрунтованості заяви та вживає відповідних заходів у порядку, передбаченому статтями 110 і 111 цього Кодексу.

Стаття 117. Фінансування Державного реєстру виборців

1. Фінансування діяльності щодо створення та ведення Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також (в частині фінансування діяльності органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Кодексом) за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень.

Стаття 118. Цілі використання персональних даних Реєстру

1. При підготовці до виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад чи сільських, селищних, міських голів персональні дані Реєстру можуть використовуватися тільки для:

1) складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях;

2) уточнення попередніх списків виборців та складання списків виборців для голосування на виборчих дільницях;

3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;

4) перевірки достовірності відомостей про виборців (громадян України), передбаченої частинами другою та третьою цієї статті.

2. За зверненням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об'єднань громадян до розпорядника Реєстру персональні дані Реєстру можуть бути використані для перевірки достовірності відомостей про громадян України, які у порядку, встановленому Законом України "Про політичні партії в Україні", своїми підписами підтримали створення політичної партії.

3. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю ведення Реєстру у порядку та в межах, встановлених цим Кодексом.

4. Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі закону одноразово використані для первинного наповнення бази даних загальнодержавної системи обліку фізичних осіб після її створення.

6. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у частинах першій - п'ятій цієї статті, можливе виключно за рішенням суду. Розпорядник Реєстру або орган ведення Реєстру протягом семи днів з дня надання персональних даних виборця на виконання рішення суду інформує про це відповідного виборця, надсилаючи повідомлення на його виборчу адресу.

7. Персональні дані Реєстру можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, для реалізації ним завдань з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб в Україні та ведення ним реєстраційного обліку.

Стаття 119. Перевірка достовірності відомостей про виборців

1. Перевірка достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Реєстру здійснюється щодо:

1) наявності запису про виборця в Реєстрі з відповідними ідентифікаційними даними;

2) відповідності виборчої адреси виборця, зазначеної в персональних даних Реєстру, та його адреси, що перевіряється.

2. Результатом перевірки відомостей про виборця є висновок щодо:

1) наявності у базі даних Реєстру запису щодо цього виборця;

2) достовірності виборчої адреси виборця.

3. Якщо хоча б одна з позицій, зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 97 цього Кодексу, у персональних даних Реєстру відрізняється від відповідних відомостей про виборця, які перевіряються, вважається, що запис про такого виборця у базі даних Реєстру відсутній.

4. Якщо при відповідності ідентифікаційних даних виборця його виборча адреса, зазначена в персональних даних Реєстру, відрізняється від його вказаної адреси, відомості про такого виборця вважаються недостовірними.

Стаття 120. Надання статистичної інформації

1. Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру складає і використовує статистичні відомості Реєстру стосовно кількісних характеристик виборчого корпусу України при утворенні постійних виборчих дільниць відповідно до статей 39 - 43 цього Кодексу, вирішенні інших питань організації підготовки та проведення загальнодержавних виборів.

2. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший центральний орган виконавчої влади може звернутися до розпорядника Реєстру щодо надання статистичної інформації стосовно кількісних характеристик виборчого корпусу України на підставі відомостей Реєстру. Розпорядник Реєстру надає необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.

3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія може звернутися із запитом до відповідного органу ведення чи регіонального органу адміністрування Реєстру щодо отримання статистичної інформації, необхідної для вирішення у межах повноважень відповідної виборчої комісії питань організації та підготовки місцевих виборів, стосовно кількісних характеристик виборчого корпусу на окремій виборчій дільниці чи в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Орган ведення чи орган адміністрування Реєстру надає виборчій комісії необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у запиті або узгоджений з виборчою комісією, яка звернулася із запитом.

4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, інший місцевий орган виконавчої влади, місцева рада, її виконавчий орган можуть звернутися із запитом до відповідного органу ведення чи регіонального органу адміністрування Реєстру щодо отримання статистичної інформації стосовно кількісних характеристик виборчого корпусу в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на підставі відомостей Реєстру. Орган ведення чи орган адміністрування Реєстру надає необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у запиті або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.

5. Розпорядник Реєстру щорічно за підсумком уточнення персональних даних Реєстру, яке проводиться відповідно до статті 115 цього Кодексу, оприлюднює в загальнодержавних засобах масової інформації статистичні відомості Реєстру та динаміку їх змін у загальнодержавному виборчому окрузі в цілому (крім відомостей, зазначених у пунктах 4 і 5 цієї частини), в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також за кордоном, а у місцевих засобах масової інформації - ті ж відомості відповідно у межах району, міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, району у місті:

1) кількість виборців, включених до Реєстру, з виборчими адресами у відповідних територіальних межах;

2) кількість виборців, які набули право голосу за останній рік, у відповідних територіальних межах;

3) кількість осіб, які втратили право голосу (померли, визнані недієздатними або громадянство України яких припинено) за останній рік, у відповідних територіальних межах;

4) кількість виборців, які вибули з виборчої адреси у відповідних територіальних межах;

5) кількість виборців, які прибули на виборчі адреси у відповідних територіальних межах.

6. Відомості, зазначені в частині п'ятій цієї статті, розміщуються на офіційному сайті розпорядника Реєстру. Зазначені відомості на офіційному сайті оновлюються щоквартально після завершення періодичного поновлення персональних даних Реєстру відповідно до статті 113 цього Кодексу.

Стаття 121. Відповідальність за порушення встановленого порядку ведення Реєстру

1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим та іншими законами правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за протиправне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього Кодексу щодо порядку ведення Реєстру.

2. Громадяни несуть відповідальність:

1) за умисне подання до органу ведення Реєстру завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою кратного включення виборця до Реєстру;

2) за несанкціонований доступ до Реєстру;

3) за несанкціоноване копіювання, розповсюдження та використання отриманої політичною партією копії бази даних Реєстру чи її частини для цілей, не передбачених цим Кодексом.

3. Посадові та службові особи органів Реєстру несуть відповідальність:

1) за порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання інформації Реєстру, порядку копіювання бази даних Реєстру чи її частини;

2) за протиправне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця;

3) за умисне внесення до бази даних Реєстру завідомо неправдивих відомостей про виборця;

4) за обробку даних Реєстру на підставах або у спосіб, не передбачені цим Кодексом та іншими законами, рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу;

5) за знищення записів Реєстру або окремих персональних даних Реєстру на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Кодексом;

6) за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, пов'язаних із забезпеченням повноти, цілісності, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;

7) за умисне порушення захисту Реєстру, умисне передання відомостей, необхідних для доступу до Реєстру, іншим особам на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Кодексом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Кодексу.

4. Посадові та службові особи інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ, організацій несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання до органів ведення Реєстру відомостей, передбачених цим Кодексом, чи подання неповних або недостовірних відомостей.

Глава 9. СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 122. Складання попередніх списків виборців органами ведення Реєстру

1. Для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України, народних депутатів України після утворення виборчих дільниць орган ведення Реєстру для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються його повноваження, на основі відомостей Реєстру складає попередні списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, а також для спеціальних виборчих дільниць, утворених в установах виконання покарань. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України складає попередні списки виборців для кожної закордонної виборчої дільниці.

На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, у слідчих ізоляторах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, списки виборців складаються відповідними дільничними виборчими комісіями в порядку, встановленому відповідним законом.

2. Для підготовки та проведення голосування на місцевих виборах орган ведення Реєстру після утворення виборчих дільниць складає попередні списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території, на яку поширюються його повноваження. Для закордонних виборчих дільниць, а також для спеціальних виборчих дільниць в установах виконання покарань попередні списки виборців не складаються.

3. Відомості чергового періодичного поновлення, зазначені у статті 114 цього Кодексу подаються органами, закладами, установами за десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях. Такі відомості подаються за період з першого числа попереднього календарного місяця до дня подання цих відомостей.

4. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах виповниться 18 років і які мають право голосу та які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Реєстру.

5. Попередні списки виборців складаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією з дотриманням вимог частин шостої та сьомої цієї статті.

6. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців та нумерацію аркушів. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч. У попередньому списку виборців зазначаються:

1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;

2) дата народження;

3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);

4) відмітка про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності) - у графі "Примітки".

7. Попередній список виборців для кожної дільниці виготовляється у двох примірниках. Кожен примірник попереднього списку виборців для відповідної звичайної, закордонної або спеціальної виборчої дільниці на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу.

8. Строки і порядок передачі попередніх списків виборців органами ведення Реєстру відповідним окружним (територіальним) чи дільничним виборчим комісіям визначаються цим Кодексом.

Стаття 123. Повідомлення виборців про включення до попередніх списків виборців

1. Не пізніш як за вісімнадцять днів до дня голосування орган ведення Реєстру надсилає кожному виборцю, включеному до попередніх списків виборців на звичайній виборчій дільниці, іменні запрошення, якими повідомляє про включення його до попереднього списку виборців на відповідній виборчій дільниці, номер виборця у попередньому списку виборців, адресу дільничної виборчої комісії, а також про час і місце голосування.

2. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки про їх постійну нездатність самостійно пересуватися, відповідно до пункту 4 частини шостої статті 122 цього Кодексу, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування, якщо вони не відмовляться у письмовій формі від цього права.

Стаття 124. Громадський контроль за складанням попередніх списків виборців

1. Для забезпечення громадського контролю за процесом складання та уточнення попередніх списків виборців та виготовлення списків виборців для голосування органами ведення Реєстру Центральна виборча комісія не пізніше як на двадцятий день з дня початку виборчого процесу загальнодержавних виборів створює центральну та регіональні (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) контрольні групи, до складу кожної з яких входять не більше як по дві особи за поданням політичних партій, представлених фракціями у поточному скликанні Верховної Ради України. Подання кандидатур до складу контрольних груп підписується головою відповідної партії, підпис якого скріплюється печаткою партії, і вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як на п'ятнадцятий день після початку виборчого процесу.

2. Члени контрольних груп, зазначених у частині першій цієї статті, мають право знайомитися із перебігом складання попередніх списків виборців органами ведення Реєстру та їх уточнення на виборчих дільницях, а також із виготовленням списків виборців для голосування органами ведення Реєстру. Органи ведення Реєстру, регіональні органи адміністрування Реєстру зобов'язані сприяти членам контрольних груп у реалізації їх прав.

Стаття 125. Передання попередніх списків виборців окружним чи територіальним виборчим комісіям

1. Керівник органу ведення Реєстру (крім органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ) не пізніш як за двадцять днів до дня голосування надає попередні списки виборців на виборчих дільницях у двох примірниках на паперових носіях та в електронному вигляді:

1) відповідній окружній виборчій комісії загальнодержавних виборів - у випадку, зазначеному у частині першій статті 122 цього Кодексу;

2) відповідній районній, міській (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) виборчій комісії - у випадках, зазначених у частинах другій та третій статті 122 цього Кодексу.

2. Окружна (територіальна) виборча комісія контролює процес складання попередніх списків виборців органами ведення Реєстру на відповідній території. Ненадання попередніх списків виборців до окружної (територіальної) виборчої комісії у строк, встановлений частиною першою цієї статті, невідкладно оскаржується виборчою комісією до адміністративного суду.

3. Передання попередніх списків виборців окружній чи територіальній виборчій комісії уповноваженим працівником органу ведення Реєстру здійснюється на засіданні відповідної комісії. Про передання зазначених списків виборців складається акт за формою і в порядку, встановлених частиною десятою статті 82 цього Кодексу. Один примірник акта зберігається в органі ведення Реєстру, інший - у виборчій комісії.

4. Суб'єкти виборчого процесу в особі уповноважених (довірених) осіб у відповідному виборчому окрузі мають право отримати у відповідній окружній чи територіальній виборчій комісії копії попередніх списків виборців по кожній постійній виборчій дільниці, зазначеній у частинах першій - третій статті 114 цього Кодексу, відповідного територіального виборчого округу чи адміністративно-територіальної одиниці в електронному вигляді із захистом від несанкціонованого копіювання, передбаченим статтею 116 цього Кодексу.

Стаття 126. Передання попередніх списків виборців дільничним виборчим комісіям

1. Окружна чи територіальна виборча комісія не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування передає на своєму засіданні кожній дільничній виборчій комісії попередній список виборців на відповідній виборчій дільниці, отриманий від органу ведення Реєстру у порядку, визначеному статтею 122 цього Кодексу, в одному примірнику. Другий примірник списку виборців зберігається в окружній чи територіальній виборчій комісії.

2. Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різних суб'єктів подання кандидатур, зазначених у частині першій статті 54 цього Кодексу. Одним із вказаних трьох членів комісії повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.

3. Про передання дільничній виборчій комісії попереднього списку виборців складається акт за формою і в порядку, встановлених частиною десятою статті 82 цього Кодексу. Перший примірник акта зберігається в окружній чи територіальній виборчій комісії, другий разом із примірником попереднього списку виборців надається дільничній виборчій комісії.

4. При проведенні загальнодержавних виборів керівник органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування передає один примірник попередніх списків виборців на постійних закордонних виборчих дільницях на паперових носіях та в електронному вигляді Центральній виборчій комісії. Не пізніше наступного дня після передання списків виборців Центральній виборчій комісії керівник зазначеного органу ведення Реєстру передає попередні списки виборців на постійних закордонних виборчих дільницях закордонним дипломатичним установам України. Зміст попередніх списків виборців може передаватися за допомогою технічних засобів зв'язку з наступним переданням цих списків на паперових носіях у встановленому порядку. Зазначені дипломатичні установи надають списки виборців в одному примірнику відповідним дільничним виборчим комісіям постійних закордонних виборчих дільниць.

5. Представник відповідного суб'єкта виборчого процесу у Центральній виборчій комісії має право отримати копію попереднього списку виборців по кожній постійній закордонній виборчій дільниці в електронному вигляді із захистом від несанкціонованого копіювання, передбаченим статтею 116 цього Кодексу.

Стаття 127. Складання попередніх списків виборців дільничними виборчими комісіями спеціальних виборчих дільниць

1. Список виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній в одному з місць перебування виборців, зазначених у пунктах 1, 2, 4 - 6 (при проведенні місцевих виборів - пунктів 1 та 2) частини другої статті 35 цього Кодексу, складається відповідною дільничною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня виборів за формою, зазначеною у частині шостій статті 114 цього Кодексу, на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна.

2. Виборці, які повинні покинути відповідний заклад чи установу до дня голосування, до подання, зазначеного у частині першій цієї статті, та до списку виборців на такій дільниці не включаються.

3. При складанні попереднього списку виборців на спеціальній виборчій дільниці для місцевих виборів до списку виборців не включаються виборці, виборча адреса яких не відноситься до адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться відповідні місцеві вибори.

4. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, капітана судна і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна забезпечує не пізніш як за одинадцять днів до дня виборів подання вказаних відомостей дільничній виборчій комісії та їх достовірність.

5. Після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, зазначеній у частині першій цієї статті, один примірник списку виборців передається до відповідної окружної (при проведенні місцевих виборів - територіальної) виборчої комісії. Зміст списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, може передаватися до окружної виборчої комісії за допомогою технічних засобів зв'язку.

6. Окружна (територіальна) виборча комісія не пізніше наступного дня після отримання примірника списку виборців, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, передає його копії, засвідчені головою комісії та скріплені печаткою комісії, органам ведення Реєстру відповідно до виборчих адрес виборців, включених до такого списку.

Стаття 128. Складання попередніх списків виборців дільничними виборчими комісіями тимчасових закордонних виборчих дільниць

1. При проведенні загальнодержавних виборів попередній список виборців на тимчасовій закордонній дільниці складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за дев'ять днів до дня голосування на підставі відомостей, поданих керівником відповідної закордонної дипломатичної установи України, командиром військової частини (формування). Зазначені відомості подаються не пізніш як за десять днів до дня голосування в одному примірнику за підписом керівника установи і засвідчуються відповідною печаткою. Після складення списку виборців його зміст невідкладно передається до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України технічними засобами зв'язку.

2. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніше наступного дня після отримання змісту цього списку виборців, зазначеного у частині першій цієї статті, передає органам ведення Реєстру відповідно до виборчих адрес виборців, включених до такого списку, відомості про цих виборців.

Стаття 129. Ознайомлення виборців із списком виборців на виборчій дільниці

1. Дільнична виборча комісія виборчої дільниці, зазначеної у частинах першій - третій статті 122 цього Кодексу, наступного дня після отримання попереднього списку виборців на виборчій дільниці у порядку і в строки, передбачені відповідно частинами першою та четвертою статті 126 цього Кодексу, надає цей список виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

2. Дільнична виборча комісія виборчої дільниці, зазначеної у частині першій статті 126 та частині першій статті 128 цього Кодексу, наступного дня після складення попереднього списку виборців на дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

3. Попередній список виборців повинен бути доступним для ознайомлення виборцями не менше 12 годин кожного дня (крім часу засідання відповідної дільничної виборчої комісії). Ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на виборчій дільниці припиняється за три дні до дня голосування.

4. Дільнична виборча комісія організовує чергування членів комісії для забезпечення доступності попереднього списку виборців протягом часу, зазначеного у частині третій цієї статті. Розклад часу, відведеного для ознайомлення виборців із списками виборців, вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії, зазначеному у частині сьомій статті 82 цього Кодексу.

5. Кожен виборець незалежно від його виборчої адреси має право ознайомитися із попереднім списком виборців на будь-якій виборчій дільниці у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність відомостей, внесених до списку виборців.

Стаття 130. Порядок оскарження неправильностей у попередніх списках виборців

1. Виборець має право оскаржити допущені при складанні попереднього списку виборців на виборчій дільниці неправильності, у тому числі невключення чи неправильне включення до списку виборців його або інших осіб, невідповідності у їх персональних даних, зокрема у виборчій адресі, а також наявність чи відсутність відміток про постійну чи тимчасову нездатність виборця самостійно пересуватися.

2. Партія (організація партії), кандидат - суб'єкт відповідного виборчого процесу має право має право оскаржити виявлені при аналізі електронних копій попередніх списків виборців неправильності, зокрема кратне включення виборців до попередніх списків виборців на різних виборчих дільницях, а також інші неправильності, зазначені у частині першій цієї статті.

3. Скарга виборця чи іншого суб'єкта виборчого процесу, зазначеного у частині другій цієї статті, з підстав, передбачених частиною першою цієї статті, стосовно попереднього списку виборців на виборчій дільниці, зазначеній у частинах першій - третій статті 122 цього Кодексу, адресована відповідному органу ведення Реєстру, може бути подана до відповідної дільничної чи окружної (територіальної) виборчої комісії або безпосередньо до вказаного органу ведення Реєстру. Скарга щодо кратного включення виборців до попередніх списків виборців, зазначена у частині другій цієї статті, може бути подана до Центральної виборчої комісії.

4. Скарга стосовно попереднього списку виборців на виборчій дільниці, зазначеній у частині першій статті 127 цього Кодексу, адресується та подається до відповідної дільничної або окружної (територіальної) виборчої комісії, а на виборчій дільниці, зазначеній у частині першій статті 128 цього Кодексу - до відповідної дільничної або Центральної виборчої комісії.

5. Позовна заява виборця чи іншого суб'єкта виборчого процесу, зазначеного у частині другій цієї статті, з підстав, передбачених частиною першою цієї статті, подається до місцевого суду у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Стосовно списків виборців на закордонних виборчих дільницях позовна заява подається до місцевого суду за місцем знаходження Центральної виборчої комісії.

6. Скарга, зазначена у частинах першій або другій цієї статті, може бути подана не пізніш як за три дні до дня голосування. Скарга, подана відповідно до частини третьої цієї статті, яка надійшла до дільничної чи окружної виборчої комісії, невідкладно передається відповідному органу ведення Реєстру.

7. Виборча комісія (крім дільничних виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць, зазначених у частині першій статті 127 цього Кодексу), яка самостійно або при розгляді скарг, зазначених у частині четвертій цієї статті, виявила неправильності у попередніх списках виборців, приймає рішення про звернення із цих підстав до відповідного органу ведення Реєстру щодо уточнення відомостей у попередньому списку виборців. Комісія невідкладно, однак не пізніш як за три дні до дня голосування, передає зазначене рішення разом із скаргою та доданими до неї документами до відповідного органу ведення Реєстру.

8. Якщо при розгляді скарги щодо включення виборця до списку виборців виборча комісія виявляє підстави для можливого включення цього виборця до списків виборців на одній чи кількох інших дільницях, вона невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Реєстру про інші можливі місця включення цієї особи до списків виборців.

9. Суд, який прийняв рішення за позовом, зазначеним у частині п'ятій статті 130 цього Кодексу, не пізніше наступного дня після дня прийняття рішення, однак не пізніш як за три дні до дня голосування передає зазначене рішення до відповідного органу ведення Реєстру, а щодо виборчих дільниць, зазначених у статті 127 цього Кодексу, - також до відповідної дільничної виборчої комісії.

Стаття 131. Порядок уточнення списків виборців органами ведення Реєстру

1. Орган ведення Реєстру, який отримав скарги, зазначені в частині третій статті 130 цього Кодексу, повідомлення та рішення, зазначені в частинах сьомій - дев'ятій статті 130 цього Кодексу, а також рішення про утворення та зміни у складі виборчих комісій, зазначені у частині дев'ятій статті 55, частині дванадцятій статті 63, частині одинадцятій статті 71, частині одинадцятій статті 73 цього Кодексу, та додані до них документи, за необхідності невідкладно проводить перевірку цих відомостей у порядку, передбаченому статтями 110 та 111 цього Кодексу, та вносить відповідні зміни до персональних даних виборців у Реєстрі або службові відмітки, зазначені у пункті 8 частини першої статті 100 цього Кодексу. Про внесення змін до відомостей Реєстру або про відмову в разі, якщо наявність неправильностей у списках виборців не підтвердилася, орган ведення Реєстру повідомляє відповідні виборчі комісії, а також суб'єкта звернення зі скаргою.

2. Орган ведення Реєстру вносить відповідні зміни до персональних відомостей Реєстру на виконання рішень суду, зазначених у частині дев'ятій статті 130 цього Кодексу, та рішень Центральної виборчої комісії за підсумком розгляду скарг щодо кратного включення виборців до попередніх списків виборців.

3. Не пізніш як за сім днів до дня виборів до відповідного органу ведення Реєстру за формою, передбаченою частинами третьою та четвертою статті 113 цього Кодексу, керівники органів, закладів, установ, зазначених у частинах другій - одинадцятій статті 114 цього Кодексу, подають відповідні відомості, зазначені у статті 114 цього Кодексу, за період, що минув після останнього поновлення персональних даних Реєстру.

4. Орган ведення Реєстру опрацьовує подання, зазначені у частині третій цієї статті, у порядку, встановленому статтею 113 цього Кодексу.

5. Орган ведення Реєстру вносить уточнення до змісту списків виборців на виборчих дільницях, зазначених у частинах першій - третій статті 122 цього Кодексу, на підставі:

1) підсумку розгляду повідомлень, зазначених у частині восьмій статті 130 цього Кодексу, та скарг, зазначених у частині третій статті 130 цього Кодексу;

2) на виконання рішень суду та відповідної виборчої комісії, зазначених у частині четвертій статті 131 цього Кодексу;

3) розгляду відомостей органів, зазначених у частині п'ятій статті 131 цього Кодексу;

4) відомостей про включення виборців до списків виборців на спеціальних та закордонних виборчих дільницях, отриманих відповідно до частини шостої статті 127, частини другої статті 128 та частини сьомої статті 134 цього Кодексу;

5) рішень органів, уповноважених формувати склад виборчих комісій, зазначених у частині дев'ятій статті 55, частині дванадцятій статті 63, частині одинадцятій статті 71, частині одинадцятій статті 73 цього Кодексу;

6) видання виборцям посвідчень відповідно до статті 140 цього Кодексу.

Стаття 132. Виготовлення списків виборців для голосування органами ведення Реєстру

1. Орган ведення Реєстру (крім органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України) не пізніш ніж за два дні до дня голосування за підсумком уточнення попередніх списків виборців виготовляє списки виборців для голосування на виборчих дільницях, зазначених у частинах першій - третій статті 122 цього Кодексу.

2. Виборець може бути включений до списку виборців для голосування лише один раз і лише на одній виборчій дільниці. Центральна виборча комісія, органи ведення Реєстру, інші виборчі комісії у межах своїх повноважень вживають необхідних заходів щодо недопущення кратного включення будь-якого виборця до списків виборців для голосування.

3. Виборець, включений до складу окружної чи територіальної виборчої комісії після складання попередніх списків виборців, який має виборчу адресу за межами населеного пункту, де знаходиться окружна (територіальна) виборча комісія, включається органом ведення Реєстру до списку виборців для голосування на звичайній виборчій дільниці у населеному пункті за місцем знаходження окружної (територіальної) виборчої комісії. Така особа не включається до списку виборців для голосування за своєю виборчою адресою.

4. Виборець, включений до складу дільничної виборчої комісії, включається до списку виборців для голосування на виборчій дільниці, де він є членом комісії. Така особа не включається до списку виборців для голосування за своєю виборчою адресою, якщо відповідно до цієї адреси зазначений виборець віднесений до іншої виборчої дільниці.

5. Виборець, чиї повноваження у складі окружної, територіальної чи дільничної виборчої комісії припинені достроково, однак не пізніш як за три дні до дня виборів, не включається до списку виборців для голосування на виборчій дільниці, де він був включений до списку у зв'язку із здійсненням повноважень члена виборчої комісії, і включається до списку виборців для голосування за своєю виборчою адресою.

6. Орган ведення Реєстру не включає до списку виборців для голосування виборців, щодо яких він отримав відомості про включення їх до списків виборців на спеціальних чи закордонних виборчих дільницях відповідно до частини шостої статті 127, частини другої статті 128 чи частини сьомої статті 134 цього Кодексу.

7. Виборець, який отримав посвідчення про зміну місця голосування відповідно до статті 131 цього Кодексу, не включається до списку виборців для голосування на виборчій дільниці за своєю виборчою адресою.

8. Список виборців для голосування на відповідній виборчій дільниці виготовляється у трьох примірниках за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Список виборців для голосування містить відомості, передбачені частиною дев'ятою статті 122 цього Кодексу. У списку виборців для голосування передбачається графа "Підпис виборця". Кожен примірник списку виборців для голосування на відповідній виборчій дільниці на кожному його аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу. Виборці включаються до списку виборців для голосування з дотриманням вимог, зазначених у частині шостій статті 114 цього Кодексу.

9. Список виборців для голосування на виборчій дільниці є виборчим документом. Орган ведення Реєстру несе відповідальність за повноту і точність виготовлених ним списків виборців для голосування та їх відповідність вимогам цього Кодексу.

Стаття 133. Передання списків виборців для голосування окружним (територіальним) та дільничним виборчим комісіям

1. Списки виборців для голосування на виборчих дільницях, виготовлені органом ведення Реєстру, надаються окружній (територіальній) виборчій комісії у двох примірниках в міру готовності за встановленим цією виборчою комісією графіком, однак не раніш як за три дні і не пізніш як за два дні до дня голосування. Третій примірник списку виборців для голосування зберігається у відповідному органі ведення Реєстру.

2. Окружна (територіальна) виборча комісія передає списки виборців для голосування дільничним виборчим комісіям виборчих дільниць, зазначених у частинах першій - третій статті 122 цього Кодексу, у порядку, встановленому частинами першою - третьою статті 126 цього Кодексу, одночасно з переданням їм виборчих бюлетенів відповідно до частини першої статті 189 цього Кодексу.

3. Дільнична виборча комісія не має права вносити зміни та уточнення до списку виборців для голосування, виготовленого органом ведення Реєстру.

Стаття 134. Порядок уточнення списків виборців дільничними виборчими комісіями

1. Дільнична виборча комісія, яка самостійно складала попередній список виборців, розглядає подані до неї скарги, зазначені у частині четвертій статті 130 цього Кодексу, та приймає щодо них рішення не пізніш як за два дні до дня голосування.

2. Окружна (територіальна) виборча комісія розглядає скарги, зазначені у частині четвертій статті 130 цього Кодексу, щодо списків виборців на спеціальних виборчих дільницях, зазначених у частині першій статті 127 цього Кодексу, та приймає щодо них рішення не пізніш як за два дні до дня голосування. Таке рішення не пізніш наступного дня після дня його прийняття, але не пізніш як за два дні до дня голосування надається відповідній дільничній виборчій комісії.

3. Виборча комісія при розгляді скарг щодо списків виборців на спеціальних виборчих дільницях, зазначених у частині першій статті 127 цього Кодексу, має право звернутися до відповідного органу ведення Реєстру щодо перевірки та уточнення інформації про виборчу адресу чи інших персональних даних виборця.

4. Орган ведення Реєстру надає виборчим комісіям відповідь на звернення, зазначене у частині третій цієї статті, не пізніш як на другий день після отримання звернення виборчої комісії, але не пізніш як за два дні до дня голосування.

5. Рішення суду за позовом стосовно попереднього списку виборців на виборчій дільниці, зазначеній у частині першій статті 127 цього Кодексу, передається у строки, встановлені частиною другою цієї статті, до відповідної дільничної виборчої комісії.

6. Керівник закладу, установи, де утворена спеціальна виборча дільниця, подають відповідній дільничній виборчій комісії відомості про виборців, які вибули з закладу чи установи або прибули до закладу чи установи після строку, зазначеного у частині першій статті 127 цього Кодексу. Такі відомості подаються не пізніш як за два дні до дня голосування у трьох примірниках за підписом керівника відповідного закладу чи установи і засвідчуються відповідною печаткою.

7. Дільнична виборча комісія невідкладно після отримання передає по одному примірнику відомостей, зазначених у частині шостій цієї статті, до окружної (територіальної) виборчої комісії. Окружна (територіальна) виборча комісія невідкладно передає такі відомості до органів ведення Реєстру за виборчими адресами відповідних виборців.

8. Дільнична виборча комісія, яка самостійно складала попередній список виборців, вносить уточнення до змісту списку виборців на виборчій дільниці:

1) на підставі власних рішень, зазначених у частині першій цієї статті;

2) на виконання рішень окружної (територіальної) виборчої комісії, зазначених у частині другій цієї статті;

3) на підставі відповідей органу ведення Реєстру, зазначених у частині четвертій цієї статті;

4) на виконання рішень суду, зазначених у частині п'ятій цієї статті;

5) на підставі подань, зазначених у частині шостій цієї статті.

9. При уточненні списків виборців для місцевих виборів до списку виборців не включаються виборці, виборча адреса яких не відноситься до відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться місцеві вибори

10. Дільнична виборча комісія, яка самостійно складала попередній список виборців, за підсумками уточнення змісту списку виборців не пізніш як за два дні до дня голосування виготовляє у двох примірниках список виборців для голосування на цій виборчій дільниці за формою, зазначеною у частині четвертій статті 132 цього Кодексу. Кожен примірник списку виборців для голосування на кожному його аркуші засвідчується підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії. Другий примірник списку виборців для голосування на такій дільниці передається окружній виборчій комісії при отриманні виборчих бюлетенів відповідно до частини першої статті 189 цього Кодексу.

11. Внесення змін та уточнень до списку виборців для голосування на виборчій дільниці після його виготовлення не допускається.

12. Виборець, який поступив до лікувального закладу в тому ж населеному пункті, де він має виборчу адресу, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування в порядку та у строки, передбачені частиною четвертою статті 194 цього Кодексу. У цьому разі до списку виборців для голосування на спеціальній виборчій дільниці він не включається.

Стаття 135. Особливості уточнення списку виборців на закордонній виборчій дільниці

1. Виборець, який на день голосування перебуватиме за межами України, однак не включений до списку виборців на жодній закордонній виборчій дільниці і не отримав перед вибуттям з України посвідчення про зміну місця голосування посвідчення відповідно до статті 140 цього Кодексу, не пізніш як за сім днів до дня голосування може особисто подати до дільничної виборчої комісії відповідної закордонної виборчої дільниці письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці із зазначенням місця проживання, а також один із документів, передбачених у частинах четвертій або п'ятій статті 10 цього Кодексу.

2. Дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць невідкладно передають за допомогою технічних засобів зв'язку до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України власні звернення щодо виявлених неточностей у списку виборців, подані до виборчої комісії скарги щодо списку виборців, а також заяви виборців, зазначені у частині першій цієї статті.

3. Орган ведення Реєстру, який отримав звернення, скарги, зазначені в частині другій цієї статті, за необхідності невідкладно проводить перевірку відповідних відомостей у порядку, передбаченому статтями 110 та 111 цього Кодексу, та вносить відповідні зміни до персональних даних виборців у Реєстрі або службові відмітки, зазначені у пункті 8 частини першої статті 100 цього Кодексу. Про внесення змін до Реєстру або про відмову в разі, якщо наявність неправильностей у списках виборців не підтвердилася, орган ведення Реєстру повідомляє відповідні виборчі комісії, а також суб'єкта звернення зі скаргою через відповідну дипломатичну установу України.

4. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України вносить відповідні зміни до персональних відомостей Реєстру на виконання рішень суду, зазначених у частині дев'ятій статті 130 цього Кодексу, та рішень Центральної виборчої комісії за підсумком розгляду скарг щодо кратного включення виборців до попередніх списків виборців.

5. Не пізніш як за десять днів до дня виборів до органу ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України за формою, передбаченою частинами четвертою та п'ятою статті 113 цього Кодексу, подають відомості:

1) керівники закордонних дипломатичних установ України - про громадян України, які прийняті на консульський облік та зняті з консульського обліку після останнього поновлення персональних даних Реєстру;

2) Міністерство оборони України та Міністерство внутрішніх справ України - про громадян України - виборців, які прибули для проходження служби у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, та які вибули з зазначених військових частин (формувань), після останнього поновлення персональних даних Реєстру.

6. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України опрацьовує подання, зазначені у частині п'ятій цієї статті, у порядку, встановленому статтею 113 цього Кодексу.

7. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України вносить уточнення до списків виборців на закордонних виборчих дільницях на підставі:

1) підсумку розгляду звернень та скарг, зазначених у частині другій цієї статті;

2) розгляду відомостей органів, зазначених у частині п'ятій цієї статті;

3) рішень Центральної виборчої комісії про включення до складу чи виключення зі складу відповідної дільничної виборчої комісії відповідних осіб;

4) видання виборцям посвідчень відповідно до статті 140 цього Кодексу.

8. Виборець, включений до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, включається до списку виборців на відповідній виборчій дільниці незалежно від свого перебування на консульському обліку.

9. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України не пізніш ніж за п'ять днів до дня голосування виготовляє у трьох примірниках списки виборців для голосування на закордонних виборчих дільницях за формою, визначеною частиною восьмою статті 132 цього Кодексу.

10. Орган ведення Реєстру у Міністерстві закордонних справ України передає списки виборців для голосування на закордонних виборчих дільницях дільничним виборчим комісіям через відповідні закордонні дипломатичні установи України. Списки виборців передаються разом із виборчими відповідно до статті 189 цього Кодексу. При необхідності зміст списків виборців передається за допомогою технічних засобів зв'язку.

11. Орган ведення реєстру у Міністерстві закордонних справ України забезпечує своєчасне повідомлення відповідних органів ведення Реєстру про включення до списків виборців для голосування на закордонних виборчих дільницях виборців з виборчими адресами на території України.

12. Дільнична виборча комісія не має права вносити зміни та уточнення до списку виборців для голосування, виготовленого органом ведення Реєстру.

Глава 10. ТИМЧАСОВА ЗМІНА МІСЦЯ ГОЛОСУВАННЯ ВИБОРЦЯ БЕЗ ЗМІНИ ЙОГО ВИБОРЧОЇ АДРЕСИ

Стаття 136. Порядок зміни місця голосування

1. Тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси допускається на період проведення загальнодержавних виборів.

2. Положення частини першої даної статті не поширюються на місцеві вибори.

3. Тимчасова зміна місця голосування громадянина України, який має право голосу на виборах, передбачає зміну виборчої дільниці, до якої виборець відноситься за його виборчою адресою, на іншу виборчу дільницю без зміни його виборчої адреси.

Стаття 137. Порядок подання заяви про тимчасову зміну місця голосування виборця

1. Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця приймається органом ведення Реєстру:

1) за вказаним у заяві місцем перебування виборця в день виборів, місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування;

2) за виборчою адресою заявника, яка визначається відповідно до статті 99 цього Кодексу;

2. Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, та який перебуватиме в день виборів, на території України, приймається органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

3. Заява виборця, який проживає чи перебуває в Україні, та перебуватиме в день виборів за її межами, приймається органом ведення Реєстру за виборчою адресою заявника або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

4. Заява виборця, виборча адреса якого знаходиться за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на виборах, на іншу закордонну виборчу дільницю, приймається органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

5. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, може за власною ініціативою звернутися до відповідної закордонної дипломатичної установи України щодо зміни його виборчої адреси в порядку, встановленому статтею 111 цього Кодексу.

6. Під час виборчого процесу члени окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій звичайних виборчих дільниць подають заяву до органу ведення Реєстру за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або не пізніш як за п'ять днів до дня голосування.

Стаття 138. Дані, що зазначаються в заяві про тимчасову зміну місця голосування виборця та порядок її подачі

1. У заяві зазначаються персональні дані виборця:

1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові;

2) дата та місце народження виборця;

3) виборча адреса виборця;

4) інформація щодо мотивування необхідності тимчасової зміни місця голосування;

5) адреса, де виборець перебуватиме в день виборів, чи номер виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності).

2. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються органу ведення Реєстру для перевірки вірності цих копій.

3. Орган ведення Реєстру сприяє громадянам у визначенні виборчої дільниці та при поданні ними заяви надає необхідну правову допомогу.

4. З метою надання правової допомоги виборцям орган ведення Реєстру розміщує у спеціально відведеному місці примірний зразок заяви. Недотримання примірного зразка заяви не є підставою для відмови в її прийнятті.

5. При поданні заяви громадянин пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України). Для громадян України - військовослужбовців строкової служби документом, який пред'являється органу ведення Реєстру, також може бути військовий квиток.

6. Вказані в заяві відомості перевіряються органом ведення Реєстру щодо їх повноти та відповідності даним документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

7. Якщо заява не містить даних, необхідних для прийняття відповідного рішення, та неможливо усунути ці недоліки під час її приймання, вона невідкладно повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

Стаття 139. Порядок розгляду заяви

1. Заява розглядається органом ведення Реєстру невідкладно, але не раніше дня початку відповідного виборчого процесу та не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування.

2. Під час розгляду заяви орган ведення Реєстру перевіряє, чи включений заявник до Державного реєстру виборців. У ході перевірки включення особи до Реєстру орган ведення Реєстру з'ясовує, чи не було змінено місце голосування заявника на зазначених у заяві виборах.

3. У разі включення громадянина до Реєстру орган ведення Реєстру встановлює, чи має він право голосу на відповідних виборах.

Наявність права голосу на виборах встановлюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу.

4. Для встановлення наявності в заявника права голосу на виборах орган ведення Реєстру перевіряє:

1) належність до громадянства України;

2) досягнення вісімнадцяти років;

3) відсутність у записі Реєстру стосовно заявника службової відмітки про визнання його недієздатним.

5. На період проведення виборів орган ведення Реєстру може тимчасово змінити місце голосування виборцю на іншу виборчу дільницю.

Стаття 140. Прийняття органом ведення Реєстру рішення за результатами розгляду заяви про тимчасову зміну місця голосування

1. Якщо за результатами розгляду заяви встановлено її обґрунтованість та наявність підтверджуючих документів, заявник включений до Реєстру і має право голосу на відповідних виборах, керівник органу ведення Реєстру видає з дотриманням вимог цього Кодексу наказ про тимчасову зміну місця голосування виборця, що оформляється на бланку органу ведення Реєстру, примірні зразки якого затверджені Центральною виборчою комісією.

2. Тимчасова зміна місця голосування забезпечує включення виборця до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці, утвореній на відповідних виборах.

3. При включенні виборця, якому тимчасово змінено місце голосування, до списку виборців у графі "Примітки" навпроти його прізвища зазначаються номер посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, дата його видачі та найменування органу ведення Реєстру, який його видав.

4. Орган ведення Реєстру здійснює облік наказів передбачених частиною першою цієї статті з використанням програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", а також у журналі реєстрації наказів керівника органу ведення Державного реєстру виборців.

6. Про тимчасову зміну місця голосування виборцю видається посвідчення, форма та способи захисту бланку якого встановлюються Центральною виборчою комісією.

7. Посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, підписується керівником органу ведення Реєстру, який його видав, та засвідчується печаткою цього органу.

8. Посвідчення підлягає обов'язковій реєстрації в журналі обліку посвідчень, які підтверджують тимчасову зміну місця голосування виборця.

9. Про отримання посвідчення виборець розписується в журналі обліку посвідчень, які підтверджують тимчасову зміну місця голосування виборця.

10. Якщо виборцю вже було змінено місце голосування, орган ведення Реєстру невідкладно повертає заяву такого виборця з роз'ясненням можливості повторного звернення у визначений законом строк після відкликання попередньої заяви в органі ведення Реєстру за місцем отримання посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, та його повернення.

11. У разі відкликання виборцем заяви, на підставі якої було змінено місце голосування, однак не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про відміну тимчасової зміни місця голосування виборця, форма якого затверджується Центральною виборчою комісією. При цьому посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця, підлягає поверненню до органу ведення Реєстру, який його видав.

12. Про повернення виборцем посвідчення в журналі обліку посвідчень, які підтверджують тимчасову зміну місця голосування виборця, у графі "Примітка" зазначається дата його повернення, а у випадку втрати посвідчення проставляється відповідна відмітка.

13. Якщо виборець звернувся із заявою до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою, однак виявився не включеним до Реєстру, йому одночасно пропонується подати заяву щодо свого включення до Реєстру, а в разі звернення до органу ведення Реєстру не за своєю виборчою адресою - звернутися з відповідною заявою до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України. Виборець, який проживає за межами України та перебуває на території України, звертається із заявою щодо свого включення до Реєстру до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Стаття 141. Відмова у тимчасовій зміні місця голосування

1. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи про тимчасову зміну місця голосування з таких підстав:

1) заяву подано раніше утворення виборчих дільниць або пізніш як за п'ять днів до дня голосування;

2) встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не має права голосу на відповідних виборах;

3) заяву про тимчасову зміну місця голосування виборця визнано необґрунтованою;

4) до заяви виборцем не додано документів (копій документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси;

5) виборча дільниця, яку виборець просить визначити місцем його голосування не існує (не створена).

2. Особі, якій відмовлено в задоволенні заяви, повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.

3. Розглянуті заяви, відповідні накази формуються у справи та зберігаються відповідно до порядку, передбаченого для документів, які є підставою для внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі.

Стаття 142. Відповідальність посадових та службових осіб за неправомірну видачу наказу щодо тимчасової зміни місця голосування виборця

1. Посадові та службові особи органів Реєстру несуть персональну відповідальність за неправомірну видачу наказу щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без дотримання вимог цього Кодексу та інші види юридичної відповідальності, передбачені чинним законодавством України.

РОЗДІЛ IV. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ

Глава 11. БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРІВ

Стаття 143. Загальні засади фінансування виборів

1. Витрати на підготовку і проведення виборів відповідно до цього Кодексу здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України або бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету, виділених на підготовку та проведення виборів, та коштів виборчих фондів, які утворюються суб'єктами відповідного виборчого процесу, визначеними цим Кодексом.

2. Витрати на підготовку і проведення загальнодержавних виборів, у тому числі на фінансування заходів передвиборної агітації у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення відповідних виборів відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків.

3. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюються виборчою комісією Автономної Республіки Крим виключно за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим відповідно до затвердженого виборчою комісією Автономної Республіки Крим кошторису видатків.

4. Витрати на підготовку і проведення місцевих виборів (крім виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим) здійснюються:

1) чергових, позачергових та перших виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України;

2) повторних та проміжних виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

5. Витрати, передбачені частиною четвертою цієї статті, у тому числі на фінансування заходів передвиборної агітації у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються відповідною територіальною виборчою комісією, яка є розпорядником таких коштів, відповідно до затвердженого нею кошторису доходів та видатків, який повинен включати витрати, зокрема на найм (оренду) відповідних приміщень у межах коштів, передбачених на підготовку та проведення місцевих виборів у Державному бюджеті України. У законі про Державний бюджет України окремо передбачаються цільова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для підготовки і проведення чергових місцевих виборів та цільова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для підготовки і проведення позачергових та перших місцевих виборів. Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та проведення чергових місцевих виборів здійснюється Центральною виборчою комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.

6. Фінансування передвиборних інформаційних та агітаційних заходів чи матеріалів з джерел, не передбачених частиною першою цієї статті, незалежно від наявності погодження з кандидатами чи партіями (організаціями партій) - суб'єктами відповідного виборчого процесу, а також фінансова підтримка членів виборчих комісій поза межами оплати їх праці, встановленими статтею 70 цього Кодексу, забороняється.

Стаття 144. Фінансування виборів з Державного бюджету України

1. Центральна виборча комісія є головним розпорядником коштів, зазначених у частині другій та пункті 1 частини четвертої статті 143 цього Кодексу.

2. Відповідна територіальна виборча комісія є розпорядником коштів, зазначених у частині третій, пункті 1 частини четвертої статті 143 цього Кодексу, та головним розпорядником коштів, зазначених у пункті 2 частини четвертої статті 143 цього Кодексу.

3. Обсяг коштів для підготовки і проведення виборів за поданням Центральної виборчої комісії передбачається кожного року окремим рядком у законі про Державний бюджет України.

4. Кошти на підготовку і проведення виборів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються Державною казначейською службою України Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня прийняття рішення про призначення відповідних виборів, відповідно до розпису Державного бюджету України (у разі, коли рішення про призначення виборів відповідно до цього Кодексу не приймається, - у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу).

5. Кошти на підготовку та проведення місцевих виборів, зазначені у пункті 1 частини четвертої статті 143 цього Кодексу, Центральна виборча комісія перераховує відповідній територіальній виборчій комісії у триденний строк з дня початку відповідного виборчого процесу.

6. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення державної фінансової політики.

7. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків окружної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень для голосування, приміщень виборчих комісій, оплату праці членів комісій та осіб, які залучаються до роботи у комісіях, оплату використання матеріально-технічних засобів.

8. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків, затверджених відповідно до частини сьомої цієї статті, складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій територіального округу та не пізніше наступного дня після прийняття цього рішення подає його на затвердження до Центральної виборчої комісії.

9. Головна територіальна виборча комісія не пізніш як на десятий день з дня її утворення відповідно до середніх норм видатків, зазначених у частині сьомій цієї статті, складає єдиний кошторис видатків на підготовку і проведення виборів із включенням до нього видатків територіальної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. У разі проведення чергових місцевих виборів видатки для потреб дільничних виборчих комісій передбачаються лише у кошторисах районних, міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районних у містах Київ та Севастополь виборчих комісій.

10. Якщо у поточному році вибори не проводяться, кошти, що передбачалися Державним бюджетом України на ці цілі, не пізніше початку четвертого кварталу відповідного бюджетного року перерозподіляються за рішенням Кабінету Міністрів України на інші потреби, передбачені Державним бюджетом України.

11. Фінансове забезпечення виборчих комісій закордонних виборчих дільниць здійснюється Центральною виборчою комісією через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 145. Фінансування виборів з місцевих бюджетів

1. Обсяг коштів для підготовки і проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за поданням виборчої комісії Автономної Республіки Крим передбачається окремим рядком у бюджеті Автономної Республіки Крим на відповідний рік.

2. У разі призначення позачергових або повторних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Верховна Рада Автономної Республіки Крим поточного скликання не пізніш як на п'ятнадцятий день після призначення виборів за поданням виборчої комісії Автономної Республіки Крим зобов'язана внести зміни до бюджету Автономної Республіки Крим, передбачивши у ньому обсяг коштів, необхідний для підготовки і проведення зазначених виборів.

3. У разі призначення повторних або проміжних місцевих виборів (крім виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим) відповідна місцева рада не пізніш як на п'ятнадцятий день після прийняття рішення про призначення виборів за поданням відповідної територіальної виборчої комісії зобов'язана внести зміни до відповідного місцевого бюджету, передбачивши у ньому обсяг коштів, необхідний для підготовки і проведення зазначених виборів.

4. Фінансування виборчих комісій, затвердження кошторисів видатків здійснюється відповідно до частин сьомої та дев'ятої статті 144 цього Кодексу.

Стаття 146. Звітність про використання коштів

1. Окружна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у триденний строк від дня надходження цих коштів інформує Центральну виборчу комісію про повернення цих коштів на її рахунок.

2. Головна виборча комісія відповідних місцевих виборів не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів, підготовка і проведення яких фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету України, зобов'язана повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії.

3. Окружна виборча комісія, головна виборча комісія відповідних місцевих виборів у п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

4. Головна виборча комісія відповідних місцевих виборів у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів цих місцевих виборів, підготовка і проведення яких фінансувалися за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, складає та подає до відповідної місцевої ради фінансовий звіт про надходження та використання коштів за рахунок відповідного місцевого бюджету на підготовку і проведення відповідних виборів.

5. Відшкодування кредиторської заборгованості територіальних виборчих комісій за умов незавершеного фінансування місцевих виборів у межах коштів, отриманих з Державного бюджету України на підготовку і проведення місцевих виборів, здійснюється Кабінетом Міністрів України до закінчення фінансового року.

Стаття 147. Контроль за використанням бюджетних коштів

1. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення загальнодержавних виборів, здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними органами державного фінансового контролю у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

2. Контроль за цільовим використанням коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику і Рахунковою палатою України.

Стаття 148. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів

1. Органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення відповідно до норм, встановлених цим Кодексом або відповідними рішеннями Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання вимог цього Кодексу, сприяти в облаштуванні цих приміщень; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення діяльності виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів для підготовки та проведення виборів здійснюються виборчими комісіями без проведення тендерних (конкурсних) процедур у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Глава 12. ВИБОРЧІ ФОНДИ СУБ'ЄКТІВ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 149. Загальні засади утворення виборчого фонду суб'єкта виборчого процесу

1. Для фінансового забезпечення своєї участі у виборах, фінансування передвиборної агітації для відповідного типу виборів, у випадках, передбачених цим Кодексом свій виборчий фонд (далі - виборчий фонд суб'єкта виборчого процесу) утворює:

1) кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах;

2) політична партія (організація партії), яка висунула кандидатів, зареєстрованих для участі у відповідних виборах.

2. Виборчий фонд суб'єкта виборчого процесу має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування передвиборної агітації цього суб'єкта виборчого процесу, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на передвиборну агітацію суб'єкта виборчого процесу. На поточні рахунки виборчого фонду суб'єкта виборчого процесу кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду цього суб'єкта виборчого процесу.

3. Суб'єкт виборчого процесу відкриває тільки один накопичувальний рахунок свого виборчого фонду і тільки в національній валюті України.

4. Суб'єкт виборчого процесу загальнодержавних виборів відкриває накопичувальний рахунок свого виборчого фонду в банківський установі України у місті Києві, яку визначає на свій розсуд.

5. Суб'єкт виборчого процесу виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим відкриває накопичувальний рахунок свого виборчого фонду в установі банку України у місті Сімферополі, яку визначає на свій розсуд. Суб'єкт виборчого процесу інших місцевих виборів відкриває накопичувальний рахунок свого виборчого фонду в установі банку України, яка визначається відповідною територіальною виборчою комісією, за місцем знаходження відповідної виборчої комісії.

6. Суб'єкт виборчого процесу може відкривати поточні рахунки виборчого фонду в установах банків України. Кількість поточних рахунків виборчого фонду визначається суб'єктом виборчого процесу з урахуванням вимог, встановлених цим Кодексом.

7. Суб'єкти виборчого процесу місцевих виборів (крім виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим) можуть не відкривати поточні рахунки свого виборчого фонду; у цьому разі накопичувальний рахунок фонду використовується також як поточний.

8. Суб'єкт виборчого процесу загальнодержавних виборів не здійснює видатків на фінансування своїх передвиборних заходів у закордонному виборчому окрузі.

Стаття 150. Відкриття та закриття рахунків виборчого фонду

1. Підставою для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду є копія рішення відповідної виборчої комісії про реєстрацію кандидата (кандидатів, висунутих відповідним суб'єктом виборчого процесу). Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку.

2. Строки відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду суб'єктами виборчого процесу для відповідного типу виборів встановлюються цим Кодексом.

3. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів суб'єктів виборчого процесу встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією. Зміни до вказаного порядку не можуть бути внесені під час виборчого процесу.

4. Послуги банківських установ, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунків виборчого фонду та їх функціонуванням, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунках виборчого фонду суб'єкта виборчого процесу, відсотки не нараховує і не сплачує.

5. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду суб'єкта виборчого процесу письмово повідомляє головну виборчу комісію відповідних виборів про відкриття рахунку та його реквізити.

6. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду суб'єкта виборчого процесу здійснюється в безготівковій формі.

7. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду суб'єкта виборчого процесу припиняється о 18 годині останньої п'ятниці перед днем голосування.

8. У разі призначення повторного голосування у випадках, передбачених цим Кодексом, витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів суб'єктів виборчого процесу, які зберегли свій статус, поновлюється з дня, наступного після прийняття рішення про призначення повторного голосування, і припиняється у строки, встановлені частиною сьомою цієї статті.

9. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду суб'єкта виборчого процесу не допускається.

10. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчого фонду суб'єкта виборчого процесу раніше, ніж у строк, встановлений частиною сьомою цієї статті, здійснюється лише у разі втрати статусу суб'єкта виборчого процесу.

Стаття 151. Розпорядники рахунків виборчого фонду суб'єкта виборчого процесу

1. Суб'єкт виборчого процесу призначає не більше двох розпорядників накопичувального рахунку свого виборчого фонду, які мають виключне право на розпоряджання коштами з накопичувального рахунку виборчого фонду. Про прийняте рішення суб'єкт виборчого процесу не пізніше наступного дня після відкриття накопичувального рахунку фонду повідомляє відповідно Центральну виборчу комісію, головну виборчу комісію місцевих виборів.

2. Суб'єкт виборчого процесу призначає по одному розпоряднику поточного рахунку свого виборчого фонду для кожного поточного рахунку. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду має виключне право на розпоряджання коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

3. У випадку, зазначеному у частині сьомій статті 149 цього Кодексу, розпорядники поточних рахунків не призначаються. Повноваження розпорядника поточного рахунку здійснює один із розпорядників накопичувального рахунку.

4. Розпорядники накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язані вести облік надходжень та розподілу коштів виборчого фонду між поточними рахунками. Розпорядники поточних рахунків виборчого фонду несуть відповідальність за використання коштів виборчого фонду згідно із законами України, забезпечують додержання фінансової дисципліни, цільове використання коштів виборчого фонду.

5. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду зобов'язаний вести облік використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду зобов'язаний не пізніш як на п'ятий день після дня голосування подати розпоряднику накопичувального рахунку цього виборчого фонду фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

6. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду, надає розпорядникові відповідного рахунку виборчого фонду потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки цього виборчого фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.

7. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня голосування (у випадку, зазначеному у частині восьмій статті 150 цього Кодексу, - після дня повторного голосування) подати до головної виборчої комісії відповідних виборів, фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду суб'єкта виборчого процесу.

8. Форми фінансових звітів, передбачених частинами п'ятою та сьомою цієї статті, встановлюються Центральною виборчою комісією. Зміни - не пізніш як на п'ятий день виборчого процесу.

9. Фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчих фондів суб'єктів виборчого процесу офіційно публікуються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії, головної територіальної комісії відповідних місцевих виборів та друкованих засобах масової інформації у п'ятиденний строк з дня їх надходження до виборчої комісії.

Стаття 152. Джерела формування виборчого фонду суб'єкта виборчого процесу та використання коштів фонду

1. Виборчий фонд суб'єкта виборчого процесу формується за рахунок:

1) власних коштів суб'єкта виборчого процесу, який утворив виборчий фонд;

2) коштів партії (організації партії), яка висунула кандидата, зареєстрованого для участі у відповідних виборах, - у разі утворення виборчого фонду такого кандидата;

3) добровільних внесків фізичних осіб - громадян України.

2. Власні кошти суб'єктів, зазначених у пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, перераховуються на накопичувальний рахунок виборчого фонду у безготівковій формі.

3. Власні кошти партії (організації партії), які перераховуються у виборчий фонд цієї партії (організації партії) - суб'єкта виборчого процесу або кандидата, висунутого нею, обов'язково відображаються у щорічному звіті партії про доходи і видатки, передбаченому Законом України "Про політичні партії в Україні".

4. Власні кошти кандидата, які перераховуються у його виборчий фонд, повинні відповідати обсягу доходів, зазначених у декларації про доходи кандидата, поданій ним для його реєстрації кандидатом на відповідних виборах у порядку, встановленому цим Кодексом.

5. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду суб'єкта виборчого процесу:

1) іноземцям та особам без громадянства;

2) особам під псевдонімом та анонімним жертводавцям;

3) органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування.

Стаття 153. Облік та контроль внесків до виборчого фонду суб'єкта виборчого процесу

1. Добровільний внесок до виборчого фонду приймається установою банку України або відділенням зв'язку на території України за умови подання громадянином одного із документів, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини першої статті 10 цього Кодексу. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, а також місце проживання особи, яка робить внесок.

2. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду не пізніше наступного банківського дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на накопичувальний рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох банківських днів.

3. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду має право відмовитися від внеску фізичної особи, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду. Такий добровільний внесок повертається фізичній особі за рахунок коштів її добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення - перераховується до відповідного бюджету.

4. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від внеску особи, яка відповідно до цього Кодексу не має права робити такий добровільний внесок, якщо розпоряднику про це відомо. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий добровільний внесок до відповідного бюджету. Якщо розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду стало відомо про те, що особа, яка зробила добровільний внесок, не мала на це права, він зобов'язаний протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо, відмовитися від цього внеску, подавши заяву до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду, про перерахування відповідної суми до відповідного бюджету.

5. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду, на підставі відповідного звернення розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду перераховує кошти з накопичувального рахунку на поточні рахунки цього ж виборчого фонду.

6. Внески, що надійшли на накопичувальний рахунок виборчого фонду пізніше ніж за день до дня голосування (у випадку, зазначеному у частині восьмій статті 150 цього Кодексу, - до дня повторного голосування), повертаються установою банку відповідній фізичній особі за рахунок коштів її добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення - зараховуються до відповідного бюджету.

7. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів суб'єктів виборчого процесу здійснюється головною виборчою комісією відповідних виборів, та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку. Зміни до вказаного порядку не можуть бути внесені під час виборчого процесу.

Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів здійснюється відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку.

Стаття 154. Невикористані кошти виборчих фондів

1. Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом на пост Президента України, висунутим партією, за його письмовою заявою, яка засвідчується у встановленому законом порядку і подається не пізніш як на десятий день після офіційного оголошення підсумків голосування, у п'ятиденний строк з дня надходження такої заяви перераховуються на поточний банківський рахунок відповідної партії. У разі неподання у цей строк кандидатом такої заяви невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку до Державного бюджету України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів або (для кандидатів, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування) опублікування рішення про призначення повторних виборів. Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом на пост Президента України, висунутим шляхом самовисування, не пізніш як на десятий день після офіційного оголошення підсумків голосування перераховуються до Державного бюджету України. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України залишки коштів його виборчого фонду не раніше ніж на десятий день з дня оголошення відповідного рішення у безспірному порядку перераховуються до Державного бюджету України.

2. Кошти виборчого фонду партії, не використані партією, за рішенням керівного органу партії, прийнятим у десятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів загальнодержавних виборів, перераховуються з накопичувального рахунку виборчого фонду партії на поточний банківський рахунок партії у п'ятиденний строк з дня надходження до установи банку відповідного рішення партії. У разі неприйняття у цей строк партією такого рішення невикористані кошти виборчого фонду партії перераховуються установою банку до Державного бюджету України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів. Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок виборчого фонду, не пізніш як на п'ятий день після дня голосування перераховує кошти, не використані партією, на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду. Внески, що надійшли на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії пізніше, ніж за день до дня голосування, повертаються установою банку відповідній фізичній особі за рахунок коштів її добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення - зараховуються до Державного бюджету України.

3. Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом у народні депутати України, в триденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутата перераховуються установою банку відповідному кандидату:

1) у повному обсязі - у разі, якщо сума коштів, не використаних кандидатом у депутати, не більша ніж сума коштів, внесених ним до виборчого фонду;

2) у розмірі суми коштів, внесених ним до виборчого фонду - у разі, якщо сума коштів, не використаних кандидатом у депутати, більша ніж сума коштів, внесених ним до виборчого фонду. Кошти, які залишилися після перерахування кандидату у депутати, в той же строк перераховуються установою банку до Державного бюджету України.

4. Кошти виборчого фонду, не використані місцевою організацією партії, на підставі рішення вищого керівного органу місцевої організації партії, прийнятого у п'ятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів, перераховуються розпорядником виборчого фонду на поточний банківський рахунок місцевої організації партії у триденний строк із дня прийняття відповідного рішення керівним органом місцевої організації партії. У разі неприйняття у зазначений строк такого рішення невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету на десятий день із дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів відповідних місцевих виборів.

5. Невикористані кошти виборчого фонду кандидата у депутати, кандидата на посаду міського голови у п'ятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів перераховуються розпорядником виборчого фонду на поточний банківський рахунок відповідного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. У разі неперерахування невикористаних коштів у зазначений строк вони не повертаються і перераховуються установою банку у безспірному порядку до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів відповідних виборів.

6. Внесок, що надійшов до виборчого фонду кандидата на пост Президента України після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування), повертається установою банку відповідній фізичній особі за рахунок внеску, а в разі неможливості такого повернення перераховується до Державного бюджету України.

7. Добровільні внески, що надійшли до виборчого фонду після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування), перераховуються установою банку до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидатів, вибуття кандидата з балотування залишки коштів їх власних виборчих фондів за рішенням територіальної виборчої комісії перераховуються до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету.

8. Дані про розміри виборчих фондів кандидатів на пост Президента України та фінансові звіти про використання їх коштів публікуються Центральною виборчою комісією у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також розміщуються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніш як на вісімнадцятий день після дня виборів.

РОЗДІЛ V. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ ТА ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Глава 13. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ

Стаття 155. Основні засади інформаційного забезпечення виборів

1. Виборцям забезпечується можливість доступу до різнобічної, об'єктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення усвідомленого, поінформованого, вільного вибору.

2. Інформація, що міститься у документах, поданих до відповідної виборчої комісії для реєстрації кандидатів, є відкритою і може бути оприлюднена.

3. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та можливостей, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Висвітлення виборчого процесу в засобах масової інформації всіх форм власності, у тому числі в інтерв'ю, дискусіях та дебатах, а також інформаційних повідомленнях, програмах новин і поточних подій, має здійснюватися на засадах об'єктивності, неупередженості та збалансованості.

4. Виборчі комісії, засоби масової інформації та інформаційні агентства, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об'єднання громадян та інші особи при поширенні інформації про вибори, яка не є передвиборною агітацією відповідно до статті 163 цього Кодексу, зобов'язані дотримуватись об'єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації.

Стаття 156. Загальне інформаційне забезпечення виборів

1. Загальне інформаційне забезпечення виборів включає інформування виборців про:

1) виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту;

2) можливість та процедури перевірки включення себе та інших виборців до Державного реєстру виборців та списків виборців на виборчих дільницях;

3) можливість та порядок зміни виборцю місця голосування (виборчої дільниці) без зміни виборчої адреси;

4) адресу окружної (відповідної територіальної) та дільничної виборчих комісій виборчої дільниці, до яких належить виборча адреса виборця;

5) адресу приміщення для голосування, дату та час голосування;

6) підстави та процедури отримання можливості голосувати за місцем перебування;

7) процедуру голосування та спосіб заповнення виборчого бюлетеня;

8) право на оскарження порушень своїх виборчих прав та способи здійснення цього права;

9) відповідальність за порушення законодавства про вибори.

2. Центральна виборча комісія не пізніш як за сто двадцять днів до дня голосування на чергових виборах оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію, що стосується загального інформаційного забезпечення відповідних виборів.

3. З метою забезпечення належної поінформованості виборців про порядок їх участі у виборах Центральна виборча комісія, відповідні територіальні виборчі комісії місцевих виборів забезпечують виготовлення інформаційних плакатів, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори у кількості з розрахунку не менше двох примірників для кожної дільничної виборчої комісії та передають їм у строки та в порядку, визначеному відповідно Центральною виборчою комісією.

4. На розповсюдження інформаційних матеріалів, які належать до загального інформаційного забезпечення виборів, поширюється законодавство про соціальну рекламу.

Стаття 157. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів

1. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів передбачає інформування виборців про:

1) зареєстрованих кандидатів та суб'єктів їх висування;

2) передвиборні програми кандидатів чи суб'єктів їх висування та їх діяльність;

3) рахунки виборчих фондів суб'єктів виборчого процесу, розмір внеску та спосіб, у який робиться внесок;

4) офіційні (контактні) адреси суб'єктів виборчого процесу;

5) вибуття з балотування кандидатів (списків кандидатів) та внесення відповідних змін до виборчого бюлетеня;

6) скасування реєстрації (вибуття) кандидата у депутати;

7) факти та події, пов'язані з виборчим процесом;

8) діяльність кандидатів та суб'єктів їх висування під час виборчого процесу.

2. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів щодо відомостей, зазначених у пунктах 1 - 6 частини першої цієї статті, здійснюється виборчими комісіями у межах, встановлених цим Кодексом, та в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.

3. Засоби масової інформації, інформаційні агентства можуть брати участь у спеціальному інформаційному забезпеченні виборів на замовлення Центральної чи окружної виборчої комісії, головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів, а щодо відомостей, зазначених у пунктах 7 і 8 частини першої цієї статті, - з власної ініціативи з дотриманням вимог цього Кодексу.

Стаття 158. Інформаційні плакати та інформаційні буклети суб'єктів виборчого процесу

1. З метою забезпечення належної поінформованості виборців про кандидатів, зареєстрованих для участі у виборах, та суб'єктів їх висування Центральна виборча комісія не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів народних депутатів та не пізніше як за двадцять шість днів до дня виборів на пост Президента України, забезпечує виготовлення інформаційних плакатів. Головна виборча комісія відповідних місцевих виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів за рахунок коштів відповідного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів, у випадках і в порядку, встановленому цим Кодексом для відповідного типу виборів.

2. У випадках, передбачених цим Кодексом Центральна виборча комісія, головна виборча комісія відповідних місцевих виборів, за рахунок коштів відповідного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів забезпечує виготовлення інформаційних буклетів партій (організацій партій) - суб'єктів відповідного виборчого процесу.

3. Інформаційні плакати та відповідно інформаційні буклети суб'єктів відповідного виборчого процесу повинні бути однаковими для усіх суб'єктів відповідного виборчого процесу за формою, розміром, поліграфічним виконанням, встановленими виборчою комісією, зазначеною у частині першій цієї статті, з дотриманням вимог цього Кодексу.

4. Зміст інформаційних плакатів та інформаційних буклетів визначається цим Кодексом для відповідного типу виборів.

5. Виборча комісія, зазначена у частині першій цієї статті, погоджує відповідно з кандидатом, партією - суб'єктом виборчого процесу текст інформаційного плаката та інформаційного буклета цього суб'єкта виборчого процесу з дотриманням вимог цього Кодексу.

6. Інформаційні плакати та інформаційні буклети суб'єктів виборчого процесу використовуються для інформування виборців на виборчих дільницях, у тому числі у день голосування, у порядку, встановленому цим Кодексом для відповідного типу виборів.

7. Інформаційні плакати виготовляються в однаковій кількості для усіх суб'єктів відповідного виборчого процесу. Вимоги щодо кількості інформаційних плакатів встановлюються цим Кодексом для відповідного типу виборів. Порядок їх виготовлення визначається виборчою комісією, зазначеною у частині першій цієї статті.

8. Виготовлені інформаційні плакати та інформаційні буклети суб'єктів виборчого процесу передаються дільничним виборчим комісіям у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

Стаття 159. Засади участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів

1. Під час виборчого процесу засоби масової інформації розміщують інформаційні матеріали на замовлення Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісії, виборчої комісії Автономної Республіки Крим, територіальних виборчих комісій на підставі відповідних договорів, укладених із зазначеними комісіями.

2. Інформаційні агентства та засоби масової інформації поширюють повідомлення про перебіг виборчого процесу, події, пов'язані із виборами, базуючись на засадах достовірності, повноти і точності. Інформаційне агентство, засіб масової інформації, який поширює інформацію про подію, пов'язану із виборами, не може припускати замовчування суспільно важливих відомостей, що стосуються цієї події, якщо вони були відомі йому на момент поширення інформації. Інформаційне агентство, засіб масової інформації зобов'язані висвітлювати інформацію про вибори відповідно до фактів, не припускаючи перекручування інформації. Засоби масової інформації мають намагатися отримувати інформацію про події, пов'язані із виборами, з двох і більше джерел, віддаючи перевагу першоджерелам.

3. Засоби масової інформації поширюють повідомлення про перебіг виборчого процесу, події, пов'язані із виборами, базуючись на засадах об'єктивності інформації та її неупередженого подання. Засоби масової інформації при поширенні інформації про кандидатів, суб'єктів їх висування повинні дотримуватись однакового ставлення до всіх таких суб'єктів, а також до всіх кандидатів незалежно від суб'єкта їх висування.

4. Засоби масової інформації мають збалансовано висвітлювати коментарі всіх кандидатів, суб'єктів їх висування щодо подій, пов'язаних із виборами.

Стаття 160. Збалансованість поширення інформації про кандидатів та партії (організації партій) - суб'єктів виборчого процесу

1. Інформаційні агентства та засоби масової інформації повинні збалансовано висвітлювати коментарі всіх кандидатів, зареєстрованих на відповідних виборах, суб'єктів їх висування щодо подій, пов'язаних із виборами.

2. Телерадіоорганізації самостійно визначають кількість ефірного часу, присвяченого відповідним суб'єктам відповідного виборчого процесу, у передачах (циклах передач), зазначених у статті 161 цього Кодексу. У зазначених передачах (циклах передач) телерадіоорганізації повинні дотримуватися вимоги рівного розподілу ефірного часу, присвяченого кожному відповідному суб'єкту, допускаючи відхилення для окремого суб'єкта від середнього обсягу ефірного часу не більш як на 15 відсотків.

3. Суб'єкти, зазначені у частині другій цієї статті, визначаються цим Кодексом для відповідного типу виборів.

4. Для окремих типів виборів цим Кодексом встановлюються особливості дотримання вимоги, зазначеної у частині другій цієї статті.

5. Обмеження, встановлене частиною другою цієї статті, у випадку місцевих виборів стосується усіх телерадіоорганізацій, чиє мовлення поширюється на територію чи частину території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття 161. Особливості участі телерадіоорганізацій в інформаційному забезпеченні виборів

1. Аудіовізуальні (електронні) засоби масової інформації (далі - телерадіоорганізації) беруть участь в інформаційному забезпеченні виборів з дотриманням вимог частин другої та третьої статті 159 та статті 160 цього Кодексу шляхом:

1) поширення відповідної інформації у передачах новин чи інших інформаційних передачах (циклах передач);

2) поширення спеціальних програм на замовлення виборчої комісії відповідно до частини першої статті 159 цього Кодексу.

2. У передачах, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, не допускається поширення редакційних чи авторських коментарів, інших оціночних суджень як позитивного, так і негативного характеру стосовно кандидатів, суб'єктів їх висування.

3. Телерадіоорганізації повинні дотримуватись збалансованого поширення інформації про кандидатів, суб'єктів їх висування в окремих передачах або в серіях передач, які стосуються однакових або близьких питань, чітко пов'язані між собою і можуть розглядатися як одне ціле, з дотриманням вимог частини четвертої цієї статті.

4. При поширенні інформації про події, пов'язані з виборами, телерадіоорганізації повинні дотримуватися балансу стосовно кандидатів або суб'єктів їх висування щодо розподілу ефірного часу, протягом якого поширюється інформація, зазначена у частині третій цієї статті, відповідно до вимог цього Кодексу для відповідного типу виборів.

Стаття 162. Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов'язаних з виборами

1. Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, мають право оприлюднювати результати такого опитування, пов'язаного з виборами, з обов'язковим зазначенням часу його проведення, території, яку охоплювало опитування, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, методу опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки.

2. Інформаційні агентства, засоби масової інформації у разі поширення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, зобов'язані зазначати повну назву організації, що проводила опитування, замовників опитування, а також інші відомості, зазначені у частині першій цієї статті.

3. Забороняється оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов'язаних з виборами, протягом останніх п'яти днів перед днем голосування.

4. Способи проведення опитувань виборців щодо їх волевиявлення під час голосування повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця. Оприлюднення в день голосування результатів такого опитування до закінчення голосування забороняється.

5. У разі оприлюднення телерадіоорганізацією результатів інтерактивного опитування аудиторії, що проводиться під час передачі, пов'язаної з виборами або за участю кандидатів, зареєстрованих для участі у виборах, чи уповноважених (довірених) осіб суб'єктів виборчого процесу, учасникам передачі забороняється коментувати результати таких опитувань або іншим чином посилатися на них. Протягом всього часу оприлюднення результатів інтерактивного опитування аудиторії повинно супроводжувати текстове повідомлення "Це опитування відображає думку лише цієї аудиторії", яке має демонструватися на екрані (для телепередач) у формі, сприйнятній для глядача, чи бути озвученим (для радіопередач) чітким текстом диктора або ведучого передачі безпосередньо перед і після оприлюднення зазначених результатів.

Глава 14. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Стаття 163. Форми і засоби передвиборної агітації

1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності, яка має на меті спонукати або спонукає виборців голосувати або не голосувати за кандидата, виборчий список кандидатів. Передвиборна агітація може здійснюватися будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.

2. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:

1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;

2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;

3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності кандидатів, суб'єктів їх висування;

4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, інших публікацій;

5) розповсюдження листівок, плакатів, буклетів, брошур та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;

6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів (матеріалів політичної реклами) на носіях зовнішньої реклами;

7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки чи на підтримку кандидата (кандидатів), суб'єктів їх висування, а також поширення інформації про таку підтримку;

8) публічні заклики голосувати або не голосувати за кандидата, виборчий список кандидатів або публічні оцінки діяльності цих кандидатів, суб'єктів їх висування;

9) встановлення агітаційних наметів;

10) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.

3. Політична реклама - це розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації за допомогою рекламних засобів. До політичної реклами належить також використання символіки або логотипів партій - суб'єктів виборчого процесу, а так само повідомлення про підтримку партією - суб'єктом виборчого процесу або кандидатом видовищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах партії - суб'єкта виборчого процесу чи певного кандидата. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів, назв чи символіки партій - суб'єктів виборчого процесу також є політичною рекламою.

4. Порядок розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації з використанням рекламних засобів регулюється цим Кодексом та Законом України "Про рекламу".

5. Прихована політична реклама, а також розміщення або поширення матеріалів передвиборної агітації, не позначеної відповідно до вимог цього Кодексу, забороняється. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів, назв чи символіки політичних партій - суб'єктів виборчого процесу, вважається політичною рекламою.

6. Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів, які є посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України та законами України, і підготовлені у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", не належать до передвиборної агітації. Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів.

7. Не вважається передвиборною агітацією здійснення політичною партією, яка не має статусу суб'єкта виборчого процесу, або організацією такої партії заходів, зазначених у пунктах 1 - 7, 9 частини другої цієї статті, з метою популяризації власної діяльності чи роз'яснення своєї позиції за умови, що під час таких заходів жодним чином не згадуються кандидати та суб'єкти їх висування, положення передвиборних програм суб'єктів виборчого процесу.

Стаття 164. Загальні засади фінансування передвиборної агітації

1. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації відповідно до цього Кодексу, коштів виборчих фондів організацій партій, кандидатів у депутати. Кандидати у депутати, зареєстровані у загальнодержавному окрузі, можуть здійснювати передвиборну агітацію за кошти виборчого фонду партії. Використання власних коштів партій, кандидатів у депутати чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється.

2. Передвиборна агітація за рахунок коштів відповідного бюджету, виділених на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов щодо надання кандидатам, суб'єктам їх висування однакового ефірного часу на радіо і телебаченні у порядку, встановленому відповідно до цього Кодексу.

3. Суб'єкт виборчого процесу фінансує із коштів свого виборчого фонду заходи і матеріали передвиборної агітації та розміщення матеріалів політичної реклами на власну підтримку чи підтримку висунутих ним кандидатів.

4. Підтримка суб'єктом виборчого процесу від свого імені чи від імені висунутого ним кандидата (кандидатів), проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на підтримку кандидата (кандидатів), суб'єкта їх висування може здійснюватися лише у разі фінансування таких заходів із коштів виборчого фонду відповідного суб'єкта виборчого процесу.

Стаття 165. Строки проведення передвиборної агітації

1. Кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах, партія (організація партії) - суб'єкт відповідного виборчого процесу, має право розпочати свою передвиборну агітацію на наступний день після прийняття відповідною виборчою комісією рішення про реєстрацію відповідно кандидата, кандидатів, включених до виборчих списків партії (організації партії).

2. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування.

3. Передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється. У цей час забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів, інших публічних заходів) від імені кандидата (кандидатів) чи суб'єкта їх висування, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку кандидатом (кандидатами) чи суб'єктом їх висування проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів і повідомлення про проведені раніше такі заходи.

4. У час, зазначений у частині другій цієї статті, припиняється використання носіїв зовнішньої реклами для розміщення матеріалів передвиборної агітації. Передвиборні агітаційні матеріали, розміщені на інформаційних стендах чи в інших місцях (крім носіїв зовнішньої реклами) з цього ж часу знімаються відповідними службами місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, комунальними підприємствами.

5. У разі призначення повторного голосування у випадках, передбачених цим Кодексом, передвиборна агітація відновлюється кандидатами, суб'єктами їх висування, які зберегли свій статус, з дня, наступного після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування. Така агітація припиняється у порядку і в строки, зазначені у частинах другій - четвертій цієї статті.

Стаття 166. Загальні обмеження щодо передвиборної агітації

1. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняється.

2. Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, за виключенням випадків, передбачених цим Кодексом. У разі порушення ними цієї вимоги за поданням Центральної виборчої комісії або відповідної окружної виборчої комісії діяльність цих засобів масової інформації за рішенням суду може бути тимчасово припинена.

3. Забороняється розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про кандидатів, партію, як суб'єктів виборчого процесу.

4. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей. Така передвиборна агітація або надання виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата або згадуванням його імені, вважається підкупом виборців.

5. Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних договорів на проведення передвиборної агітації.

6. Регіональні (місцеві) телерадіоорганізації державної та комунальної форми власності своїми передачами не повинні перекривати передачі передвиборної агітації партій, які транслюються на загальнонаціональних каналах мовлення.

7. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів партій, у тому числі політичної реклами, забороняється. Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі.

8. Забороняється переривати передачі передвиборних програм партій рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.

9. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України, а також у зареєстрованих в Україні засобах масової інформації, в яких частка зарубіжної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

10. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної агітації, політичної реклами, у тому числі повідомлень про перебіг виборчого процесу, на об'єктах культурної спадщини.

11. Кандидатам, партіям (організаціям партій) забороняється використовувати для проведення передвиборної агітації службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, службові чи виробничі наради, збори колективу, а також залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, таких осіб:

1) кандидатам, які займають посади в органах державної влади чи в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, - посадових та службових осіб органів державної влади чи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (крім осіб, які перебувають на посадах помічника-консультанта народного депутата України);

2) кандидатам, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, на підприємствах незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), утворених відповідно до законів України, - підлеглих їм осіб за місцем роботи (у робочий час).

12. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про замовника друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

13. З часу припинення передвиборної агітації забороняються проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи не голосувати за партії/кандидатів. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

14. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.

15. У разі надходження до Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії заяви чи іншого повідомлення щодо порушень, які мають ознаки вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно надсилає зазначене повідомлення до відповідних правоохоронних органів.

Стаття 167. Участь виборців у передвиборній агітації

1. Громадяни України - виборці мають право вільно і всебічно обговорювати політичні, ділові та особисті якості кандидатів, передвиборні програми та діяльність кандидатів та суб'єктів їх висування, брати участь у проведенні агітації щодо підтримки чи непідтримки кандидатів (виборчих списків кандидатів) без витрачання власних коштів у будь-якій формі.

2. Участь у передвиборній агітації забороняється:

1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки кандидата (кандидатів) чи суб'єкта їх висування;

2) посадовим і службовим особам органів виконавчої влади, виконавчих органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів і судів, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом на відповідних виборах;

3) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях.

3. Кандидатам, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади, виконавчих органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, у правоохоронних органах чи судах, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб за місцем роботи чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності чи адміністративному підпорядкуванні від них (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.

4. Посадовим та службовим особам і творчим працівникам засобів масової інформації під час виборчого процесу, за винятком матеріалів і передач, обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини четвертої статті 172 і частини першої статті 173 цього Кодексу, забороняється агітувати за або проти кандидата (кандидатів) чи суб'єктів їх висування, чи поширювати інформацію, яка має ознаки передвиборної агітації, безоплатно або з оплатою з джерел, не передбачених цим Кодексом, а так само поширювати будь-яку інформацію, яка має на меті спонукати або спонукає виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата (кандидатів) чи суб'єкта їх висування.

Стаття 168. Проведення публічних заходів передвиборної агітації

1. Організація і проведення кандидатом (кандидатами) чи суб'єктом їх висування мітингів, походів, демонстрацій, пікетів здійснюється з дотриманням законодавства, що регулює проведення мирних заходів в Україні. Видатки, пов'язані з організацією та проведенням зазначених заходів, здійснюються за рахунок коштів виборчого фонду відповідного суб'єкта виборчого процесу.

2. Суб'єкт виборчого процесу, який утворив свій виборчий фонд, має право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, зустрічей з виборцями, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.

3. Забороняється використання приміщень органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування для проведення заходів передвиборної агітації.

4. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одному суб'єкту виборчого процесу, власник (володар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншому суб'єкту виборчого процесу, який має право проводити передвиборну агітацію за рахунок коштів виборчого фонду.

5. Вимога, зазначена у частині четвертій цієї статті, не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партій (організацій партій) - суб'єктів виборчого процесу.

6. Суб'єкт виборчого процесу повідомляє про час і місце проведення запланованих публічних заходів передвиборної агітації, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, відповідну окружну (головну територіальну) виборчу комісію.

7. Інформаційні агентства надають приміщення для проведення прес-конференцій кандидатам, суб'єктам їх висування на умовах рівного доступу та рівної оплати. Суб'єкт виборчого процесу здійснює оплату за використання приміщень для прес-конференцій, наданого інформаційним агентством за рахунок коштів свого виборчого фонду.

8. Проведення заходів передвиборної агітації у військових частинах (формуваннях) чи установах кримінально-виконавчої системи обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ кримінально-виконавчої системи окремими кандидатами чи уповноваженими (довіреними) особами забороняється. За зверненням командира військової частини (формування), керівника установи кримінально-виконавчої системи окружна (територіальна) виборча комісія може надати дозвіл на проведення зустрічі кандидатів чи уповноважених (довірених) осіб із виборцями у військовій частині (формуванні) чи установі кримінально-виконавчої системи.

Стаття 169. Виготовлення та розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації

1. Суб'єкт виборчого процесу, який утворив виборчий фонд, на власний розсуд може виготовляти друковані матеріали передвиборної агітації (книги, брошури, буклети, листівки, плакати) за рахунок коштів виборчого фонду. Партія (організація партії) - суб'єкт виборчого процесу, кандидат, зареєстрований для участі у відповідних виборах, може виготовляти друкований матеріал своєї передвиборної агітації із застосуванням обладнання, що належить відповідно партії (організації партії) чи особисто кандидату. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам цього Кодексу та інших законів України.

2. Суб'єкт виборчого процесу може виготовляти за рахунок коштів свого виборчого фонду товари (значки, календарі, пакети, олівці, ручки тощо), що містять візуальні зображення портретів чи прізвищ кандидатів, назви, символіки (логотипу, прапору) партії (організації партії) - суб'єкта висування кандидата (кандидатів), за умови, що вартість кожної одиниці такого товару не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати, встановленого відповідно до закону на день початку виборчого процесу.

3. Суб'єкт виборчого процесу зобов'язаний подати на вимогу Центральної виборчої комісії чи відповідної головної виборчої комісії місцевих виборів по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, зазначеного у частині першій цієї статті, чи кожного виду товару, зазначеного у частині другій цієї статті, не пізніш як через два дні після його виготовлення.

4. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії чи особисто кандидату, їх тираж, інформацію про замовника матеріалів, осіб, відповідальних за випуск, дату випуску в світ.

5. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення друкованих матеріалів передвиборної агітації.

6. Кандидат, партія (організація партії) - суб'єкт виборчого процесу мають право вільно і безоплатно розповсюджувати друковані матеріали передвиборної агітації, зазначені у частині першій цієї статті, друковані видання, у яких розміщені матеріали передвиборної агітації, а також товари, зазначені у частині другій цієї статті.

7. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять усіх або деяких відомостей, зазначених у частині четвертій цієї статті.

8. Забороняється розміщення та розповсюдження матеріалів передвиборної агітації у приміщеннях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим органів місцевого самоврядування, державних та комунальних закладах освіти й охорони здоров'я, житлово-комунальних підприємствах та установах.

9. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної агітації на об'єктах культурної спадщини.

Стаття 170. Розміщення політичної реклами як зовнішньої реклами

1. Друковані матеріали передвиборної інформації можуть розміщуватися із застосуванням носіїв зовнішньої реклами відповідно до вимог Закону Україну "Про рекламу" з оплатою із коштів виборчого фонду відповідного суб'єкта виборчого процесу.

2. Підприємства (господарські товариства) чи фізичні особи - розповсюджувачі зовнішньої реклами повинні забезпечити рівний доступ та рівні умови для кандидатів, партій (організацій партій) - суб'єктів виборчого процесу до розміщення агітаційних матеріалів (політичної реклами) з використанням носіїв зовнішньої реклами

3. Розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування забороняється.

4. Реклама книг, випусків друкованих засобів масової інформації чи телерадіопередач із використанням прізвищ чи зображень кандидатів, назв, символіки (прапорів чи логотипів) партій (організацій партій) - суб'єктів виборчого процесу може розміщуватися на носіях зовнішньої реклами лише за умови її оплати з коштів виборчого фонду відповідної партії.

Стаття 171. Заборона передвиборної агітації на транспорті

1. Розміщення носіїв політичної реклами на зовнішній поверхні транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів передвиборної агітації, у тому числі політичної реклами через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування забороняється.

Стаття 172. Загальний порядок використання засобів масової інформації

1. Передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів Державного бюджету та за рахунок коштів виборчого фонду суб'єкта виборчого процесу здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі.

2. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів відповідного бюджету чи за рахунок коштів виборчих фондів суб'єктів виборчого процесу встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як на десятий день виборчого процесу у розмірі, що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші дев'ять з дванадцяти календарних місяців, що передують місяцю початку виборчого процесу.

3. Засоби масової інформації, зареєстровані пізніш як за дванадцять календарних місяців до місяця початку виборчого процесу, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності в порядку, встановленому частиною другою цієї статті. Розміри розцінок таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети "Голос України" (для друкованих засобів масової інформації) та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій).

4. Засоби масової інформації можуть розрахувати розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу, зазначені у частинах другій чи третій цієї статті, окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі. Зазначені розцінки не можуть відрізнятися в залежності від близькості до дня голосування.

5. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки чи встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу суб'єктам виборчого процесу.

6. Загальнодержавні засоби масової інформації офіційно надсилають встановлені відповідно до вимог частин другої або третьої цієї статті розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу до Центральної виборчої комісії не пізніш як п'ятнадцятий день виборчого процесу, а регіональні та місцеві засоби масової інформації - територіальним виборчим комісіям або окружним виборчим комісіям не пізніш як через п'ять днів після їх утворення. Ці відомості оприлюднюються на веб-сайті Центральної виборчої комісії.

7. Засоби масової інформації усіх форм власності зобов'язані не пізніш як на п'ятнадцятий день виборчого процесу опублікувати розцінки вартості одиниці ефірного часу, зазначені у частині другій цієї статті. Телерадіоорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", регіональні та місцеві телерадіоорганізації - у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації.

8. Матеріали передвиборної агітації мають бути чітко відокремлені від іншої інформації, у тому числі від комерційної реклами, незалежно від форм чи способів їх подання, таким чином, щоб їх можна було ідентифікувати як такі. Змішування політичної та комерційної реклами не допускається.

9. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одному кандидату чи партії (організації партії) - суб'єкту виборчого процесу, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншому кандидату чи партії (організації партії) - суб'єкту того ж виборчого процесу. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі зазначеному суб'єкту виборчого процесу тільки у разі, якщо надані для поширення матеріали не відповідають вимогам частини п'ятої та сьомої статті 174 або частини першої чи другої статті 166 цього Кодексу.

10. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі суб'єкту виборчого процесу тільки у разі, якщо він має обґрунтовані підстави вважати, що надані для поширення агітаційні матеріали не відповідають вимогам частин першої - третьої статті 166 або частин п'ятої та сьомої статті 174 цього Кодексу.

11. Вимоги, встановлені частинами першою - дев'ятою цієї статті, не поширюються на друковані засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії (організації партій) - суб'єкти виборчого процесу.

12. Особливості використання засобів масової інформації у проведенні передвиборної агітації для відповідних типів виборів визначаються цим Кодексом.

Стаття 173. Відповідальність засобів масової інформації за дотримання вимог щодо поширення матеріалів передвиборної агітації

1. Проведення передвиборної агітації в засобах масової інформації здійснюється з дотриманням вимог та обмежень, встановлених цим Кодексом.

2. Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, передбачених частинами першою та другою статті 166 цього Кодексу. У разі спроб поширення учасником передачі телерадіоорганізації у прямому ефірі інформації, зазначеної у частинах першій та другій статті 166 цього Кодексу, ведучий передачі зобов'язаний вжити усіх заходів для припинення такого поширення.

3. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України, а також у зареєстрованих в Україні засобах масової інформації, в яких частка зарубіжної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

4. Засобам масової інформації під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини четвертої статті 174 і частини першої статті 175 цього Кодексу, забороняється агітувати за або проти кандидатів, партій (організацій партій) - суб'єктів виборчого процесу чи поширювати інформацію, яка має ознаки передвиборної агітації, безоплатно або з оплатою з джерел, не передбачених цим Кодексом, а так само поширювати будь-яку інформацію, яка має на меті спонукати або спонукає виборців голосувати за або проти певного кандидата (кандидатів), партії (організації партії) - суб'єкта виборчого процесу.

5. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням припиняє до закінчення виборчого процесу трансляцію на території України, в тому числі операторами телекомунікацій, іноземних телеканалів, у діяльності яких порушується норма щодо заборони громадянам іноземних держав, особам без громадянства ведення передвиборної агітації, у тому числі через журналістську діяльність, або в передачах яких містяться заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

6. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору одноразового порушення засобом масової інформації вимог цього Кодексу Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням оголошує відповідному засобу масової інформації офіційне попередження з вимогою припинити порушення вимог виборчого законодавства. Таке попередження публікується у засобах масової інформації, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Засіб масової інформації, якому винесено попередження, зобов'язаний оприлюднити таке повідомлення без коментарів у програмі новин, що виходить в ефір у прайм-тайм, або розміщує на першій сторінці найближчого випуску друкованого засобу масової інформації.

7. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору повторного або одноразового грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Кодексу суд приймає рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення випуску відповідної програми, дії ліцензії аудіовізуального засобу масової інформації, або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання.

Стаття 174. Порядок використання аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації

1. Телерадіоорганізації надають відповідно кандидату чи партії (організації партії) партії - суб'єкту виборчого процесу ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів відповідного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів, у загальному обсязі, який встановлений цим Кодексом для кожного типу виборів. Такий ефірний час надається у проміжку між дев'ятнадцятою та двадцять третьою годинами за київським часом.

2. Впродовж 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми кандидата чи партії (організації партії) забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, дії кандидата чи суб'єкта його висування.

3. Оплата ефірного часу, наданого відповідно до частини першої цієї статті, здійснюється згідно із затвердженим кошторисом у межах коштів відповідного бюджету, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та за угодами, що укладаються відповідно між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між територіальною чи окружною виборчою комісією і регіональною телерадіоорганізацією державної чи комунальної форми власності.

4. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду суб'єкта виборчого процесу надається йому на підставі угоди, що укладається від імені цього суб'єкта розпорядником відповідного поточного рахунку виборчого фонду з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу партії забороняється.

5. Неперервна тривалість ефірного часу, який надається суб'єкту виборчого процесу за рахунок коштів його виборчого фонду, не може бути меншою від трьох хвилин.

6. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів суб'єктів виборчого процесу забороняється. Передвиборна агітація, у тому числі політична реклама у теле- і радіопередачах, програмах повинна бути чітко відокремлена від інших програм, передач на їх початку і наприкінці за допомогою аудіо-, відео-, комбінованих засобів, титрів, рекламного логотипу або коментарів ведучих з використанням слів "Передвиборна агітація". Забороняється переривати передачі передвиборної агітації рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.

7. Протягом демонстрації передвиборної агітації на телебаченні обов'язково зазначається повна назва її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п'ятнадцяти відсотків площі екрана і бути виконане контрастним кольором до основного фону зображення та бути сприйнятним для глядача.

8. Час мовлення, відведений на передвиборну агітацію на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.

9. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять ознаки передвиборної агітації, і зберігати їх протягом тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

10. Телерадіоорганізації усіх форм власності за рішенням Центральної виборчої комісії, головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів, письмовим запитом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати у визначений у вказаному рішенні строк всю інформацію про виділення ефірного часу суб'єкту відповідного виборчого процесу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.

Стаття 175. Порядок використання друкованих засобів масової інформації

1. Суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали, у тому числі політичну рекламу в друкованих засобах масової інформації будь-яких форм власності, що видаються в Україні, за винятком обмежень встановлених цим Кодексом.

2. Матеріали передвиборної агітації повинні бути чітко відокремлені від інших матеріалів, опублікованих у друкованому засобі масової інформації, та бути опублікованими під рубрикою "Передвиборна агітація".

3. Матеріали передвиборної агітації, зазначені у частині першій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається від імені суб'єкта виборчого процесу розпорядником поточного рахунку його виборчого фонду з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється. Ця вимога не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія (організація партії) - суб'єкт виборчого процесу.

4. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, виборчої комісії, яка очолює систему комісій, що здійснюють підготовку та проведення відповідних місцевих виборів зобов'язані надавати їй усю інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів суб'єктів виборчого процесу, а в разі необхідності - надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.

Стаття 176. Порядок створення та поширення телерадіоорганізаціями передач за участю кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій (організацій партій) - суб'єктів виборчого процесу

1. Телерадіоорганізації мають право створювати та поширювати у прямому ефірі передачі за участю кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій (організацій партій) - суб'єктів виборчого процесу у формі передвиборних дебатів чи дискусій. Зазначені передачі повинні бути організовані у цикл передач однакового формату з метою забезпечити можливість участі у них усіх кандидатів чи партій (організацій партій) - суб'єктів виборчого процесу за їх бажанням. Телерадіоорганізація може створити лише один цикл таких передач під час виборчого процесу.

2. Час мовлення, який використовується для циклів передач, зазначених у частині першій цієї статті, не враховується у межі, встановлені частиною восьмою статті 174 цього Кодексу.

3. Телерадіоорганізація, яка має намір поширювати передачі, зазначені у частині першій цієї статті, одночасно й в однаковий спосіб надсилає пропозиції взяти участь у циклі зазначених передач усім кандидатам чи усім зазначеним партіям (організаціям партій). У пропозиції має зазначатися формат передачі, строк, протягом якого необхідно надати згоду на участь в передачі, та вартість участі у такій передачі.

4. Формат передачі (циклу передач) включає:

1) порядок визначення учасників кожної передачі із циклу передач за участю представників двох чи більше кандидатів чи партій (організацій партій) - за згодою учасників, за жеребкуванням тощо;

2) порядок визначення розміщення передач у циклі;

3) тривалість кожної передачі та обсяг ефірного часу, що надається для виступів кожному з учасників передач;

4) графік поширення передач в ефірі;

5) ведучий передач або порядок його визначення;

6) наявність інших присутніх у студії під час передач (експерти, журналісти, аудиторія в студії тощо), їх роль та порядок їх обрання чи визначення;

7) регламент та правила поведінки учасників передачі;

8) порядок визначення тем обговорення та взаємних запитань учасників передачі;

9) умови поширення під час передачі іншої інформації (результатів опитувань думки громадян, інтерактивного голосування, статистичних відомостей, освітньої та довідкової інформації, концертних виступів тощо);

10) інші умови створення передачі.

5. Вартість участі у передачі, зазначеній у частині першій цієї статті, є однаковою для усіх кандидатів чи партій (організацій партій) - суб'єктів виборчого процесу і визначається обсягом ефірного часу, що надається кожному з учасників передач, та вартістю одиниці ефірного часу, визначеною відповідно до частин другої чи третьої статті 172 цього Кодексу.

6. Обсяг ефірного часу, що надається учасникам передач для участі в дискусії або для відповіді на запитання, має визначатися за однаковими правилами.

7. Проведення під час передачі інтерактивного голосування та оприлюднення його результатів можуть включатися до формату передачі тільки за згодою усіх учасників передачі.

8. Кандидат, партія (організація партії) - суб'єкт виборчого процесу має право взяти участь тільки в одній передачі циклу. Кількість учасників від однієї партії (організації партії) визначається форматом передачі. Партія (організація партії) визначає учасників передачі, які її представляють, на власний розсуд. Від імені партії (організації партії) згоду на участь надає її керівник або уповноважена особа у відповідному виборчому окрузі.

9. Кандидат, партія (організація партії), які не надали у строк, зазначений у частині другій цієї статті, згоди на участь у циклі передач, не можуть брати участь у таких передачах відповідної телерадіоорганізації.

10. Телерадіоорганізація оприлюднює перелік учасників циклу передач, а також про тих, хто відмовився від участі у циклі передач.

Стаття 177. Право на відповідь

1. Кандидат, партія (організація партії) - суб'єкт виборчого процесу мають право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку кандидат або партія (організація партії) вважають недостовірною, з вимогою опублікувати їх відповідь на таку інформацію. Така відповідь не вважається передвиборною агітацією.

2. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, зобов'язаний надати кандидату, партії (організації партії), щодо яких поширено інформацію, яку вони вважають недостовірною, можливість опублікувати відповідь: надати кандидату чи партії (організації партії) ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати у цьому ж друкованому засобі масової інформації наданий кандидатом чи партією (організацією партії) матеріал.

3. Матеріал відповіді, зазначений у частині другій цієї статті, повинен бути оприлюднений не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш як за один день до дня голосування. Якщо інформація, яку кандидат чи партія (організація партії) вважають недостовірною, була опублікована пізніш як за три дні до дня голосування, відповідь може бути опублікована в останній день перед днем голосування.

4. Ефірний час для відповіді надається у той же час доби, що й повідомлення, на яке дається відповідь. Тривалість ефірного часу, який надається для відповіді, не може перевищувати більш ніж у два рази тривалість повідомлення, на яке дається відповідь.

5. Відповідь, яка публікується у друкованому засобі масової інформації, повинна бути набрана таким самим шрифтом і розміщена під рубрикою "відповідь" на тому ж місці шпальти. Обсяг відповіді не може більш ніж на 50 відсотків перевищувати обсяг повідомлення, на яке надається відповідь.

6. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на зміст інформації, яка вважається недостовірною. Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень. Відповідь не повинна містити прямих закликів до голосування за або проти певного кандидата (кандидатів), партії (організації партії) - суб'єкта виборчого процесу.

7. Якщо матеріал, що містив інформацію, на яку подається відповідь, був опублікований в останньому перед днем голосування регулярному випуску друкованого засобу масової інформації, видавець такого засобу масової інформації повинен опублікувати відповідь у спеціальному випуску таким же тиражем у строки, зазначені у частині третій цієї статті.

8. Публікація відповіді здійснюється за рахунок засобу масової інформації. Засіб масової інформації має право вимагати відшкодування нанесеної йому шкоди від замовника оприлюднення інформації, на яку публікується відповідь, у порядку, встановленому законом.

9. Відповідь на відповідь не надається.

РОЗДІЛ VI. ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ ВИБОРЦІВ

Глава 15. ОФІЦІЙНІ СПОСТЕРІГАЧІ

Стаття 178. Офіційні спостерігачі

1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів або партій (організацій партій) суб'єктів виборчого процесу. Право суб'єкта виборчого процесу мати офіційних спостерігачів визначається цим Кодексом для кожного типу виборів.

2. Офіційні спостерігачі від громадських організацій здійснюють спостереження за перебігом виборчого процесу в порядку, визначеному цим Кодексом.

3. Офіційний спостерігач, зазначений у частині першій та другій цієї статті, є суб'єктом відповідного виборчого процесу.

4. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій (далі - міжнародні спостерігачі) можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу. Міжнародний спостерігач не є суб'єктом виборчого процесу.

Стаття 179. Строки повноважень офіційних спостерігачів

1. Повноваження офіційних спостерігачів, зазначених у статтях 182 та 183 цього Кодексу, починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому статтею 181 цього Кодексу, і припиняються після встановлення результатів відповідних виборів.

2. Повноваження офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій починаються з дня їх акредитації Центральною виборчою комісією і припиняються після офіційного оприлюднення результатів відповідних виборів.

3. Суб'єкт подання кандидатури офіційного спостерігача має право відкликати цього офіційного спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до відповідної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації (акредитації) офіційним спостерігачем іншої особи в порядку, встановленому цим Кодексом.

4. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до виборчої комісії, яка його зареєструвала (акредитувала), із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви відповідна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації (акредитації) офіційного спостерігача, копія якого надається суб'єкту подання кандидатури офіційного спостерігача.

Стаття 180. Участь громадських організацій у спостереженні на виборах

1. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого права, дотримання і захист виборчих прав громадян і (або) спостереження за виборчим процесом, зареєстровані у встановленому законом порядку не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування, (далі - громадська організація) має право за дозволом Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів на виборах.

2. Громадська організація у будь-який час, однак під час виборчого процесу - не пізніше ніж на тридцятий день після початку виборчого процесу і не пізніше як за шістдесят днів до дня виборів Президента України з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються копії статуту громадської організації та свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчені органом, що зареєстрував громадську організацію, або в нотаріальному порядку.

3. Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається уповноваженому представнику громадської організації не пізніше ніж наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.

4. Дозвіл мати офіційних спостерігачів, наданий громадській організації відповідно до частини третьої цієї статті, чинний протягом підготовки, проведення та встановлення результатів відповідних виборів.

5. Центральна виборча комісія надсилає перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах, із зазначенням строків чинності таких дозволів, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським виборчим комісіям.

6. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за тридцять днів до дня голосування на загальнодержавних виборах офіційно публікує у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах, із зазначенням строків та території чинності таких дозволів.

7. На засіданні виборчої комісії, підсумковому засіданні та на виборчій дільниці під час голосування мають право бути присутніми одночасно не більше трьох офіційних спостерігачів від різних громадських організацій. При більшій кількості зареєстрованих офіційних спостерігачів від громадських організацій окружна (територіальна) виборча комісія рекомендує представникам громадських організацій узгодити розподіл дільниць між громадськими організаціями.

Стаття 181. Реєстрація офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу та від громадських організацій

1. Офіційним спостерігачем від суб'єкта виборчого процесу чи від громадської організації може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути офіційним спостерігачем:

1) член виборчої комісії;

2) посадова особа органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або суду;

3) посадова або службова особа правоохоронних органів;

4) військовослужбовець;

5) особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

2. Офіційний спостерігач на загальнодержавних виборах у територіальному виборчому окрузі реєструється окружною виборчою комісією за поданням довіреної особи кандидата, уповноваженої особи партії у відповідному територіальному або загальнодержавному виборчому окрузі, керівника громадської організації.

3. Офіційний спостерігач на місцевих виборах реєструється головною виборчою комісією відповідних виборів за поданням кандидата (довіреної особи кандидата), керівника або уповноваженої особи організації партії - суб'єкта відповідного виборчого процесу, керівника громадської організації.

4. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, громадянство, дата народження, відомості про її місце проживання або місце перебування відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", місце роботи (заняття) та посада, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідного суб'єкта виборчого процесу чи від громадської організації.

5. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача вноситься до відповідної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня голосування.

6. Не пізніш як наступного дня після отримання подання, зазначеного у частині четвертій цієї статті, відповідна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію офіційного спостерігача. Виборча комісія може відмовити у реєстрації офіційного спостерігача лише з підстав внесення подання неналежним суб'єктом або порушення положень частин першої п'ятої цієї статті.

7. Технічні описки чи неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур. При виявленні таких описок чи неточностей відповідна виборча комісія невідкладно повідомляє про це суб'єкта подання. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше строку, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, а у разі отримання вказаного повідомлення в останній день цього строку - наступного дня після дня отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.

8. Відповідна виборча комісія видає офіційному спостерігачу посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, невідкладно після прийняття рішення про його реєстрацію.

9. Реєстрацію офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі здійснює Центральна виборча комісія у порядку, встановленому цією статтею.

Стаття 182. Права та обов'язки офіційних спостерігачів

1. Офіційний спостерігач від суб'єкта виборчого процесу чи від громадської організації має право:

1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;

2) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

3) бути присутнім при виданні виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;

4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Кодексу на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі чи на місцевих виборах;

5) звертатися із заявою чи скаргою до відповідної виборчої комісії, інших державних органів чи до суду щодо усунення порушень цього Кодексу в разі їх виявлення;

6) складати акт про виявлення порушення цього Кодексу, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;

7) звертатися до членів відповідної виборчої комісії з вимогою про невідкладне усунення порушень цього Кодексу в разі їх виявлення;

8) вживати необхідних не заборонених законом заходів щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;

9) отримати копії протоколів про передання виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Кодексом;

10) реалізовувати інші права, передбачені цим Кодексу для офіційних спостерігачів.

2. Офіційний спостерігач від суб'єкта виборчого процесу чи від громадської організації не має права:

1) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;

2) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування;

3) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити інші дії, що порушують законний перебіг виборчого процесу або протиправно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження.

3. Акт про порушення вимог виборчого законодавства є документом, який засвідчує протиправно вчинені дії або бездіяльність виборчої комісії, члена виборчої комісії чи іншої особи. Такий акт складається невідкладно після виявлення порушення. Акт має бути підписаний особою, яка його склала, та не менш як двома іншими виборцями, які засвідчують факт такого порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, виборчої адреси.

4. У разі порушення офіційним спостерігачем від суб'єкта виборчого процесу чи від громадської організації вимог частини другої цієї статті виборча комісія робить йому попередження. У випадку вчинення ним повторного або одноразового грубого порушення вимог частини другої цієї статті виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні в порядку, встановленому частиною шостою статті 81 цього Кодексу. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем до виборчої комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Стаття 183. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій

1. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації, у тому числі міжнародної неурядової організації, зареєстрованої за межами України, акредитується Центральною виборчою комісією. Пропозиція щодо акредитації офіційних спостерігачів подається іноземною державою, відповідною міжнародною організацією безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії після початку виборчого процесу, однак не пізніш як за десять днів до дня голосування на загальнодержавних виборах, та не пізніш як за сім днів до дня голосування на місцевих виборах.

2. Акредитація офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня голосування. Рішення про відмову в акредитації може бути прийняте лише з підстав звернення суб'єкта, який не відповідає вимогам частини першої цієї статті.

3. Громадянин України не може бути акредитований як офіційний спостерігач від іноземної держави чи міжнародної організації. Громадянин України або іноземець чи особа без громадянства, яка володіє українською мовою, може супроводжувати акредитованих офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій у приміщеннях для голосування на виборчих дільницях та під час засідань виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача.

4. Центральна виборча комісія видає акредитованому офіційному спостерігачу від іноземної держави, міжнародної організації посвідчення за встановленою нею формою.

5. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території України, а також на закордонних виборчих дільницях.

6. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право:

1) бути присутнім на зустрічах кандидатів їх довірених осіб, уповноважених осіб партій (організацій партій) з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;

2) ознайомлюватися з матеріалами передвиборної агітації;

3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, а також на засіданнях дільничних виборчих комісій при підрахунку голосів виборців та окружних (територіальних) виборчих комісій при встановленні підсумків голосування, не заважаючи членам виборчих комісій фізично;

4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

5) висловлювати свої зауваження та рекомендації щодо організації проведення виборів та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;

6) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи офіційних спостерігачів для координації своєї діяльності в межах повноважень, передбачених цим Кодексом.

7. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно.

8. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії сприяють офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень.

9. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили цих спостерігачів в Україну, або за їх власні кошти.

10. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій не мають права використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній із спостереженням за ходом виборчого процесу, а також втручатися у роботу виборчих комісій.

Глава 16. ВИБОРЧІ БЮЛЕТЕНІ

Стаття 184. Виборчий бюлетень

1. Голосування виборців на виборах здійснюється за допомогою виборчого бюлетеня.

2. Форма та колір виборчого бюлетеня затверджується для усіх типів виборів Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ятдесят три дні до дня голосування, якщо інше не встановлено цим Кодексом для відповідних типів виборів. Форма і колір виборчих бюлетенів для місцевих виборів не можуть змінюватися до початку виборчого процесу наступних чергових виборів.

3. Текст виборчих бюлетенів для голосування у відповідних виборчих округах затверджується відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 17 днів до дня голосування на відповідних місцевих виборах. Ступінь захисту виборчого бюлетеня для місцевих виборів встановлюється головною виборчою комісією відповідних місцевих виборів. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування.

4. Зміст виборчого бюлетеня для загальнодержавних виборів затверджується Центральною виборчою комісією. Зміст виборчого бюлетеня для місцевих виборів встановлюється головною виборчою комісією відповідних місцевих виборів з урахуванням вимог частин п'ятої - восьмої цієї статті.

5. Виборчий бюлетень повинен містити:

1) назву виборів та дату голосування (повторного голосування);

2) номер територіального (одномандатного, багатомандатного) виборчого округу або (у випадку загальнодержавних виборів) позначення закордонного виборчого округу;

3) номер виборчої дільниці;

4) позначення місця для печатки дільничної виборчої комісії;

5) позначення місця для прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.

6. Виборчий бюлетень містить роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування, яке повинно займати не більше 20 відсотків площі бюлетеня.

7. Текст виборчого бюлетеня викладається державною мовою і повинен бути розміщений на одному аркуші та лише з одного боку.

8. Додаткові вимоги до форми та змісту виборчого бюлетеня для відповідного типу виборів встановлюються цим Кодексом.

9. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити:

1) відомості та позначення, зазначені у пунктах 1, 2, 3, 5 частини п'ятої цієї статті;

2) позначення місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців для голосування на виборчій дільниці;

3) позначення місця для підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень.

Стаття 185. Статус виборчого бюлетеня

1. Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Виборчі комісії забезпечують облік отриманих та виданих виборчих бюлетенів відповідно до вимог цього Кодексу.

2. Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів для загальнодержавних виборів, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії, а для місцевих виборів - до головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів.

3. Виборча комісія, зазначена у частині другій цієї статті, після офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує передання облікової документації на збереження до відповідних архівних установ.

Стаття 186. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів

1. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів в межах поліграфічного листа при їх виготовленні.

2. При проведенні загальнодержавних виборів для виборчих дільниць, які визначені для проведення голосування за посвідченнями про тимчасову зміну місця голосування, виготовляється додаткова кількість виборчих бюлетенів, яка становить один відсоток від кількості виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.

3. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення не пізніш як за сім днів до дня виборів виборчих бюлетенів для загальнодержавних виборів у централізованому порядку державними поліграфічними підприємствами на підставі угоди, укладеної між Комісією та цими підприємствами.

4. Головна виборча комісія місцевих виборів забезпечує виготовлення не пізніш як за сім днів до дня голосування виборчих бюлетенів для відповідних місцевих виборів визначеним відповідною комісією державним або комунальними поліграфічними підприємствами на підставі угоди, укладеної між відповідною виборчою комісією та цими підприємствами.

5. Виборча комісія, зазначена у частині третій чи четвертій цієї статті, визначає підприємство, яке виготовлятиме виборчі бюлетені, на власний розсуд без проведення тендерних (конкурсних) процедур.

6. Підприємства - виготовлювачі виборчих бюлетенів забезпечують:

1) точну відповідність виготовленої та замовленої кількості виборчих бюлетенів;

2) суворе дотримання вимог щодо обліку та передання виготовлених виборчих бюлетенів замовнику в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

7. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та у строки, визначені угодою на виготовлення виборчих бюлетенів.

8. Виборча комісія - замовник виборчих бюлетенів отримує бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі виборчих бюлетенів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

9. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів для загальнодержавних виборів на підприємствах-виготовлювачах, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня. Контрольна комісія утворюється за поданнями політичних партій, представлених фракціями у поточному скликанні Верховної Ради України (не більш як по дві особи від партії).

10. Акти прийому-передачі виборчих бюлетенів для загальнодержавних виборів із зазначенням кількості отриманих виборчих бюлетенів для кожного територіального (закордонного) виборчого округу оприлюднюються не пізніше наступного дня після дня підписання кожного такого акта на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

11. Головна виборча комісія місцевих виборів на першу вимогу надає для ознайомлення акти прийому-передачі виборчих бюлетенів для відповідних місцевих виборів кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам організацій партій, представникам засобів масової інформації.

12. Зведена інформація на підставі актів прийому-передачі про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного територіального виборчого округу, відповідної адміністративно-територіальної одиниці оприлюднюється у порядку, зазначеному відповідно у частинах десятій та одинадцятій цієї статті, не пізніше ніж за два дні до дня голосування.

Стаття 187. Виготовлення виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією

1. Виборчі бюлетені для загальнодержавних виборів можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо лише дільничною виборчою комісією спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України. Рішення Центральної виборчої комісії про надання такого дозволу разом із визначенням кількості виборчих бюлетенів, які дозволяється виготовити, може бути прийняте не пізніше ніж за три дні до дня голосування на підставі подання відповідної окружної виборчої комісії.

2. У поданні окружної виборчої комісії, зазначеному у частині першій цієї статті, вказується:

1) номер виборчої дільниці, утвореної на відповідному судні чи на полярній станції України;

2) назву судна чи полярної станції України;

3) кількість виборців на виборчій дільниці;

4) кількість виборчих бюлетенів, необхідних для організації голосування на такій виборчій дільниці;

5) день і час, коли відповідне судно покинуло останній порт на території України.

3. Виборчі бюлетені, виготовлені підприємствами, зазначеними у частині третій статті 186 цього Кодексу, для дільниці, зазначеній у частині першій цієї статті, після надання дозволу на виготовлення бюлетенів дільничною виборчою комісією погашаються та запаковуються Центральною виборчою комісією (якщо вони не були передані до окружної виборчої комісії) або окружною виборчою комісією у порядку, встановленому частиною сьомою статті 206 цього Кодексу, про що складається акт за формою і в порядку, встановленими частиною десятою статті 115 цього Кодексу. Відомості зазначеного акта враховуються Центральною виборчою комісією при складанні протоколу про результати виборів або окружною виборчою комісією при складанні протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу.

Стаття 188. Порядок приймання виборчих бюлетенів для загальнодержавних виборів окружними виборчими комісіями

1. Окружна виборча комісія приймає виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача від уповноваженого члена Центральної виборчої комісії або представника Секретаріату Центральної виборчої комісії, уповноваженого рішенням Центральної виборчої комісії, на своєму засіданні не раніш як за сім днів до дня голосування.

2. Окружна виборча комісія складає у трьох примірниках протокол про прийняття виборчих бюлетенів, який підписується уповноваженим членом або представником секретаріату Центральної виборчої комісії, уповноваженим рішенням Центральної виборчої комісії, що здійснює передання виборчих бюлетенів. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий зберігається в окружній виборчій комісії, третій невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.

3. Кандидат, його довірена особа, уповноважена особа партії - суб'єкта виборчого процесу, офіційний спостерігач, який був присутнім при переданні виборчих бюлетенів, має право на своє прохання невідкладно отримати копію зазначеного у частині другій цієї статті протоколу, засвідчену на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплену печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для кандидата або партії суб'єкта виборчого процесу.

4. Окружна виборча комісія забезпечує збереження й охорону отриманих виборчих бюлетенів. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії в металевій шафі або окремій кімнаті, що має лише один вхід, яка опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. Металева шафа чи окрема кімната постійно (до передання бюлетенів дільничним виборчим комісіям) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.

Стаття 189. Порядок передання виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям

1. Окружна (територіальна) виборча комісія не раніш як за три дні до дня голосування, але не пізніш як за 24 години до дня голосування на своєму засіданні передає виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача дільничним виборчим комісіям виборчого округу (адміністративно-територіальної одиниці). Виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії, які представляють різних суб'єктів подання кандидатур до складу комісії.

2. Дільничній виборчій комісії передаються усі виборчі бюлетені, на яких зазначений номер відповідної виборчої дільниці.

3. Про передання виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям окружна (територіальна) виборча комісія складає протокол. У протоколі зазначаються:

1) номер територіального виборчого округу (назва адміністративно-територіальної одиниці);

2) загальна кількість виборчих бюлетенів для відповідних виборів, отриманих окружною (територіальною) виборчою комісією;

3) номер кожної виборчої дільниці, членам виборчої комісії якої передаються бюлетені; для місцевих виборів - також номер (номери) відповідного одномандатного чи багатомандатного виборчого округу (округів);

4) кількість виборців на виборчій дільниці згідно із списком виборців для голосування (для загальнодержавних виборів - включно із кількістю виборців, включених до списку для голосування за посвідченнями про тимчасову зміну місця голосування);

5) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для відповідних виборів;

6) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені;

7) у випадку, зазначеному у частині третій статті 187 цього Кодексу, також кількість виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією, що були призначені для спеціальних виборчих дільниць, утворених на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, яким надано дозвіл на виготовлення бюлетенів відповідно до частини першої статті 187 цього Кодексу.

4. Протокол про передання дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для загальнодержавних виборів складається у кількості примірників, на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий зберігається в окружній виборчій комісії, третій невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. Решта по одному примірнику протоколу надається членам окружної виборчої комісії.

5. Витяг із протоколу, зазначеного у частині третій цієї статті, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом з виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, за підписами голови і секретаря окружної (територіальної) виборчої комісії та трьох членів відповідної дільничної виборчої комісії, засвідчений печаткою окружної (територіальної) виборчої комісії.

Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу виборчі бюлетені передаються в порядку встановленому статтею 191 цього Кодексу.

6. Окружна (територіальна) виборча комісія зобов'язана на прохання кандидата, його довіреної особи, уповноваженої особи партії (організації партії), офіційного спостерігача, який був присутнім при переданні виборчих бюлетенів, невідкладно надати йому копію зазначеного у частині третій цієї статті протоколу, засвідчену на кожній сторінці головою і секретарем окружної (територіальної) виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для кандидата або партії (організації партії) суб'єкта виборчого процесу.

Стаття 190. Порядок приймання виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями звичайних та спеціальних виборчих дільниць

1. Члени дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці (крім дільниць на суднах, що перебувають на цей час у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України) транспортують виборчі бюлетені, отримані ними відповідно до статті 189 цього Кодексу, до приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органу внутрішніх справ України, на якого покладається обов'язок охорони.

2. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали бюлетені. Після розпакування бюлетенів секретар комісії проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку дільничної виборчої комісії. Інший визначений протокольним рішенням комісії член дільничної виборчої комісії перераховує отримані виборчі бюлетені, перевіряючи відповідність номерів виборчої дільниці та виборчого округу, зазначених на бюлетенях, номеру виборчої дільниці, для якої отримано виборчі бюлетені, та округу, до складу якого вона входить.

3. Під час підрахунку виборчих бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку виборчих бюлетенів забороняється поділ комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину бюлетенів.

4. При виявленні виборчих бюлетенів, призначених для інших виборів, з невідповідними номерами виборчої дільниці чи територіального (одномандатного, багатомандатного) округу дільнична виборча комісія складає акт за формою і в порядку, передбаченими цим Кодексом, в якому зазначається вид і кількість таких бюлетенів. Про виявлення таких бюлетенів невідкладно повідомляється окружна (територіальна) виборча комісія, яка передала ці бюлетені. Зазначені бюлетені не зараховуються до виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.

5. У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості виборчих бюлетенів та кількості, зазначеній у витягу з протоколу окружної (територіальної) виборчої комісії про передання виборчих бюлетенів, у тому числі з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, дільнична виборча комісія складає у двох примірниках акт про розходження із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини розходження. Цей акт складається за формою і в порядку, передбаченими статтею 115 цього Кодексу. Один примірник акта передається до окружної (територіальної) виборчої комісії, а другий зберігається у дільничній виборчій комісії. За наявності зазначених розходжень кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксована в акті про розходження і в протоколі засідання комісії.

6. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії у сейфі (металевій шафі), який (яка) опечатується на тому ж засіданні комісії стрічкою з проставлянням на ній підписів усіх присутніх на засіданні виборчої комісії та печатки виборчої комісії і постійно (до початку ранкового підготовчого засідання комісії, передбаченого статтею 197 цього Кодексу) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.

Стаття 191. Порядок передання виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць

1. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача передаються не раніш як за вісім днів до дня голосування через Міністерство закордонних справ України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Про передання виборчих бюлетенів Міністерству закордонних справ Центральна виборча комісія складає протокол, зазначений у частині третій статті 189 цього Кодексу. Протокол складається у двох примірниках, один з яких залишається у Центральній виборчій комісії, а другий разом з витягами з протоколу для кожної закордонної виборчої дільниці передається до Міністерства закордонних справ України. Відомості зазначеного протоколу не пізніше наступного дня оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

2. Міністерство закордонних справ України через відповідні закордонні дипломатичні установи України не пізніш як за 20 годин до дня голосування передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць.

3. Дільнична виборча комісія приймає виборчі бюлетені у порядку, встановленому частинами другою - п'ятою статті 190 цього Кодексу. Прийняті і перераховані виборчі бюлетені зберігаються у сейфі, який опечатується у порядку, визначеному частиною шостою статті 190 цього Кодексу.

4. Копії протоколу, зазначеного у частині першій цієї статті, надаються представникам кандидатів або партій у Центральній виборчій комісії.

Стаття 192. Порядок внесення змін до виборчого бюлетеня

1. Якщо відповідно до цього Кодексу текст виборчого бюлетеня містить перелік прізвищ кандидатів, зареєстрованих для участі у відповідних виборах, після прийняття рішення про скасування реєстрації чи оголошення про вибуття з балотування кандидата після виготовлення виборчих бюлетенів відповідно Центральна виборча комісія, головна виборча комісія місцевих виборів приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня.

2. Зміни до виборчих бюлетенів вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням штампу "Вибув". Форма штампу "Вибув" затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня голосування. Окружні (територіальні) виборчі комісії не пізніш як за десять днів до дня голосування забезпечують виготовлення таких штампів. Штампи передаються дільничним виборчим комісіям разом з виборчими бюлетенями.

3. Вносити зміни до виборчого бюлетеня без рішення відповідно Центральної виборчої комісії, головної виборчої комісії місцевих виборів забороняється.

4. Якщо рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня, зазначене у частині першій цієї статті, прийнято до передання виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям у порядку, встановленому статтями 189 або 191 цього Кодексу, зміни до виборчого бюлетеня проводяться при прийманні дільничною виборчою комісією виборчих бюлетенів перед проставлянням секретарем виборчої комісії відтиску печатки відповідно до частини другої статті 190 цього Кодексу.

5. Внесення змін до виборчого бюлетеня здійснює визначений протокольним рішенням комісії член цієї комісії, який проставляє відбиток штампу "Вибув" у виборчому бюлетені на квадраті біля прізвища кандидата, реєстрацію якого скасовано. Штамп ставиться горизонтально і не повинен заходити на текст бюлетеня з прізвищем та іншими персональними даними іншого кандидата.

6. Якщо рішення, зазначене у частині першій цієї статті, прийняте після отримання виборчих бюлетенів дільничними виборчими комісіями, внесення змін до бюлетенів відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому частинами сьомою та восьмою цієї статті.

7. Дільнична виборча комісія відкриває сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені, у порядку, встановленому частинами другою - четвертою та сьомою статті 197 цього Кодексу.

8. Після внесення змін до виборчих бюлетенів у порядку, встановленому частиною другою цієї статті, виборчі бюлетені перераховуються у порядку, встановленому частинами третьою і четвертою статті 190 цього Кодексу. Сейф (металева шафа) із виборчими бюлетенями, до яких внесено зміни, опечатується у порядку, встановленому частиною шостою статті 190 цього Кодексу.

9. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня відповідно до рішення Центральної виборчої комісії, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня при голосуванні.

10. Якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення, зазначеного в частині першій цієї статті, або невідповідно до такого рішення, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт за формою і в порядку, передбаченими цим Кодексом. В акті зазначається кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий примірник зберігається у дільничній виборчій комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці.

11. Зіпсовані бюлетені погашаються в порядку, встановленому частиною сьомою статті 206 цього Кодексу, та упаковуються в порядку, встановленому частиною восьмою статті 204 цього Кодексу. На пакеті зазначається: "Зіпсовані виборчі бюлетені". Запаковані зіпсовані бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня голосування і передаються до окружної (територіальної) виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, передбаченому статтею 214 цього Кодексу.

12. За необхідності на підставі акта, зазначеного у частині десятій цієї статті, Центральна виборча комісія за зверненням окружної виборчої комісії, головна виборча комісія місцевих виборів може прийняти рішення про передрук відповідної кількості виборчих бюлетенів. Виготовлення цих бюлетенів, їх передання окружним та дільничним виборчим комісіям здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом, та у строки, встановлені Центральною виборчою комісією, головною виборчою комісією місцевих виборів.

13. Виборчий бюлетень, до якого не внесено зміни відповідно до рішення, зазначеного у частині першій цієї статті, або внесено зміни без зазначеного рішення чи невідповідно до такого рішення, вважається недійсним.

14. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом.

Глава 17. ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ

Стаття 193. Приміщення для голосування

1. Голосування проводиться в спеціально відведених та облаштованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок. На одній виборчій дільниці облаштовується одне приміщення для голосування. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування покладається на дільничну виборчу комісію.

2. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки знаходилися у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цього Кодексу мають право бути присутніми в приміщенні для голосування.

3. Безпосередньо перед входом до приміщення для голосування дільнична виборча комісія в обов'язковому порядку розміщує інформаційні плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори.

4. Приміщення для голосування мають бути обладнані так, щоб створити необхідні умови для доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до цих приміщень.

Стаття 194. Кабіни для голосування та виборчі скриньки

1. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна бути не менше двох, для середніх не менше чотирьох, для великих не менше шести.

2. Для голосування використовуються виборчі скриньки, до яких виборці опускають заповнені виборчі бюлетені.

3. Виборчі скриньки виготовляються з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією.

4. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок великих (стаціонарних) та малих (переносних). Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох великих та двох малих виборчих скриньок, середня - не менше трьох великих і двох малих скриньок, велика - не менше чотирьох великих і трьох малих скриньок.

5. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер у межах виборчої дільниці, який проставляється дільничною виборчою комісією на цій скриньці.

6. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни для таємного голосування.

Стаття 195. Розподіл обов'язків членів дільничної виборчої комісії

1. Дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на своєму засіданні розподіляє обов'язки членів дільничної виборчої комісії на день голосування (за винятком голови та секретаря комісії) щодо:

1) встановлення особи виборця та його наявності у списку виборців;

2) видачі виборцю виборчого бюлетеня;

3) контролю за проходженням виборців у кабіни для таємного голосування та (за наявності) належним станом стендів у кабінах;

4) контролю за виборчими скриньками;

5) організації голосування виборців за місцем перебування;

6) контролю входу та виходу із приміщення для голосування.

2. Комісія визначає трьох членів комісії, які організовують голосування виборців за місцем їх перебування. До них обов'язково включається по одному члену комісії, яким доручені обов'язки, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті.

3. Члени комісії, які організовують голосування виборців за місцем перебування, повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу комісії.

Стаття 196. Підготовка голосування виборців за місцем їх перебування

1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.

2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

3. До витягу із списку виборців включаються:

1) без рішення комісії виборці, які постійно не здатні самостійно пересуватись, щодо яких у списку виборців для голосування зазначена відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, якщо такі виборці до 12 години останньої суботи перед днем голосування письмово або особисто не повідомили відповідну дільничну виборчу комісію про своє бажання проголосувати у приміщенні для голосування;

2) за рішенням дільничної виборчої комісії виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви та відповідного документа, що засвідчує їх фізичний стан.

4. Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно, подає поштою або через інших осіб власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця разом з доданим до неї документом, який засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно. Така заява може бути подана не пізніш як за п'ять днів до дня виборів і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.

5. Заява, передбачена частиною четвертою цієї статті, є зобов'язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Кодексом.

6. Документом, передбаченим частиною четвертою цієї статті, який засвідчує факт тимчасової нездатності виборця пересуватися самостійно, зокрема, може бути довідка медико-соціальної експертної комісії, лікувального закладу або органу (установи) соціального захисту населення. У разі необхідності копія документа, який засвідчує факт нездатності виборця пересуватися самостійно, засвідчується нотаріально в установленому законом порядку або головою, заступником голови чи секретарем дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.

7. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання постільного режиму, засвідченої головним лікарем, підпис якого засвідчується печаткою закладу.

8. За результатом розгляду заяви дільнична виборча комісія приймає рішення про передачу такої заяви до органу ведення Державного реєстру виборців. Рішення виборчої комісії невідкладно разом із заявою виборця та доданими до неї документами (копіями документів) направляється до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців і не пізніше наступного дня після дня його прийняття видається особі, яка подала заяву, а також надсилається особі, якої дане рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подала заяву).

9. Дільнична виборча комісія може здійснити перевірку наявності у виборця підстав для голосування за місцем його перебування шляхом відвідання членом (членами) комісії цього виборця за вказаною ним адресою.

Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд заяв виборців у порядку, встановленому цим Кодексом.

Орган ведення Державного реєстру виборців вносить відповідні зміни до персональних даних у Державному реєстрі виборців у порядку встановленому цим Кодексом.

Про результати розгляду заяв виборців орган ведення Державного реєстру виборців невідкладно повідомляє відповідну дільничну виборчу комісію.

10. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".

Стаття 197. Ранкове підготовче засідання дільничної виборчої комісії

1. Дільнична виборча комісія у день голосування не раніш як за сорок п'ять хвилин до початку голосування проводить підготовче засідання. Засідання розпочинається у приміщенні, де зберігаються виборчі бюлетені.

2. На початку засідання члени комісії та інші особи, які мають право бути присутніми на засіданні комісії, присутні оглядають сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені та перевіряють цілісність стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу).

3. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на ній дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ та окружну виборчу комісію. Після цього члени дільничної виборчої комісії перераховують виборчі бюлетені, про що складається акт, який підписується всіма присутніми при цьому на засіданні дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.

4. Дільнична виборча комісія складає акт за формою і в порядку, передбаченими цим Кодексом, про виявлені ознаки відкриття сейфу (металевої шафи) та про встановлену внаслідок перерахунку кількість виборчих бюлетенів. Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) виборчих бюлетенів фіксується також у протоколі засідання виборчої комісії.

5. У разі виявлення невідповідності встановленої кількості та кількості бюлетенів, вказаній у витягу з протоколу окружної (територіальної) виборчої комісії, зазначеному у частині п'ятій статті 189 цього Кодексу, або в акті про розходження, зазначеному у частині п'ятій статті 190 цього Кодексу, кількість втрачених чи виявлених надлишкових бюлетенів вказується в акті, зазначеному у частині четвертій цієї статті.

6. У випадку, зазначеному у частині п'ятій цієї статті, встановлена внаслідок перерахунку кількість виборчих бюлетенів вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.

7. Якщо сейф (металева шафа) та стрічка, якою було опечатано сейф (металеву шафу), не пошкоджені і стрічка має відповідні підписи і печатку, сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями відкривається. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу окружної (територіальної) виборчої комісії, зазначеного у частині п'ятій статті 189 цього Кодексу, або акта про розходження, зазначеного у частині п'ятій статті 190 цього Кодексу, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Ця кількість фіксується у протоколі засідання комісії.

8. Секретар дільничної виборчої комісії вносить кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, встановлену відповідно до частин шостої або сьомої цієї статті, до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

9. Голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців відповідно до розподілу обов'язків, передбаченого статтею 195 цього Кодексу. Передання виборчих бюлетенів фіксується у відомості за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Кодексом порядку їх видачі виборцям. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі (металевій шафі) не може залишатися.

10. Голова дільничної виборчої комісії передає аркуші списку виборців для голосування, у тому числі для голосування за посвідченнями про тимчасову зміну місця голосування, членам дільничної виборчої комісії, уповноваженим працювати зі списком виборців у день голосування відповідно до розподілу обов'язків, передбаченого статтею 195 цього Кодексу. Відповідні члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Кодексом порядку їх використання.

11. Після виконання дій, зазначених у частинах другій - десятій цієї статті, засідання дільничної виборчої комісії продовжується у приміщенні для голосування.

12. Голова дільничної виборчої комісії надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам партій (організацій партій), офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації почергово всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки. оголошуючи номер кожної скриньки. Після огляду кожної виборчої скриньки вона пломбується спеціальною номерною пломбою. Голова комісії оголошує номер такої скриньки та номер пломби, що фіксується у протоколі засідання комісії. На спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України виборчі скриньки опечатуються паперовими стрічками з проставлянням відтиску печатки дільничної виборчої комісії.

13. Після опломбування (опечатування) виборчої скриньки до неї опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу або позначення, що він є закордонним, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, підписи голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій (організацій партій), офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами, їх підписи скріплюються печаткою комісії.

14. Після вкидання контрольного листа до виборчої скриньки голова виборчої комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і виконує з нею дії, передбачені частинами дванадцятою і тринадцятою цієї статті.

15. Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз у полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх під час голосування відповідно до вимог цього Кодексу.

Стаття 198. Ранкове повідомлення виборчих комісій

1. Перед початком голосування дільнична виборча комісія (крім дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць) інформує окружну виборчу комісію про:

1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування;

2) кількість виборців, внесених до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування.

2. При проведенні загальнодержавних виборів окружна виборча комісія передає зазначені відомості по відповідному округу до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему не пізніше 10 години дня виборів.

3. Центральна виборча комісія невідкладно після отримання зазначених відомостей оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті.

4. При проведенні місцевих виборів головна виборча комісія не пізніше десятої години дня виборів на відповідних місцевих виборах оприлюднює у порядку, встановленому цим Кодексом отримані відомості, зазначені у частині першій цієї статті, узагальнені в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Стаття 199. Організація голосування виборців на виборчій дільниці

1. Голосування проводиться в день виборів з восьмої до двадцятої години. На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.

2. Протягом часу, зазначеного у частині першій цієї статті, забороняється переривати проведення голосування чи залучати членів дільничної виборчої комісії до виконання дій, не передбачених цією статтею та статтями 200 і 201 цього Кодексу.

3. Організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для голосування належного порядку, забезпечення у випадках, передбачених цим Кодексом, наявності у кабінах для голосування стендів з необхідними інформаційними матеріалами та створення необхідних умов для дотримання таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію.

4. У разі вчинення виборцем у приміщенні для голосування порушення громадського порядку чи іншого правопорушення, за яке законом встановлено відповідальність, голова або заступник голови дільничної виборчої комісії мають право запросити у приміщення для голосування працівника органу внутрішніх справ, який повинен вивести порушника із приміщення для голосування і вжити до нього передбачених законом заходів поза приміщенням для голосування. Перебування працівника органу внутрішніх справ у приміщенні для голосування в інших випадках забороняється.

5. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування вона опечатується головою і не менш як трьома членами виборчої комісії, які є представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу комісії, у спосіб, що унеможливлює подальше опускання до неї чи виймання з неї виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька зберігається в приміщенні для голосування в полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Кодексу, і не використовується до закінчення голосування.

6. За 5 хвилин до 20 години голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20 годині. Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Для забезпечення реалізації цього права виборців один із членів комісії о 20 годині за дорученням голови дільничної виборчої комісії підходить до входу у приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення для голосування та зачиняє двері. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, які згідно з цим Кодексом мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії.

7. На виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше часу, визначеного частиною першою цієї статті, якщо в голосуванні взяли участь усі виборці, включені до списку виборців для голосування на цій виборчій дільниці.

Стаття 200. Порядок отримання виборчого бюлетеня виборцем

1. При проведенні голосування на виборчій дільниці три члени дільничної виборчої комісії надають виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, можливість голосувати за місцем перебування цього виборця у порядку, встановленому частинами другою - п'ятою цієї статті.

2. Виборець пред'являє відповідному члену дільничної виборчої комісії, уповноваженому відповідно до частини першої статті 195 цього Кодексу працювати зі списком виборців, один із документів, зазначених відповідно у частинах другій - п'ятій статті 10 цього Кодексу. Член комісії перевіряє наявність виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та, за його наявності, надає виборцю список для підпису.

3. Член дільничної виборчої комісії, уповноважений відповідно до частини першої статті 195 цього Кодексу видавати виборцям бюлетені, вписує своє прізвище і розписується у визначеному місці на виборчому бюлетені і контрольному талоні виборчого бюлетеня, проставляє на контрольному талоні у позначеному місці номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці.

4. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня.

5. Член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень для голосування. Контрольний талон виборчого бюлетеня зберігається у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється.

Стаття 201. Порядок голосування виборця

1. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.

2. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб.

3. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата, довіреної чи уповноваженої особи партії (організації партії), офіційного спостерігача.

4. Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування виборців до передання виборчого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.

5. Порядок заповнення виборчого бюлетеня виборцем визначається цим Кодексом для кожного типу виборів.

6. Виборець особисто опускає заповнений виборчий бюлетень до виборчої скриньки. Виборець, який через фізичні вади не може самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скриньки, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй присутності іншій особі, крім члена виборчої комісії, кандидата, його довіреної особи, уповноваженої особи партії (організації партії), офіційного спостерігача.

7. У разі якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень, припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень для голосування у загальнодержавному або одномандатному окрузі. Член виборчої комісії видає виборцю інший виборчий бюлетень у порядку, встановленому частиною третьою цієї статті, тільки в обмін на невірно заповнений виборчий бюлетень, про що уповноважений член дільничної виборчої комісії робить відповідну позначку в списку виборців навпроти прізвища виборця, яку засвідчує своїм підписом.

8. Невірно заповнений виборчий бюлетень негайно погашається членом комісії, котрий його видав, як невикористаний, про що складається акт. Цей акт підписується двома членами дільничної виборчої комісії, що оформляли видачу виборчого бюлетеня, та виборцем, який невірно заповнив виборчий бюлетень, і долучається до списку виборців. Погашений виборчий бюлетень зберігається до підрахунку голосів у члена комісії, який видав виборчий бюлетень. При підрахунку голосів цей бюлетень враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями.

9. Повторна видача виборчого бюлетеня замість невірно заповненого не допускається.

Стаття 202. Порядок організації голосування виборців за місцем перебування

1. Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулись у приміщення для голосування не пізніш як за годину до часу закінчення голосування, встановленого частиною першою статті 199 цього Кодексу.

2. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують у день голосування члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії відповідно до частин другої та третьої статті 195 цього Кодексу.

3. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування.

4. Голова дільничної виборчої комісії після оголошення, зазначеного в частині третій цієї статті, видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців, складений відповідно до частини другої статті 196 цього Кодексу, та оголошує кількість виборців, внесених до витягу із списку.

5. Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців та опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає контрольний лист. У контрольному листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів окремо по загальнодержавному та одномандатному округу, прізвища членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії, та, за бажанням, кандидатами у депутати, їх довіреними особами, уповноваженими особами партій, офіційними спостерігачами.

6. У випадках, передбачених цим Кодексом, членам комісії видаються примірники інформаційних матеріалів, розміщених на стендах у кабінах для голосування.

7. Під час проведення голосування виборців за місцем перебування мають право бути присутні кандидати у депутати, їх довірені особи, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі.

8. Виборець чи члени його сім'ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також офіційних спостерігачів, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій, які мають право бути присутніми при проведенні голосування. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.

9. Член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 10 цього Кодексу, видає виборцю один виборчий бюлетень. При цьому член дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище і розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні виборчого бюлетеня, а також проставляє на контрольному талоні виборчого бюлетеня номер виборця у списку виборців.

10. Виборець розписується у контрольному талоні виборчого бюлетеня та у витязі із списку виборців. Член дільничної виборчої комісії видає виборцю виборчий бюлетень. У випадках, передбачених цим Кодексом, член комісії надає виборцю для ознайомлення інформаційні матеріали, зазначені у частині шостій цієї статті.

11. Виборець заповнює та опускає виборчий бюлетень до переносної виборчої скриньки. Член сім'ї виборця або особа, яка здійснює за ним догляд, має право бути присутньою при голосуванні виборця, допомогти йому заповнити виборчий бюлетень та опустити його у виборчу скриньку, якщо виборець внаслідок фізичних вад чи стану здоров'я не може самостійно виконати ці дії.

12. Після проведення голосування виборців за місцем перебування та повернення членів комісії у приміщення для голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчий бюлетень, у списку виборців для голосування напроти прізвища виборця у робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище і розписується.

13. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії відбули для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не може бути виданий бюлетень для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з'ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування. Якщо після повернення зазначених членів комісії встановлено, що виборець не проголосував за місцем перебування, йому надається можливість проголосувати у порядку, встановленому статтями 200 та 201 цього Кодексу. Виборець ставить свій підпис у списку виборців для голосування замість позначки, передбаченої частиною дванадцятою цієї статті. Про видання виборчого бюлетеня такому виборцю складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, який підписується виборцем, головою або заступником голови комісії, одним із членів комісії, який проводив голосування за місцем перебування, та членом комісії, який видав виборцю бюлетень. Зазначений акт долучається до списку виборців.

14. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, довідки медичних установ, копії відповідних рішень дільничної виборчої комісії.

15. Положення цієї статті не застосовуються на закордонних виборчих дільницях.

Стаття 203. Вечірнє повідомлення виборчих комісій

1. Невідкладно після закінчення голосування дільнична виборча комісія передає технічними засобами зв'язку до окружної (територіальної) виборчої комісії попередні відомості про:

1) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування на виборчій дільниці, на момент закінчення голосування;

2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, на момент закінчення голосування;

3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування.

2. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України невідкладно передає технічними засобами зв'язку попередні відомості, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, до відповідної окружної виборчої комісії.

3. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці невідкладно після закінчення голосування передає технічними засобами зв'язку попередні відомості, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, до Центральної виборчої комісії.

4. При проведенні загальнодержавних виборів окружна виборча комісія передає зазначені відомості узагальнені в межах територіального виборчого округу, до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему та телеграфом не пізніше двадцять третьої години дня голосування.

5. Центральна виборча комісія після отримання попередніх відомостей щодо всіх виборчих дільниць оприлюднює зазначені відомості на своєму офіційному веб-сайті.

6. При проведенні місцевих виборів головна виборча комісія не пізніше дня, наступного після дня голосування на відповідних місцевих виборах, оприлюднює у порядку, встановленому цим Кодексом отримані відомості, зазначені у частині першій цієї статті, узагальнені в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Глава 18. ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ

Стаття 204. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії

1. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії розпочинається після закінчення голосування виборців на виборчій дільниці та передання повідомлення, зазначеного у частині першій статті 203 цього Кодексу, і проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Підсумкове засідання проводиться без перерви і закінчується після складення, підписання та запакування усіх примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відповідно до частин дев'ятої статті 211 цього Кодексу та видання копій цього протоколу відповідно до частини одинадцятої статті 211 цього Кодексу.

2. Якщо одночасно з загальнодержавними виборами проводяться місцеві вибори, підрахунок голосів на місцевих виборах проводиться після закінчення складання протоколу про підрахунок голосів виборців з загальнодержавних виборів на виборчій дільниці та його підписання у встановленому порядку на цьому ж засіданні дільничної виборчої комісії. Пакети з протоколами та з іншою виборчою документацією, що стосується загальнодержавних виборів, до закінчення засідання дільничної виборчої комісії зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання, у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які присутні на засіданні комісії.

3. На час проведення підсумкового засідання дільнична виборча комісія протокольним рішенням доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії заступнику голови дільничної виборчої комісії або іншому члену дільничної виборчої комісії. Секретар дільничної виборчої комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

4. У разі якщо під час проведення голосування до дільничної виборчої комісії надходили заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці, дільнична виборча комісія розглядає їх на початку засідання до початку підрахунку голосів виборців на дільниці.

5. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і прозоро виключно членами дільничної виборчої комісії. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться у послідовності викладених положень статей 205 - 208 цього Кодексу.

6. Підрахунок голосів на виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України проводиться у порядку, встановленому цим Кодексом, відразу після оголошення про закінчення голосування та передання повідомлення, передбаченого частиною другою статті 203 цього Кодексу.

7. Дільнична виборча комісія під час підрахунку голосів складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Усі відомості, встановлені під час підрахунку голосів, вносяться до зазначеного прописом та цифрами.

8. Дільнична виборча комісія запаковує опрацьовані виборчі документи у паперові пакети. Пакет з виборчими документами заклеюється. На пакеті робиться напис, який вказує на дату та вид виборів, вид запакованих документів, а також зазначаються номер відповідного виборчого округу або позначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка дільничної виборчої комісії.

Стаття 205. Опрацювання списку виборців та витягу зі списку виборців

1. Кожен член дільничної виборчої комісії, відповідальний за роботу зі списком виборців, підраховує та вносить на кожен отриманий ним аркуш списку виборців для голосування такі відомості по кожному аркушу окремо:

1) кількість виборців, внесених у список виборців для голосування, на момент закінчення голосування;

2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців для голосування);

3) кількість виборців, які отримали бюлетені за місцем перебування (за відміткою "голосував за місцем перебування" у списку виборців для голосування).

2. Після внесення відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, член дільничної виборчої комісії підписує кожен аркуш списку виборців, підсумовує відповідні дані зі всіх отриманих ним аркушів списку виборців і передає їх та сумарні відомості по цих аркушах голові виборчої комісії. Зазначені сумарні відомості фіксуються у відомості, зазначеній у частині дев'ятій статті 197 цього Кодексу. Голова та секретар дільничної виборчої комісії підсумовують зазначені відомості у межах дільниці. Голова комісії оголошує ці відомості та вносить їх на останній сторінці списку виборців для голосування.

3. Список виборців на закордонній виборчій дільниці після закінчення голосування закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для голосування, передбачених для внесення прізвищ виборців, таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.

4. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується головою виборчої комісії та заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

5. Дільнична виборча комісія на підставі порівняння списку виборців для голосування та витягу із списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці, які були включені до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

6. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, за підписами виборців у списку виборців для голосування. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування.

7. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, за відмітками "голосував за місцем перебування" у списку виборців та підписами у витягу із списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені за місцем перебування.

8. Список виборців для голосування, доданий до нього витяг із списку виборців, за яким проводилося голосування виборців за місцем їх перебування, заяви виборців разом з копіями відповідних документів, на підставі яких складався витяг із списку виборців, список виборців для голосування посвідченнями про тимчасову зміну місця голосування, виборці, що включалися у день виборів до списку виборців на закордонних виборчих дільницях, запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 204 цього Кодексу. На пакеті робиться напис "Список виборців".

Стаття 206. Опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів

1. Членам дільничної виборчої комісії, крім голови комісії, члена дільничної виборчої комісії, який веде протокол засідання комісії, та секретаря дільничної виборчої комісії, який вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці, з моменту початку їх роботи з виборчими бюлетенями при підрахунку голосів забороняється користуватися ручками чи будь-якими іншими пишучими засобами.

2. Члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені відповідно до частини дев'ятої статті 197 цього Кодексу, почергово публічно перераховують невикористані виборчі бюлетені, які залишилися у них, з урахуванням повернутих бюлетенів, зазначених у частині восьмій статті 201 цього Кодексу.

3. Сума кількості виборчих бюлетенів, виданих зазначеним членом комісії виборцям (за кількістю підписів виборців у відповідних аркушах списку виборців, зазначеною у пункті 2 частини першої статті 205 цього Кодексу), та кількості виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у члена дільничної виборчої комісії, повинна дорівнювати кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом комісії відповідно до відомості видачі виборчих бюлетенів, зазначеної у частині дев'ятій статті 197 цього Кодексу. У разі відповідності цих кількостей член дільничної виборчої комісії передає підраховані невикористані бюлетені голові дільничної виборчої комісії. Голова виборчої комісії зазначає кількість невикористаних виборчих бюлетенів, які повернуті членом комісії, у відомості видачі бюлетенів.

4. У разі невідповідності кількостей, зазначених у частині третій цієї статті, дільнична виборча комісія складає акт в порядку, передбаченому цим Кодексом, із зазначенням ймовірної причини такої невідповідності.

5. Голова дільничної виборчої комісії підсумовує кількість невикористаних виборчих бюлетенів та оголошує її. Оголошена кількість невикористаних бюлетенів заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

6. За необхідності або на вимогу члена комісії невикористані виборчі бюлетені можуть бути повторно перераховані. Підрахунок бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною третьою статті 190 цього Кодексу.

7. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута виборчого бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з виборчими бюлетенями, зазначеними у частині восьмій статті 201 цього Кодексу, запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 204 цього Кодексу. На пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені".

8. Члени дільничної виборчої комісії, які видавали виборчі бюлетені виборцям, почергово публічно перераховують наявні у них контрольні талони виданих виборчих бюлетенів. Член дільничної виборчої комісії передає підраховані контрольні талони виданих виборчих бюлетенів голові дільничної виборчої комісії. Голова дільничної виборчої комісії зазначає встановлену кожним членом комісії кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів у відомості видачі виборчих бюлетенів.

9. Голова комісії підсумовує загальну кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів та оголошує її.

10. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює загальна кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів, зазначена у частині дев'ятій цієї статті, сумі кількостей, зазначених у частинах шостій та сьомій статті 205 цього Кодексу.

11. За необхідності або на вимогу члена дільничної виборчої комісії контрольні талони виданих виборчих бюлетенів можуть бути повторно перераховані. Підрахунок контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною третьою статті 190 цього Кодексу.

12. У разі відповідності кількостей, зазначених у частині десятій цієї статті, голова дільничної виборчої комісії оголошує її як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці. Секретар дільничної виборчої комісії заносить цю кількість до протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці.

13. У разі невідповідності кількостей, зазначених у частині десятій цієї статті, дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому цим Кодексом. Після цього виборча комісія приймає протокольне рішення щодо встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

14. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 204 цього Кодексу. На пакеті робиться напис "Контрольні талони".

15. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому цим Кодексом, із зазначенням встановленої її рішенням причини такої розбіжності.

16. Пакети із документами, зазначені у частині дев'ятій статті 205 цього Кодексу, частинами сьомою та чотирнадцятою цієї статті, зберігаються до кінця засідання у приміщенні для голосування у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, присутніх на засіданні.

Стаття 207. Порядок відкриття скриньок

1. Після закінчення виконання дій, передбачених статтею 206 цього Кодексу, дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках.

2. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, дільнична виборча комісія складає про це акт за формою та в порядку, передбаченими цим Кодексом, із зазначенням характеру виявлених пошкоджень.

3. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за місцем перебування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.

4. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії. При цьому перевіряється наявність у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці двох контрольних листів).

5. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. При цьому перевіряється наявність у цій виборчій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім (у переносній виборчій скриньці двох контрольних листів).

6. Загальна кількість виборчих бюлетенів у кожній виборчій скриньці підраховується окремо. Встановлення результатів голосування по кожній скриньці окремо не проводиться. Підрахунок виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною третьою статті 190 цього Кодексу.

7. Усі виявлені у виборчих скриньках предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. До предметів відносять і контрольні листи. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються у порядку, зазначеному у частині восьмій статті 204 цього Кодексу. На пакеті робиться напис "Предмети".

8. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено у контрольному листі у цій виборчій скриньці, дільнична виборча комісія складає акт про таку невідповідність за формою та в порядку, передбаченими цим Кодексом, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці, та прізвища членів дільничної виборчої комісії, чиї підписи стоять на вказаних виборчих бюлетенях.

9. При складанні акта, зазначеного у частині восьмій цієї статті, комісія перевіряє, чи виборчі бюлетені, виявлені у переносній скриньці, мають номери відповідного територіального (одномандатного, багатомандатного) виборчого округу та відповідної виборчої дільниці, відбиток печатки відповідної дільничної виборчої комісії, зазначені прізвища та проставлені підписи членів відповідної дільничної виборчої комісії, які проводили голосування виборців за місцем перебування. Бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню при встановленні під час підрахунку голосів загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. Якщо після їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, невідповідність, зазначена у частині восьмій цієї статті, усунута, виборчі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Якщо бюлетенів з неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, не усуває невідповідність, зазначену у частині восьмій цієї статті, усі виборчі бюлетені з переносної виборчої скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

10. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці двох контрольних листів) дільнична виборча комісія складає за формою і в порядку, передбаченими цим Кодексом, акт про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів), в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. Вказані виборчі бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

11. У разі виникнення сумнівів у членів комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах восьмій і десятій цієї статті, дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.

12. Кількість виборчих бюлетенів у кожній виборчій скриньці, за винятком предметів та виборчих бюлетенів, які не підлягають урахуванню, та номер відповідної виборчої скриньки оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Після відкриття останньої скриньки загальна кількість бюлетенів у скриньках підсумовується. Встановлена у підсумку підрахунку кількість виборчих бюлетенів є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

13. Виявлені у виборчих скриньках виборчі бюлетені, на яких зазначені номери територіального (одномандатного, багатомандатного) виборчого округу та (або) виборчої дільниці не відповідають номерам відповідної виборчої дільниці, відповідного територіального (одномандатного, багатомандатного) виборчого округу, а також виборчі бюлетені, на яких відсутній відтиск печатки цієї дільничної виборчої комісії або наявний відтиск печатки іншої виборчої комісії чи будь-якої іншої печатки, вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців.

14. Виборчі бюлетені, котрі відповідно до частин дев'ятої, десятої, одинадцятої та тринадцятої цієї статті не підлягають урахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців підраховуються, заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців і запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 204 цього Кодексу. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають урахуванню".

Стаття 208. Порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці

1. Виборчі бюлетені, які підлягають врахуванню, розкладаються на місця, позначені окремими табличками відповідно до кандидатів чи суб'єктів їх висування у порядку, що визначається цим Кодексом для відповідного типу виборів, а також напису "недійсні".

2. При розкладанні виборчих бюлетенів визначений дільничною виборчою комісією член дільничної виборчої комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам виборчої комісії, оголошуючи результат волевиявлення виборця.

3. Недійсним вважається виборчий бюлетень:

1) на якому не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав, або наявний підпис особи, яка не видавала виборчі бюлетені на цій виборчій дільниці;

2) якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня;

3) якщо порушено правила заповнення виборчого бюлетеня, встановлені цим Кодексом для відповідного типу виборів, що унеможливлює встановлення змісту волевиявлення виборця;

4) якщо з інших причин неможливо встановити зміст волевиявлення виборця щодо підтримки одного кандидата.

4. У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо дійсності виборчого бюлетеня чи змісту волевиявлення виборця дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня та голосування робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється. Відповідне протокольне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.

5. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо у порядку, встановленому частиною третьою статті 190 цього Кодексу. Ця кількість оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 204 цього Кодексу. На пакеті робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені".

6. Підсумки голосування виборців на виборчій дільниці встановлюються у порядку, встановленому цим Кодексом для кожного типу виборів.

Стаття 209. Бланк протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці

1. Форма бланку протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять днів до дня голосування.

2. При проведенні загальнодержавних виборів Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для кожної виборчої дільниці у кількості 100 примірників, в порядку та у строки, визначені статтею 186 цього Кодексу для виготовлення виборчих бюлетенів. Бланки протоколів дільничних виборчих комісій нумеруються для кожної дільниці підприємством-виготовлювачем.

3. При проведенні місцевих виборів головна виборча комісія відповідних місцевих виборів забезпечує виготовлення бланків протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для кожної виборчої дільниці у кількості 100 примірників, у строки, визначені частинами третьою чи четвертою статті 186 цього Кодексу для виготовлення виборчих бюлетенів.

4. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці передаються виборчим комісіям разом з виборчими бюлетенями в порядку та в строки, визначені статтями 189 та 191 цього Кодексу.

Стаття 210. Відомості протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці

1. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається із двох частин - загальної та спеціальної.

2. До загальної частини протоколу заносяться такі відомості, встановлені дільничною виборчою комісією:

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничною виборчою комісією;

2) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;

3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

4) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування на виборчій дільниці (на момент закінчення голосування);

5) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем проживання;

6) кількість виборців, внесених до списку виборців для голосування на підставі посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця;

7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

8) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

9) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі посвідчення, що підтверджує тимчасову зміну місця голосування виборця;

10) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

11) кількість виборчих бюлетенів, що виявилися у кожній виборчій скриньці (із зазначенням номера скриньки);

12) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;

13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці.

Відомості зазначені у пунктах 6 та 9 вносяться лише під час проведення загальнодержавних виборів.

3. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці на виборах, у яких до виборчого бюлетеня вносяться прізвища кандидатів, крім відомостей, зазначених у частині другій цієї статті, вносяться також відомості про кількість зіпсованих виборчих бюлетенів.

4. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для місцевих виборів не вносяться відомості, зазначені у пунктах 6, 9 частини другої цієї статті.

5. Відомості, які вносяться до спеціальної частини протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, визначаються цим Кодексом для кожного типу виборів.

Стаття 211. Порядок складання протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці

1. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

2. Перший примірник протоколу складається під час проведення підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці у порядку, встановленому цим Кодексом. Інші примірники протоколу заповнюються після складання першого примірника протоколу.

3. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. Член дільничної виборчої комісії, присутній на засіданні дільничної виборчої комісії, зобов'язаний підписати протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

4. У разі своєї незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу чи одномандатному окрузі. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці навпроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується членами дільничної виборчої комісії та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.

5. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Забороняється підписання незаповненого або не повністю заповненого протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

6. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, заповнення таких протоколів не на бланках, а також внесення до них без відповідного рішення комісії будь-яких виправлень.

7. Перший і другий примірники протоколу підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці мають право підписати кандидати, довірені чи уповноважені особи, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.

8. Забороняється заповнення протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до нього без відповідного рішення дільничної виборчої комісії будь-яких виправлень.

9. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці запаковуються разом з актом, зазначеним у частині одинадцятій цієї статті до одноразового пакета зі спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною восьмою статті 204 цього Кодексу. На пакеті робиться напис "Протокол про підрахунок голосів". Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику протоколу видається членам дільничної виборчої комісії.

10. Дільнична виборча комісія зобов'язана невідкладно видати кожному кандидату, його довіреній особі, уповноваженій особі партії (організації партії) - суб'єкту відповідного виборчого процесу, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на його (її) прохання копії протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою виборчої комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу відповідно для кожного кандидата чи партії (організації партії) - суб'єкта відповідного виборчого процесу.

11. Про видачу копій протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначаються перелік осіб, які одержали копії відповідного протоколу, якого кандидата чи яку партію (організацію партії) представляє кожна особа, яка отримала копію протоколу, дата та час одержання цих копій, а також проставляються підписи осіб, які отримали копії протоколу. Акт підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. Акт запаковується у пакет разом з першим і другим примірниками протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

Стаття 212. Уточнений протокол про підрахунок голосів на виборчій дільниці

1. Якщо після підписання первинного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, складеного відповідно до статті 211 цього Кодексу, однак до його запакування відповідно до частини дев'ятої статті 211 цього Кодексу дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці шляхом складення нового протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з усуненням неточностей, на якому робиться позначка "Уточнений". При цьому перерахунок виборчих бюлетенів не проводиться.

2. Протокол з позначкою "Уточнений" складається у кількості примірників, зазначеній у частині першій статті 211 цього Кодексу, та підписується у порядку, встановленому частинами четвертою - восьмою статті 211. Про складення протоколу з позначкою "Уточнений" зазначається у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.

3. Складання дільничною виборчою комісією протоколу з поміткою "Уточнений" на іншому засіданні комісії без рішення окружної (територіальної) виборчої комісії не допускається.

4. Перший та другий примірники протоколу з поміткою "Уточнений" запаковуються разом із першими двома примірниками первинного протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців у порядку, встановленому частиною дев'ятою статті 211 цього Кодексу. Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з поміткою "Уточнений" зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику протоколу видається членам дільничної виборчої комісії. При цьому примірники первинного протоколу у членів комісії не вилучаються.

5. Копії протоколу з поміткою "Уточнений" видаються кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам партій (організацій партій) - суб'єктам відповідного виборчого процесу, офіційним спостерігачам, які отримали копії первинного протоколу про підрахунок голосів виборців, що зазначається в акті про видачу копій протоколу.

Стаття 213. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним

1. Дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Кодексу, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, за таких обставин:

1) виявлення фактів незаконного голосування (опускання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених статтею 201 цього Кодексу; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на цій виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування виборцем більше ніж один раз, голосування за місцем перебування виборцем, не включеним до витягу зі списку виборців або включеним до нього з порушенням порядку, встановленого статтею 196 цього Кодексу, голосування виборцем за місцем перебування з порушенням вимог статті 202 цього Кодексу) у кількості, що перевищує п'ять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує двадцять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш як на п'ять відсотків кількість виборців, які отримали бюлетені на виборчій дільниці.

2. У кожному випадку виявлення обставин, зазначених у частині першій цієї статті, дільнична виборча комісія складає акт за формою та у порядку, передбаченими частиною десятою статті 82 цього Кодексу. Такий акт (акти), а також акти, складені офіційними спостерігачами у порядку, визначеному частиною третьою статті 182 цього Кодексу, є підставою для розгляду дільничною виборчою комісією питання про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним.

3. Рішення про визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним приймається у формі постанови, у якій зазначаються підстави цього рішення.

4. У разі прийняття дільничною виборчою комісією рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1 - 10, 12 частини другої статті 210 цього Кодексу. На місці інших відомостей, у тому числі відомостей спеціальної частини протоколу, ставиться прочерк. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у порядку, встановленому статтею 211 цього Кодексу.

5. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним виборчі бюлетені запаковуються у порядку, встановленому частиною восьмою статті 204 цього Кодексу. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені".

6. Витяг із протоколу засідання дільничної виборчої комісії із рішенням комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до першого примірника протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, запаковуються та транспортуються до окружної (територіальної) виборчої комісії в порядку, встановленому цим Кодексом.

7. Особливості застосування вимог, встановлених частиною першою цієї статті, для окремих типів місцевих виборів визначаються цим Кодексом.

Стаття 214. Порядок транспортування виборчих документів до окружної (територіальної) виборчої комісії

1. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією за підсумками їх розгляду, невідкладно після закінчення підсумкового засідання дільничної виборчої комісії транспортуються до окружної (територіальної) виборчої комісії у порядку, встановленому цією статтею з особливостями, визначеними цим Кодексом для кожного типу виборів.

2. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється членами дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці (крім спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) - представниками трьох різних суб'єктів подання кандидатур, а саме: головою або заступником голови дільничної виборчої комісії та двома членами цієї виборчої комісії - представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії.

3. За своїм бажанням інші члени дільничної виборчої комісії, кандидати, їх довірені особи, уповноважені особи партій (організацій партій) - суб'єктів відповідного виборчого процесу, офіційні спостерігачі можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється.

4. Під час транспортування виборчих документів членами дільничної виборчої комісії їх супроводжують працівники органів внутрішніх справ України, а у разі необхідності за зверненням Центральної виборчої комісії - співробітники Служби безпеки України, які повинні забезпечити охорону під час транспортування. За своїм бажанням інші члени дільничної виборчої комісії, не зайняті у транспортуванні виборчих документів, кандидати, довірені особи кандидатів, уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі - суб'єкти відповідного виборчого процесу можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється.

5. Під час транспортування виборчих документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою виборчою документацією.

6. У разі одночасного проведення місцевих виборів з виборами Президента України, народних депутатів України виборча документація з місцевих виборів транспортується до відповідних територіальних виборчих комісій трьома членами дільничної виборчої комісії, які не беруть участь у транспортуванні виборчої документації до окружних виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України.

7. Якщо відповідно до цього Кодексу передбачено транспортування виборчої документації з різних місцевих виборів, що проводяться одночасно, до одної територіальної виборчої комісії, виборчі документи різних виборів до такої виборчої комісії здійснюється тими ж членами дільничної виборчої комісії.

8. Секретар дільничної виборчої комісії, інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до окружної (територіальної) виборчої комісії, залишаються у приміщенні дільничної виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці окружною (територіальною) виборчою комісією. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії зберігається у сейфі (металевій шафі) у приміщенні дільничної виборчої комісії.

9. Зміст протоколу про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці, а також на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України, після його підписання членами дільничної виборчої комісії невідкладно передається дільничною виборчою комісією за допомогою технічних засобів зв'язку до Центральної виборчої комісії (через Міністерство закордонних справ України) чи відповідної окружної виборчої комісії з обов'язковим наступним переданням до неї першого і другого примірників протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. До протоколів додаються інші виборчі документи, зазначені у частині першій цієї статті.

Стаття 215. Порядок прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій окружною (територіальною) виборчою комісією

1. Після передання до Центральної виборчої комісії повідомлення, зазначеного у частині четвертій статті 203 цього Кодексу, окружна (територіальна) виборча комісія розпочинає підсумкове засідання, яке продовжується до встановлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі (адміністративно-територіальній одиниці). На цей час члени окружної (територіальної) виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії.

2. На засіданні окружної (територіальної) виборчої комісії, зазначеному в частині першій цієї статті, голова окружної (територіальної) виборчої комісії приймає запечатані пакети з протоколами дільничних виборчих комісій, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, а також приймає запечатані пакети з іншими виборчими документами, передбаченими частиною першою статті 214 цього Кодексу. Час прийняття окружною (територіальною) виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, перелік прийнятих виборчих документів і занесені до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості фіксуються у протоколі засідання окружної (територіальної) виборчої комісії.

3. При прийнятті документів дільничної виборчої комісії окружна (територіальна) виборча комісія перевіряє комплектність документів дільничної виборчої комісії та цілісність упаковки усіх пакетів з виборчими документами. При цьому кожний член комісії має право оглянути кожний пакет з документами. У разі повної комплектності виборчих документів та цілісності упаковки усіх пакетів голова окружної (територіальної) виборчої комісії відкриває пакети з протоколами про підрахунок голосів на виборчій дільниці та оголошує відомості, зазначені у них.

4. У разі надходження до окружної (територіальної) виборчої комісії до закінчення прийняття документів дільничної виборчої комісії заяв чи скарг порушення вимог цього Кодексу під час проведення голосування та підрахунку голосів на відповідній виборчій дільниці, а також під час транспортування виборчих документів, окружна (територіальна) виборча комісія зобов'язана до прийняття одного з рішень, зазначених у частині п'ятій цієї статті, стосовно відповідної виборчої дільниці, розглянути такі заяви і скарги та прийняти за підсумком такого розгляду рішення щодо кожної із цих заяв чи скарг.

5. За результатами розгляду документів дільничної виборчої комісії та скарг, зазначених у частині четвертій цієї статті, окружна (територіальна) виборча комісія приймає одне з рішень:

1) прийняти виборчі документи від дільничної виборчої комісії та врахувати відомості протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу (адміністративно-територіальної одиниці);

2) відмовити (із зазначенням підстав) у прийнятті виборчих документів від дільничної виборчої комісії та зобов'язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки шляхом складення протоколу з поміткою "Уточнений" без повторного підрахунку голосів;

3) провести повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці в порядку, встановленому статтею 216 цього Кодексу.

6. Протокольне рішення, передбачене частиною п'ятою цієї статті, приймається шляхом голосування усіх членів окружної (територіальної) виборчої комісії більшістю від загального складу комісії і фіксується у протоколі засідання виборчої комісії.

7. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці розглядається окружною виборчою комісією після оголошення відомостей, зазначених у відповідному протоколі. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей, які можна усунути без повторного підрахунку голосів виборців, окружна (територіальна) виборча комісія приймає рішення, зазначене у пункті 2 частини п'ятої цієї статті. Протягом часу виконання цього рішення дільничною виборчою комісією подані до окружної (територіальної) виборчої комісії примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та додані до нього виборчі документи зберігаються в окружній (територіальній) виборчій комісії.

У разі виявлення у протоколі виправлень, помилок та неточностей, які можливо усунути без повторного підрахунку голосів та які не потребують внесення змін до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці, окружна виборча комісія приймає рішення, передбачене пунктом 1 частини п'ятої цієї статті із зазначенням про виявлені виправлення, помилки та неточності. Таке рішення додається до протоколу дільничної виборчої комісії.

8. Дільнична виборча комісія зобов'язана у строк, визначений окружною (територіальною) виборчою комісією, розглянути на своєму засіданні питання про внесення уточнень до відповідного протоколу без перерахунку виборчих бюлетенів. Виготовлений і підписаний у порядку, встановленому статтею 212 цього Кодексу, протокол з позначкою "Уточнений" транспортується до окружної (територіальної) виборчої комісії в порядку, встановленому статтею 214 цього Кодексу. Час прийняття окружною (територіальною) виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії з позначкою "Уточнений" і занесені до цього протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання окружної (територіальної) виборчої комісії.

З моменту початку прийняття окружною виборчою комісією документів дільничних виборчих комісій окружна виборча комісія почергово, після ухвалення рішення про врахування відомостей протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, на підставі цих протоколів (у тому числі з поміткою "Уточнений") та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку із спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, а в разі повторного підрахунку голосів виборців - також протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему передає Центральній виборчій комісії оперативну інформацію про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях відповідного виборчого округу (із зазначенням усіх відомостей, що містяться у відповідних протоколах дільничних виборчих комісій). Центральна виборча комісія невідкладно оприлюднює зазначені відомості на своєму офіційному веб-сайті.

9. За наявності скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складеними відповідно до частини третьої статті 182 цього Кодексу, про порушення вимог цього Кодексу під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці, а також за наявності актів або письмової скарги осіб, зазначених у частині четвертій цієї статті, про порушення вимог цього Кодексу під час транспортування до окружної (територіальної) виборчої комісії протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів окружна (територіальна) виборча комісія може прийняти рішення зазначене у пункті 3 частини п'ятої цієї статті.

10. У разі неможливості усунення без перерахунку виборчих бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії, а також у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами дільничної виборчої комісії окружна (територіальна) виборча комісія зобов'язана прийняти рішення, зазначене у пункті 3 частини п'ятої цієї статті. Повторний підрахунок голосів виборців проводиться у порядку, визначеному статтею 216 цього Кодексу.

Стаття 216. Порядок повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці

1. У разі прийняття рішення, зазначеного у пункті 3 частини п'ятої статті 215 цього Кодексу, протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та запечатані пакети з іншими виборчими документами дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці окружною (територіальною) виборчою комісією зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання окружної (територіальної) виборчої комісії.

2. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється окружною (територіальною) виборчою комісією після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій з обов'язковою участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, у порядку, встановленому частинами четвертою - тринадцятою цієї статті. У повторному підрахунку окружною (територіальною) виборчою комісією голосів виборців на виборчій дільниці мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії; при цьому можуть бути присутніми кандидати, їх довірені особи, уповноважені особи партій (організацій партій) - суб'єктів відповідного виборчого процесу, офіційні спостерігачі.

3. Форма бланку протоколу окружної (територіальної) виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці затверджується відповідно до частини першої статті 209 цього Кодексу. Бланки виготовляються для кожної окружної (територіальної) виборчої комісії у кількості 100 примірників у порядку та в строки, зазначені у частинах другій або третій статті 209 цього Кодексу. Бланк протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці не містить відомостей, передбачених пунктом 11 частини другої статті 210 цього Кодексу.

4. При проведенні повторного підрахунку голосів окружна (територіальна) виборча комісія на підставі свого протоколу про передання дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів, передбаченого частиною третьою статті 189 цього Кодексу, актів дільничної виборчої комісії (у разі їх наявності), зазначених у частині четвертій статті 190 та частині четвертій статті 197 цього Кодексу, встановлює відомості, зазначені у пункті 1 частини другої статті 210 цього Кодексу. Ці відомості оголошуються та вносяться до протоколу окружної (територіальної) виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

5. Голова окружної (територіальної) виборчої комісії відкриває пакет зі списком виборців для голосування та іншими доданими до нього документами. На підставі списку виборців для голосування, витягу зі списків виборців для голосування за місцем перебування, списків виборців для голосування за відкріпними посвідченнями окружна (територіальна) виборча комісія встановлює відомості, зазначені у пунктах 4 - 9 частини другої статті 210 цього Кодексу. Ці відомості оголошуються та вносяться до протоколу окружної (територіальної) виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. При цьому також перевіряється наявність обставин, зазначених у пункті 1 частини першої статті 213 цього Кодексу. Список виборців для голосування та інші додані до нього документи запаковуються у порядку, визначеному частиною восьмою статті 204 цього Кодексу.

6. Голова окружної (територіальної) виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині сьомій статті 206 цього Кодексу, і комісія проводить у порядку, визначеному частиною третьою статті 190 цього Кодексу, перерахунок невикористаних виборчих бюлетенів та встановлює відомості, зазначені у пункті 3 частини другої статті 210 цього Кодексу. Ці відомості оголошуються та вносяться до протоколу окружної (територіальної) виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені запаковуються у порядку, визначеному частиною восьмою статті 204 цього Кодексу.

7. Голова окружної (територіальної) виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині чотирнадцятій статті 206 цього Кодексу, і комісія проводить у порядку, визначеному частиною третьою статті 190 цього Кодексу, перерахунок контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів та встановлює їх кількість. Комісія перевіряє, чи відповідає встановлена кількість сумі відомостей, зазначених у пунктах 7 - 9 частини другої статті 210 цього Кодексу, встановлених відповідно до частини четвертої цієї статті. При виявленні невідповідності зазначених даних окружна (територіальна) виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченому цим Кодексом, із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження. Встановлена таким чином сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, оголошується та вноситься до протоколу про повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються у порядку, визначеному частиною восьмою статті 204 цього Кодексу.

8. Окружна (територіальна) виборча комісія перевіряє, чи відповідають відомості, встановлені відповідно до частини четвертої цієї статті, сумі відомостей, встановлених відповідно до частин шостої та сьомої цієї статті. При виявленні невідповідності зазначених даних окружна (територіальна) виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими цим Кодексом, із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження.

9. Голова окружної (територіальної) виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині сьомій статті 207 цього Кодексу, і комісія переглядає наявні у ньому предмети. У разі виявлення серед предметів виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню, окружна (територіальна) виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими цим Кодексом, із зазначенням кількості таких виборчих бюлетенів. Зазначені виборчі бюлетені зберігаються у голови комісії до повторного підрахунку виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню. Предмети запаковуються у порядку, визначеному частиною восьмою статті 204 цього Кодексу.

10. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині чотирнадцятій статті 207 цього Кодексу, і комісія вивчає наявні у ньому виборчі бюлетені, що не підлягають урахуванню. При цьому комісія бере до уваги акти (за їх наявності), складені дільничною виборчою комісією відповідно до частин восьмої та десятої статті 207 цього Кодексу. У разі виявлення виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню, окружна (територіальна) виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими цим Кодексом, із зазначенням кількості таких виборчих бюлетенів. Зазначені виборчі бюлетені зберігаються у голови комісії до повторного підрахунку виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню. Комісія підраховує у порядку, визначеному частиною третьою статті 190 цього Кодексу, кількість виборчих бюлетенів, які не підлягають урахуванню, встановлюючи відомості, зазначені у пункті 12 частини другої статті 210 цього Кодексу. Встановлена кількість вноситься до протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Виборчі бюлетені, які не підлягають урахуванню, запаковуються у порядку, визначеному частиною восьмою статті 204 цього Кодексу.

11. Голова окружної (територіальної) виборчої комісії відкриває пакет, зазначений у частині п'ятій статті 208 цього Кодексу, і комісія вивчає наявні у ньому недійсні виборчі бюлетені. У разі виявлення виборчих бюлетенів, які повинні вважатися дійсними, окружна (територіальна) виборча комісія складає акт за формою та в порядку, передбаченими цим Кодексом, із зазначенням кількості таких виборчих бюлетенів. Зазначені виборчі бюлетені зберігаються у голови комісії до повторного підрахунку виборчих бюлетенів, які підлягають урахуванню. Комісія підраховує у порядку, визначеному частиною третьою статті 190 цього Кодексу, кількість недійсних виборчих бюлетенів, встановлюючи відомості, зазначені у пункті 14 частини другої статті 210 цього Кодексу. Встановлена кількість недійсних бюлетенів оголошується та вноситься до протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються у порядку, визначеному частиною восьмою статті 204 цього Кодексу.

12. Окружна (територіальна) виборча комісія встановлює відомості, зазначені у спеціальній частині протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у порядку, встановленому цим Кодексом для кожного типу виборів. Зазначені відомості оголошуються та вносяться до протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.

13. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складається окружною (територіальною) виборчою комісією у кількості примірників, на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Усі примірники протоколу підписуються присутніми членами окружної (територіальної) виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, та засвідчуються печаткою окружної виборчої комісії. Окружна виборча комісія оголошує відомості, зазначені у відповідному протоколі. Перший та другий примірники кожного протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені особи, уповноважені особи партій (організацій партій) - суб'єктів відповідного виборчого процесу, офіційні спостерігачі, які були присутні при повторному підрахунку голосів виборців.

14. Перший примірник протоколу окружної (територіальної) виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці разом з відповідним протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці додаються до протоколу окружної (територіальної) виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі (адміністративно-територіальній одиниці). Другий примірник протоколу окружної (територіальної) виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігається у секретаря окружної (територіальної) виборчої комісії, третій - передається відповідній дільничній виборчій комісії, четвертий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної (територіальної) виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної (територіальної) виборчої комісії.

Стаття 217. Визнання окружною (територіальною) виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним

1. Окружна (територіальна) виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним у разі:

1) виявлення при повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 213 цього Кодексу;

2) виявлення фактів навмисного створення перешкод у здійсненні повноважень членами виборчих комісій в день, що передує дню голосування, у день голосування чи при підрахунку голосів, навмисного протиправного усунення офіційних спостерігачів, які мають право бути присутніми у зазначених приміщеннях, з підготовчого засідання дільничної виборчої комісії, з приміщення для голосування при проведенні голосування виборців чи підрахунку голосів, а так само протиправного недопущення офіційних спостерігачів у зазначені приміщення.

2. У разі визнання голосування на виборчій дільниці недійсним при повторному підрахунку голосів усі виборчі бюлетені, що використовувалися для голосування на відповідній виборчій дільниці, вважаються такими, що не підлягають врахуванню. У цьому випадку протоколи окружної (територіальної) виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці складається у порядку, встановленому статтею 216 цього Кодексу, та повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1 - 10, 12 другої статті 210 цього Кодексу. На місці інших відомостей, у тому числі відомостей, передбачених спеціальною частиною протоколу, ставиться прочерк.

3. Витяг із протоколу засідання окружної (територіальної) виборчої комісії із рішенням виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додається до першого примірника протоколу окружної (територіальної) виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі (адміністративно-територіальній одиниці).

4. Під час проведення загальнодержавних виборів визнання голосування недійсним у межах територіального виборчого округу не допускається.

Стаття 218. Встановлення підсумків голосування окружною (територіальною, яка здійснює повноваження окружної) виборчою комісією в межах територіального виборчого округу

1. Після прийняття і розгляду усіх протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях відповідного територіального округу, у тому числі з поміткою "Уточнений", та закінчення (у разі його проведення) повторного підрахунку голосів на окремих виборчих дільницях окружна (територіальна, яка здійснює повноваження окружної) виборча комісія встановлює підсумки голосування у межах відповідного округу, про що складає протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу.

2. Встановлення підсумків голосування здійснюється шляхом підсумовування відповідних відомостей протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, прийнятих окружною (територіальною, яка здійснює повноваження окружної) виборчою комісією та (на загальнодержавних виборах) повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв'язку зі спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України.

3. У разі отримання окружною (територіальною, яка здійснює повноваження окружної) виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії з поміткою "Уточнений" відповідна виборча комісія при встановленні підсумків голосування враховує щодо такої виборчої дільниці лише відомості протоколу з поміткою "Уточнений".

4. У разі проведення повторного підрахунку голосів виборців на окремій виборчій дільниці окружна (територіальна, яка здійснює повноваження окружної) виборча комісія враховує щодо такої виборчої дільниці лише відомості протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці.

Стаття 219. Протокол окружної (територіальної, яка здійснює повноваження окружної) виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу

1. Форма бланку протоколу окружної (територіальної, яка здійснює повноваження окружної) виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу, зазначеного у частині першій статті 218 цього Кодексу, затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять два дні до дня голосування.

2. Протокол окружної (територіальної, яка здійснює повноваження окружної) виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу складається із двох частин - загальної та спеціальної. До загальної частини протоколу заносяться такі відомості, встановлені окружною (територіальною, яка здійснює повноваження окружної) виборчою комісією на підставах, зазначених у частині першій цієї статті:

1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною (територіальною, яка здійснює повноваження окружної) виборчою комісією;

2) кількість виборчих бюлетенів, погашених окружною (територіальною, яка здійснює повноваження окружної) виборчою комісією;

3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;

4) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;

5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;

6) кількість виборців, внесених до списків виборців для голосування на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

7) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

8) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

9) кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

10) сумарну кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах територіального округу;

11) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;

12) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;

13) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального виборчого округу;

14) загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального виборчого округу;

15) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними.

3. До протоколу окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу на виборах, у яких до виборчого бюлетеня вносяться прізвища кандидатів, крім відомостей, зазначених у частині другій цієї статті, вносяться також відомості про кількість зіпсованих виборчих бюлетенів.

4. Відомості, які вносяться до спеціальної частини протоколу окружної (територіальної, яка здійснює повноваження окружної) виборчої комісії про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу, визначаються цим Кодексом для відповідного типу виборів.

5. Відомості про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, зазначені у частинах другій - четвертій цієї статті, цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної (територіальної, яка здійснює повноваження окружної) виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 15 частини другої та у частині третій цієї статті, а також передбачені відповідно до частини четвертої цієї статті, вносяться до протоколу цифрами по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу, а також сумарно цифрами і прописом по територіальному виборчому округу.

Стаття 220. Порядок складання протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу

1. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу складається окружною (територіальною, яка здійснює повноваження окружної) виборчою комісією у кількості примірників, на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

2. Забороняється заповнення протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу олівцем, а також внесення до нього будь-яких виправлень без відповідного рішення окружної виборчої комісії.

3. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії.

4. Член виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі про підсумки голосування, чи рішеннями (діями) комісії під час розгляду і прийняття протоколів дільничних виборчих комісій член окружної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності у протоколі підпису члена окружної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису.

5. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Забороняється підписання незаповненого або не повністю заповненого протоколу про встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу чи засвідчення такого протоколу печаткою окружної виборчої комісії.

6. Відсутність підпису члена комісії у протоколі про підсумки голосування з причин відсутності члена комісії або його відмови підписати протокол не має правових наслідків для дійсності протоколу.

7. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати, їх довірені особи, уповноважені особи партій, офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу.

8. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу запаковується до одноразового пакета із спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною восьмою статті 204 цього Кодексу. На пакеті робиться напис "Протокол про підсумки голосування".

9. Другий примірник протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.

10. Кандидату, його довіреній особі уповноваженій особі партії, офіційному спостерігачу на його прохання невідкладно видається копія протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу та, за наявності, копія протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної партії - с