Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно создания и ведения Кредитного реестра Национального банка Украины

Проект закона Украины от 16.09.2015 № 3111
Дата рассмотрения: 16.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких Законів України:

1. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 29, ст. 238 зі змінами):

1) статтю 1 після визначення терміна "золотовалютний резерв" доповнити визначенням терміна такого змісту:

"Кредитний реєстр Національного банку України - інформаційна система, яка забезпечує збір, накопичення, обробку та зберігання інформації про кредитні операції юридичних та фізичних осіб, здійснені банком, та про стан виконання зобов'язань за ними";

2) пункт 9 статті 7 після слів "веде Державний реєстр банків" доповнити словами "Кредитний реєстр Національного банку України";

3) статтю 57 доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

"Національний банк має право отримувати від банків та використовувати для цілей ведення Кредитного реєстру Національного банку України інформацію щодо юридичної та фізичної особи - сторони кредитної операції, здійсненої банком, без згоди відповідної юридичної чи фізичної особи.

Національний банк має право надавати банкам інформацію з Кредитного реєстру Національного банку України в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку";

4) доповнити статтею 571 такого змісту:

"Стаття 571. Створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України.

Національний банк створює та забезпечує ведення Кредитного реєстру Національного банку України для цілей банківського регулювання та нагляду, включаючи нагляд на консолідованій основі, а також управління кредитним ризиком у банках.

Національний банк своїми нормативно-правовими актами встановлює обсяги та порядок надання інформації до Кредитного реєстру Національного банку України, порядок ведення Кредитного реєстру Національного банку України та надання з нього інформації банкам.

Інформація з Кредитного реєстру Національного банку України про кредитні операції юридичних та фізичних осіб, що здійснені банком, про стан виконання зобов'язань за ними використовується Національним банком для цілей банківського регулювання та нагляду, включаючи нагляд на консолідованій основі, а також управління кредитним ризиком у банках".

2. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 5-6, ст. 30 зі змінами):

1) статтю 49 після частини четвертої доповнити частинами п'ятою - восьмою такого змісту:

"Банки зобов'язані надавати інформацію до Кредитного реєстру Національного банку України в обсязі та порядку, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку.

Банки мають право отримувати інформацію з Кредитного реєстру Національного банку України з метою зменшення ризиків за кредитними операціями в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку.

Банки зобов'язані повідомляти клієнта про те, що інформація про нього буде надаватися до Кредитного реєстру Національного банку України.

Банк, щодо якого Національним банком прийнято рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, зобов'язаний надавати інформацію до Кредитного реєстру Національного банку України в обсязі та порядку, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку";

У зв'язку з цим частини п'яту - дев'яту уважати відповідно частинами дев'ятою - тринадцятою;

2) статтю 62 після частини дев'ятої доповнити частиною десятою такого змісту:

"Національний банк має право надавати інформацію з Кредитного реєстру Національного банку України на запити банків у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку";

У зв'язку з цим частини десяту - п'ятнадцяту уважати відповідно частинами одинадцятою - шістнадцятою.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Національному банку України протягом трьох місяців із дня набрання чинності цим Законом:

ужити необхідних заходів для створення Кредитного реєстру Національного банку України та забезпечення його функціонування;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. Гройсман

Опрос