Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования работы такси, легковых автомобилей на заказ и информационно-диспетчерских служб

Проект закона Украины от 15.09.2015 № 3107
Дата рассмотрения: 15.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення та інформаційно-диспетчерських служб

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32 ст. 273; 2009 р., N 10-11, ст. 137; 2011 р., N 11, ст. 69; N 18, ст. 128; 2012 р., N 5, ст. 34; 2013 р., N 2, ст. 11; 2013 р., N 8, ст. 79; N 30, ст. 340; 2014 р., N 8, ст. 88; 2015 р., N 23, ст. 158):

1) у статті 1:

доповнити абзац вісімнадцятий після слів "юридична особа" словами "- суб'єкт господарювання";

доповнити абзац дев'ятнадцятий після слів "на таксі" словами "чи легковим автомобілем на замовлення";

абзац двадцять п'ятий виключити;

у абзаці шістдесятому після слів "документ установленого" доповнити словами ", центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту";

абзаци шістдесят перший - шістдесят третій викласти в такій редакції:

"стоянка таксі - складова вулично-дорожньої мережі, позначена відповідними дорожніми знаками і призначена для зупинки, стоянки та найму таксі;

таксі - легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним ліхтарем, який встановлюється на даху автомобіля, діючим електронним таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, і який має нанесені композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку на дверцятах автомобіля з лівого та правого боків, призначений для надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу в індивідуальному порядку;

електронний таксометр - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів;";

доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:

"диспетчерський пункт таксі - технічно обладнане нежитлове приміщення, у якому інформаційно-диспетчерська служба виклику таксі приймає від замовника інформацію про потребу у перевезенні за публічним договором та передає її водію таксі;";

"інформаційно-диспетчерська служба виклику таксі - суб'єкт господарювання, що приймає від замовника транспортних послуг інформацію про необхідність надання транспортної послуги з перевезення пасажирів та їх багажу, передає її перевізнику на таксі, та інформує замовника транспортних послуг про параметри такого обслуговування;";

"ознаки таксі - розпізнавальний ліхтар, композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку, інші ознаки, у випадку, їх визначення як умови організації перевезень на таксі організатором на відповідній території;";

"організатор перевезень на таксі - орган місцевого самоврядування відповідного населеного пункту, а також, обласна рада;";

"перевезення пасажирів на таксі - перевезення пасажирів та їх багажу таксі в індивідуальному порядку, яке здійснюється на підставі публічного договору між замовником транспортної послуги та перевізником на таксі;";

"перевізник легковим автомобілем на замовлення - автомобільний перевізник або автомобільний самозайнятий перевізник, який здійснює перевезення пасажирів легковим автомобілем на замовлення;";

"перевізник на таксі - автомобільний перевізник або автомобільний самозайнятий перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на таксі;";

"спеціальне обладнання таксі - електронний таксометр та сигнальний ліхтар із зеленим та червоним світлом;";

2) у статті 6:

доповнити абзац другий частини сьомої після слів "автомобільними перевізниками" словами "автомобільними самозайнятими перевізниками та інформаційно-диспетчерськими службами";

доповнити після частини дев'ятої новими частинами такого змісту:

"Організатори перевезень на таксі визначають умови їх організації на відповідній території села, селища, міста, аеропорту, до яких входять вимоги до автомобільних перевізників, автомобільних самозайнятих перевізників, що здійснюють перевезення пасажирів на таксі, їх водіїв, інформаційно-диспетчерських служб, таксі.

Організатори перевезень на таксі у встановленому законодавством порядку можуть визначати умови їх організації на відповідній території села, селища, міста, аеропорту, зокрема, вимоги щодо додаткових візуальних ознак таксі.

Порядок визначення умов перевезень на таксі затверджується Кабінетом Міністрів України.

Формування мережі стоянок таксі, встановлення порядку їх роботи та вимог щодо їх облаштування покладається на сільські, селищні, міські ради відповідного населеного пункту чи обласні ради, якщо міжнародний аеропорт розміщено за територією відповідного населеного пункту. Організатори перевезень на таксі зобов'язані вживати виключних заходів щодо дотримання порядку роботи стоянок таксі та дотримання вимог щодо їх облаштування.";

доповнити після частини сімнадцятої новою частиною такого змісту:

"Рейдові перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів на таксі чи легковим автомобілем на замовлення здійснюються шляхом негласної контрольної закупівлі (замовлення, одержання) послуги у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим частини десяту - вісімнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою - двадцять третьою;

3) доповнити статтю 7 після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"на таксі на території села, селища, міста, міжнародного аеропорту (аеропорту, цивільного аеродрому) в межах відповідного населеного пункту, - на орган місцевого самоврядування відповідного населеного пункту та на відповідну обласну раду, якщо міжнародний аеропорт розміщено за територією відповідного населеного пункту.";

4) статтю 9 доповнити частинами п'ятою та шостою такого змісту:

"Ліцензія на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі дає право надавати послуги з перевезення пасажирів по всій території України за умови виконання умов організації перевезень на таксі, встановлених організаторами таких перевезень.

До ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів на таксі вноситься інформація про населені пункти, міжнародні аеропорти, аеропорти та/або цивільні аеродроми, на території яких автомобільний перевізник або автомобільний самозайнятий перевізник має намір надавати послуги з перевезення пасажирів на таксі.";

5) частину сьому статті 14 викласти в такій редакції;

"Формування, ведення реєстру, встановлення порядку роботи та вимог щодо облаштування стоянок таксі покладається на організаторів перевезень на таксі, які затверджують мережу і паспорти міських стоянок.";

6) у частині третій статті 20 слова ", що встановлюється" замінити словами "та ознак що встановлюються";

7) у статті 30:

доповнити частину першу після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"укладати договори про інформаційно-диспетчерське обслуговування, у випадках, передбачених законом";

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

доповнити частину другу після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:

"забезпечувати працевлаштування водіїв відповідно до вимог закону;

забезпечувати відповідність таксі вимогам щодо наявності спеціального обладнання та ознак таксі відповідно до вимог закону";

доповнити частину третю після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"забезпечувати відповідність таксі вимогам щодо наявності спеціального обладнання та ознак таксі відповідно до вимог закону";

8) доповнити статтю 34 після частини другої новою частиною такого змісту:

"Автомобільний перевізник (автомобільний самозайнятий перевізник), який надає послуги з перевезення пасажирів на таксі, повинен здійснювати посадку пасажирів виключно в межах населеного пункту (відповідної території), зазначеного в ліцензії на надання послуг з перевезень пасажирів на таксі, та надавати послуги з перевезення по всій території України з дотриманням вимог законодавства.";

9) у статті 35:

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

"Послуги з перевезення на таксі можуть надаватися тільки з дотриманням вимоги щодо посадки пасажирів виключно в межах населеного пункту (відповідної території), зазначеного в ліцензії:

на стоянках таксі;

на шляху прямування;

через інформаційно-диспетчерську службу виклику таксі.";

у частині чотирнадцятій:

слова "за попередньою домовленістю" замінити словами "на підставі письмового договору";

слова "було попередньої домовленості про послугу" замінити словами "укладено письмового договору про перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення";

10) доповнити статтею 351 такого змісту:

"Стаття 351. Послуги інформаційно-диспетчерської служби виклику таксі

Надання послуг інформаційно-диспетчерською службою виклику таксі здійснюється суб'єктом господарювання, зареєстрованим у встановленому законодавством порядку.

Відносини інформаційно-диспетчерської служби виклику таксі із перевізниками на таксі визначаються договором.

Інформаційно-диспетчерська служба виклику таксі має право:

вільно обирати виконавців перевезень на таксі для укладання договору про інформаційно-диспетчерське обслуговування;

отримувати для ознайомлення від виконавців перевезень на таксі документи щодо дотримання ними вимог законодавства (ліцензія, реєстраційний документ на автомобільний транспортний засіб, документ, що підтверджує страхування пасажирів, та інші, передбачені законодавством документи).

Інформаційно-диспетчерська служба виклику таксі зобов'язана:

забезпечувати обладнання у приміщеннях диспетчерського пункту таксі робочих місць працівників та укомплектовувати їх обладнанням, що забезпечує якісне отримання, опрацювання та передачу інформації про виклик таксі, її фіксацію, збереження та здійснення інших, передбачених законодавством функцій;

відмовляти перевізникам на таксі в укладанні з ними договору про інформаційно-диспетчерське обслуговування у випадку відсутності у них будь-якого документу, передбаченого законом;

забезпечувати передачу інформації засобами та видами зв'язку, не створюючи небезпеки водію та пасажирам під час руху таксі;

вести моніторинг чинності документів перевізників на таксі (ліцензія на надання послуг з перевезень пасажирів на таксі і т. д.);

розривати договір про інформаційно-диспетчерське обслуговування з перевізником на таксі у випадку відсутності у нього будь-якого документу, передбаченого законом;

вести у довільній паперовій або електронній формі журнал обліку викликів із зазначенням параметрів обслуговування (місця виклику, дати і часу його опрацювання, номеру телефону замовника транспортної послуги, даних перевізника на таксі і таксі, якими виконувалось перевезення, записувати на електронних носіях розмову із замовником транспортної послуги, тощо) і зберігати таку інформацію протягом одного року з дати її отримання;

надавати замовнику транспортних послуг інформацію про затверджену тарифну схему перевезень на таксі, перевізника на таксі, марку та державний реєстраційний номер таксі, яким буде здійснюватись перевезення та повідомляти номер замовлення;

надавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, правоохоронним органам та іншим центральним органам виконавчої влади, на їх письмову вимогу інформацію, що міститься у журналі обліку викликів таксі, а також інформацію щодо перевізників на таксі, з якими укладено відповідні договори;

забезпечувати завершення надання послуги у разі технічної несправності таксі чи припинення перевезень з інших причин;

з'ясовувати із замовником транспортної послуги під час приймання замовлення його потребу щодо кількості людей та багажу, які підлягають перевезенню.

Інформаційно-диспетчерській службі виклику таксі забороняється:

укладати договір про інформаційно-диспетчерське обслуговування з суб'єктами господарювання чи іншими особами, які не є перевізниками на таксі;

передавати інформацію про виклик таксі суб'єктам господарювання чи іншим особам, з якими не укладено договір про інформаційно-диспетчерське обслуговування;

відмовляти замовнику транспортної послуги, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, правоохоронним органам, іншим центральним органам виконавчої влади у наданні на їх письмову вимогу інформації та документів, передбачених законодавством, а також, у здійсненні ними перевірок у порядку, встановленому Законом.

Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства інформаційно-диспетчерськими службами виклику таксі визначається Кабінетом Міністрів України.";

11) частини п'яту - дев'яту статті 39 викласти в такій редакції:

"Документи для суб'єкта господарювання, що здійснює перевезення пасажирів на таксі:

для автомобільного перевізника - ліцензія на надання послуг з перевезень пасажирів на таксі, договір про інформаційно-диспетчерське обслуговування, у випадку надання послуг з перевезення пасажирів відповідно до абзацу четвертого частини тринадцятої статті 35 цього Закону, інші документи, передбачені законодавством України;

для водія таксі - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію автомобільного транспортного засобу, копія договору про інформаційно-диспетчерське обслуговування, у випадку надання послуг з перевезення пасажирів відповідно до абзацу четвертого частини тринадцятої статті 35 цього Закону, поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, документ, що підтверджує страхування пасажирів, інші документи, передбачені законодавством України.

Документи для суб'єкта господарювання, що здійснює перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення:

для автомобільного перевізника - ліцензія на надання послуг з перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, договір із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України;

для водія легкового автомобіля - посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію автомобільного транспортного засобу, поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, документ, що підтверджує страхування пасажирів, завірена печаткою перевізника копія договору із замовником послуги, інші документи, передбачені законодавством України.

Документи для автомобільного самозайнятого перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на таксі:

ліцензія на надання послуг з перевезень пасажирів на таксі, посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію автомобільного транспортного засобу, договір про інформаційно-диспетчерське обслуговування, у випадках надання послуг з перевезення пасажирів відповідно до абзацу четвертого частини тринадцятої статті 35 цього Закону, поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, документ, що підтверджує страхування пасажирів, сервісна книжка, медична довідка.

Документи для автомобільного самозайнятого перевізника, що здійснює перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення:

ліцензія на надання послуг з перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, посвідчення водія відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію автомобільного транспортного засобу, поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, документ, що підтверджує страхування пасажирів, сервісна книжка, медична довідка, договір із замовником послуги.".

У зв'язку з цим частини десяту - дванадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою - одинадцятою;

12) у статті 40:

частину п'яту після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:

"переводити електронний таксометр у позицію підрахунку вартості проїзду безпосередньо перед початком виконання перевезення на таксі, або згідно часу, що вказаний у інформації про виклик таксі;

видавати роздрукований чи інший розрахунковий документ;

приймати оплату у відповідності до показника електронного таксометра та на основі розрахункового документа.";

абзац п'ятий частини шостої викласти в такій редакції:

"здійснювати перевезення пасажирів, якщо в таксі відсутній, закріплений у непередбаченому місці або не працює електронний таксометр чи сигнальний ліхтар із зеленим та червоним світлом;";

13) частину першу статті 41 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"відмовитись від оплати послуги перевезення на таксі у випадку, якщо водієм таксі не оформлено розрахунковий документ у відповідності до вимог цього Закону.";

14) статтю 42 викласти в новій редакції такого змісту:

"Договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування міському, приміському та міжміському, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), укладається між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та автомобільним перевізником і вважається укладеним з моменту його підписання сторонами.

Договір перевезення пасажира автобусом на маршруті загального користування укладається між автомобільним перевізником та пасажиром. Цей договір вважається укладеним з моменту придбання пасажиром квитка на право проїзду, а для осіб, які користуються правом пільгового проїзду, - з моменту посадки в автобус.

Договір про нерегулярні пасажирські перевезення автобусом укладається між замовником транспортних послуг та автомобільним перевізником і вважається укладеним з моменту його підписання сторонами.

Договір перевезення пасажирів на таксі набирає чинності з моменту посадки пасажира, переведення електронного таксометра в позицію "зайнято" і діє до моменту висадки пасажира в пункті призначення та оплати транспортної послуги відповідно до показників електронного таксометра та розрахункового документа.

Договір перевезення пасажирів на таксі укладається в усній формі, що підтверджується увімкненням електронного таксометра у режим підрахунку вартості проїзду та світловою індикацією "зайнято" червоного кольору у правому верхньому куті лобового скла таксі.

Договір про обслуговування легковим автомобілем на замовлення укладається між автомобільним перевізником і замовником та вважається укладеним з моменту його підписання сторонами.

Договір про обслуговування легковим автомобілем на замовлення є недійсним, якщо він сформульований таким чином, що унеможливлює чітку ідентифікацію особи (осіб), яку (яких) належить перевозити.

Дія договору перевезення пасажира автомобільним транспортом може бути припинена за ініціативою автомобільного перевізника чи водія автомобільного транспортного засобу, якщо пасажир:

перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

порушує громадський порядок;

пред'являє заборонений до перевезення багаж або багаж, який за габаритами не відповідає встановленим нормам;

порушує інші вимоги правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.";

16) у статті 60:

у частині першій:

доповнити абзац перший після слів "до автомобільних перевізників" словами ", автомобільних самозайнятих перевізників";

доповнити після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

"порушення вимог, визначених абзацами четвертим, п'ятим частини другої та абзацами п'ятим, шостим частини третьої статті 30 цього Закону, - штраф у розмірі п'ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення вимог, визначених частиною третьою статті 34 та тринадцятою статті 35 цього Закону, - штраф у розмірі п'ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення водіями вимог, визначених частиною п'ятою та шостою статті 40 цього Закону, - штраф у розмірі трьохста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;"

У зв'язку з цим абзаци третій - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - шістнадцятим;

у абзаці третьому слово "ста" замінити словом "п'ятиста";

у абзаці четвертому слова "без наявності ліцензії - штраф у розмірі тридцяти" замінити словами "або який має хоча б одну із ознак таксі, без наявності відповідної ліцензії - штраф у розмірі п'ятиста";

доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:

"За порушення вимог, визначених частинами першою, третьою, п'ятою та шостою статті 351 цього Закону до інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі застосовується адміністративно-господарський штраф у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

У зв'язку з цим частину другу - восьму вважати відповідно частинами третьою - дев'ятою.

2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., N 24, ст. 170; 2009 р., N 19, ст. 260; N 32-33 ст. 485; 2010 р., N 10, ст. 107; N 37, ст. 496; N 40, ст. 524; 2013 р., N 8, ст. 75; 2014 р., N 5, ст. 62; N 29, ст. 943):

1) пункт "а" частини першої статті 30 доповнити підпунктами 101, 102 та 103 такого змісту:

"101) забезпечення організації перевезень пасажирів на таксі;

102) визначення умов організації перевезень пасажирів на таксі на відповідній території";

103) спільно із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті повноваження органу ліцензування з ліцензування надання послуг з перевезення пасажирів на таксі.";

2) частину першу статті 43 доповнити підпунктами 38 - 40 такого змісту:

"38) забезпечення організації перевезень пасажирів на таксі;

39) визначення умов організації перевезень пасажирів на таксі на відповідній території;

40) спільно із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті повноваження органу ліцензування з ліцензування надання послуг з перевезення пасажирів на таксі.".

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 415; 2006 р. N 19-20, ст. 157; 2009 р., N 10-11, ст. 137; 2011 р., N 38, ст. 382; 2012 р., N 5, ст. 34; 2013 р., N 18, ст. 169; 2015 р., N 23, ст.158):

1) доповнити статтю 1331 після частини четвертої новими частинами такого змісту:

"Експлуатація транспортного засобу, що містить ознаки таксі або вчинення дій, що мають на меті надання послуг з перевезення пасажирів на таксі, з порушенням вимог законодавства, що регулює надання послуг таксі, -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'ятиста до семиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Приймання від осіб інформації про необхідність перевезення пасажирів, їх багажу та передання її особі, що виконуватиме перевезення (в тому числі через інших осіб), з порушенням вимог щодо роботи інформаційно-диспетчерських служб виклику таксі, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" та правил надання послуг з перевезення пасажирів на таксі, -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'ятиста до семиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати відповідно частинами сьомою - тринадцятою;

у абзаці першому частини одинадцятої слова "шостою, восьмою або десятою" замінити словами "восьмою, десятою або дванадцятою";

2) у статті 222:

у частині першій після слів та цифр "статті 133, частини третя," слова "шоста, восьма, дев'ята, десята і одинадцята" замінити словами "п'ята, восьма, десята, одинадцята, дванадцята і тринадцята";

у пункті 2 частини другої після слів та цифр "статтею 1321" слова "шостою і одинадцятою" замінити словами "восьмою і тринадцятою";

у пункті 3 частини другої після слів та цифр "статті 127, частинами третьою," слова "восьмою, дев'ятою і десятою" замінити словами "п'ятою, десятою, одинадцятою, дванадцятою";

3) у статті 229:

у частині першій після слів та цифр "133, частини перша, друга, четверта," слова "п'ята і сьома" замінити словами "шоста, сьома і дев'ята";

у частині другій після слів "частини перша, друга, четверта," слова "п'ята і сьома" замінити словами "шоста, сьома і дев'ята".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос