Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения неприбыльных организаций

Проект закона Украины от 15.09.2015 № 3101
Дата рассмотрения: 15.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 133.4 статті 133:

1) абзац четвертий підпункту 133.4.1 доповнити словами "якщо інше не передбачено законами, які регулюють діяльність таких організацій";

2) у підпункті 133.4.3:

а) в абзаці першому:

слова "цим пунктом" замінити словами "підпунктом 133.4.2 цього пункту";

доповнити абзац словами "з першого дня місяця, у якому вчинене таке порушення, та до останнього числа календарного кварталу, наступного за кварталом, у якому вчинене таке порушення";

б) абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"З першого дня місяця, у якому неприбуткова організація була виключена з Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій, така організація зобов'язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

Після завершення строку виключення з Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій, встановленого цим підпунктом, така організація повторно вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";

3) підпункт 133.4.4 доповнити абзацами такого змісту:

"Неприбуткова організація виключається з Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій з першого дня календарного кварталу, у якому контролюючим органом встановлено таке порушення, на строк чотири календарні квартали.

Після завершення строку виключення з Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій, встановленого цим підпунктом, така організація повторно вноситься контролюючим органом до Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.";

4) у підпункті 133.4.6:

а) в абзаці п'ятому слова "(з першого числа місяця наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом)" виключити;

б) абзац шостий доповнити словами "асоціації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку".

2. У підрозділі 4 розділу XX:

1) у пункті 34:

а) в абзаці першому "(далі - новий Реєстр неприбуткових установ та організацій)" виключити;

б) абзац третій виключити;

2) пункт 35 викласти у такій редакції:

"35. До 1 березня 2016 року контролюючий орган здійснює перевірку відповідності установчих документів неприбуткових підприємств, організацій та установ, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ, вимогам підпунктів 133.4.1 та 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 розділу III Податкового кодексу України та у разі встановлення невідповідності таких документів цим вимогам надсилає неприбутковій організацій повідомлення про необхідність приведення установчих документів у відповідність до вимог Податкового кодексу України.

У разі отримання такого повідомлення неприбуткова організація зобов'язана до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність до вимог підпунктів 133.4.1 та 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 розділу III Податкового кодексу України та подати копії таких документів контролюючому органу.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не виконали вимог абзацу другого цього пункту, після 1 січня 2017 року підлягають виключенню контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос