Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения некоторых аспектов нефтегазовой отрасли

Проект закона Украины от 15.09.2015 № 3096
Дата рассмотрения: 15.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни та доповнення до таких Законів:

1. В Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) частину першу статті 20 доповнити третім абзацом наступного змісту:

"Випадки використання земельних ділянок не за цільовим призначенням встановлюються цим Кодексом та іншими законами України".

2) частину третю статті 22 доповнити пунктом "д" такого змісту:

"д) власникам спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами - для будівництва свердловин та об'єктів їх облаштування (об'єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередачі та інших об'єктів, необхідних для користування надрами)".

3) частину четверту статті 66 після слів "у встановлені строки," доповнити словами "якщо інше не встановлено законом".

4) у статті 97:

назву статті викласти у такій редакції: "Права та обов'язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи";

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Підприємства, установи та організації, які проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи, можуть проводити ці роботи на земельних ділянках (або їх частинах) будь-якої форми власності та цільового призначення на підставі договору на проведення розвідувальних робіт, який укладається з власником землі або із землекористувачем без зміни цільового призначення такої земельної ділянки.

Розвідувальними та іншими пов'язаними роботами є геологознімальні, пошукові, геодезичні роботи, роботи з геологічного вивчення нафтогазоносності надр, роботи з дорозвідки та експлуатаційної розвідки родовищ, у тому числі буріння, облаштування та експлуатація нафтових і газових свердловин, спорудження, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх обслуговуванням об'єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередачі та зв'язку (далі - розвідувальні роботи).

Земельні ділянки на період проведення розвідувальних та інших пов'язаних робіт у власника землі або землекористувача не вилучаються, не викупляються.

Розгляд відповідного звернення підприємств, установ та організацій, які проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи щодо укладення договору на проведення розвідувальних робіт або надання погодження землекористувачем, здійснюється протягом п'ятнадцяти днів з моменту одержання такого звернення. За бажанням однієї із сторін договір може бути посвідчений нотаріально";

частину другу викласти у такій редакції:

"Строки і місце проведення розвідувальних та інших пов'язаних робіт визначаються за договором сторін. Договір на проведення розвідувальних робіт, визначених у частині першій цієї статті, не підлягає державній реєстрації";

частину третю викласти у такій редакції:

"Проведення розвідувальних та інших пов'язаних робіт на землях заповідників, національних дендрологічних, ботанічних, меморіальних парків, поховань і археологічних пам'яток дозволяється у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України";

частину четверту викласти у такій редакції:

"При переході із стану дослідно-промислової розробки у промислову розробку підприємствам, установам та організаціям, що проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи, дозволяється використовувати земельну ділянку на підставі договору на проведення розвідувальних робіт з власником землі або за погодженням із землекористувачем на період оформлення документів, які посвідчують право користування нею.

При цьому такі підприємства, установи та організації мають переважне право на укладення договорів та оформлення документів, які посвідчують право користування земельною ділянкою для проведення промислової розробки родовищ щодо земельних ділянок, на яких вони проводили розвідувальні та інші пов'язані роботи";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"Підприємства, установи та організації, які проводять розвідувальні роботи, зобов'язані відшкодовувати власникам землі та землекористувачам усі збитки, в тому числі неодержані доходи, а також за свій рахунок приводити займані земельні ділянки у стан, придатний для використання за призначенням";

доповнити статтю частинами шостою-сьомою такого змісту:

"6. Спори, що виникають при проведенні розвідувальних та інших пов'язаних робіт, вирішуються у судовому порядку.

7. Підприємства, установи та організації, що проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи, у разі продажу власниками земельних ділянок, які використовуються такими підприємствами, установами та організаціями на підставі договорів на проведення робіт, мають переважне право на придбання у власність цих земельних ділянок за ціною та на умовах, установлених власником.

Власник зобов'язаний у письмовій формі повідомити підприємства, установи та організації, що проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням ціни та інших умов, на яких продається земельна ділянка. Якщо підприємства, установи та організації, що проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи, протягом місяця з дня отримання від власника письмового повідомлення про намір продати земельну ділянку не підтвердять свою згоду на придбання земельної ділянки на умовах, які запропоновані третій особі, власник має право продати земельну ділянку іншій особі.

Порядок реалізації переважного права підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи, на придбання у власність земельної ділянки може визначатися у договорі на проведення розвідувальних робіт.

У разі письмової відмови від свого переважного права на придбання земельної ділянки до нового власника такої земельної ділянки переходять права та обов'язки за договором на проведення розвідувальних робіт. У разі продажу земельної ділянки з порушенням переважного права купівлі підприємства, установи та організації, що проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи, можуть пред'явити до суду позов про переведення на них прав та обов'язків покупця".

5) у статті 98:

частину першу після слів "земельної ділянки" доповнити словами "або іншої заінтересованої особи";

частину третю доповнити словами "та здійснюється без зміни цільового призначення земельної ділянки".

6) у статті 99:

частину першу після слів "земельних ділянок" доповнити словами "або інші заінтересовані особи";

у пункті "б" слова "по наявному шляху" виключити;

доповнити пунктом "в1" такого змісту:

1) право тимчасового розміщення, спорудження, експлуатації та обслуговування нафтових і газових свердловин, а також об'єктів, пов'язаних з їх розміщенням, спорудженням, експлуатацією та обслуговуванням;"

доповнити пунктом "в2" такого змісту:

2) право прокладання, експлуатації та обслуговування об'єктів трубопровідного транспорту та інших лінійних комунікацій;"

7) пункт "б" частини другої статті 102 після слів "земельний сервітут" доповнити словами "за її цільовим призначенням, крім тимчасових перешкод у користуванні земельною ділянкою за цільовим призначенням, пов'язаних з розміщенням, спорудженням, експлуатацією та обслуговуванням об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, а також об'єктів, пов'язаних із розміщенням, спорудженням прокладанням, експлуатацією та обслуговуванням об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин".

8) у статті 122:

частину третю доповнити пунктом "г" такого змісту:

"г) спорудження та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередачі та зв'язку".

частину четверту після слів "земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених" доповнити словами "частиною третьою та "

9) пункт "ґ" статті 141 після слів "не за цільовим призначенням," доповнити словами "крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України".

10) у статті 1481:

частину першу після слів "земельного сервітуту," доповнити словами "договору на проведення розвідувальних робіт, на земельній ділянці";

частину четверту після слів "земельного сервітуту," доповнити словами "договору на проведення розвідувальних робіт, на земельній ділянці,"

11) у статті 149:

частину п'яту доповнити пунктом "г" такого змісту:

"г) будівництва об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередачі та зв'язку, пов'язаних з їх експлуатацією, крім випадків, визначених частиною дев'ятою цієї статті.";

частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, - ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси для нелісогосподарських потреб, а також земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення та суб'єктів господарювання залізничного транспорту загального користування у зв'язку з їх реорганізацією шляхом злиття під час утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", крім земельних ділянок, необхідних для спорудження об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язані з їх експлуатацією виробничих споруд, ліній електропередачі та зв'язку, та випадків, визначених частинами п'ятою-восьмою цієї статті і статтею 150 цього Кодексу".

12) частину першу статті 156 доповнити пунктом "е" такого змісту:

"е) користування сільськогосподарськими угіддями для потреб нафтогазової галузі".

13) частину другу статті 168 викласти у наступній редакції:

"2. Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі крім випадків:

а) проведення робіт з буріння і облаштування нафтових і газових свердловин, будівництва, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх обслуговуванням об'єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередачі та зв'язку, підземних кабельних мережах енергозабезпечення;

б) проведення робіт, пов'язаних з ліквідацією та запобіганням аварійним ситуаціям на нафтових і газових свердловинах і пов'язаних з їх експлуатацією об'єктах трубопровідного транспорту, виробничих спорудах, під'їзних дорогах, лініях електропередачі та зв'язку, підземних кабельних мережах енергозабезпечення;

в) визначених в Законі України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів,".

14) підпункт "б" пункту 15 Розділу X "Перехідні положення" викласти у такій редакції:

"б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону, набуття їх підприємствами, установами та організаціями для розміщення, будівництва, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередачі та зв'язку, вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами".

2. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

1) статтю 17 доповнити частиною сьомою наступного змісту:

"Користувачі нафтогазоносними надрами, які отримали спеціальні дозволи на користування надрами, не потребують гірничого відводу.";

2) в частині третій статті 24 після слів "який отримав спеціальний дозвіл на користування надрами та гірничий відвід" доповнити словами "(в разі його необхідності)".

3. В Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262 із наступними змінами):

1) у статті 1:

абзац сьомий виключити;

доповнити статтю абзацами двадцять восьмим та двадцять дев'ятим наступного змісту:

"об'єкти нафтогазовидобування - об'єкти призначені для геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування вуглеводнів. До об'єктів нафтогазовидобування відносяться: нафтові та газові свердловини, газопроводи-шлейфи, установки комплексної підготовки газу, установки підготовки газу, установки попередньої підготовки газу, установки комплексної підготовки нафти, дожимно-компресорні станції;

облаштування родовища - комплекс проектних, вишукувальних, будівельних і будівельно-монтажних робіт, які необхідно провести для введення родовища в промислову (дослідно-промислову) розробку або нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне переоснащення на діючих (облаштованих) родовищах".

2) в абзаці п'ятому частини другої статті 36 слова "та акт про надання гірничого відводу для розробки родовища" виключити.

4. В Гірничому законі України від 6 жовтня 1999 року N 1127-XIV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433 із наступними змінами):

абзац третій частини першої статті 24 викласти в наступній редакції:

"акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними надрами);"

5. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17 лютого 2011 року N 3038-VI (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343):

частину першу статті 4 доповнити шостим абзацом наступного змісту:

"До об'єктів містобудування не відносяться нафтові і газові свердловини, а також об'єкти трубопровідного транспорту, під'їзні дороги, лінії електропередачі та інші виробничі споруди, пов'язані з експлуатацією нафтових та газових свердловин, розташовані за межами населених пунктів".

6. У Законі України "Про оренду землі" від 6 жовтня 1998 року N 161-XIV (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46, ст. 280;):

в частині другій статті 24 після слів "згідно з договором оренди" доповнити словами "окрім випадків встановлених Земельним кодексом України або іншими законами".

7. У Законі України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" від 19 червня 2003 N 963-IV (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 350;):

частину десяту статті 1 після слів "при передачі земельної ділянки у власність чи наданні в користування, в тому числі в оренду," доповнити словами "крім випадків використання земель не за цільовим призначенням, встановлених Земельним кодексом України,".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос