Идет загрузка документа (120 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об азартных играх

Проект закона Украины от 15.09.2015 № 3094
Дата рассмотрения: 15.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про азартні ігри

Цей Закон встановлює порядок правового регулювання азартних ігор в Україні

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає змогу отримати виграш (приз), і результат якої повністю або частково залежить від випадковості;

відповідальна гра (відповідальна ігрова діяльність) - попередження та мінімізація негативних наслідків участі у азартній грі операторами азартних ігор.

вразливі групи населення - особи, молодші вісімнадцяти років; особи з низькими доходами; особи, які мають залежність від участі у азартних іграх; особи, які є агентами з продажу, співробітниками або підрядниками у сфері здійснення азартних ігор та/або особи, які не усвідомлюють ризики, пов'язані з проблемами участі у азартній грі;

виграш (приз) - кошти, майно, майнові та немайнові права, які передаються у власність гравцю - переможцю гри за результатами її проведення;

виробництво, технічне обслуговування, імпорт та продаж грального обладнання - види господарської діяльності (послуги), пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор;

гра в карти - азартна гра, результат якої визначається залежно від відповідної комбінації гральних карт згідно з умовами проведення цієї азартної гри;

гра в кості - азартна гра, результат якої визначається залежно від відповідної комбінації чисел (символів, знаків), що випадає на костях, згідно з умовами проведення цієї азартної гри. Під костями для цілей цього Закону розуміється будь-яка річ, що використовується для гри та містить відповідні символи або знаки;

гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата, величина та імовірність виграшу (призу) в якій визначаються програмою роботи цього грального автомата;

гравець - фізична особа або юридична особа (або їх представник), яка за власним бажанням бере участь в азартній грі;

гральне місце - окреме місце в гральному залі, призначене для участі в азартній грі одного або декількох гравців залежно від виду грального обладнання. До гральних місць належать гральний стіл, гральний автомат (якщо гральний автомат передбачає можливість одночасної незалежної гри декількох гравців, кількість гральних місць на такому автоматі дорівнює максимальній кількості гравців, які можуть одночасно взяти участь в азартній грі (іграх) на такому автоматі);

гральне обладнання - будь-яке обладнання або пристрій, у тому числі програмно-технічний комплекс, яке призначене та/або використовується для організації та проведення азартних ігор;

гральний автомат - спеціальне технічне обладнання (механічне, електричне, електронне тощо), що використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається програмою роботи такого обладнання і генератором випадкових чисел, що знаходяться всередині грального автомата і є його невід'ємними частинами;

гральний зал - відокремлене приміщення, призначене виключно для розміщення грального обладнання та проведення азартних ігор;

гральний стіл - спеціально обладнаний стіл з одним гральним полем, на якому може проводитись одночасно лише один сеанс однієї азартної гри незалежно від кількості гравців, у якій оператор азартної гри виступає як учасник через своїх представників або як спостерігач;

гральний стіл з кільцем рулетки - спеціально обладнаний стіл з одним гральним полем та з пристроєм, що приводиться в дію представником оператора азартної гри та на якому може здійснюватися одночасно лише один сеанс гри в рулетку з одним або декількома гравцями;

гральна зона - територія (місце), визначена відповідно до цього Закону, на якій дозволяється організовувати та проводити азартні ігри;

джек-пот - максимальний виграш (приз), передбачений умовами проведення азартної гри, величина якого встановлюється організатором азартної гри або визначається ним залежно від загальної кількості внесених гравцями ставок;

електронне (віртуальне) казино - програмно-технічний електронний комплекс, який використовується для організації та проведення азартних ігор через телекомунікаційні мережі і який виконує функції реєстрації ставок в азартних іграх, проведення азартних ігор у режимі реального часу (он-лайн), визначення виграшу (призу) та реєстрації права на одержання виграшів (призів);

єдина електронна система контролю у реальному часі - програмно-технічний комплекс, до якого включаються реєстратори розрахункових операцій, гральне обладнання (термінали, інші електронні пристрої) через які Національний організатор азартних ігор отримує від гравця ставки в азартних іграх або відповідну інформацію від операторів про проведення ними азартних ігор та який забезпечує в режимі реального часу фіксацію операцій зі сплати ставок, формування призового (виграшного) фонду, джек-поту, виплати виграшів (видачі призів);

ігровий замінник гривні - матеріальний засіб гри в азартних іграх у вигляді монетоподібного значка, фішки, жетона або електронної картки, який містить інформацію про його номінал, дає право на участь в азартній грі та купується за грошові кошти у касі оператора азартної гри, а після завершення азартної гри підлягає поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент у гривні;

інтерактивна гра - азартна гра, яка передбачає набуття (участь) фізичною особою статусу учасника цієї гри за допомогою телекомунікаційних мереж шляхом телефонування або відправлення електронного повідомлення в будь-якій формі та переможцем в якій визнається учасник, який першим вгадав зашифроване слово, складові (букви) якого розташовані в довільному порядку чи закриті від огляду, або зображення, елементи якого розташовані у довільному порядку;

казино - окрема будівля або її частина (нежилі приміщення), розташована за однією адресою, де проводяться циліндричні ігри (у тому числі рулетка), ігри в карти, ігри в кості та можуть надаватись послуги громадського харчування;

каса оператора азартної гри - спеціально обладнане приміщення з реєстратором розрахункових операцій або комп'ютерно-касовою системою відповідно до вимог Закону України що регулює застосування реєстраторів розрахункових операцій, де здійснюється продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні, поповнення ігрових рахунків або прийняття ставок від гравців, розрахунки за результатами гри та інші дії;

ліцензія - документ державного зразка, що дає право суб'єкту господарювання на здійснення зазначених у ньому видів діяльності протягом визначеного строку за умови виконання вимог цього Закону, ліцензійних умов та укладання договору з Національним організатором азартних ігор;

ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог цього Закону та Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

Національний організатор азартних ігор - юридична особа із 100 % державної власності у статутному фонді (статутному або складеному капіталі), яке здійснює діяльність з організації та проведення азартних ігор, що не заборонені цим Законом;

незалежне гральне місце - місця за одним гральним столом, які дають можливість кільком гравцям одночасно брати участь в іграх, що не пов'язані між собою та не впливають на результати інших гравців;

оператор - юридична особа, яка на підставі ліцензії здійснює господарську діяльність з проведення азартних ігор в обсязі передбаченому договором, укладеним із Національним організатором азартних ігор;

організація та проведення азартних ігор - діяльність, спрямована на створення умов для організації та проведення азартної гри, видачі виграшів (призів) учасникам азартної гри, а також проведення азартних ігор;

парі - азартна гра, в ході якої між гравцями та організатором або оператором азартної гри укладається відповідно до умов азартної гри угода про участь в азартній грі шляхом внесення ставки на попередньо невідомий результат події, яка повинна відбутися у майбутньому, і гравці мають право отримати виграш (приз), розмір якого обчислюється виходячи із внесеної ставки та визначеного до початку події коефіцієнта;

призовий (виграшний) фонд - сукупність виграшів (призів), зокрема коштів, майна, майнових прав, які підлягають виплаті (видачі) гравцям у разі їх виграшу в азартній грі відповідно до умов її проведення;

проведення азартних ігор у казино - господарська діяльність, спрямована на створення умов для проведення циліндричних ігор (у тому числі рулетки), ігор в кості, ігор в карти, а також проведення цих ігор у казино в обсязі передбаченому договором, укладеним із Національним організатором азартних ігор;

плата за ліцензію - платіж, що вноситься суб'єктом господарювання за право провадження дозволеного цим законом виду господарської діяльності у сфері азартних ігор протягом строку дії ліцензії;

спеціальна гральна зона - територія (місце), визначена відповідно до цього Закону, на якій дозволяється організовувати та проводити азартні ігри;

ставка - плата за участь гравця в азартній грі;

сприяння у проведенні азартної гри - вчинення юридичною чи фізичною особою дій, спрямованих на прийняття ставок в азартну гру, рекламування азартної гри, трансляцію азартної гри у теле- чи радіопрограмах, виплату виграшу (призу) в азартній грі, а також будь-яких інших дій, що прямо або опосередковано забезпечують проведення такої гри;

сфера (ринок) азартних ігор - діяльність пов'язана з організацією та проведенням будь-яких азартних ігор;

умови (правила) азартної гри - документ, в якому визначається перелік умов азартної гри, прав, обов'язків і послідовності дій гравця, організатора та оператора азартних ігор під час організації і проведення азартної гри;

участь в азартній грі - набуття фізичною особою права участі в будь-якій азартній грі шляхом здійснення в будь-який спосіб ставки, у тому числі придбання жетонів (фішок) чи інших замінників гривні, що використовуються під час проведення азартної гри;

термінал електронної системи прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, обладнаний фіскальною пам'яттю і призначений для реєстрації прийняття ставок та виплати виграшів (видачі призів) у азартній грі;

тоталізатор - азартна гра, в якій гравці здійснюють ставки на попередньо невідомий результат події, а її оператор за комісійну винагороду приймає і зберігає ставки та розподіляє і виплачує виграш (видає приз) згідно з умовами азартної гри одразу після закінчення події;

циліндрична гра (у тому числі рулетка) - азартна гра, учасники якої, визначаючи комбінації чисел, символів чи інших знаків, за допомогою пристрою, що обертається, виграють залежно від розміру зробленої ними ставки та встановленого до початку гри коефіцієнта обчислення суми виграшу (призу).

Стаття 2. Законодавство про азартні ігри

Правове регулювання у сфері азартних ігор здійснюється відповідно до Конституції України, цього Закону, інших законів та прийнятих відповідно до цього Закону нормативно-правових актів, а також відповідних міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникають у сфері азартних ігор.

Дія цього Закону не поширюється на:

розіграші, що проводяться юридичними та фізичними особами за рахунок власних коштів з метою сприяння продажу будь-якого товару чи наданню платних послуг (робіт) і передбачають участь у них споживачів товарів (послуг) без внесення за це плати;

розважально-спортивні ігри такі, як більярд, кегельбан (боулінг), дартс, інші ігри за умови, що виграші (призи) в них не забезпечуються за рахунок коштів, отриманих від їх учасників;

гральні автомати типу "кран-машина", де як виграш (приз) гравець отримує виключно матеріальні речі у вигляді іграшок або атракціони, симулятори та інші розважальних ігрові автомати, які не передбачають грошовий виграш (приз);

емісію, обіг та погашення цінних паперів, за якими здійснюється виплата доходів у формі виграшів (призів), а також на виплату виграшів (видачу призів) за депозитними вкладами (внесками) у банках та інших фінансових установах відповідно до законодавства.

Розділ II. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 4. Мета і принципи державної політики у сфері азартних ігор

Мета державної політики у сфері азартних ігор полягає у визначенні фундаментальних правових засад створення в Україні ринку азартних ігор та його подальшого функціонування, а також регулювання цього ринку з боку держави.

Основними принципами державної політики у сфері азартних ігор є:

забезпечення суспільних інтересів, пов'язаних із організацією і проведенням азартних ігор, соціальної спрямованості цієї галузі економіки;

захист підлітків та інших соціально вразливих категорій населення від втягування в азартні ігри;

захист прав і законних інтересів громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які беруть участь в організованих на території Україні азартних іграх;

забезпечення рівних умов участі в азартних іграх для усіх учасників;

забезпечення рівності прав і законних інтересів операторів азартних ігор, гарантування прозорості їх господарської діяльності та створення конкурентного середовища.

Основними засобами державного регулювання ринку азартних ігор є:

ліцензування господарської діяльності у сфері азартних ігор;

патентування операцій з надання послуг у сфері азартних ігор;

сертифікація грального обладнання та програмного забезпечення до нього.

В Україні встановлюється державна монополія на організацію та проведення азартних ігор, що передбачає функціонування Національного організатора азартних ігор.

Організація та проведення азартних ігор може здійснюватися виключно Національним організатором азартних ігор. Статус Національного організатора азартних ігор може мати одночасно лише одна юридична особа.

Проведення азартних ігор може здійснюватися юридичними особами за умови наявності у них відповідних ліцензій. Обсяг проведення азартних ігор такою юридичною особою визначається договором між юридичною особою та Національним організатором азартних ігор.

Стаття 5. Повноваження Верховної Ради України щодо регулювання сфери азартних ігор

Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики регулювання діяльності у сфері азартних ігор, законодавчі засади її проведення.

Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо регулювання сфери азартних ігор

Реалізацію державної політики у сфері азартних ігор здійснює Кабінет Міністрів України безпосередньо та через спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор.

Кабінет Міністрів України:

розробляє основні напрями державної політики у сфері азартних ігор;

спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері азартних ігор;

утворює Національного організатора азартних ігор;

здійснює інші повноваження передбачені цим Законом.

Стаття 7. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор (органом ліцензування) є Міністерство фінансів України.

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор в межах своїх повноважень:

забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор;

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

здійснює державне регулювання діяльності у сфері азартних ігор;

розробляє та затверджує ліцензійні умови провадження певних видів господарської діяльності у сфері азартних ігор;

виконує функції органу ліцензування відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" з урахуванням вимог цього закону;

організовує та здійснює державний контроль у сфері азартних ігор;

застосовує санкції у випадках, передбачених цим Законом;

безоплатно одержує в установленому Кабінетом Міністрів України порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи (їх копії) і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

має право безперешкодного доступу на територію та у службові приміщення Національного організатора азартних ігор та операторів азартних ігор для проведення перевірки дотримання вимог цього Закону та ліцензійних умов;

розглядає справи про порушення вимог цього Закону та ліцензійних умов і за результатами їх розгляду приймає відповідні рішення в межах своїх повноважень;

за поданням Національного організатора азартних ігор визначає максимальну кількість казино в межах території Херсонської області;

встановлює порядок подання, обсяги та форми звітності щодо організації та проведення азартних ігор;

представляє інтереси України у відповідних універсальних та регіональних міжнародних спеціалізованих організаціях у сфері азартних ігор;

звертається у межах своєї компетенції із запитами до органів інших держав, які регулюють сферу азартних ігор та міжнародних організацій у сфері азартних ігор відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій у сфері азартних ігор, членом яких є Україна;

виконує у межах своєї компетенції запити органів інших держав, які регулюють сферу азартних ігор та міжнародних організацій у сфері азартних ігор відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій у сфері азартних ігор, членом яких є Україна;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Стаття 8. Повноваження органів місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження у сфері азартних ігор шляхом встановлення ставок збору (вартості патенту) за здійснення діяльності у сфері азартних ігор (казино) відповідно до Податкового кодексу України.

Розділ III. ЗАГАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ У СФЕРІ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 9. Спеціальні гральні зони

В Україні створюються єдина територіальна спеціальна гральна зона для розміщення казино та об'єктні зони проведення азартних ігор.

Казино дозволяється розміщувати виключно на території єдиної спеціальної гральної зони та об'єктних зонах проведення азартних ігор.

Територією єдиної територіальної спеціальної гральної зони вважаються:

територія Херсонської області;

територія в середині готелів категорій від 3-х до 5-ти зірок з кількістю номерів не менше 60 в Херсонській області;

територія в середині готелів категорії не менше "чотири зірки", загальний номерний ресурс яких становить не менше 100 номерів;

територія в середині окремої нежилої будівлі, на якій можна розмістити казино із площею грального залу (залами) не менше 500 квадратних метрів;

територія в середині судна, яке зареєстроване на території України і в корпусі якого можна розмістити казино із площею грального залу (залами) не менше 500 квадратних метрів.

На території Херсонської області казино дозволяється розміщувати у будь-яких місцях, придатних для організації та проведення азартних ігор, з урахуванням обмежень, встановлених земельним і містобудівним законодавством та цим Законом.

В єдиній територіальній спеціальній гральній зоні для розміщення казино забороняється розміщувати казино:

1) безпосередньо в будівлях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування,

2) у державних наукових установах, закладах охорони здоров'я, установах пошти та зв'язку;

3) у дошкільних закладах освіти, середніх загальноосвітніх школах та в інших навчальних закладах, а також на територіях, закріплених за ними у порядку, встановленому законом;

4) у закладах культури (в тому числі бібліотеках, музеях, театрах, виставкових галереях);

5) у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;

6) у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;

7) у приміщеннях, що належать до житлового фонду та в жилих будинках;

8) в об'єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах;

Поза межами єдиної територіальної спеціальної гральної зони (об'єктних зонах проведення азартних ігор), казино дозволяється розміщувати виключно:

1) в окремо розташованих будинках загальною площею не меншою ніж 500 квадратних метрів;

2) у готелях класом не менше ніж "чотири зірки", загальний номерний ресурс яких складає не менше 100 номерів;

3) в середині судна, яке зареєстроване на території України і в корпусі якого можна розмістити казино із площею грального залу (залами) не менше 500 квадратних метрів;

Організація та проведення азартних ігор, які проводяться в казино поза межами єдиної територіальної спеціальної гральної зони та об'єктних зон ведення грального бізнесу, а також у місцях, відмінних від казино, забороняється.

Категорії готелів визначаються у відповідності до статті 19 Закону України "Про туризм" та у відповідності до міжнародних стандартів оцінювання категорій готелів, які визнаються в Україні.

В разі, якщо готель складається з кількох окремо розташованих будівель, які мають різні адреси, казино можуть розташовуватися у таких будівлях, якщо номерний ресурс кожної окремої будівлі готелів категорій не менше 4 зірок становить 100 номерів та має площу не менше 500 квадратних метрів.

Стаття 10. Обмеження в організації та проведенні азартних ігор

В Україні забороняється господарська діяльність з організації та/або проведення азартних ігор на гральних автоматах, атракціонах, симуляторах за умови використання яких надається можливість внесення ставки та отримання виграшу (призу).

Господарська діяльність, яка підлягає ліцензуванню відповідно до цього Закону, може здійснюватись суб'єктами господарювання - юридичними особами.

Оператору проведення азартних ігор у казино заборонено організовувати та проводити азартні ігри більше ніж в одному казино.

Оператор не має права провадити інші види діяльності, окрім діяльності, зазначеної у ліцензії, та організації розважальних закладів і громадського харчування.

Засновники (учасники) - фізичні особи оператора азартних ігор, посадові особи Національного організатора азартних ігор та операторів азартних ігор, працівники певних професій, перелік яких визначає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор, не повинні мати судимості за шахрайство, за злочини у сфері господарської діяльності, а також інші злочини, вчинені з корисливих мотивів, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку.

Розміщення казино за межами території спеціальних гральних зон, забороняється.

Організація та проведення азартних ігор іноземних операторів та окремий продаж ставок і виплата виграшів (видачі призів), включаючи посередництво, забороняється.

Стаття 11. Обмеження на види азартних ігор

На території України дозволяється організовувати та проводити такі види азартних ігор: ігри в карти, ігри в кості, ігри в рулетку, парі, тоталізатор, ігри для електронного (віртуального) казино.

В Україні забороняється організовувати та проводити інші види азартних ігор, зокрема інтерактивні ігри, інші теле- та радіоігри, що передбачають внесення фізичною особою плати за участь у них (в тому числі як плати за послуги телефонного зв'язку).

Забороняється організовувати та проводити будь-які азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері азартних ігор. Зазначене обмеження не поширюється на Національного організатора азартних ігор.

Забороняється сприяти проведенню будь-яких азартних ігор суб'єктам господарювання, які не мають ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері азартних ігор.

Спортивні, благодійні, безкоштовні ігри в карти, ігри в кості, циліндричні ігри (у тому числі рулетку) дозволяється проводити виключно в казино.

Розділ IV. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 12. Загальні положення ліцензування організації та проведення азартних ігор

З метою упорядкування діяльності суб'єктів господарювання на ринку азартних ігор, забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту суспільної моралі, а також для запобігання антисоціальному впливу азартних ігор на населення, здійснюється ліцензування господарської діяльності у сфері азартних ігор.

Ліцензування господарської діяльності у сфері азартних ігор здійснюється відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та з урахуванням особливостей визначених цим Законом.

Суб'єкт господарської діяльності має право розпочати діяльність у сфері азартних ігор лише після отримання ліцензії на такий вид діяльності.

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор в установленому Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" порядку як орган ліцензування та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії, про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, про переоформлення ліцензії, видачу дублікатів ліцензії на провадження діяльності визначених цією статтею.

Рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі приймається органом ліцензування у тридцятиденний строк з дня надходження до нього заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів.

Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор видається ліцензія на відповідний вид діяльності визначений цією статтею суб'єкту господарювання, який виконав вимоги, передбачені цим Законом.

Перелік документів, які подаються разом із заявою на отримання ліцензії, визначається Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор.

Перелік суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію оприлюднюється на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор.

Крім підстав, передбачених частиною третьою цієї статті та Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності", підставами для відмови у видачі ліцензії, переоформленні ліцензії також є:

встановлення за результатами комплексної перевірки/юридичній експертизі кожного заявника (перевірки поточних суб'єктів господарювання, які вже отримали ліцензію) його невідповідності ліцензійним умовам;

наявності у власника (власників) та менеджменту не погашеної або не знятої судимості за шахрайство, за злочини у сфері господарської діяльності, інших злочинів, вчинених з корисливих мотивів;

встановлення за результатами комплексної перевірки/юридичної експертизи не відповідності вимогам законодавства джерел та походження фінансування;

не проходження процедури сертифікації (акредитації) всього обладнання, яке заявник планує використовувати в своїй діяльності (столи, слот-машини, циліндри, програмне забезпечення).

відсутність у суб'єкта господарювання договору з Національним організатором азартних ігор;

невідповідність суб'єкта господарювання - заявника вимогам цього Закону та/або відповідних ліцензійних умов.

Розмір плати за ліцензію на провадження діяльності у сфері азартних ігор становить для проведення азартних ігор у казино - 50000000 гривень.

Організовувати та проводити азартні ігри може виключно Національний організатор азартних ігор. Національний організатор азартних ігор, з урахуванням вимог цього Закону, може доручати проводити азартні ігри операторам, які отримали відповідні ліцензії, в обсязі передбаченому договором, укладеному із оператором.

Ліцензія на проведення азартних ігор у казино видається оператору азартних ігор на десять років.

Оператор азартних ігор сплачує вартість ліцензії рівними частками щоквартально протягом строку дії ліцензії.

Першу і останню щоквартальні частки вартості ліцензії оператор сплачує одразу після отримання ним повідомлення від органу ліцензування щодо рішення про видачу йому ліцензії.

В разі анулювання дії ліцензії спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор сплачена частка вартості ліцензії оператору азартних ігор не повертається.

В разі, якщо готель складається з кількох окремо розташованих будівель, які мають різні адреси, казино можуть розташовуватися у таких будівлях, якщо номерний ресурс кожної окремої будівлі готелів категорій від 3-х до 5-ти зірок становить 60 номерів в Херсонській області, 100 номерів для готелю категорії не менше "чотири зірки", якщо такий готель розташований поза межами єдиної територіальної спеціальної гральної зони.

У цьому випадку на кожне казино видається окрема ліцензія у відповідності до цього Закону.

Суб'єкт господарювання під час провадження діяльності у сфері азартних ігор зобов'язаний дотримуватися вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", цього Закону та відповідних ліцензійних умов.

Стаття 13. Ліцензійні умови

Ліцензійні умови (зміни до ліцензійних умов) розробляються органом ліцензування та затверджуються відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Ліцензійні умови встановлюють особливості провадження кожного виду господарської діяльності у сфері азартних ігор щодо кваліфікаційних, організаційних, технологічних та спеціальних вимог.

Ліцензійні умови (зміни до ліцензійних умов) повинні містити положення щодо унеможливлення участі в азартних іграх осіб, які не досягли 18 років.

Нормативно - правовий акт, яким затверджуються ліцензійні умови (зміни до ліцензійних умов) набирає чинності через тридцять днів від дня його державної реєстрації, якщо інший строк не передбачений рішенням органу ліцензування, але не раніше ніж через десять днів з дати державної реєстрації.

При розміщенні казино у відповідності до частини четвертої статті 29 цього Закону, затверджуються окремі ліцензійні умови.

Стаття 14. Патентування операцій із здійсненням діяльності у сфері азартних ігор (казино)

Патентуванню підлягають операції із здійсненням діяльності у сфері азартних ігор (казино), яка здійснюється суб'єктами господарювання (юридичними особами).

Перелік видів діяльності, порядок патентування у сфері азартних ігор, ставки збору (вартість патенту), засоби державного контролю, відповідальність суб'єктів господарювання за порушення законодавства у сфері патентування азартних ігор визначається Податковим кодексом України, цим Законом та іншими законами України.

Стаття 15. Спрямування коштів від ліцензування та патентування господарської діяльності у сфері азартних ігор

Кошти, сплачені суб'єктами господарювання у вигляді плати за видачу ліцензії діяльності у сфері азартних ігор, а також кошти, сплачені у вигляді відрахувань від проведення азартних ігор: парі, тоталізатора, ігор для електронного (віртуального казино) спрямовуються до загального фонду Державного бюджету України та використовуються на соціальні потреби, розвиток культури, мистецтва, науку та освіту, спорту та туризму, а також реалізацію заходів по запобіганню негативного впливу азартних ігор на вразливі групи населення, профілактику та попередження виникнення ігрової залежності, по сприянню розвитку відповідальної гри та участі у міжнародному співробітництві у сфері азартних ігор, зокрема шляхом участі у міжнародних організаціях.

Національний організатор азартних ігор діє відповідно до фінансового плану, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Фінансовий план може передбачати направлення доходів та прибутків до Державного бюджету.

Розділ V. СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 16. Організаційні вимоги для операторів азартних ігор

1. Оператори азартних ігор повинні забезпечити виконання таких вимог:

1) площа казино повинна складати:

в єдиній територіальній зоні - не менше 300 квадратних метрів;

поза межами єдиної територіальної зони (об'єктні зони) - не менше 500 квадратних метрів.

2) чисельності персоналу казино:

в єдиній територіальній спеціальній гральній зоні - не менше 100 співробітників;

поза межами єдиної територіальної спеціальної гральної зони (об'єктних зонах проведення азартних ігор) - не менше 200 співробітників.

3) розмір статутного (складеного) капіталу оператора азартних ігор у казино не може бути меншим, ніж сума вартості ліцензії та вартості грального обладнання, яке використовується для проведення азартних ігор.

Статутний (складений) капітал оператора азартних ігор формується шляхом внесення його учасниками коштів в гривнях та майна, яке знаходиться у власності учасників. Забороняється формування статутного (складеного) капіталу організатора азартних ігор за рахунок коштів, одержаних на підставі кредитного договору або договору позики.

4) власний капітал оператора азартних ігор протягом строку дії ліцензії не може бути менше 5 мільйонів євро на кінець останнього дня звітного періоду. Орган ліцензування встановлює порядок подання звітності щодо вартості власного капіталу операторами до органу ліцензування.

5) гральне обладнання повинно належати оператору азартних ігор на праві власності або на підставі правочинів, які передбачають перехід права власності до оператора азартних ігор.

6) бухгалтерські операції, що проводяться відносно проведення азартних ігор, мають бути записані окремо від усіх інших фінансових операцій оператора азартних ігор. Якщо оператор азартних ігор проводить більше ніж одну азартну гру, то відповідні окремі аналітичні відображення мають бути збережені для кожної азартної гри.

Стаття 17. Забезпечення прозорості діяльності з організації та проведення азартних ігор та дотримання стандартів здійснення відповідальної гри

Діяльність у сфері азартних ігор ґрунтується на засадах захисту прав гравців та здійснюється за принципом - гравці мають право на:

захист від шахрайства;

забезпечення відповідності грального обладнання, програмного забезпечення міжнародним або національним стандартам та технічним регламентам;

захист від недобросовісних операторів азартних ігор;

належну якість наданих послуг у сфері азартних ігор;

захист конфіденційної інформації щодо персональних даних гравця;

проведення азартних ігор оператором азартних ігор прозоро та чесно;

інформацію щодо правил, процедур, порядків проведення азартних ігор, відповідальної гри, ризиків та проблемних питань участі у грі тощо;

гарантування виплати виграшу (призу).

Захист прав гравців азартних ігор регулюється у відповідності до положень цього Закону, Закону України "Про захист прав споживачів", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, що містять положення про захист прав гравців, міжнародно-правових документів у сфері азартних ігор.

Оператори азартних ігор проводять азартні ігри у відповідності до міжнародних принципів, правил та стандартів здійснення відповідальної гри.

В межах здійснення відповідальної гри оператори азартних ігор:

у співробітництві з заінтересованими особами сприяють (ініціюють, здійснюють, інформують) проведенню досліджень, включаючи незалежні, з метою надання суспільству інформації про проблеми, пов'язані з участю у азартних іграх та шляхи їх вирішення. Таке сприяння може включати фінансування досліджень, організацію або участь у семінарах, конференціях тощо;

проводять щорічні навчання персоналу за програмою здійснення відповідальної ігрової діяльності для досягнення необхідного рівня компетентності та освіченості персоналу щодо відповідальної ігрової діяльності;

розробляють інформаційні матеріали щодо здійснення відповідальної гри та здійснюють їх розповсюдження серед агентів продажу продуктів та послуг у сфері азартних ігор з метою підвищення рівня їх поінформованості щодо здійснення відповідальної ігрової діяльності, а також залучають агентів продажу продуктів та послуг у сфері азартних ігор до навчальних програм з питань, пов'язаних з проблемною участю у азартних іграх;

здійснюють оцінку соціального ефекту всіх нових продуктів чи послуг у сфері азартних ігор перед початком їх розповсюдження на ринку з обов'язковим встановленням всіх можливих факторів ризику та розробкою напрямків мінімізації можливої шкоди, для отримання об'єктивної інформації стосовно ризиків, пов'язаних з проблемною участю у грі на рівні відповідного продукту чи послуги;

забезпечують, в залежності від продуктів та послуг, що пропонуються, можливість проведення перевірок дистанційних ігрових платформ (інтернет, телебачення, мобільні прилади тощо) та обов'язкову наявність у дистанційних ігрових платформах адреси гравця, системи перевірки віку гравця, можливості самоусунення гравця, доступне гравцю чи системне обмеження кількості ігор, витрат та/або програшів, контроль захисту даних, можливості звірки з реальністю на екрані гри (час гри, попередження про обмеження тощо), зазначення вартості ставки, можливості проведення самоперевірки з метою надання допомоги гравцю стосовно здійснення ним оцінки розумності своєї гри, посилань на веб-сайти, де розміщена інформація щодо відповідальної ігрової діяльності;

здійснюють рекламу та маркетинг своїх продуктів та послуг у формах та спосіб, які не впливають на вразливі групи населення (по відношенню до віку гравців, соціального статусу чи ігрових звичок);

співробітничають з організаціями, які надають допомогу та лікування гравцям, залежним від ігрової діяльності, в тому числі здійснюють повне або часткове фінансування лікування;

надають вичерпну інформацію гравцям щодо вірогідності виграшу у грі, яка дозволяє гравцю оцінити ризики та вигоду від гри, вікових обмежень участі у грі, відповідальної ігрової діяльності, а також інформацію щодо можливої допомоги у випадку виникнення проблем з надмірною участю у грі;

здійснюють співробітництво з іншими операторами азартних ігор, у тому числі іноземними, шляхом участі міжнародних організаціях у сфері азартних ігор чи на двосторонній основі. В межах здійснення співробітництва надають звіти щодо обсягу впливу програм здійснення відповідальної ігрової діяльності спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор та Національному організатору азартних ігор, іншим заінтересованим особам. Такі звіти подаються щорічно у порядку встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор та повинні містити положення щодо політики у сфері здійснення відповідальної ігрової діяльності, її мету, зобов'язання та показники.

Оператори азартних ігор оприлюднюють річні фінансові звіти про свою діяльність у засобах масової інформації та/або на власному веб-сайті.

Орган ліцензування на офіційному веб-сайті забезпечує розміщення інформації про Національного організатора азартних ігор, операторів азартних ігор, адресні данні місцезнаходження казино.

Державна фіскальна служба на офіційному веб-сайті забезпечує розміщення інформації про кількість придбаних торгових патентів на здійснення операцій з надання послуг у сфері азартних ігор.

Стаття 18. Вимоги до грального обладнання та програмного забезпечення до нього

Національні стандарти та технічні регламенти грального обладнання та програмного забезпечення, які використовуються для проведення азартних ігор, повинні відповідати загальноприйнятим міжнародним стандартам та найкращій усталеній практиці країн Європейського Союзу щодо вимог до грального обладнання та програмного забезпечення у сфері азартних ігор.

Розробка національних стандартів у сфері азартних ігор здійснюється на основі міжнародних стандартів, якщо вони вже прийняті або перебувають на завершальній стадії розроблення, за винятком випадків, якщо вони є неефективними або невідповідними з огляду на недостатній рівень захисту або базові кліматичні, географічні умови, особливості держави, умови та суттєві технологічні проблеми, а також з урахуванням Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди СОТ про технічні бар'єри в торгівлі, що є додатком до Маракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі 1994 року.

Розробку національних стандартів грального обладнання та програмного забезпечення, яке використовується для проведення азартних ігор та приведення існуючих технічних регламентів у відповідність з загальноприйнятими міжнародними стандартами та найкращою усталеною практикою країн Європейського Союзу щодо вимог до грального обладнання та програмного забезпечення у сфері азартних ігор, здійснює центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання за замовленням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор чи Національного організатора азартних ігор.

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор у встановленому порядку може створювати органи з оцінки відповідності, які здійснюють оцінку відповідності, зокрема, продукції, процесів та послуг, систем управління, персоналу у сфері азартних ігор.

Органи з оцінки відповідності проходять акредитацію та призначення на відповідність вимогам технічних регламентів у встановленому порядку.

Оператори азартних ігор у обов'язковому порядку, перед початком здійснення діяльності у сфері азартних ігор, здійснюють оцінку відповідності грального обладнання, програмного забезпечення тощо у органі з оцінки відповідності спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор.

У Національного організатора азартних ігор, оператора азартних ігор повинні знаходитися документи на гральне обладнання, що підтверджують походження обладнання та відповідність технічним регламентам та іншим встановленим обов'язковим вимогам.

Гральне обладнання дозволяється використовувати за умови, якщо воно пройшло щорічне обов'язкове тестування на відповідність технічних вимогам, встановленим для такого обладнання.

Кожна одиниця грального обладнання повинна бути маркована і містити виробничий номер, рік виробництва, дані про модифікацію та ремонт, назву виробника.

Оцінка відповідності грального обладнання та програмного забезпечення, в тому числі їх контрольне тестування, здійснюється органами з оцінки відповідності за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор чи Національного організатора азартних ігор.

Почати проведення азартних ігор дозволяється лише після винесення рішення про проходження контрольного тестування грального обладнання на достовірність відображення (фіксації) у єдиній електронній системі в режимі реального часу контролю операцій з отримання від гравця ставки в азартні ігри, формування призового (виграшного) фонду, джек-поту, виплати виграшів (видачі призів).

Контрольне тестування проводиться органом з оцінки відповідності у порядку, встановленому технічним регламентом з оцінки відповідності грального обладнання у присутності представника спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор, представника Національного організатора азартних ігор та представника оператора азартних ігор. За результатами контрольного випробування спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор виноситься рішення щодо результатів тестування.

Порядок та періодичність перевірок технічної відповідності грального обладнання технічним вимогам, а також порядок проведення контрольного тестування грального обладнання на достовірність відображення (фіксації) у єдиній електронній системі реального часу контролю встановлюються технічним регламентом з оцінки відповідності грального обладнання, затвердженим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор.

Стаття 19. Вимоги до реклами азартних ігор

Реклама азартних ігор, які проводяться в казино, може здійснюватись виключно у місці розташування казино та друкованих виданнях, які спеціалізовані для огляду сфери азартних ігор, на власному веб-сайті.

Реклама азартних ігор повинна містити фактичну, достовірну інформацію, не бути хибною, неправдивою або удаваною.

Реклама повинна містити реквізити ліцензії або іншого дозвільного документу, встановленого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор оператора азартних ігор, продукти або послуги якого є предметом реклами.

Оператори азартних ігор, як замовники рекламного продукту, рекламні та маркетингові компанії:

не можуть пропонувати необґрунтовані програми лояльності, які пов'язані з виграшами, а не власне з грою;

повинні завжди зображати перемогу як випадкову категорію;

повинні завжди надавати інформацію щодо шансів отримати перемогу, вірогідність отримання призів тощо;

мають виключити будь - який зміст рекламного продукту, який використовує особисте фінансове занепокоєння;

ніколи не зазначати, що участь у грі може бути альтернативою трудової діяльності чи шляхом вирішення фінансових проблем;

не заохочувати дискримінацію на етнічному, національному, релігійному, статевому чи віковому підґрунті;

повинні виключати будь - який зміст рекламного продукту, у якому є заохочення до насилля, сексуальної експлуатації чи незаконної поведінки;

мають надавати отримувачам рекламного продукту можливість відмови від рекламних розсилок та анулювання їх привілеїв у спеціальних пропозиціях операторів азартних ігор;

повинні не співробітничати, не підтримувати зв'язків та не надавати рекламного продукту організаціям, які пропонують миттєві форми кредитів, які можуть бути негайно отримані гравцем з метою продовження гри.

Стаття 20. Національний організатор азартних ігор

Національним організатором азартних ігор є юридична особа із 100 % державної власності у статутному фонді (статутного або складеного капіталу).

Національний організатор азартних ігор провадить діяльність, пов'язану з:

організації та проведення азартних ігор;

визначенням обсягу проведення азартних ігор операторами азартних ігор відповідно до вимог цього Закону;

розробленням та впровадженням контрольних та технічних умов у сфері проведення азартних ігор;

розробленням та впровадженням програмного забезпечення для проведення азартних ігор;

визначенням умов проведення азартних ігор;

забезпеченням реалізації прав гравців у азартні ігри;

створенням мережі прийняття ставок у азартні ігри та виплати виграшів (видачі призів);

забезпеченням проведення розіграшів призових (виграшних) фондів азартних ігор;

забезпеченням виплати виграшів (видачею призів) переможцям згідно з умовами проведення азартних ігор;

розробленням та впровадженням нових технологій проведення азартних ігор;

рекламним забезпеченням проведення азартних ігор;

представленням України у відповідних універсальних та регіональних міжнародних спеціалізованих організаціях у сфері азартних ігор;

здійсненням інших функцій, пов'язаних із організацією та проведенням азартних ігор.

Національний оператор азартних ігор виконує у межах своєї компетенції запити органів інших держав, які регулюють сферу азартних ігор та міжнародних організацій у сфері азартних ігор відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій у сфері азартних ігор, членом яких є Україна;

Національний оператор азартних ігор має право звертатися у межах своєї компетенції із запитами до органів інших держав, які регулюють сферу азартних ігор та міжнародних організацій у сфері азартних ігор відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій у сфері азартних ігор, членом яких є Україна;

Національний організатор азартних ігор може здійснювати проведення азартних ігор самостійно, з урахуванням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, або доручити проведення азартної гри оператору азартної гри в обсязі передбаченим угодою.

Кошти, отримані Національним організатором азартних ігор від проведення азартних ігор, у разі припинення ним такої діяльності у першу чергу спрямовуються на виконання зобов'язань з виплати виграшів (видачі призів), здійснення відрахувань до Державного бюджету України.

Національний організатор азартних ігор у встановленому порядку може створювати дочірні підприємства, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи для проведення окремих заходів у сфері азартних ігор та, для забезпечення створення єдиної системи стандартизації та сертифікації у сфері азартних ігор, надавати на оплатній основі підтримку операторам азартних ігор шляхом надання їм сучасного грального обладнання, програмного забезпечення тощо.

Національний організатор азартних ігор створюється рішенням Кабінету Міністрів України. Органи управління Національного організатора азартних ігор визначаються його Статутом, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Керівники органів управління Національного організатора азартних ігор укладають контракт з Кабінетом Міністрів України у порядку встановленому законодавством.

Кабінет Міністрів України створює у Національному організаторі азартних ігор Наглядову раду у порядку встановленому законодавством та Статутом Національного організатора азартних ігор.

Наглядова рада є постійно діючим колегіальним наглядовим органом Національного організатора азартних ігор.

До повноважень Наглядової ради належить:

Громадський нагляд у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор на території України;

Розроблення стратегії діяльності Національного організатора азартних ігор та внесення відповідних пропозицій на розгляд та затвердження Кабінету Міністрів України та органів управління Національного організатора азартних ігор;

Формування стратегічних (основних) напрямків діяльності Національного організатора азартних ігор;

Контроль та регулювання діяльності органів управління Національного організатора азартних ігор;

Щорічне заслуховування інформації виконавчих органів Національного організатора азартних ігор щодо виконання стратегічних (основних) напрямків діяльності.

Щорічне заслуховування та затвердження звітів органів управління та ревізійної комісії з питань діяльності Національного організатора азартних ігор;

Призначення та звільнення органів управління Національного організатора азартних ігор у встановленому законодавством та Статутом порядку. Затвердження положень про такі органи;

Надання дозволу на укладення певних видів правочинів, а також правочинів на певну суму; Види правочинів, на які надається дозвіл, а також сума правочинів, встановлюється Статутом;

Ініціювання у разі потреби проведення позачергової ревізії та аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Національного організатора азартних ігор. Затвердження складу та положення про ревізійну комісію;

Обрання аудитора Національного організатора азартних ігор та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

Обрання юридичних компаній, що надаватимуть юридичні послуги Національному організатору азартних ігор та визначення умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

Прийняття рішення про продаж або відчуження будь-яким іншим способом майна Національного організатора азартних ігор, переданого засновником до його статутного фонду, з урахуванням установлених законодавством та Статутом обмежень;

Виконання покладених на неї окремих функцій, що належать до компетенції органів управління Національного організатора азартних ігор.

Внесення у Кабінет Міністрів подання щодо розірвання контрактів з керівниками органів управління в разі порушення ними вимог законодавства, Статуту та рішень Наглядової ради та виконавчих органів Національного організатора азартних ігор. Наглядова рада має право, до прийняття рішення Кабінетом Міністрів, тимчасово зупиняти повноваження керівників органів управління Національного організатора азартних ігор;

Погодження фінансового плану Національного організатора азартних ігор;

Затвердження бюджету та кошторису витрат Національного організатора азартних ігор;

Погодження кадрових призначень у Національному організаторі азартних ігор;

Розробка, в разі необхідності, змін до Статуту Національного організатора азартних ігор та винесення їх на затвердження Кабінетом Міністрів України;

Надання Кабінету Міністрів України висновків та пропозицій щодо ефективності діяльності органів управління Національного організатора азартних ігор;

Інші питання, що випливають з цього Закону, Статуту Національного організатора азартних ігор, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції органів управління Національного організатора азартних ігор.

Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, органами управління та посадовими особами Національного організатора азартних ігор та іншими органами та організаціями Національного організатора азартних ігор.

Наглядова рада за підсумками діяльності звітує перед Кабінетом Міністрів про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети.

Наглядова рада формується у складі Голови та шести членів ради.

Голова Наглядової ради призначається рішенням Кабінету Міністрів України строком на 5 років за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор та за погодженням центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу. Перебування на посаді Голови Наглядової ради обмежується двома строками поспіль.

Члени Наглядової ради призначаються за їх згодою рішенням Кабінету Міністрів України строком на 5 років за поданням Голови та за погодженням з центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.

У своїй діяльності Наглядова рада керується законодавством України та Статутом Національного організатора азартних ігор.

Повноваження Наглядової ради, порядок обрання та звільнення членів Наглядової ради, строк повноважень, а також форми їхньої роботи визначаються Статутом Національного організатора азартних ігор, з урахуванням вимог цього Закону.

Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах на безоплатній основі та не можуть бути усунуті від здійснення ними своїх обов'язків протягом строку їх повноважень за виключенням випадків надання ними своєї згоди на звільнення та випадків неможливості виконання своїх обов'язків. Перелік випадків звільнення Голови та членів Наглядової ради визначається Статутом Національного організатора азартних ігор.

Наглядова рада для забезпечення здійснення своїх повноважень може призначати секретаря ради, утворювати постійні і тимчасові робочі, в тому числі апарат ради, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи на громадських засадах з залученням незалежних консультантів з юридичних, економічних питань, питань надання бухгалтерських та аудиторських послуг тощо. Рішення про утворення зазначених органів приймає Голова Наглядової ради.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом органу управління та/або членом ревізійної комісії Національного організатора азартних ігор.

Стаття 21. Оператор азартних ігор

Оператором азартних ігор може бути юридична особа, утворена відповідно до законодавства України.

Оператори азартних ігор протягом усього періоду дії ліцензії зобов'язані:

провадити господарську діяльність згідно із законодавством та дотримуватись вимог ліцензійних умов;

проводити лише ті азартні ігри, які організовані Національним організатором азартних ігор, і виключно після отримання ліцензії на право проведення азартних ігор та укладання договору з Національним організатором азартних ігор;

одержувати в установленому законодавством порядку торгові патенти на здійснення операцій з надання послуг у сфері азартних ігор;

своєчасно вносити платежі за ліцензію на проведення азартних ігор та торгові патенти на здійснення операцій з надання послуг у сфері азартних ігор;

вживати заходів для запобігання злочинній діяльності у сфері азартних ігор;

здійснювати заходи, визначені вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

проводити азартні ігри відповідно до вимог цього Закону;

додержуватись умов проведення азартної гри;

неухильно забезпечувати дотримання однакових для всіх учасників умов участі в азартній грі, унеможливлення зовнішнього впливу на результат азартної гри з метою надання переваг окремим її учасникам;

використовувати лише сертифіковане гральне обладнання, яке виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату азартної гри;

своєчасно і в повному обсязі видавати виграші (призи) відповідно до умов проведення азартної гри;

вести за встановленою формою облік виграшів (призів), величина яких постійно зростає і залежить від кількості внесених ставок (кумулятивного (прогресивного) джек-поту);

подавати органу ліцензування фінансову та статистичну звітність щодо організації та проведення азартних ігор.

Операторам азартних ігор забороняється:

проводити азартні ігри, не передбачені цим Законом;

проводити азартні ігри щодо проведення яких оператором не укладено договір з Національним організатором азартних ігор;

пропонувати як виграш (приз) алкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій;

примушувати відвідувачів до участі в азартних іграх.

Забороняється бути гравцем (учасником азартної гри):

акціонерам (засновникам, учасникам) оператора азартних ігор;

працівникам оператора, за винятком випадків, якщо умовами проведення відповідної азартної гри передбачено участь у ній працівника оператора азартної гри і виконання ним встановленого умовами проведення такої азартної гри конкретного кола обов'язків.

Розділ VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР У КАЗИНО

Стаття 22. Спеціальні вимоги до казино

Казино відкривається Національним організатором азартних ігор після проведення контрольного тестування грального обладнання.

Проведення оператором азартних ігор в казино здійснюється на підставі чинної ліцензії на проведення азартних ігор у казино та в обсязі передбаченому договором з Національним організатором азартних ігор.

Казино можуть бути розташовані виключно у гральних зонах, які встановлено цим законом, та повинні відповідати вимогам, що пред'являються до місць громадського відвідування.

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор за поданням Національного організатора азартних ігор може приймати рішення про визначення гральною зоною окрему нежилу будівлю, на якій можна розмістити казино із площею грального залу (залами) не менше 500 квадратних метрів.

Забороняється для розміщення казино визначати територію:

безпосередньо в будівлях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування,

у державних наукових установах, закладах охорони здоров'я, установах пошти та зв'язку;

у дошкільних закладах освіти, середніх загальноосвітніх школах та в інших навчальних закладах, а також на територіях, закріплених за ними у порядку, встановленому законом;

у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;

у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;

у приміщеннях, що належать до житлового фонду та в жилих будинках;

в об'єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах.

Забороняється також розміщення казино на відстані менш ніж 500 метрів від закладів освіти, дошкільних закладів, культових будівель, спортивних закладів, приміщеннях житлового фонду, будівель, в яких розміщені органи державної влади.

В казино повинен бути обладнаний гральний зал (зали) для проведення азартних ігор, санітарно-гігієнічне приміщення для відвідувачів та можуть бути розташовані об'єкти (об'єкт) ресторанного господарства (бар, банкетний зал, буфет тощо), який функціонує відповідно до законодавства, що відповідає санітарним нормам.

В одному казино повинно бути зареєстровано та фактично встановлено не менш як десять гральних столів, чисельність персоналу казино має становити не менше 50 працівників.

Заборонено зберігання в казино та складських приміщеннях казино непрацюючих або пошкоджених гральних столів, на які відсутні діючі (оплачені) торгові патенти на здійснення операцій з надання послуг у сфері азартних ігор.

Ставки в казино здійснюються ігровими замінниками гривні (гральними жетонами, фішками).

Продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні, поповнення ігрових рахунків або прийняття ставок від гравців, розрахунки за результатами гри та інші дії грошей на ігрові замінники гривні для участі у грі в казино та видача грошей в обмін на такі замінники гривні здійснюються в касі казино, обладнаній реєстратором розрахункових операцій. Оператор азартної гри зобов'язаний видати відвідувачу документ, який підтверджує отримання грошової суми в обмін на ігрові замінники гривні.

Оператор азартних ігор повинен мати документи про право власності або оренди на приміщення або будівлі, де здійснюється організація діяльності з проведення азартних ігор.

Режим роботи казино та їх об'єктів оператор азартних ігор встановлює за погодженням з Національним організатором азартних ігор з урахуванням необхідності дотримання вимог законодавства щодо забезпечення громадської безпеки і правопорядку, нормальних (звичайних) умов життя для громадян, що проживають на суміжній та прилеглій до казино території, а також виконання вимог норм і правил, що регламентують граничний рівень звукового шуму, електромагнітного випромінювання тощо.

Умови проведення азартних ігор, правила відвідування казино, копія ліцензії на проведення азартних ігор у казино, копії торгових патентів на здійснення операцій з надання послуг у сфері азартних ігор повинні перебувати в доступному для відвідувачів казино місці, визначеному оператором азартних ігор.

Стаття 23. Порядок і правила відвідування казино

Відвідувачами казино є учасники азартних ігор, що знаходяться в казино, а також інші особи, доступ яких в казино не заборонений відповідно до правил відвідування казино або до цього Закону.

Відвідувач казино зобов'язаний дотримуватися вимог громадського порядку, не порушувати умов проведення азартної гри та правил відвідування казино.

Забороняється відвідувати казино та брати участь в азартних іграх особам, які не досягли 18 років. Відповідальність за порушення правил допуску до казино осіб, зазначених у цій частині, а також за участь таких осіб у будь-якій азартній грі, що проводиться у казино, покладається на оператора азартних ігор.

При вході до казино уповноважена особа оператора азартних ігор зобов'язана ідентифікувати фізичну особу - відвідувача казино шляхом пред'явлення нею документа, що посвідчує особу, із зазначенням дати народження.

Правила відвідування казино розробляються та затверджуються Національним організатором азартних ігор.

Правила відвідування казино не повинні суперечити цьому Закону.

Правила відвідування казино мають бути складені державною мовою, пронумеровані, прошиті, завірені підписом уповноваженої особи Національного організатора азартних ігор та скріплені печаткою Національного організатора азартних ігор. Оператор азартних ігор може мати в наявності переклад правил відвідування казино на інші мови. Обов'язково у правилах відвідування казино зазначається, зокрема, інформація про режим роботи казино, про заборону відвідування казино особами, які не досягли 18 років.

Відвідувачам казино забороняється:

приносити в казино отруйні і вибухонебезпечні речовини, засоби активної оборони, зокрема вогнепальну, холодну, травматичну і газову зброю, незалежно від наявності дозволу на право його носіння, електрошокери тощо;

входити в службові приміщення казино;

вести кіно-, фото- і відеозйомки без дозволу посадових осіб казино.

Працівники казино мають право:

вимагати від будь-якого відвідувача казино, який порушує громадський порядок, перешкоджає здійсненню діяльності з проведення азартної гри, порушує умови проведення гри, правила відвідування казино, ображає честь і гідність відвідувачів або представників казино, відмовляється від пред'явлення документа, що дає можливість достовірно встановити вік відвідувача казино або гравця, залишити казино;

вимагати негайного припинення проведення кіно-, фото- або відеозйомки у приміщеннях казино.

У разі застосування відвідувачем казино або гравцем фізичної сили або погрози її застосування з посяганням на життя, здоров'я або майно осіб, які перебувають в казино, оператор азартних ігор зобов'язаний негайно інформувати про це правоохоронні органи та вжити необхідних заходів із затримання винної особи для передачі її правоохоронним органам.

Стаття 24. Вимоги до проведення азартних ігор в казино

Азартні ігри в казино проводяться згідно з умовами проведення азартної гри, встановленими Національним організатором азартних ігор. Назва гри та розмір виграшу (призу) встановлюються умовами проведення конкретної азартної гри, що затверджуються Національним організатором азартних ігор.

Обмін на гривні та/або видача, отримання ігрових замінників гривні (гральних жетонів, фішок) може здійснюватись виключно через реєстратори розрахункових операцій або у безготівковій грошовій формі через розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах.

Внесення гравцем ставки вважається укладенням між гравцем та оператором азартних ігор угоди про участь в азартній грі, умови якого визначаються умовами проведення відповідної азартної гри.

Участь в азартній грі може здійснюватися з використанням ігрових замінників гривні (гральних жетонів, фішок). Обов'язкові реквізити гральних жетонів або фішок, у тому числі їх вартість, затверджуються Національним організатором азартних ігор.

Оператор азартних ігор має унеможливити настання таких випадків:

несвоєчасне повідомлення про умови проведення азартної гри або внесені зміни до затверджених умов проведення азартної гри;

надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації, проведення та результатів азартної гри;

сприяння у виграші певному гравцю (гравцям).

Стаття 25. Умови проведення азартних ігор в казино

Умови проведення азартних ігор, зміни та/або доповнення до них затверджуються наказом Національного організатора азартних ігор, погоджуються з органом ліцензування та є обов'язковими для виконання Національним організатором азартних ігор та оператором азартним ігор у казино.

Умови проведення азартних ігор затверджуються Національним організатором азартних ігор щодо кожної азартної гри, яку планується проводити.

Умови проведення азартних ігор повинні містити:

назву гри;

порядок обов'язкових дій учасника під час проведення азартної гри;

порядок можливих дій учасника під час проведення азартної гри;

перелік заборонених дій учасника азартної гри;

порядок і умови визначення переможців і виплати виграшів (призів);

розмір мінімальної та максимальної ставок;

дані про джек-пот або можливість отримати призову гру;

розмір виграшу (призу);

обов'язкові реквізити гральних жетонів або фішок, у тому числі їх вартість;

перелік дій учасника азартної гри, Національного організатора азартних ігор та оператора азартної гри у разі виникнення непередбаченої ситуації (збій у роботі грального обладнання, невиплата виграшу (призу) тощо).

Умови проведення азартної гри мають бути складені державною мовою, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи Національного організатора азартних ігор та скріплені печаткою Національного організатора азартних ігор. Оператор азартних ігор може мати в наявності переклад умов проведення азартної гри на інші мови.

У тексті умов проведення азартної гри не допускаються суперечності або неузгодженості між окремими їх положеннями; застосування речень (висловів, фразеологічних зворотів), що може призвести до неоднозначного розуміння їх змісту; використання визначених нормативно-правовими актами термінів (понять) в іншому значенні.

Умови проведення азартної гри мають містити положення про заборону участі в азартних іграх осіб, які не досягли 18 років.

Стаття 26. Призовий (виграшний) фонд казино

Положення про Призовий (виграшний) фонд щодо кожного виду азартної гри затверджується Національним організатором азартних ігор.

Кошти Призового (виграшного) фонду можуть використовуватися оператором азартних ігор виключно для виплати виграшів (призів) в азартних іграх, які ним проводяться.

Призовий (виграшний) фонд розміщується на окремому рахунку оператора азартних ігор, відкритому таким оператором в банку для формування та накопичення зазначеного фонду, та/або в касах казино у межах ліміту, що не суперечить законодавству.

Розмір призового (виграшного) фонду, який розміщується на окремому банківському рахунку, на кінець кожного робочого дня має становити не менше 1000000 гривень.

Строк виплати належного гравцю призу (виграшу) визначається в умовах проведення відповідної азартної гри, але не повинен перевищувати шести робочих днів з дня визначення переможця азартної гри.

У разі виплати оператором азартної гри належного гравцю виграшу (призу) не в повному обсязі оператором азартної гри видається переможцю гарантійне зобов'язання про виплату невиплаченої суми виграшу протягом 6 робочих днів з дня визначення переможця гри.

За невиплату оператором азартної гри у строк, зазначений в цій статті, переможцю гри належного йому виграшу, ліцензія на право організації та проведення азартних ігор в казино підлягає анульованою, крім випадків неявки переможця гри за належним йому виграшем.

Стаття 27. Гральне обладнання

Оператор азартної гри повинен забезпечувати оснащення казино гральним обладнанням належної якості, захищеним від незаконного втручання в його роботу.

Гральне обладнання та інше обладнання, що використовується у казино, повинне відповідати вимогам технічних регламентів, стандартів, норм і правил.

Забороняється розміщувати та експлуатувати гральне обладнання за межами грального залу (залів) казино.

Оператор азартної гри повинен мати підтверджуючі документи на право власності на гральне обладнання або документи, якими оформлено правочин, яким передбачається перехід права власності до оператора азартних ігор.

Розділ VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР У ЕЛЕКТРОННОМУ (ВІРТУАЛЬНОМУ) КАЗИНО

Стаття 28. Спеціальні вимоги до електронного (віртуального) казино

Проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино здійснюється виключно Національним організатором азартних ігор.

Іншим особам забороняються організація та проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино.

Відкриття електронного (віртуального) казино здійснюється Національним організатором азартних ігор після проведення контрольного тестування серверу та азартних ігор для електронного (віртуального) казино.

Сервер електронного (віртуального) казино повинен знаходиться у спеціально обладнаному приміщенні у Національного організатора азартних ігор.

Для організації та проведення азартних ігор у електронному (віртуальному) казино повинно використовуватись спеціалізоване програмне забезпечення, яке підлягає сертифікації.

Спеціалізоване програмне забезпечення має забезпечувати захист даних від втрати, перекручування, підробки, знищення, копіювання та несанкціонованих дій.

Програмне забезпечення підлягає обов'язковому щорічному тестуванню, для забезпечення гравцю чесної гри в електронному (віртуальному) казино. В першу чергу тестуванню підлягає генератор випадкових чисел.

Стаття 29. Вимоги до проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино

Сплата ставок у електронному (віртуальному) казино здійснюється за допомогою безготівкового розрахунку з використанням платіжних систем, які дають змогу здійснювати передачу даних через телекомунікаційні мережі.

Виплата виграшів гравцям може здійснюватись виключно через реєстратори розрахункових операцій або у безготівковій грошовій формі через розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах.

Ставки та виграші в електронному (віртуальному) казино обліковуються у національній валюті.

Внесення гравцем ставки вважається укладенням між гравцем та Національним організатором азартних ігор угоди про участь в азартній грі, умови якого визначаються умовами проведення відповідної азартної гри.

Національний організатор азартних ігор має унеможливити настання таких випадків:

несвоєчасне повідомлення про умови проведення азартної гри або внесені зміни до затверджених умов проведення азартної гри;

надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації, проведення та результатів азартної гри;

сприяння у виграші певному гравцю (гравцям).

Стаття 30. Умови проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино

Азартні ігри в електронному (віртуальному) в казино проводяться згідно з умовами проведення азартної гри.

Умови проведення азартних ігор, зміни та/або доповнення до них затверджуються наказом Національного організатора азартних ігор, погоджуються з органом ліцензування та є обов'язковими для виконання Національним організатором азартних.

Умови проведення азартних ігор повинні містити:

назву гри;

порядок обов'язкових дій учасника під час проведення азартної гри;

порядок можливих дій учасника під час проведення азартної гри;

перелік заборонених дій учасника азартної гри;

порядок і умови визначення переможців і виплати виграшів (призів);

розмір мінімальної та максимальної ставок;

дані про джек-пот або можливість отримати призову гру;

розмір виграшу (призу);

перелік дій учасника азартної гри, Національного організатора азартних ігор у разі виникнення непередбаченої ситуації (збій у роботі грального обладнання, невиплата виграшу (призу) тощо).

Умови проведення азартної гри мають бути складені державною мовою, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи Національного організатора азартних ігор та скріплені печаткою Національного організатора азартних ігор.

У тексті умов проведення азартної гри не допускаються суперечності або неузгодженості між окремими їх положеннями; застосування речень (висловів, фразеологічних зворотів), що може призвести до неоднозначного розуміння їх змісту; використання визначених нормативно-правовими актами термінів (понять) в іншому значенні.

Умови проведення азартної гри мають містити положення про заборону участі в азартних іграх осіб, які не досягли 18 років.

Стаття 31. Призовий (виграшний) фонд електронного (віртуального) казино

Положення про Призовий (виграшний) фонд щодо кожного виду азартної гри затверджується Національним організатором азартних ігор.

Кошти Призового (виграшного) фонду можуть використовуватися виключно для виплати виграшів (призів) в азартних іграх.

Призовий (виграшний) фонд розміщується на окремому рахунку Національного організатора азартних ігор, відкритому в банку для формування та накопичення зазначеного фонду.

Розмір призового (виграшного) фонду на кінець кожного робочого дня має становити не менше 1000000 гривень.

Строк виплати належного гравцю призу (виграшу) визначається в умовах проведення відповідної азартної гри, але не повинен перевищувати шести робочих днів з дня визначення переможця азартної гри.

У разі виплати Національним організатором азартних ігор належного гравцю виграшу (призу) не в повному обсязі переможцю надається гарантійне зобов'язання про виплату невиплаченої суми виграшу протягом 6 робочих днів з дня визначення переможця гри

Розділ VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ АЗАРТНИХ ІГОР ПАРІ ТА ТОТАЛІЗАТОР

Стаття 32. Спеціальні вимоги до організації та проведення азартних ігор парі та тоталізатор

Організація та проведення азартних ігор парі та тоталізатор здійснюються виключно Національним організатором азартних ігор.

Іншим особам забороняються організація та проведення азартних ігор парі та тоталізатор.

Для прийому ставок готівкою в азартних іграх парі та тоталізатор, здійснюється виключно через спеціально обладнані каси.

Відкриття кас для прийому ставок готівкою в азартних іграх парі та тоталізатор здійснюється Національним організатором азартних ігор після проведення контрольного тестування щодо відображення на центральному сервері інформації про здійснення сплат ставок та виплати виграшів (призів).

Для організації та проведення азартних ігор парі та тоталізатор казино повинно використовуватись спеціалізоване програмне забезпечення, яке підлягає сертифікації.

Спеціалізоване програмне забезпечення має забезпечувати захист даних від втрати, перекручування, підробки, знищення, копіювання та несанкціонованих дій.

Програмне забезпечення підлягає обов'язковому тестуванню кожних три роки, що забезпечить гравцю чесну гру.

Стаття 33. Вимоги до проведення азартних ігор парі та тоталізатор

Сплата ставок у азартні ігри парі та тоталізатор окрім у спеціально обладнаних для цього кас може здійснюватись за допомогою безготівкового розрахунку з використанням платіжних систем, які дають змогу здійснювати передачу даних через телекомунікаційні мережі.

Виплата виграшів гравцям може здійснюватись у спеціально обладнаних касах через реєстратори розрахункових операцій або у безготівковій формі через розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах.

Ставки та виграші в азартних іграх парі та тоталізатор обліковуються у національній валюті.

Внесення гравцем ставки вважається укладенням між гравцем та Національним організатором азартних ігор угоди про участь в азартній грі, умови якого визначаються умовами проведення відповідної азартної гри.

Національний організатор азартних ігор під час проведення азартних ігор парі та тоталізатор зобов'язаний забезпечити:

можливість ознайомлення гравця з переліком усіх подій, на які приймаються ставки;

можливість ознайомлення гравця з результатом події, на яку ним була внесена ставка;

використання обладнання, яке дає змогу здійснювати прийняття та єдиний облік загальної суми внесених ставок;

контроль за дотриманням порядку прийняття ставок відповідно до правил проведення азартної гри.

Під час проведення азартних ігор парі та тоталізатор забороняється приймати ставки:

на попередній прогноз подій, що мають ознаки посягання на державний суверенітет та територіальну цілісність України, порушують морально-етичні норми суспільства, конституційні права громадян або принижують честь і гідність фізичних осіб, виборів, референдумів та громадських опитувань;

якщо сукупний розмір можливих виграшів (призів), яким визначається сума максимальних виграшів (призів) усіх гравців у разі збігу прогнозу з результатом події, перевищує розмір сформованого виграшного (призового) фонду такого організатора азартних ігор.

Ставки можуть прийматися лише на попередній прогноз подій, результат яких підтверджується офіційними документами політичного, законодавчого, адміністративного характеру (та їх офіційним перекладом) або достовірними інформаційними повідомленнями засобів масової інформації, за умови, що вплив Національного організатора азартних ігор та/або гравців на такий результат виключається.

Національний організатор азартних ігор має унеможливити настання таких випадків:

несвоєчасне повідомлення про умови проведення азартної гри або внесені зміни до затверджених умов проведення азартної гри;

надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації, проведення та результатів азартної гри;

сприяння у виграші певному гравцю (гравцям).

Стаття 34. Умови проведення азартних ігор парі та тоталізатор

Азартні ігри парі та тоталізатор проводяться згідно з умовами проведення азартної гри.

Умови проведення азартних ігор, зміни та/або доповнення до них затверджуються наказом Національного організатора азартних ігор, погоджуються з органом ліцензування та є обов'язковими для виконання Національним організатором азартних.

Умови проведення азартних ігор повинні містити:

назву гри;

порядок обов'язкових дій учасника під час проведення азартної гри;

порядок можливих дій учасника під час проведення азартної гри;

перелік заборонених дій учасника азартної гри;

порядок і умови визначення переможців і виплати виграшів (призів);

розмір мінімальної та максимальної ставок;

розмір виграшу (призу);

перелік дій учасника азартної гри, Національного організатора азартних ігор у разі виникнення непередбаченої ситуації (збій у роботі грального обладнання, невиплата виграшу (призу) тощо).

Умови проведення азартної гри мають бути складені державною мовою, пронумеровані, переплетені, завірені підписом уповноваженої особи Національного організатора азартних ігор та скріплені печаткою Національного організатора азартних ігор.

У тексті умов проведення азартної гри не допускаються суперечності або неузгодженості між окремими їх положеннями; застосування речень (висловів, фразеологічних зворотів), що може призвести до неоднозначного розуміння їх змісту; використання визначених нормативно-правовими актами термінів (понять) в іншому значенні.

Умови проведення азартної гри мають містити положення про заборону участі в азартних іграх осіб, які не досягли 18 років.

Стаття 35. Призовий (виграшний) фонд для азартних ігор парі та тоталізатор

Положення про Призовий (виграшний) фонд щодо кожного виду азартної гри затверджується Національним організатором азартних ігор.

Кошти Призового (виграшного) фонду можуть використовуватися виключно для виплати виграшів (призів) в азартних іграх.

Призовий (виграшний) фонд розміщується на окремому рахунку Національного організатора азартних ігор, відкритому в банку для формування та накопичення зазначеного фонду, та/або в у спеціально обладнаних для прийому ставок в парі та тоталізатор касах у межах ліміту, що не суперечить законодавству.

Розмір призового (виграшного) фонду на кінець кожного робочого дня має становити не менше 1000000 гривень.

Строк виплати належного гравцю призу (виграшу) визначається в умовах проведення відповідної азартної гри, але не повинен перевищувати шести робочих днів з дня визначення переможця азартної гри.

У разі виплати Національним організатором азартних ігор належного гравцю виграшу (призу) не в повному обсязі переможцю видається гарантійне зобов'язання про виплату невиплаченої суми виграшу протягом 6 робочих днів з дня визначення переможця гри.

Розділ IX. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 36. Заходи контролю за організацією та проведенням азартних ігор

Відповідно до цього Закону на території України встановлюються заходи контролю за організацією та проведенням азартних ігор, що передбачають:

визначення основних умов, вимог і правил, пов'язаних з організацією та проведенням азартних ігор в Україні;

ліцензування відповідних видів діяльності з організацією та проведенням азартних ігор;

застосування заборон та обмежень щодо організації та проведення азартних ігор на території України;

подання суб'єктами господарювання в установленому цим Законом порядку звітів про діяльність, пов'язану з організацією та проведенням азартних ігор, до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор;

здійснення контролю за виконанням вимог та умов, передбачених законодавством про азартні ігри;

встановлення спеціальних вимог до знищення документів, що підтверджують формування та використання призового (виграшного) фонду;

прийняття рішення про використання приміщень, призначених для організації та проведення азартних ігор;

обмеження реклами про азартні ігри;

обмеження та заборону діяльності суб'єктів господарювання, пов'язану з організацією та проведенням азартних ігор у разі її невідповідності вимогам цього Закону;

анулювання ліцензії у разі порушення суб'єктами господарювання ліцензійних умов та вимог цього Закону;

запровадження відповідальності за порушення законодавства про азартні ігри;

інші заходи, передбачені цим Законом.

Стаття 37. Органи, що здійснюють контроль у сфері азартних ігор

Державним органом, уповноваженим здійснювати нагляд (контроль) у сфері азартних ігор, є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор (орган ліцензування).

Органи державної фіскальної служби відповідно до Податкового кодексу України та інших актів законодавства.

Антимонопольний комітет України відповідно до Законів України "Про захист економічної конкуренції", "Про захист від недобросовісної конкуренції", Закону України "Про Антимонопольний комітет України".

Центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Національний організатор азартних ігор може приймати участь у здійсненні нагляду (контролю) за діяльністю операторів азартних ігор спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

Стаття 38. Планові та позапланові перевірки у сфері азартних ігор

Планові перевірки проводяться відповідно до річних планів, які затверджуються органом ліцензування, але не частіше одного разу на рік.

Позапланові перевірки проводяться у разі:

надходження повідомлення у письмовій формі від органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб про порушення норм цього Закону;

неподання організатором або оператором азартних ігор в установлені строки обов'язкової звітності;

перевірки виконання розпорядження про усунення порушень;

виявлення недостовірних даних у звітності.

Про час проведення позапланової перевірки організатор та оператор азартних ігор не повідомляються.

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення.

Орган ліцензування має право протягом дії ліцензії на провадження певного виду азартних ігор провести перевірку організатора та/або оператора азартних ігор на предмет виконання ним вимог цього Закону та ліцензійних умов.

Орган ліцензування до проведення планових, позапланових перевірок у сфері азартних ігор може залучати фахівців інших органів державного нагляду (контролю), спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та органів місцевого самоврядування, представників Національного організатора азартних ігор.

Орган ліцензування розробляє порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та з урахуванням особливостей цього Закону.

Стаття 39. Захист інформації з обмеженим доступом

Орган ліцензування та інші державні органи, які здійснюють нагляд (контроль) у сфері азартних ігор, органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити захист інформації з обмеженим доступом, що стала відомою їм під час здійснення своїх повноважень, крім випадків, встановлених законодавством.

Посадові особи зазначених органів у разі розголошення інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність згідно із законодавством.

Розділ X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АЗАРТНИХ ІГОР

Стаття 40. Відповідальність ліцензіатів за порушення вимог цього Закону та ліцензійних умов

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор в установленому Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" порядку як орган ліцензування та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, приймає рішення про анулювання відповідної ліцензії.

Крім підстав, передбачених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності", підставами для анулювання ліцензії також є:

акт про несплату застосованих фінансових санкцій, передбачених статтями 42 - 43 цього Закону;

акт про повторне встановлення факту допуску до участі в азартній грі осіб до 18 років;

акт про повторне порушення ліцензіатом вимог цього Закону та/або ліцензійних умов;

акт про невиплату гравцю у визначені умовами проведення азартної гри виграшу (крім випадків незвернення гравця за виграшем протягом року з моменту проведення азартної гри);

довідка від Національного організатора азартних ігор про припинення дії договору між ліцензіатом з Національним організатором азартних ігор.

Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування у тридцяти денний строк з дня настання обставин, що є підставою для анулювання ліцензії.

Порушення (недотримання) ліцензіатом вимог цього Закону та/або ліцензійних умов є підставою для видання Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.

Повторним порушенням вимог цього Закону та/або ліцензійних умов вважається вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії другого порушення, щодо якого Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор раніше видавались розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов та/або накладалась одна із санкцій, що передбачена цим Законом.

Відмовою у проведенні перевірки вважається недопущення керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою комісії до приміщень ліцензіата, а також ненадання на письмовий запит (у строки, визначені у запиті) комісії документів (їх копій), які безпосередньо стосуються предмета перевірки. Відмовою у проведенні перевірки вважається також відсутність за місцезнаходженням ліцензіата його керівника або уповноваженої ним особи протягом робочого часу першого дня перевірки.

Стаття 41. Застосування фінансових санкцій

Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор на підставі відповідного рішення можуть застосовуватись фінансові санкції, зазначені у статтях 39 - 41 цього Закону.

Суми фінансових санкцій підлягають сплаті суб'єктами господарювання, до яких такі санкції були застосовані, протягом 30 днів після прийняття рішення про їх застосування до Державного бюджету України.

Стаття 42. Фінансова відповідальність за внесення не передбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника змін в обладнання для проведення азартних ігор, прийняття та обліку ставок в азартних іграх

У разі встановлення контролюючими органами факту внесення не передбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника змін у конструкцію чи програмне забезпечення обладнання для проведення азартних ігор, прийняття та обліку ставок в азартних іграх до суб'єкта господарювання застосовується фінансова санкція у розмірі однієї тисячі мінімальних заробітних плат.

Стаття 43. Фінансова відповідальність за організацію та проведення азартної ігри, умови проведення (правила азартної гри) якої не погоджені з органом ліцензування

До суб'єкта господарювання за організацію та проведення азартної ігри, умови проведення (правила азартної гри) якої не погоджені з органом ліцензування, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 44 Відповідальність за організацію безліцензійної діяльності

Особа, що здійснює організацію або проведення азартних ігор без ліцензії, несе відповідальність згідно із законом.

РОЗДІЛ XI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Стаття 45. Міжнародне співробітництво

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор та Національний організатор азартних ігор співпрацюють з відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями у сфері азартних ігор відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних організацій у сфері азартних ігор, членом яких є Україна.

Міжнародне співробітництво у сфері азартних ігор здійснюється шляхом:

1) укладення міжнародних договорів та участі в роботі відповідних міжнародних універсальних і регіональних організацій;

2) обміну інформацією щодо питань державного регулювання та здійснення діяльності у сфері азартних ігор, у тому числі шляхом участі у відповідних міжнародних універсальних і регіональних організацій;

3) гармонізації нормативних документів, стандартів, норм і правил у сфері азартних ігор з відповідними міжнародними нормативними документами, стандартами, нормами і правилами у цій сфері;

4) обміну професійним досвідом, експертними послугами та кращими практиками, навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

5) участі у виконанні спільних проектів у сфері азартних ігор в тому числі у спільних експертизах (випробуваннях) обладнання і програмного забезпечення та інформаційних кампаніях;

6) удосконалення співпраці та обміну інформацією з іноземними органами контролю та нагляду у сфері азартних ігор.

Оператори ринку азартних ігор здійснюють міжнародне співробітництво шляхом участі у універсальних та регіональних спеціалізованих міжнародних організаціях, обміну професійним досвідом, експертними послугами та кращими практиками, навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з операторами ринку азартних ігор інших країн.

Стаття 46. Міжнародні договори

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші вимоги, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються вимоги міжнародного договору.

Розділ XII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини 4 статті 22 розділу VII цього Закону, яка набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про заборону грального бізнесу" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 38, ст. 536);

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у статті 2032 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

у назві слова "гральним бізнесом" замінити словами "забороненими азартними іграми";

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"Організація або проведення заборонених азартних ігор";

абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за організацію або проведення заборонених азартних ігор".

2) частину першу статті 7 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158) після пункту 18 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"19) ліцензування господарської діяльності у сфері азартних ігор здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про азартні ігри".

У зв'язку із чим пункт 19 - 30 вважати 20 - 31 відповідно.

3) частину третю статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 24, ст. 883, N 33, ст. 1162; 2015 р., N 24, ст. 164) доповнити абзацом двадцятим такого змісту:

"товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється Національним організатором азартних ігор на виконання функцій, пов'язаних із організацією та проведенням азартних ігор".

4. Кабінету Міністрів України:

1) протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення збору за використання грального столу з кільцем рулетки та використання інших гральних столів (спеціальних столів для казино);

подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

2) забезпечити не пізніше 31 грудня 2015 року утворення Національного організатора азартних ігор;

3) при розробці проекту закону про Державний бюджет на відповідний рік або проекту закону про внесення змін до закону про Державний бюджет передбачати, що:

єдиним головним розпорядником коштів, що надійшли до Державного бюджету від організації та проведення азартних ігор є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання сфери азартних ігор;

4) вжити заходів по набуттю Україною членства у міжнародних організаціях органів-регуляторів у сфері азартних ігор та забезпечити фінансування міжнародної діяльності України у цих організаціях.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос