Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно таможенной стоимости товаров)

Проект закона Украины от 14.09.2015 № 3085
Дата рассмотрения: 14.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо митної вартості товарів)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 44-48, ст. 552) такі зміни:

1) статтю 52 доповнити частиною восьмою з приміткою один такого змісту:

"81. Декларант або уповноважена ним особа несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених в декларації митної вартості, за правильність обраного методу визначення митної вартості та за достовірність відомостей про числове значення митної вартості, заявленої в митній декларації у випадку, коли декларація митної вартості не подається у порядку, визначеному законом.";

2) у частині третій статті 53 слова "розбіжності, наявні ознаки підробки або" замінити словами "взаємні невідповідності один одному, які безпосередньо впливають на митну вартість товарів, або у разі, якщо в таких документах наявні ознаки підробки, або якщо такі документи";

3) у статті 56:

у частині першій після слів "Інформація, що" доповнити словами "не є знеособленою і";

доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Не вважається розголошенням та не потребує спеціального дозволу особи чи органу, які подають таку інформацію, надання третім особам або оприлюднення органом доходів і зборів знеособленої інформації, яка стосується митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України.";

4) статтю 57 доповнити частинами дев'ятою та десятою такого змісту:

"9. Орган доходів і зборів повинен надати декларанту або уповноваженій ним особі письмові обґрунтування причин, які свідчать про неможливість застосування основного або кожного наступного за ним другорядного методу визначення митної вартості товару. Такі обґрунтування повинні місити конкретизовані відомості, які свідчать про неможливість застосування задекларованого та кожного наступного другорядного методу визначення митної вартості, що застосовується.

10. Письмове обґрунтування причин, які свідчать про невідповідність обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу визначення митної вартості товару умовам, наведеним у главі 9 цього Кодексу, зокрема, повинно містити:

- перелік витрат (складових митної вартості), визначених цим Кодексом, які є обов'язковими при обчисленні митної вартості товару, що декларується, але не включені декларантом або уповноваженою ним особою до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари;

- перелік відомостей, які не підтверджені документально, не визначені кількісно;

- перелік документів, які містять наявні ознаки підробки або не містять всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари;

- наявну в органі доходів і зборів інформацію щодо вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, інших умов, що могли вплинути на ціну товарів;

- конкретизований перелік об'єктивних даних, що підтверджуються документально та піддаються обчисленню, які використовувались органом доходів і зборів під час прийняття рішення щодо застосування кожного наступного другорядного методу визначення митної вартості та які підтверджують, що митна вартість не може бути визначена за цим методом.";

5) у статті 64:

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Митна вартість, визначена згідно з положеннями цієї статті, повинна дорівнювати середній (зіставній) ціні на товар.

Для цілей цієї статті під середньою (зіставною) розуміється ціна на товар, яка відповідає ціні, що склалась при імпорті товарів в Україну (випуску у вільний обіг) з урахуванням умов поставки та умов здійснення розрахунків, обчисленій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Середня (зіставна) ціна є єдиною на митній території України для товарів, що мають однакову класифікацію згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Методологія визначення середньої (зіставної) ціни на товар, порядок ведення, актуалізації і оприлюднення інформаційної бази даних середніх (зіставних) цін на товари визначається Кабінетом Міністрів України.

Розрахунок середніх (зіставних) цін на товари, ведення, актуалізація та оприлюднення бази даних середніх (зіставних) цін, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.";

у частині четвертій слова "на вимогу декларанта або уповноваженої ним особи" замінити словами "декларанта або уповноважену ним особу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня офіційного оприлюднення цього Закону:

розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. Гройсман

Опрос