Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития земельных арендных отношений и повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий государственной и коммунальной собственности

Проект закона Украины от 14.09.2015 № 3080
Дата рассмотрения: 14.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку земельних орендних відносин та підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь державної та комунальної власності

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. До Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27 із відповідними змінами):

1) частину третю статті 102-1 викласти у такій редакції:

"Право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності не може бути відчужено її землекористувачем іншим особам (крім випадків переходу права власності на будівлі та споруди), внесено до статутного капіталу, передано у заставу, крім випадків, коли це право отримане на конкурентних засадах (земельних торгах) і передбачено у договорі користування. Порядок відчуження права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) встановлюється Законом.";

2) частину другу статті 128 доповнити новим абзацом такого змісту:

"в) документи, що підтверджують виконання умов договору оренди сільськогосподарських угідь (емфітевзису земельних ділянок) державної чи комунальної власності - у разі викупу цих ділянок орендарем (користувачем), якщо право їх оренди (емфітевзису) отримане на конкурентних засадах (земельних торгах).";

3) частину п'яту статті 128 доповнити пунктами "д" - "є" такого змісту:

"д) перебування відповідних земельних ділянок державної чи комунальної власності в оренді (емфітевзису) менше двох років якщо це право отримане на конкурентних засадах (земельних торгах) - у разі звернення орендаря (користувача) щодо викупу цих ділянок;

е) мораторій (заборона) щодо купівлі-продажу або іншим чином відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, встановлений пунктами 14, 15 Перехідних положень цього Кодексу, або сплив менше одного року з часу припинення дії цього мораторію (заборони) - у разі звернення орендаря (користувача) щодо викупу відповідних земельних ділянок орендарем (користувачем) якщо право їх оренди (емфітевзису) отримане на конкурентних засадах (земельних торгах);

є) наявність порушень умов договору оренди сільськогосподарських угідь (емфітевзису земельних ділянок) державної чи комунальної власності якщо право оренди (емфітевзису) отримане на конкурентних засадах (земельних торгах) - у разі звернення орендаря (користувача) щодо викупу цих ділянок.";

4) абзац перший частини восьмої статті 128 викласти у такій редакції:

"Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт, на замовлення органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування. Ціна земельної ділянки (сільськогосподарських угідь), що знаходиться в оренді (емфітевзисі), право якої (якого) отримане на конкурентних засадах (земельних торгах), і підлягає викупу визначається за експертною грошовою оцінкою на дату викупу з урахуванням вже сплачених орендних платежів (плати за користування). Ціна земельної ділянки площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд визначається за нормативною грошовою оцінкою, вказаною в технічній документації. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки, крім випадків викупу земельної ділянки (сільськогосподарських угідь), що знаходиться в оренді (емфітевзисі), право якої (якого) отримане на конкурентних засадах (земельних торгах).";

5) частину першу статті 130 доповнити пунктом "в" такого змісту:

"в) орендарі (користувачі) земельних ділянок державної чи комунальної власності - переможці земельних торгів за право оренди (емфітевзису) у разі відсутності випадків порушення умов договору оренди (емфітевзису) з початку строку оренди (емфітевзису), а також перебування відповідної ділянки в оренді (емфітевзисі) не менше двох років.";

6) абзац шістнадцятий частини другої статті 134 після слів "земельних ділянок" доповнити словами "в межах норм, визначених цим Кодексом,";

7) у абзаці двадцять другому частини другої статті 134 слова "оренди землі" замінити словами "оренди земельних ділянок (крім сільськогосподарських угідь)";

8) частину другу статті 134 після абзацу двадцять п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"викупу орендованих сільськогосподарських угідь (земельних ділянок у користуванні для сільськогосподарських потреб) державної чи комунальної власності, право оренди (емфітевзису) яких отримане на конкурентних засадах (земельних торгах);";

9) абзац другий частини другої статті 135 доповнити реченням такого змісту:

"Перевага попереднього орендаря, який належно виконував обов'язки за умовами договору оренди сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності, права оренди яких підлягають продажу на земельних торгах, реалізується шляхом його участі у цих торгах на загальних підставах і визнанні його переможцем у разі, якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками земельних торгів згідно статті 136-1 цього Кодексу.";

10) частину четверту статті 135 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Особливості організації та проведення земельних торгів за право оренди сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності або за право користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) встановлюються статтею 136-1 цього Кодексу.";

11) частину восьму статті 135 доповнити словами: ", крім випадків продажу прав оренди сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності або прав користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для сільськогосподарських потреб (емфітевзису), коли розмір гарантійного внеску за лотом дорівнює стартовому розміру річної плати за користування земельною ділянкою.";

12) частину першу статті 136 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Перелік сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності, права оренди (користування) яких (якими) виставляються на земельні торги, визначається згідно статті 136-1 цього Кодексу.";

13) у пункті "ґ" частини четвертої статті 136 слова "на неї" замінити словами "на земельні ділянки несільськогосподарського призначення";

14) пункт "е" частини четвертої статті 136 доповнити текстом такого змісту:

", а щодо сільськогосподарських угідь - також не менше п'яти відсотків експертної грошової оцінки цих ділянок";

15) частину четверту статті 136 після пункту "ж" доповнити новим абзацом такого змісту:

"Експертна грошова оцінка сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності проводиться відповідно до Закону України "Про оцінку земель" у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не може бути меншою 50 відсотків середньої ціни земельних ділянок, що мають аналогічні властивості, у країнах Європейського Союзу.";

16) доповнити Кодекс новою статтею 136-1 такого змісту:

"Стаття 136-1. Особливості організації та проведення земельних торгів за право оренди сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності або право користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для сільськогосподарських потреб (емфітевзису).

1. Додатковими умовами договору оренди сільськогосподарських угідь або емфітевзису є обов'язок орендаря (користувача) забезпечити:

внесення встановленого орендодавцем обсягу інвестицій (в тому числі на один гектар площі та з деталізацією по роках);

збереження, відтворення, підвищення родючості ґрунтів, поліпшення їх якісних характеристик, екологічну безпечність та раціональність землекористування;

підвищення продуктивності земель, техніко-технологічне оновлення сільськогосподарського виробництва (придбання техніки, впровадження нових технологій та інновацій тощо);

розробку, затвердження у встановленому порядку та дотримання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

середню врожайність на рівні не нижчому ніж врожайність відповідних культур в цілому по регіону (району) починаючи з п'ятого року оренди ріллі та багаторічних насаджень або емфітевзису;

фактичне щорічне виконання сільськогосподарських робіт починаючи з п'ятого місяця приймання об'єкта оренди або емфітевзису.

Додатковою умовою договору оренди сільськогосподарських угідь (емфітевзису) державної чи комунальної власності є надання орендарю (користувачу) можливості передачі права оренди у заставу.

2. До переліку земельних ділянок, права оренди або емфітевзису яких підлягають продажу на земельних торгах з урахуванням вимог частини другої - третьої статті 134 цього Кодексу мають бути віднесені:

земельні ділянки, щодо яких закінчується строк дії договору оренди або емфітевзису (що був укладений не за результатами земельних торгів);

земельні ділянки, узагальнені показники ефективності використання яких є нижчими ніж в середньому по цьому виду угідь державної та комунальної власності згідно моніторингу та критеріїв оцінки ефективності використання сільськогосподарських угідь, порядок здійснення якого встановлює Кабінет Міністрів України;

земельні ділянки, які розміщені в єдиному масиві, консолідовані земельні ділянки, що можуть виставлятись на земельні торги одним лотом, земельні ділянки більшої площі по відношенню до інших рівнозначних ділянок.

3. Строк права оренди сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності або емфітевзису, що пропонуються на земельні торги, має становити 49 років, крім затверджених Кабінетом Міністрів України випадків, коли менший строк оренди (емфітевзису) обумовлений майбутніми планами використання цих ділянок безпосередньо власником цих ділянок.

4. Земельні торги з продажу прав оренди або емфітевзису відбуваються у національній валюті України, проте розмір річної плати за користування земельною ділянкою у договорі прив'язується до офіційного курсу долара США, встановленого Національним банком України на дату проведення земельних торгів.

Платежі за користування земельною ділянкою здійснюються у національній валюті України за офіційним курсом долара США, встановленого Національним банком України на дату перерахування коштів.

5. Перевага попереднього орендаря, який належно виконував обов'язки за умовами договору оренди сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності, права оренди яких підлягають продажу на земельних торгах, реалізується шляхом участі його у цих торгах на загальних підставах і визнанні його переможцем за умови пропонування ним ціни, що дорівнює останній найбільшій ціні інших учасників торгів по цьому лоту.

6. Переможцю земельних торгів надається право викупу орендованих сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності (земельних ділянок у користуванні для сільськогосподарських потреб - емфітевзису) за їх експертною грошовою оцінкою на дату викупу з урахуванням вже сплачених орендних платежів (плати за користування) у разі відсутності випадків порушення умов договору оренди (емфітевзису) з початку строку оренди (емфітевзису), перебування відповідної ділянки в оренді (емфітевзисі) не менше двох років, а також спливу не менше одного року з часу припинення дії мораторію (заборони) щодо купівлі-продажу або іншим чином відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, встановленого пунктами 14, 15 Перехідних положень цього Кодексу.

7. При викупі орендованих сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності (земельних ділянок у користуванні для сільськогосподарських потреб - емфітевзису) додаткові зобов'язання орендаря (користувача), встановлені відповідно до частини першої цієї статті, переносяться до договору купівлі-продажу відповідної ділянки і підлягають подальшому виконанню покупцем до дати закінчення строку оренди, визначеному у первісному договорі оренди.";

17) частину п'ятнадцяту статті 137 доповнити словами: ", крім випадків, коли участь у торгах за право оренди бере єдиний учасник торгів - попередній орендар земельної ділянки, що виставляється на торги.";

18) частину шістнадцяту статті 137 доповнити новим реченням такого змісту:

"У разі, якщо участь у торгах за право оренди бере попередній орендар земельної ділянки, що виставляється на торги, ліцитатор інформує про це усіх учасників торгів і сповіщає їх про номер його таблички і його право бути визнаним переможцем торгів за умови пропонування ціни, що дорівнює останній найбільшій ціни будь-якого іншого учасника торгів по цьому лоту.";

19) частину дев'ятнадцяту статті 137 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі, якщо участь у торгах за право оренди бере попередній орендар земельної ділянки, що виставляється на торги, то при пропонуванні ним ціни, яку вже оголосив будь-який інший учасник торгів, ліцитатор називає останньою саме ціну попереднього орендаря земельної ділянки і не має права оголошувати про зменшення кроку торгів і називати наступну ціну, збільшену на новий крок торгів.";

20) пункт "а" частини четвертої статті 138 після слів "повторних торгів" доповнити словами: "або коли цей єдиний учасник є попереднім орендарем земельної ділянки, що виставляється на торги за право користування нею, і погодився на стартову ціну лоту".

2. Частину третю статті 407 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003, NN 40-44, ст. 356 із відповідними змінами) доповнити текстом такого змісту: ", крім випадків, коли це право отримане на конкурентних засадах (земельних торгах) і передбачено у договорі користування. Порядок відчуження права користування земельною ділянкою встановлюється Законом."

3. У Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 10, ст.102 із відповідними змінами):

1) частину другу статті 6 викласти у такій редакції:

"Право оренди земельних ділянок державної чи комунальної власності набувається виключно на конкурсних засадах (земельних торгах - аукціонах), крім випадків, встановлених Законом.";

2) частину першу статті 8-1 викласти у такій редакції:

"Право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного капіталу, передано у заставу, крім випадків, коли це право отримане на конкурентних засадах (земельних торгах - аукціонах) і передбачено у договорі оренди, а також крім передбачених частиною другою цієї статті випадків. Порядок відчуження права оренди земельних ділянок встановлюється Законом.";

3) частину п'яту статті 9 доповнити словами "та застосування конкурентних засад (земельні торги - аукціони) продажу відповідно до вимог Земельного кодексу України.";

4) частину третю статті 19 доповнити словами ", а щодо пропонованих на земельні торги ділянок державної чи комунальної власності - має становити 49 років, крім затверджених Кабінетом Міністрів України випадків.";

5) частину третю статті 22 доповнити новим реченням такого змісту: "Орендна плата за сільськогосподарські угіддя, що перебувають у державній чи комунальній власності, право оренди яких придбано за результатами земельних торгів (аукціону), встановлюється у прив'язці до офіційного курсу долара США на дату проведення торгів і здійснюється у національній валюті України за офіційним курсом долара США, встановленого Національним банком України на дату перерахування коштів.";

6) назву статті 33 доповнити словами "(крім сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності, права оренди яких згідно вимог Земельного кодексу України підлягають продажу на земельних торгах - аукціонах)";

7) статтю 33 доповнити новою частиною такого змісту:

"Переважне право орендаря, який належно виконував обов'язки за умовами договору, встановлене цією статтею, не розповсюджується на сільськогосподарські угіддя державної чи комунальної власності, права оренди яких згідно вимог Земельного кодексу України підлягають продажу на земельних торгах - аукціонах.";

8) доповнити Закон новою статтею 33-1 і викласти її у такій редакції:

"Стаття 33-1. Перевага попереднього орендаря сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності, права оренди яких згідно вимог Земельного кодексу України підлягають продажу на земельних торгах - аукціонах, у конкуренції за право оренди відповідної земельної ділянки

По закінченню строку, на який було укладено договір оренди сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності, права оренди яких згідно вимог Земельного кодексу України підлягають продажу на земельних торгах - аукціонах, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має перевагу у конкуренції за право оренди відповідної земельної ділянки.

Ця перевага реалізується шляхом участі попереднього орендаря у земельних торгах на загальних підставах і визнанні його переможцем у разі якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками земельних торгів відповідно до вимог Земельного кодексу України.".

4. Закон України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 47, ст. 642 із відповідними змінами) доповнити новою статтею 52-1 такого змісту:

"Стаття 52-1. Особливості застави права оренди земельної ділянки та права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису)

Заставою права оренди земельної ділянки є вид забезпечення виконання зобов'язань правом на оренду земельної ділянки, що передбачає набуття заставодержателем (кредитором) права витребування орендованої земельної ділянки з володіння та користування заставодавця (орендаря, боржника) у разі невиконання ним зобов'язань з подальшою платною передачею цих прав третій особі на передбачених договором оренди умовах.

Заставою права емфітевзису є вид забезпечення виконання зобов'язань правом на користування земельної ділянки, що передбачає набуття заставодержателем (кредитором) права витребування цієї ділянки з володіння та користування заставодавця (боржника) у разі невиконання ним зобов'язань з подальшою платною передачею цих прав третій особі на передбачених договором емфітевзису умовах.

Застава права оренди земельної ділянки, емфітевзису виникає на підставі договору, що підлягає нотаріальному посвідченню. Перехід права оренди земельної ділянки, емфітевзису до нового власника предмета застави і заміна особи орендаря (користувача) у договорі оренди земельної ділянки, емфітевзису підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Згода орендодавця (власника) земельної ділянки або його повноважного представника на передачу у заставу права оренди земельної ділянки, емфітевзису є обов'язковою. Така згода має бути встановлена у договорі оренди (емфітевзису) відповідної земельної ділянки. Якщо орендар (користувач) бажає отримати право застави права оренди (емфітевзису) після укладання орендного договору (договору емфітевзису), орендодавець (власник) може відмовити йому чи висунути вимогу змінити певні умови договору оренди (емфітевзису). У разі, якщо орендодавець (власник) погоджується на заставу права оренди земельної ділянки, емфітевзису, а у договорі оренди, емфітевзису цей правочин не передбачений, орендодавець (власник) та орендар (користувач) мають внести до договору відповідні зміни.

Заставодержателем прав оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, емфітевзису можуть бути лише банки.

При заставі права оренди земельної ділянки, емфітевзису орендар (користувач) зобов'язаний сплачувати орендодавцю (власнику) орендну плату за договором оренди (плату за договором емфітевзису), а заставодержателю - платежі за договором застави.

Граничний строк погашення (виплати) зобов'язань заставодавця (орендаря, користувача) заставодержателю (кредитору) у договорі застави права оренди, емфітевзису має передувати даті закінчення строку дії відповідного договору оренди, емфітевзису земельної ділянки.

Після укладення договору застави права оренди земельної ділянки орендарю забороняється без згоди заставодержателя передавати земельну ділянку в суборенду.

Наступні застави права оренди земельної ділянки, емфітевзису не допускаються.

Обов'язковою умовою застави права оренди сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності або права користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) є факт отримання орендарем (користувачем) цим прав на конкурентних засадах (земельних торгах).

Реалізація у разі звернення стягнення на предмет застави за рішенням заставодержателя може бути проведена на земельних торгах відповідно до статей 134 - 139 Земельного кодексу України. При цьому строк оренди, емфітевзису земельної ділянки встановлюється до закінчення первинного договору оренди, емфітевзису.

Інші питання застави права оренди земельної ділянки, емфітевзису регулюються Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України, Законом України "Про іпотеку" та цим Законом.".

5. У Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 15, ст. 229 із відповідними змінами):

1) абзац третій частини першої статті 13 доповнити словами "крім випадків продажу прав оренди сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності на конкурентних засадах (земельних торгах)";

2) частину другу статті 13 доповнити новим абзацом такого змісту:

"продажу прав оренди сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності на конкурентних засадах (земельних торгах).";

3) статтю 19 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"При проведенні експертної грошової оцінки сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності з метою встановлення стартового розміру річної орендної плати на земельних торгах або їх подальшого викупу застосовується, як правило, метод зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок, в тому числі у країнах Європейського Союзу. При цьому експертна грошова оцінка таких ділянок не може бути меншою 50 відсотків середньої ціни земельних ділянок, що мають аналогічні властивості (якість та стан ґрунтів, розташування ділянки, конкретні природно-кліматичні умови, рельєф, наявність об'єктів інженерної інфраструктури, меліоративних систем тощо), у країнах Європейського Союзу. Порядок проведення експертної грошової оцінки сільськогосподарських угідь державної чи комунальної власності з метою встановлення стартового розміру річної орендної плати на земельних торгах або їх подальшого викупу визначається Кабінетом Міністрів України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк із дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

у місячний строк із дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;

до дня набрання чинності цим Законом забезпечити оприлюднення на веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин переліку усіх договорів оренди сільськогосподарських угідь державної та комунальної власності з обов'язковим зазначенням кадастрового номеру, місця розташування, розміру земельної ділянки, строку закінчення дії договору оренди, розміру річної орендної плати, виду угідь, а також у разі наявності основних показників еколого-агрохімічного паспорта відповідних полів;

при розробці та затвердженні Порядку здійснення моніторингу та критеріїв оцінки ефективності використання сільськогосподарських угідь забезпечити врахування та комплексний аналіз виробничих, фінансово-економічних, організаційно-технологічних, інвестиційних, екологічних, невиробничих, соціальних показників діяльності землекористувачів, а також показників охорони земель, якості вирощеної продукції (з урахуванням їх динаміки);

до 2018 року довести до 70 % питому вагу площ сільськогосподарських угідь державної власності, права оренди (користування) яких були продані на земельних торгах.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос