Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" относительно обязательной маркировки товаров, происходящих из страны-агрессора или временно оккупированных территорий

Проект закона Украины от 14.09.2015 № 3078
Дата рассмотрения: 14.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" щодо обов'язкового маркування товарів, які походять з країни-агресора або тимчасово окупованих територій

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 30 (23.07.91), ст. 379) такі зміни:

1. частину першу статті 1 доповнити пунктом 28 такого змісту:

28) терміни "країна-агресор", "тимчасово окуповані території України" вживаються відповідно до Законів України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", Постанов Верховної Ради України "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями", "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором".

2. пункт 4 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, у тому числі на окреме позначення про походження продукції у разі, якщо вона є виробленою на території держави-агресора або тимчасово окупованих територіях України, а також про її виробника (виконавця, продавця);

3. частину першу статті 15 доповнити пунктом 13 такого змісту:

13) окреме позначення про походження продукції у разі, якщо вона є виробленою на території держави-агресора або тимчасово окупованих територіях України;

4. абзац 1 частини другої статті 15 доповнити реченням такого змісту:

"Окреме позначення про походження продукції у разі, якщо вона є виробленою на території держави-агресора або тимчасово окупованих територіях України здійснюється виключно на окремій етикетці, що супроводжується кожну одиницю продукції".

5. абзац 2 частини другої статті 15 викласти в такій редакції:

Інформація про продукцію може бути розміщена у місцях, де вона реалізується (за винятком окремого позначення про походження продукції у разі, якщо вона є виробленою на території держави-агресора або тимчасово окупованих територіях України, яке допускається у місцях, де вона реалізується лише щодо нефасованої продукції), а також за згодою споживача доводитися до нього за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

6. пункт 1 частини сьомої статті 15 викласти в такій редакції:

1) придбання продукції, яка не має потрібних споживачеві властивостей або не містить позначення про походження продукції, якщо вона є виробленою на території держави-агресора або тимчасово окупованих територіях України (у разі, якщо, на думку споживача, наявність такої інформації вплинуло чи могло вплинути на його вибір), - споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків;

7. абзац 8 частини другої статті 19 викласти в такій редакції:

Підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору (включаючи інформацію про походження продукції, якщо вона є виробленою на території держави-агресора або тимчасово окупованих територіях України);

8. пункт 5 частини першої статті 21 після слів "про відповідну продукцію" доповнити словами:

" (у тому числі, окреме позначення про походження продукції, якщо вона є виробленою на території держави-агресора або тимчасово окупованих територіях України)";

9. частину першу статті 23 доповнити пунктом 7-1 такого змісту:

7-1) відсутність окремого позначення про походження продукції у разі, якщо вона є виробленою на території держави-агресора або тимчасово окупованих територіях України - у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

III. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос