Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания предпосылок для новой модели рынка природного газа

Проект закона Украины от 11.09.2015 № 3073
Дата рассмотрения: 11.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

1) підпункт 14.1.82 пункту 14.1 статті 14 виключити;

2) у статті 187:

абзац перший пункту 187.10 викласти в такій редакції:

"187.10. Платники податку, які постачають теплову енергію, природний газ (крім скрапленого), надають послуги з транспортування та/або розподілу природного газу, водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом.";

доповнити статтю пунктом 187.12 такого змісту:

"187.12. Платники податку, які надають (постачають) послуги з транспортування природного газу від точок входу в газотранспортну систему України, розташованих на кордоні України, до точок виходу з газотранспортної системи України, розташованих на кордоні України, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом.";

3) пункт 197.8 статті 197 викласти в такій редакції:

"197.8. Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України, а також з постачання послуг, пов'язаних із таким перевезенням (переміщенням), крім операцій з постачання послуг з транспортування природного газу від точок входу в газотранспортну систему України, розташованих на кордоні України, до точок виходу з газотранспортної системи України, розташованих на кордоні України.";

4) у підпункті 251.1.6 пункту 251.1 статті 251 слова "природного газу та" виключити;

5) у статті 252:

абзаци п'ятий - сьомий пункту 252.8 викласти в такій редакції:

"Фактичною ціною реалізації для природного газу вважається:

для природного газу, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, - ціна, визначена у відповідних договорах купівлі-продажу природного газу між платником рентної плати та суб'єктом ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (зокрема задоволення потреб побутових споживачів) відповідно до Закону України "Про ринок природного газу";

для іншого природного газу - середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період. Середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та передається ним до 5 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, який до 10 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, розміщує на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі.";

пункт 252.24 викласти в такій редакції:

"252.24. Платник рентної плати або уповноважена особа, які у податковому (звітному) періоді видобули природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) та в рамках покладених на них Кабінетом Міністрів України на підставі Закону України "Про ринок природного газу" спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (далі - спеціальні обов'язки) реалізували його суб'єкту ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України на підставі Закону України "Про ринок природного газу" покладено спеціальні обов'язки (зокрема задоволення потреб побутових споживачів у природному газі), визначають у податковій декларації податкові зобов'язання з урахуванням обсягів, визначених в актах приймання-передачі, та обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу на технічні операції з видобування та підготовки до транспортування. Акти приймання-передачі оформляються у податковому (звітному) періоді, в якому такий газ був видобутий, та не пізніше 8 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, підписуються платником рентної плати або уповноваженою особою та зазначеним вище суб'єктом ринку природного газу на підставі укладених ними договорів купівлі-продажу природного газу.

Обсяги виробничо-технологічних витрат природного газу на здійснення технічних операцій з видобування та підготовки до транспортування (у тому числі нафтового (попутного) газу), зазначеного в абзаці першому цього пункту, визначаються пропорційно до питомої ваги обсягів такого природного газу, реалізованого зазначеному суб'єкту ринку природного газу, в загальному обсязі природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що підлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологічних витрат такого природного газу.";

6) у статті 2561:

у назві статті слова "природного газу та" виключити;

абзац другий пункту 2561.1 виключити;

в абзаці третьому пункту 2561.2 слова "природного газу та" виключити, а слово "їх" замінити словом "його";

абзац другий пункту 2561.3 виключити;

в абзаці другому пункту 2561.5 слова "природного газу та" виключити, а слово "їх" замінити словом "його";

в абзаці другому пункту 2561.6 слова "природний газ," виключити;

7) у пункті 29 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення":

в абзаці першому слова "діючого тарифу на природний газ" замінити словами "ціни природного газу";

у підпункті "а" підпункту 1.1 слово "споживачам" виключити;

у підпункті "а" підпункту 1.2 слово "населення" замінити словами "побутових споживачів", а слова "з урахуванням відповідного тарифу," виключити;

у підпункті 1.3.2 слово "населення" замінити словами "побутових споживачів";

у підпункті 1.4 слово "населення" замінити словами "побутові споживачі";

у підпункті 1.5:

в абзаці першому слова "діючим тарифом" замінити словами "ціною природного газу";

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) договірну ціну природного газу як товару (без урахування тарифів на його транспортування і розподіл споживачам та суми податку на додану вартість) для платників, що визначені у підпункті "а" підпункту 1.1 цього пункту;".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2015 року.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос