Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в подраздел 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей администрирования налога на добавленную стоимость на территории проведения антитеррористической операции

Проект закона Украины от 07.09.2015 № 3045
Дата рассмотрения: 07.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей адміністрування податку на додану вартість на території проведення антитерористичної операції

Верховна Рада України постановляє:

I. Підрозділ 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) доповнити пунктом 35 такого змісту:

"35. Установити, що тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, для платників податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є територія проведення антитерористичної операції, справляння податку на додану вартість здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.

35.1. Терміни, що застосовуються у цьому пункті:

період проведення антитерористичної операції та територія проведення антитерористичної операції використовуються у значеннях, наведених у Законі України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції";

тимчасово окупована територія - територія окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, визначена відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями";

окремі території проведення антитерористичної операції, інші, ніж тимчасово окупована територія, - окремі території проведення антитерористичної операції, на яких починаючи з 14 квітня 2014 р. проводилася або проводиться антитерористична операція, які не є тимчасово окупованими територіями.

35.2. На період проведення антитерористичної операції не здійснюються добровільна та обов'язкова реєстрація платниками податку на додану вартість (у тому числі суб'єктами спеціального режиму оподаткування), повторна реєстрація, відміна анулювання реєстрації осіб, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія.

35.3. У період проведення антитерористичної операції, крім підстав, визначених пунктом 184.1 статті 184 цього Кодексу, анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (у тому числі суб'єкта спеціального режиму оподаткування) здійснюється:

а) для платників податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія:

у разі неподання протягом одного податкового місяця контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подання такої декларації, яка свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, що здійснюються з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;

у разі реєстрації платником податку протягом одного звітного (податкового) періоду податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, якщо за такий період у строки, визначені статтею 203 цього Кодексу, таким платником не було подано податкової декларації з податку на додану вартість та/або не було проведено розрахунків з бюджетом з цього податку;

б) для платників податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є окремі території проведення антитерористичної операції, інші, ніж тимчасово окупована територія:

у разі неподання протягом трьох податкових місяців контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подання такої декларації, яка свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, що здійснюються з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;

у разі реєстрації протягом трьох податкових місяців податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, якщо за такий період у строки, визначені статтею 203 цього Кодексу, не подано податкової декларації та/або не проведено розрахунків з бюджетом.

Податкові накладні, визначені в абзацах четвертому та сьомому цього підпункту, не є підставою для включення сум податку, зазначених в таких податкових накладних, до складу податкового кредиту покупців. Сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначена пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, та податковий кредит покупця, сформований на підставі таких податкових накладних, підлягають зменшенню на суму податку, зазначену в таких податкових накладних, на підставі узгодженого податкового повідомлення-рішення.

Анулювання реєстрації на підставах, визначених у підпункті 35.3 цього пункту, здійснюється за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу та за правилами, встановленими пунктами 184.2 - 184.7 статті 184 цього Кодексу.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос