Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения доступа к бесплатной правовой помощи и повышения качества ее предоставления

Проект закона Украины от 11.09.2015 № 3044-1
Дата рассмотрения: 11.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 577; 2013 р., N 21, ст. 208, N 27, ст. 282; 2015 р., N 2-3, ст. 12):

1) пункт 2 частини другої статті 13 викласти у такій редакції:

"2) надання правового висновку або здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах та у зв'язку з цим в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;";

2) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу

1. Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та іншими законами України мають такі категорії осіб:

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

2) пенсіонери, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

3) інваліди I, II і III групи, діти-інваліди - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

4) громадяни, віднесені до категорії 1 постраждалих від Чорнобильської катастрофи, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону; громадяни, віднесені до категорії 2 і 3 постраждалих від Чорнобильської катастрофи, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

5) батьки і діти з багатодітних сімей, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

6) батьки-вихователі та прийомні батьки - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

7) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

8) внутрішньо переміщені особи - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

9) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, з питань, пов'язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

10) особи, до яких застосовано адміністративне затримання, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

11) особи, до яких застосовано адміністративний арешт, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону;

12) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, а також на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону - у кримінальному провадженні, де такі особи виступають заявниками або визнані потерпілими;

13) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, а також на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону - у кримінальному провадженні, де такі особи виступають заявниками або визнані потерпілими.

У разі скасування (зміни) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, правова допомога надається до завершення стадії провадження, на якій скасовано (змінено) цей запобіжний захід;

14) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, на правові послуги передбачені пунктом 1 частини другої статті 13 цього Закону, а також на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону - у кримінальному провадженні, де такі особи виступають заявниками або визнані потерпілими;

15) особи, засуджені до покарання у вигляді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

16) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, до моменту прийняття рішення про надання статусу біженця та у разі, якщо особа оскаржує рішення щодо статусу біженця;

17) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;

18) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, до моменту прийняття рішення про надання такого статусу;

19) особи, щодо яких суд розглядатиме або розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, поновлення цивільної дієздатності таких осіб, звільнення від повноважень їх опікунів та піклувальників, оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів здійснення піклування над ними, пов'язаних зі здійсненням піклування, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, для розгляду справи в суді;

20) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду відповідної справи в суді;

21) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону.";

3) у статті 16:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є юридичними особами публічного права, неприбутковими організаціями, мають власні бланки, печатку із своїм найменуванням.";

частину сьому виключити;

4) у частині першій статті 17:

у пункті 2 слова "документів за зверненням" замінити словами "документів та надання правових висновків за зверненням";

у пункті 5 слова "в судах, інших органах" замінити словами "в судах та у зв'язку з цим в інших органах";

пункти 6-8 викласти в такій редакції:

"6) відповідно до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги укладає з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, контракти про надання безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі;

7) відповідно до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги укладає з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, договори про надання безоплатної вторинної правової допомоги окремому суб'єкту права на неї;

8) видає доручення для підтвердження повноважень адвоката, з яким укладено контракт про надання безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі або договір про надання безоплатної вторинної правової допомоги окремому суб'єкту права на неї, працівникам центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, для здійснення представництва інтересів особи в судах та у зв'язку з цим в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;";

у пункті 10 слова і цифри "передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 24" замінити словами і цифрами "передбачених пунктом 2 частини першої статті 24";

пункт 11 після слів "правової допомоги" доповнити словами і цифрами "відповідно до статті 23 цього Закону";

доповнити частину пунктом 111 такого змісту:

"111) здійснює моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги;";

пункт 12 після слів "свою діяльність" доповнити словами "у встановленому ним порядку";

у пункті 13 слова "передбачені Положенням про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги" замінити словами "у сфері надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до цього та інших законів";

5) у статті 18:

у частині першій слова "особами, які досягли повноліття," виключити;

у частині другій слова "подаються їх законними представниками" замінити словами "можуть подаватися їх законними представниками";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону, що стосуються осіб, які визнані судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, подаються їх опікунами або піклувальниками, а щодо поновлення цивільної дієздатності та звільнення опікуна чи піклувальника від повноважень - також особисто особами, які визнані судом недієздатними або цивільна дієздатність яких обмежена, за місцем фактичного проживання таких осіб незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи.";

6) у статті 19:

у частині другій слова ", діяльність якого поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці" виключити;

у частині третій слова ", а також суд, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в яких здійснюватиметься представництво інтересів особи" виключити;

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. У разі звернення осіб, зазначених у пунктах 10 - 14 частини першої статті 14 цього Закону, для надання безоплатної вторинної правової допомоги або інформування Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб за підозрою у вчиненні злочину, затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу, застосування адміністративного затримання чи адміністративного арешту або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідно органами (посадовими особами), уповноваженими здійснювати адміністративне затримання, органами досудового розслідування, слідчими, прокурорами, службовими особами, відповідальними за перебування затриманих, іншими уповноваженими службовими особами або надходження інформації про затриманих осіб від близьких родичів та членів їх сімей, перелік яких зазначено у Кримінальному процесуальному кодексі України, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначає адвоката з моменту реєстрації відповідного повідомлення.";

7) у статті 21:

у частині першій слова "Після прийняття рішення про" замінити словом "Для";

частину другу після слів "адвокат бере участь" доповнити словами ", а також якість надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги";

у частині третій слова "в судах, інших державних органах" замінити словами "в судах та у зв'язку з цим в інших державних органах";

8) у статті 22:

частини першу і другу викласти в такій редакції:

"1. У разі потреби Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги може укласти з адвокатом, включеним до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, договір про надання безоплатної вторинної правової допомоги окремому суб'єкту права на неї.

2. У договорі про надання безоплатної вторинної правової допомоги зазначаються, зокрема, прізвище, ім'я, по батькові та рік народження відповідного суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу та вид (види) правових послуг.";

у частині четвертій слова "в обсязі та у строки, визначені договором" виключити;

9) у частині першій статті 23:

в абзаці першому слова "припиняється за рішенням Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги" замінити словами "припиняється відповідним суб'єктом її надання";

доповнити частину пунктом 5 такого змісту:

"5) особа відмовилася від безоплатної вторинної правової допомоги, крім випадків, коли участь захисника є обов'язковою.";

10) у частині першій статті 24:

в абзаці першому слова "може бути замінено у разі" замінити словами "може бути замінено за рішенням Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у разі";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) хвороби, повної або часткової втрати працездатності, смерті адвоката;";

доповнити частину пунктами 11 і 12 такого змісту:

"11) зміни підсудності кримінального провадження, цивільної, адміністративної, господарської справи чи підслідності кримінального правопорушення;

12) відмови адвоката від виконання договору з підстав, передбачених Законом України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність;";

у пункті 2 слова "за умовами договору" замінити словами "за умовами контракту (договору)";

доповнити частину пунктом 21 такого змісту:

"21) припинення дії контракту (договору);";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю;";

доповнити частину пунктами 5 і 6 такого змісту:

"5) відсутності відомостей про адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України;

6) наявності інших підстав, передбачених законом.";

частини другу і четверту виключити;

у частині п'ятій слова "відповідно до пунктів 2 і 3 частини першої" замінити словами "відповідно до пункту 2 частини першої";

11) у частині першій статті 25:

абзац перший після слова "має право" доповнити словом "відповідно";

у пункті 1 слова "під час досудового розслідування та судового провадження" виключити;

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) представляти права і законні інтереси осіб, які потребують безоплатної вторинної правової допомоги, в судах та у зв'язку з цим в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами на підставі доручення Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у межах обсягу повноважень представника, визначеного у довіреності відповідного суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненням якого прийнято рішення про її надання;";

у пункті 4 слова "отримувати документи" замінити словами "отримувати безоплатно документи", а слова "перед іншими особами" - словами "інших осіб";

пункт 5 після слів "правової допомоги" доповнити словами ", у тому числі моніторингу якості надання адвокатами такої допомоги";

у пункті 6 слова "правового захисту документами" замінити словами "правового захисту та моніторингу якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги документами";

пункт 7 виключити;

у пункті 8 слова "оплату діяльності" замінити словами "оплату послуг та відшкодування витрат";

у частині другій слова "на постійній основі за контрактом чи на тимчасовій основі на підставі договору," виключити;

12) у статті 26:

у частині першій:

у пункті 2 слова "надавати якісно" замінити словами "надавати своєчасно, якісно";

у пункті 3 слова "відповідно до договорів, укладених з Центром" замінити словами "за дорученням Центру";

доповнити частину пунктом 5 такого змісту:

"5) негайно інформувати Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги про настання обставин, що передбачають припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги або заміну адвоката, у випадках, передбачених частиною першою статті 23 та статтею 24 цього Закону.";

у частині другій слова "на постійній основі за контрактом чи на тимчасовій основі на підставі договору" виключити;

13) частину першу статті 27 викласти в такій редакції:

"1. Кабінет Міністрів України:

1) встановлює порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою осіб;

2) встановлює розмір, методику обчислення розміру, порядок та умови оплати діяльності суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги;

3) затверджує положення про Координаційний центр з надання правової допомоги.";

14) статтю 28 викласти в такій редакції:

"Стаття 28. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги

1. Міністерство юстиції України:

1) забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги;

2) здійснює загальне управління у сфері надання безоплатної правової допомоги;

3) відповідає за впровадження та функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги;

4) затверджує стандарти якості надання безоплатної правової допомоги;

5) утворює центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

6) затверджує Типове положення про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги та Типовий регламент установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

7) затверджує порядок та критерії залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

8) затверджує Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

9) затверджує порядок проведення Координаційним центром з надання правової допомоги перевірок діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

10) затверджує порядок і умови проведення конкурсу та вимоги до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги;

11) забезпечує проведення конкурсів головними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

12) встановлює порядок і умови укладення з адвокатами контрактів про надання безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі та затверджує типовий контракт;

13) встановлює порядок і умови укладення з адвокатами договорів про надання безоплатної вторинної правової допомоги окремому суб'єкту права на неї та затверджує типовий договір;

14) встановлює порядок ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

15) забезпечує надання органам місцевого самоврядування методичної допомоги з питань, що стосуються надання безоплатної первинної правової допомоги;

16) аналізує практику застосування цього Закону;

17) подає до Кабінету Міністрів України проекти законів та інших нормативно-правових актів у сфері надання безоплатної правової допомоги;

18) співпрацює з центральними органами виконавчої влади з питань реалізації цього Закону;

19) виконує інші функції у сфері надання безоплатної правової допомоги, встановлені законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.";

15) доповнити Закон статтею 281 такого змісту:

"Стаття 281. Повноваження Координаційного центру з надання правової допомоги

1. Координаційний центр з надання правової допомоги:

1) вносить на розгляд Міністра юстиції України пропозиції щодо формування державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги та забезпечує її реалізацію;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів у сфері надання безоплатної правової допомоги;

3) розробляє стандарти якості надання правової допомоги;

4) формує і веде Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

5) забезпечує функціонування та розвиток Комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги;

6) здійснює управління системою безоплатної вторинної правової допомоги;

7) затверджує Регламент центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

8) затверджує форми доручень центрів для надання безоплатної вторинної правової допомоги, що надаються для підтвердження повноважень адвокатів;

9) забезпечує проведення моніторингу якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги;

10) забезпечує підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

11) проводить моніторинг доступності безоплатної вторинної правової допомоги;

12) приймає рішення про виключення адвокатів з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 24 цього Закону;

13) контролює діяльність центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

14) проводить перевірки діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у порядку, затвердженому Міністерством юстиції України;

15) надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що стосуються надання безоплатної первинної правової допомоги;

16) координує діяльність установ з надання безоплатної первинної правової допомоги;

17) забезпечує узагальнення та аналіз інформації про надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги;

18) здійснює інші повноваження у сфері надання безоплатної правової допомоги відповідно до цього та інших законів.".

2. У статті 17 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2-3, ст. 11; 2014 р., N 6-7, ст. 80, N 20-21, ст. 712, N 22, ст. 816):

1) частину першу після слів "побутового палива" доповнити словами ", надання безоплатної вторинної правової допомоги";

2) частину четверту після слів "у сфері соціального захисту населення" доповнити словами ", а на запит центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги - у порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику".

II. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос