Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития экологического (зеленого) туризма в сельской местности

Проект закона Украины от 03.09.2015 № 3034
Дата рассмотрения: 03.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку екологічного (зеленого) туризму в сільській місцевості

Верховна Рада України постановляє:

I. Підпункт 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради від 08.04.2011 року, N 13 / N 13 - 14, N 15 - 16, N 17 стаття 556 із наступними змінами) викласти в новій редакції:

"165.1.24. доходи, отримані від надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму, а також продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена за умови здійснення цих видів діяльності безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення:

садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому цього підпункту, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

При продажу сільськогосподарської продукції її власник має пред'явити податковому агенту посвідчення особи та документи права власності на земельні ділянки зазначених в абзацах другому та третьому цього підпункту та на вимогу подати їх копії.

При продажу власної продукції тваринництва груп 1 - 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, отримані від такого продажу доходи, а також доходи отримані від надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений цим підпунктом розмір, фізична особа зобов'язана надати контролюючому органу довідку довільної форми про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва та надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму у відповідності до вимог Закону України "Про особисте селянське господарство", а контролюючий орган здійснює перевірку, за результатами якої:

А) якщо підтверджено вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва безпосередньо платником податку, а також надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму у відповідності до вимог Закону України "Про особисте селянське господарство" оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

Б) якщо встановлено факт не самостійного вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва або встановлено порушення Закону України "Про особисте селянське господарство" щодо надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму, що підтверджується доказовою базою, такі доходи від продажу підлягають оподаткуванню на загальних підставах;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня року наступного за роком прийняття Верховною Радою України цього Закону.

2. Внести такі зміни до Закону України "Про особисте селянське господарство" (Відомості Верховної Ради від 18.07.2003 року, N 29 стаття 232 із наступними змінами та доповненнями):

А) у статті 1 слова "сільського зеленого туризму" замінити словами "екологічного (зеленого) туризму";

Б) Частину першу статті 7 доповнити підпунктом шістнадцятим такого змісту:

"добровільно надавати за плату або безоплатно послуги у сфері екологічного (зеленого) туризму, а саме послуги з розміщення (проживання) не більше ніж на 10 місць, харчування, а також організації дозвілля і подій, пов'язаних із використанням майна особистого селянського господарства, місцевими звичаями і традиціями гостинності.";

В) У частині четвертій статті 10 підпункт шостий після слів "фахової підготовки та перепідготовки членів особистого селянського господарства" доповнити словами "у тому числі з надання послуг екологічного (зеленого) туризму".

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Конституцією України та цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із Конституцією України та цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос