Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О зарубежных украинцах" (относительно получения статуса несовершеннолетними)

Проект закона Украины от 03.09.2015 № 3029
Дата рассмотрения: 03.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про закордонних українців" (щодо набуття статусу неповнолітніми)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про закордонних українців" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 25, ст. 343 із змінами) такі зміни:

1. У статті 2:

а) у частині третій після слів "припинення статусу закордонного українця" доповнити словами "продовження терміну дії посвідчення закордонного українця";

б) частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "У разі порушення Національною комісією встановленого строку для прийняття рішення, особа вважається такою, що набула статусу закордонного українця".

в) частину сьому замінити трьома частинами такого змісту:

"Рішення та посвідчення вручається закордонному українцю представником Національної комісії або надсилається до дипломатичної установи України в країні його проживання.

У разі відмови у наданні статусу закордонного українця особі видається або надсилається дипломатичній установі України в країні його проживання копія відповідного рішення Національної комісії. У такому випадку за особою залишається право повторного звернення щодо надання статусу закордонного українця до Національної комісії.

Національна комісія забезпечує ведення реєстру осіб, яким надано та стосовно яких припинено статус закордонного українця".

2. Пункт 4 частини першої статті 3 виключити.

3. Статтю 4 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Неповнолітнім дітям статус закордонного українця надається за заявою того з батьків, який має статус закордонного українця. Набуття статусу закордонного українця дітьми віком від 14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою".

4. Статтю 5 після частини п'ятої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:

"Якщо не пізніше 90 днів до дати закінчення терміну дії посвідчення закордонного українця особою буде подано заяву про продовження строку дії посвідчення, його дія продовжується на наступні 10 років.

Посвідчення закордонного українця, видане особі віком старше 65 років, діє протягом невизначеного періоду.

Посвідчення закордонного українця, видане неповнолітньому, втрачає дію через один рік після досягнення ним повноліття. Якщо не пізніше ніж 90 днів до закінчення вказаного терміну особою буде подано заяву на продовження строку дії посвідчення закордонного українця, дія посвідчення продовжується на наступні 10 років.

Підставою для продовження терміну дії посвідчення закордонного українця є рішення Національної комісії про продовження терміну дії посвідчення".

У зв'язку з цим частини шосту - восьму вважати відповідно частинами десятою - дванадцятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос