Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особом режиме специальной конфискации имущества

Проект закона Украины от 03.09.2015 № 3025
Дата рассмотрения: 16.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливий режим спеціальної конфіскації майна

Верховна Рада України,

беручи до уваги безпрецедентні за масштабами та системністю фінансові зловживання усуненого з поста Президента України В. Ф. Януковича та його оточення, які сприяли дестабілізації вітчизняної економіки, зростанню соціального розшарування, підриву довіри до влади, погіршення іміджу України на міжнародній арені;

враховуючи можливість переховування зазначених високопосадовців та наближених до них осіб від органів досудового розслідування та суду, в тому числі знищення доказів їх причетності до злочинної діяльності, з метою уникнення відповідальності та відшкодування заподіяної шкоди;

усвідомлюючи термінову необхідність відновлення соціальної справедливості та унеможливлення втрати коштів та майна, здобутих злочинним шляхом;

розуміючи триваючу загрозу державній політичній, воєнній, економічній, банківській, енергетичній та інформаційній безпеці країни внаслідок їх діяльності,

керуючись принципами:

верховенства права та законності,

відкритості, прозорості та публічності,

презумпції невинуватості,

пропорційності,

індивідуальної відповідальності,

гарантування права на захист,

прийняла такий Закон:

Стаття 1. Майно, до якого застосовується особливий режим спеціальної конфіскації

1. Особливий режим спеціальної конфіскації грошей, цінностей та іншого майна (далі - "майно") застосовується до майна, що знаходиться на території України або за її межами:

1) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що воно належить вищим посадовим особам, зазначеним у частині 1 у пунктах 1 - 5, 9 статті 3 Закону України "Про очищення влади", громадянам України, щодо яких були впроваджені міжнародно-правові санкції іншими державами (окрім держави - агресора), членам їх сімей та близьким особам;

2) фізичних або юридичних осіб резидентів та нерезидентів, яким майно, що підлягає спеціальній конфіскації відповідно до положень цього Закону, було передано на платній або безоплатній основі, якщо особа, що прийняла вказане майно/кошти, знала або повинна була знати, що таке майно/кошти одержані внаслідок вчинення злочину;

3) третіх осіб, резидентів та нерезидентів, якщо особи, зазначені у пункті 1 цієї статті отримують чи мають право отримувати дохід від майна або підприємницької діяльності цих третіх осіб або можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого майна дії, тотожні за змістом здійсненню прав володіння, користування або розпорядження ним.

Стаття 2. Умови застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна

1. Особливий режим спеціальної конфіскації застосовується в порядку, визначеному цим Законом, щодо майна, одержаного внаслідок злочину та у інших випадках, передбачених частинами першою - четвертою статті 962 Кримінального кодексу України, незалежно від часу набуття майна особами, зазначеними у статті 1 цього Закону, на підставі відповідної ухвали суду.

2. Майно вважається таким, що одержано в результаті злочину, якщо законність його походження, або походження майна, з якого воно було перетворено або на доходи від якого придбано, не підтверджується належним чином, відповідно до законодавства відповідної держави, або якщо воно є результатом перетворення майна, зазначеного у частині 1 цієї статті, чи іншим чином підпадає під ознаки, передбачені частинами 1 - 4 статті 962 Кримінального кодексу України.

3. Незакінчене досудове розслідування не є підставою для незастосування особливого режиму спеціальної конфіскації за умови відповідності майна умовам, передбаченим частинам першій - четвертій статті 962 Кримінального кодексу України.

Стаття 3. Гарантії прав і свобод громадян при застосуванні особливого режиму спеціальної конфіскації майна

1. Застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна не може бути використане у кримінальному провадженні в якості доказу винуватості особи, визначеної в статті 1 цього Закону.

2. Застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна є заходом кримінально-правового характеру, не є видом покарання та формою кримінального переслідування особи, визначеної в статті 1 цього Закону, та не заміняє/підміняє процедуру кримінального розслідування злочину, а також подальшого притягнення винної особи до відповідальності, передбаченої кримінальним законодавством.

Стаття 4. Звернення про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна

1. Міністр внутрішніх справ України, Міністр юстиції України, Голова Служби безпеки України, заступники Генерального прокурора України, мають право звернутися до Генерального прокурора із зверненням про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна до суду за зверненням.

2. Генеральний прокурор України протягом двадцяти днів з дня одержання такого звернення перевіряє наявність підстав для застосування особливого режиму спеціальної конфіскації щодо майна осіб, зазначених у статті 1 цього Закону, та звертається з відповідним клопотанням до суду або повідомляє про відмову у поданні такого клопотання посадову особу, яка до нього звернулася.

3. Під час проведення перевірки наявності зазначених в поданні підстав для застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна, Генеральний прокурор України або уповноважена ним особа мають право запитувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, їх посадових та службових осіб, а також фізичних та юридичних осіб і їх об'єднань будь-яку інформацію та документи, необхідні для перевірки Генеральним прокурором України обґрунтованості подання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна.

4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші державні органи, їх посадові та службові особи, а також фізичні та юридичні особи і їх об'єднання зобов'язані негайно надавати за запитом Генерального прокурора України або уповноваженої ним особи інформацію та/або документи, необхідні для перевірки Генеральним прокурором України обґрунтованості подання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна.

5. Під час проведення перевірки наявності зазначених в поданні підстав для застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна, Генеральний прокурор України або уповноважена ним особа мають право витребовувати в осіб, які проводять досудове розслідування, матеріали кримінальних проваджень, що містять докази, необхідні для доведення відповідності майна критеріям, визначеним в статті 2 цього Закону.

6. Відмова Генерального прокурора України у поданні клопотання до суду має бути обґрунтованою та направляється ініціатору подання в строк, передбачений частиною другою цієї статті.

7. Відмова у поданні клопотання не є перешкодою для повторного звернення після усунення недоліків, на підставі яких Генеральним прокурором України було відмовлено у поданні клопотання.

Стаття 5. Клопотання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна

1. Клопотання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна подається Генеральним прокурором до місцевого суду за місцем знаходження заявника.

2. У клопотанні Генерального прокурора України про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна зазначаються:

1) обґрунтування, що застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна відповідає цілям, визначеним в цьому Законі, і зібрані докази дають достатні підстави вважати, що майно, відносно якого подається клопотання, відповідає ознакам, визначеним в статті 2 цього Закону.

2) перелік і види майна, щодо якого ініціюється застосування особливого режиму спеціальної конфіскації відповідно до цього Закону;

3) інформація про досудове розслідування, в рамках якого особі, визначеній в статті 1 цього Закону, було повідомлено про підозру (дата внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дані про особу, якій повідомлено про підозру, та правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України);

4) інформація про документи, які підтверджують, що майно відповідає критеріям, визначеним в статті 2 цього Закону, і до нього може бути застосовано особливий режим спеціальної конфіскації відповідно до цього Закону;

5) інформація про документи, що підтверджують право власності на майно щодо якого ініціюється застосування особливого режиму спеціальної конфіскації відповідно до цього Закону, або інші відомості, які свідчать про наявність такого майна у володінні, користуванні чи розпорядженні особи;

6) інформація про накладання арешту на майно під час досудового розслідування;

7) анкетні дані фізичної особи та/або реквізити юридичної особи, щодо майна якої ініціюється застосування особливого режиму спеціальної конфіскації відповідно до цього Закону;

8) посилання на рішення про впровадження відносно особи, визначеної в статті 1 цього Закону, внутрішніх або міжнародно-правових санкцій та його чинність на момент звернення з поданням.

До подання додаються копії наступних документів, засвідчені особою, яка їх склала або Генеральним прокурором України:

1) подання на підставі якого Генеральним прокурором України прийнято рішення про звернення до суду з клопотанням про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна відповідно до цього Закону;

2) повідомлення про підозру особі, визначеній в статті 1 цього Закону;

3) докази, якими обґрунтовується відповідність майна критеріям, визначеним в статті 2 цього Закону;

4) документи, які підтверджують право власності на майно щодо якого ініціюється застосування особливого режиму спеціальної конфіскації відповідно до цього Закону;

5) ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили та є чинною на момент звернення з клопотанням, про накладання арешту на майно, щодо якого подано клопотання;

6) посилання на рішення про впровадження відносно особи, визначеної в статті 1 цього Закону, міжнародно-правових санкцій та його чинність на момент звернення з клопотанням;

До клопотання можуть надаватись інші документи, які можуть мати значення для вирішення питання під час розгляду клопотання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна.

3. За відсутності накладеного арешту на майно, щодо якого подається клопотання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації, Генеральний прокурор України з метою попередження приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження чи настання інших наслідків, які можуть призвести до втрати майна, додатково звертається з клопотанням про накладення арешту на таке майно в порядку, визначеному цим Законом та ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Стаття 6. Розгляд клопотання та вирішення питання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна

1. Клопотання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна розглядається суддею, визначеним автоматизованою системою документообігу суду, відповідно до статті 35 Кримінального процесуального кодексу України, протягом десяти днів з дня його надходження до суду у відкритому засіданні за участю представника Генеральної прокуратури України, представника особи, яка звернулася з поданням про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна, а також за участю особи, визначеної в статті 1 цього Закону, власника (власників) майна, їх представників.

2. Судовий розгляд клопотання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна проводиться за загальними правилами, встановленими статтями 171 - 174 Кримінального процесуального кодексу України, в тій частині, яка не суперечить вимогам цього Закону.

3. Суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 5 цього Закону, повертає його Генеральному прокурору України, та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

4. Якщо до клопотання додане клопотання про арешт майна, суд не пізніше наступного робочого дня з дня його одержання накладає арешт на відповідне майно.

5. Судові повістки про виклик осіб для розгляду клопотання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна надсилаються судом поштовим відправленням з повідомленням про вручення за останньою відомою адресою місця проживання або перебування фізичної особи та/або місцезнаходження юридичної особи та обов'язково публікуються в засобах масової інформації, визначених Кабінетом Міністрів України, та на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

Відправлення та публікація судових повісток проводиться судом з дотриманням розумного строку повідомлення, але не пізніше ніж за 3 дні до дати призначеного судового засідання.

З моменту опублікування судової повістки про виклик власник майна, особа, визначена в статті 1 цього Закону, та інші особи, на права та обов'язки яких може впливати судове рішення, за цим клопотанням вважаються належним чином повідомленими.

6. Неприбуття в судове засідання осіб, зазначених у частині першій цієї статті, не перешкоджає розгляду клопотання.

7. Під час розгляду клопотання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна суд заслуховує пояснення учасників судового розгляду, що з'явилися, розглядає подані клопотання, досліджує докази, що додані до клопотання Генерального прокурора України, а також докази, подані учасниками судового розгляду.

За клопотанням учасників судового розгляду або за власною ініціативою суддя має право заслухати будь-яку особу чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна.

8. Обставинами, які підлягають доказуванню під час судового розгляду, є зокрема джерело походження майна, щодо якого подано клопотання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна. Обов'язок доказування законності джерела походження та/або використання покладається на власника майна та/або особу, визначену статтею 1 цього Закону. В протилежному випадку майно вважається таким, що підлягає спеціальній конфіскації за цим Законом.

9. Особливий режим спеціальної конфіскації майна застосовується незалежно від наявності оголошеної підозри або обвинувального вироку у кримінальному провадженні щодо осіб, зазначених у статті 1 цього Закону.

Стаття 7. Ухвала суду у провадженні про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації

1. При вирішенні питання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна суд повинен враховувати:

1) достатність доказів, що застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна відповідає цілям, визначеним в цьому Законі, і зібрані докази дають достатні підстави вважати, що майно відповідає ознакам, визначеним в статті 2 цього Закону;

2) зміст повідомлення про підозру особі, визначеній в статті 1 цього Закону;

3) підстави накладання арешту на майно під час досудового розслідування;

4) достатність доказів, які підтверджують, що особа підпадає під критерії, визначені в статті 1 цього Закону;

5) забезпечення дотримання вимог цього закону про повідомлення власника майна та особи, зазначеної в статті 1 цього Закону, про судовий розгляд клопотання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна.

2. Суд відмовляє у задоволенні клопотання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна, якщо особа, що його подала, не доведе наявність обставин, передбачених статтями 1 та 2 цього Закону.

3. Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна не тягне за собою скасування заходів забезпечення кримінального провадження.

4. У разі задоволення клопотання суд виносить ухвалу про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна, в якій зазначає:

1) перелік і види майна, щодо якого застосовується особливий режим спеціальної конфіскації;

2) підстави застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна;

3) порядок оскарження ухвали.

3. Ухвалення процесуальних рішень судом під час вирішення питань після надходження клопотання про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна, порядок ухвалення судового рішення, зміст ухвали, проголошення судового рішення, виправлення описок та очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні, роз'яснення судового рішення проводиться за правилами встановленими Кримінальним процесуальним кодексом України в тій частині, яка не суперечить вимогам цього Закону.

4. Ухвала суду про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації набирає законної сили з моменту її проголошення та підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали суду про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації не є підставою для зупинення її виконання.

5. Копія ухвали надсилається Генеральному прокурору України, особі, що звернулася з поданням, власнику майна, особі, зазначеній в статті 1 цього Закону, іншим учасникам судового розгляду не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

6. Ухвала суду є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню.

7. Ухвала суду може бути оскаржена власником майна протягом шести місяців. У разі скасування ухвали суду вартість майна, у випадку його реалізації, та грошові кошти компенсуються з державного бюджету України.

Стаття 8. Виконання ухвали про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна

1. На підставі ухвали суду про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації суд видає виконавчий лист, який підлягає виконанню в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження", з особливостями передбаченими цією статтею.

Якщо майно має стратегічне значення для держави, або є необхідним для забезпечення потреб відповідних державних органів, рішенням Кабінету Міністрів України таке майно може бути передано у розпорядження відповідних державних органів та звільняється від оподаткування.

2. Виконання ухвали суду про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна, що знаходиться за кордоном, здійснюється в порядку міжнародної правової допомоги відповідно до міжнародних договорів України, а за відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога може бути надана на засадах взаємності.

3. У разі скасування судом ухвали про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації власник (законний володілець) майна, конфіскованого за такою ухвалою суду, має право вимагати повернення належного йому майна або коштів з державного бюджету, отриманих від реалізації такого майна.

Стаття 9. Безпосередня участь громадськості у застосування особливого режиму спеціальної конфіскації

1. Фізичні та юридичні особи, які володіють інформацією про майно осіб, зазначених у статті 1 цього Закону, щодо якого може бути застосовано особливий режим спеціальної конфіскації, мають право звернутися до посадових осіб, зазначених у частині 1 статті 4 цього Закону із відповідною заявою.

2. Про результати розгляду заяви та перевірки зазначеної у неї інформації, заявник повідомляється протягом 20-ти робочих днів.

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести наступні зміни до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25 - 26, ст. 131):

Статтю 96-1 викласти у наступній редакції:

1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення злочинів, передбачених розділом XVII Особливої частини цього Кодексу, або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеним розділом.

3. Внести наступні зміни до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, N 9 - 10, N 11 - 12, N 13, ст. 88):

Перший абзац пункту 9 статті 100 викласти у наступній редакції:

"9. Питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором, або звернення Генерального прокурора України з клопотанням щодо застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна політично впливових осіб, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171 - 174 цього Кодексу, а у випадку розгляду клопотання Генерального прокурора України щодо застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна, також з урахуванням положень Закону України "Про застосування особливого режиму спеціальної конфіскації майна". При цьому:".

4. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос