Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования работодателей для трудоустройства внутренне перемещенных лиц

Проект закона Украины от 18.09.2015 № 3015-2
Дата рассмотрения: 18.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання роботодавців для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. Статтю 14 доповнити підпунктом 14.1.33 такого змісту:

"14.1.33. Внутрішньо переміщені особи - особи визначені відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

2. Статтю 142 доповнити пунктом 142.4 такого змісту:

"142.4. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, у яких протягом звітного (податкового) періоду кількість внутрішньо переміщених осіб, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких внутрішньо переміщених осіб становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Норма цього пункту не поширюється на прибуток підприємств та організацій, отриманий від продажу (постачання) підакцизних товарів, та прибуток, отриманий у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари.".

3. Статтю 293 доповнити пунктами 293.10 та 293.11 такого змісту:

"293.10. Звільняються від сплати єдиного податку платники другої - четвертої груп, у яких протягом звітного (податкового) періоду кількість внутрішньо переміщених осіб, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, але не менше 5 осіб для третьої та четвертої груп платників єдиного податку, за умови, що фонд оплати праці таких внутрішньо переміщених осіб становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

293.11. Ставка єдиного податку для платників другої - четвертої груп встановлюється у розмірі 50 відсотків до ставки, встановленої цією статтею, у яких протягом звітного (податкового) періоду кількість внутрішньо переміщених осіб, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 25 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, але не менше 3 осіб для третьої та четвертої груп платників єдиного податку.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос