Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения прибыли предприятий, обеспечивающих трудоустройство внутренне перемещенных лиц

Проект закона Украины от 02.09.2015 № 3015
Дата рассмотрения: 02.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування прибутку підприємств, що забезпечують працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112)" такі зміни:

Доповнити статтю 14 підпунктом 14.1.33 такого змісту:

Внутрішньо переміщені особи - особи визначені відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

2) доповнити абзац третій п. 138.2 ст. 138 після слів "у разі ліквідації або продажу такого об'єкта" словами "або на суму залишкової вартості, визначеної на дату введення в експлуатацію на іншій території України основних засобів, що попередньо були евакуйовані з тимчасово окупованої території України";

3)доповнити статтю 142 пунктом 142.2 такого змісту:

"142.2 Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, у яких протягом звітного (податкового) періоду кількість внутрішньо переміщених осіб, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких внутрішньо переміщених осіб становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Норма цього пункту не поширюється на прибуток підприємств та організацій отриманий від продажу (постачання) підакцизних товарів, та прибутку отриманому у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос