Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно выморочного наследства на земли сельскохозяйственного назначения

Проект закона Украины от 07.09.2015 № 3006-1
Дата рассмотрения: 07.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо відумерлої спадщини на землі сільськогосподарського призначення

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) у статті 83 частину п'яту доповнити пунктом "в1" наступного змісту:

1) прийняття рішення органом місцевого самоврядування щодо набуття права власності на розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці земельні ділянки сільськогосподарського призначення, як на відумерлу спадщину";

2) підпункт "б" пункту 15 розділу X "Перехідні положення" після слів "обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону" доповнити словами "переходу їх у комунальну власність, як відумерла спадщина".

2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356):

1) у статті 1277 частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:

"Орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про визнання спадщини відумерлою в частині права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, розташовану на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та, про перехід права власності на таку земельну ділянку до територіальної громади відповідної адміністративно-територіальної одиниці. У цьому випадку рішення приймається з підстав, перелічених у частині 1 статті 1277, і не потребує підтвердження рішенням суду";

частину другу доповнити новим реченням наступного змісту: "У випадку, якщо до складу спадщини входить земельна ділянка сільськогосподарського призначення, то рішення про визнання такої земельної ділянки відумерлою спадщиною та перехід права власності на неї приймається органом місцевого самоврядування відповідної територіальної громади після спливу одного року з часу відкриття спадщини";

частину третю після слів "за місцем відкриття спадщини" доповнити словами: "за винятком земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які переходять до комунальної власності територіальних громад відповідної адміністративно-територіальної одиниці на території якої знаходяться відповідні земельні ділянки".

3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 40-41, 42, ст.492):

1) статтю 277 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. У випадку, якщо заява про визнання спадщини відумерлою подана органом місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, та при розгляді справи з'ясовано, що до її складу входить земельна ділянка сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, суд приймає рішення про залучення до розгляду справи відповідний орган місцевого самоврядування та відкладає розгляд справи";

2) частину першу статті 278 доповнити новим реченням такого змісту:

"У випадку, якщо до її складу входить земельна ділянка сільськогосподарського призначення, суд ухвалює рішення про передачу такої земельної ділянки у комунальну власність територіальної громади за місцезнаходженням такої земельної ділянки".

4. У Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N51, ст. 553):

1) у статті 18 частину першу доповнити новим пунктом "8 2" наступного змісту:

"8 2) територіальним громадам, які набули право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення у зв'язку з прийняттям рішення про визнання земельної ділянки сільськогосподарського призначення відумерлою спадщиною та перехід права власності на таку земельну ділянку до територіальної громади";

2) у статті 24 частину першу доповнити новим пунктом "57" наступного змісту:

"заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подано органом місцевого самоврядування, в порядку передбаченому для відумерлої спадщини, до спливу одного року з часу відкриття спадщини".

5. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 24, ст. 170):

1) у статті 26 частину першу доповнити новим пунктом "341" наступного змісту:

"341) прийняття рішень про визнання земельних ділянок сільськогосподарського призначення відумерлою спадщиною та перехід права власності на такі земельні ділянки до територіальної громади";

2) у статті 33 частину першу пункту "а)" у підпункті "1)" після слів "вилучення (викупу)" доповнити словами "визнання земельних ділянок сільськогосподарського призначення відумерлою спадщиною та перехід права власності на такі земельні ділянки до територіальної громади";

3) у статті 60 частину першу доповнити новим реченням такого змісту:

"У разі, якщо до складу спадщини входить земельна ділянка сільськогосподарського призначення, то рішення про визнання такої земельної ділянки відумерлою спадщиною та перехід права власності на таку земельну ділянку до територіальної громади, приймається органом місцевого самоврядування відповідної територіальної громади, після спливу одного року з часу відкриття спадщини".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос