Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно дополнительных условий налогообложения инвестиционной деятельности в сфере производства сельскохозяйственной продукции

Проект закона Украины от 01.09.2015 № 3003
Дата рассмотрения: 01.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо додаткових умов оподаткування інвестиційної діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1) у пункті 14.1 статті 14:

підпункт 14.1.199 викласти у такій редакції:

"14.1.199. продукція для цілей розділу XVIII цього Кодексу - сільськогосподарська продукція, або корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення (мінеральна сировина), що видобуваються (виробляються) під час розробки родовищ корисних копалин";

підпункт 14.1.234 викласти в наступній редакції:

"14.1.234. сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) для цілей глави 1 розділу XIV та розділу XVIII цього Кодексу - сільськогосподарська продукція у значенні, визначеному Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України";";

підпункт 14.1.235 викласти у такій редакції:

"14.1.235. сільськогосподарський товаровиробник для цілей глави 1 розділу XIV та розділу XVIII цього Кодексу - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власної виробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання.

Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства";

2) у статті 335:

- абзац перший пункту 335.1 після слів "335.2 цієї статті" доповнити такими словами: "або статтею 3381";

- абзац перший пункту 335.2 після слова "продукції" доповнити такими словами: "крім угоди, передбаченої статтею 3381".

3) доповнити статтею 3381 такого змісту:

"Стаття 3381. Особливості оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції, пов'язаної з виробництвом сільськогосподарської продукції

3381.1. Під час виконання угоди про розподіл продукції, пов'язаної з виробництвом сільськогосподарської продукції (далі - аграрна угода), контролюючий орган за місцезнаходженням інвестора (оператора) зобов'язаний зареєструвати інвестора (оператора) як платника єдиного податку четвертої групи згідно глави 1 розділу XIV цього Кодексу, а також платником податку на додану вартість як суб'єкта спеціального режиму оподаткування згідно статті 209 цього Кодексу протягом 5 робочих днів з моменту отримання від інвестора (оператора) засвідченої в нотаріальному порядку копії зареєстрованої угоди про розподіл продукції, а також копії свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції.

3381.2. Після реєстрації інвестора (оператора) платником єдиного податку четвертої групи, об'єкт та база оподаткування для аграрної угоди про розподіл продукції визначаються згідно зі статтею 2921 цього Кодексу. Порядок нарахування, форма та строки сплати єдиного податку визначаються умовами угоди про розподіл продукції.

Інвестор (оператор) не є платником інших податків та зборів, крім єдиного податку, податку на додану вартість (з урахуванням статті 209 цього Кодексу) та податків, які справляються із заробітної плати та інших винагород і виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку згідно з розділом IV цього Кодексу, з урахуванням статті 340 цього Кодексу.

3381.3. Протягом строку дії угоди про розподіл продукції і в межах діяльності, передбаченої аграрною угодою, стягнення з інвестора загальнодержавних та місцевих податків та зборів, передбачених цим Кодексом, замінюється розподілом виробленої продукції між державою та інвестором на умовах такої угоди з урахуванням пункту 3381.2 статті 3381 цього Кодексу.

3381.4. Під час виконання аграрної угоди про розподіл продукції до інвестора (оператора) не застосовуються положення абзацу першого пункту 335.2 статті 335, статті 336, пункту 337.3 статті 337 та статті 338 цього Кодексу. Пункт 337.1 статті 337 цього Кодексу застосовується з урахуванням статті 209 цього Кодексу. Інші положення розділу XVIII цього Кодексу застосовуються без обмежень.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос