Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О петициях

Проект закона Украины от 03.06.2015 № 2997
Дата рассмотрения: 03.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про петиції

Цей Закон визначає порядок подання і петицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування і їх розгляду, відповідно до частини 1 статті 5 та частини 1 статті 69 Конституції України.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення петиції

1. Петиція - колективна вимога громадян України, подана у встановленому цим законом порядку, щодо зобов'язання розглянути, прийняти або скасувати нормативно-правовий акт чи рішення органу (органів) публічної влади, до компетенції якого віднесено прийняття відповідного рішення.

Стаття 2. Право ініціювання та підписання петиції

1. Право ініціювання та підписання петиції належить громадянам України, які мають право голосу та які проживають або тимчасово перебувають на території, на яку поширюється компетенція відповідного уповноваженого органу публічної влади.

2. Не може бути ініційовано та подано петицію, яка:

1) спрямована на підрив територіальної цілісності, суверенітету та національної безпеки України, суперечить загальноприйнятим моральним засадам суспільства;

2) стосується питань розірвання та зміни міжнародних договорів;

3) стосується усунення осіб з виборних посад;

4) стосується здійснення правосуддя судами загальної юрисдикції;

Петиція, подана з порушенням положень частини другої цієї статті, не підлягає розгляду відповідним уповноваженим органом публічної влади, про що відповідний уповноважений орган публічної влади не пізніше 5 днів з дня одержання петиції приймає відповідне рішення, яке може бути оскаржено ініціатором або підписантом за письмовою згодою ініціатора та (або) не менш як 5 відсотків підписантів даної петиції в судовому порядку.

Стаття 3. Основні принципи подання петицій

1. Подання петицій базується на таких принципах:

1) верховенства права

2) законності;

3) рівності;

4) вільного волевиявлення;

5) особистої участі у підписанні петиції;

7) рекомендаційного характеру петиції для суб'єктів нормотворчої ініціативи (суб'єктів законодавчої ініціативи та суб'єктів, які наділені правом вносити проекти нормативно-правових актів на розгляд сільських, селищних, міських і обласних рад);

8) обов'язковості розгляду і вирішення петиції уповноваженим органом публічної влади;

9) забезпечення судового оскарження бездіяльності уповноваженого органу публічної влади щодо розгляду і вирішення петиції;

10) неприпустимості вирішення за допомогою петицій питань, що можуть бути вирішенні виключно за допомогою інших форм безпосередньої демократії.

Стаття 4. Форми петиції

1. Петиція може подаватись:

1) у письмовій формі, шляхом надсилання ініціатором петиції тексту петиції та бланків із зібраними підписами до відповідного уповноваженого органу публічної влади;

2) шляхом підписання петиції, що була розміщена в приміщенні органу публічної влади відповідно до статті 9 цього закону достатньої для її розгляду кількістю підписантів;

3) в електронній формі, шляхом використання Державної інформаційної системи електронних звернень громадян (далі - Система).

Розділ II
ПОРЯДОК ІНІЦІЮВАННЯ ТА ПОДАННЯ ПЕТИЦІЙ

Стаття 5. Ініціювання петиції

1. Ініціювання петиції складається з наступних етапів:

1) створення та оприлюднення тексту петиції;

2) оголошення про збір підписів на підтримку петиції.

Стаття 6. Створення та оприлюднення тексту петиції

1. Текст петиції створюється ініціатором петиції самостійно або за допомогою інших осіб, залучених ініціатором. Петиція, що подається у письмовій формі, обов'язково має бути підписана ініціатором петиції.

2. У разі подання петиції у письмовій формі для оприлюднення до уповноваженого органу публічної влади, текст петиції оприлюднюється уповноваженим органом публічної влади на дошці оголошень, яка розміщується в приміщенні уповноваженого органу публічної влади у дводенний строк з дня подання тексту петиції до відповідного органу.

3. Уповноважений орган публічної влади розміщує на офіційному веб-сайті інформацію про подання такої петиції та місце для її підписання особами, які виявляють відповідне бажання.

4. У разі подання петиції в електронній формі, текст петиції оприлюднюється ініціатором петиції у Системі за його особистим електронним цифровим підписом.

5. Ініціатор петиції має право оприлюднювати текст петиції у будь-який інший, не заборонений законом спосіб, який дає змогу встановити день, в яких петиція була оприлюднена.

Стаття 7. Оголошення про збір підписів на підтримку петиції

1. Оголошення про збір підписів на підтримку петиції публікується на офіційному сайті уповноваженого органу публічної влади, і повинно містити:

1) зміст петиції;

2) строк, протягом якого буде відбуватись збір підписів;

3) кількість підписів, необхідну для розгляду петиції;

4) дані про ініціатора петиції;

5) час та місце її підписання, якщо петиція подана в письмовій формі, або ж гіперпосилання для підписання петиції, якщо вона подана в електронній формі.

2. Інформація про збір підписів на підтримку петиції може розповсюджуватись ініціатором петиції та будь-якими іншими особами. у будь-який прямо не заборонений законом спосіб.

Стаття 8. Порядок збору підписів на підтримку петиції

1. Збір підписів на підтримку петиції, яка подається у письмовій формі, провадиться у приміщенні уповноваженого органу публічної влади. Уповноважений орган публічної влади зобов'язаний створити умови для забезпечення можливості підписання петиції будь-якою особою, яка бажає підписати петицію, протягом усіх та кожного робочого дня цього органу та протягом усього робочого часу, в тому числі під час обідньої, технічної чи будь-якої іншої перерви.

2. На уповноважений орган публічної влади покладається обов'язок встановити наявність у особи, що бажає підписати петицію, права на її підписання. Для цього посадова особа уповноваженого органу публічної влади має право вимагати пред'явлення оригіналу паспорту громадянина України, або у випадку втрати останнього, документа, що тимчасово замінює паспорт громадянина України. Вимагати будь-які інші документи або ж ксерокопію паспорту чи документу, що його замінює, посадовим особам уповноваженого органу публічної влади забороняється. Такі дії є підставою для притягнення посадової особи органу публічної влади до дисциплінарної відповідальності.

3. Збір підписів на підтримку петиції, яка подається в електронній формі провадиться за допомогою Системи, шляхом використання електронного цифрового підпису для посвідчення волевиявлення підписанта.

Стаття 9. Строк збору підписів на підтримку петиції

1. Встановлюються наступні строки збору підписів на підтримку петиції яка подається до уповноваженого органу публічної влади, компетенція якого поширюється:

1) на всю територію України - 90 днів;

2) на територію області - 50 днів;

3) на територію району - 40 днів;

4) на окремий населений пункт - 30 днів.

Стаття 10. Кількість підписів, необхідна для подання петиції

1. Для розгляду петиції вона (додані до неї бланки підписів) має бути підписана:

1) 100000 (сто тисяч) громадян для петиції, яка подається до уповноваженого органу публічної влади, компетенція якого поширюється на всю територію України;

2) 20000 (двадцять тисяч) громадян для петиції, яка подається до уповноваженого органу публічної влади, компетенція якого поширюється на територію окремої області;

3) 5000 (п'ять тисяч) громадян для петиції, яка подається до уповноваженого органу публічної влади, компетенція якого поширюється на територію району чи окремого населеного пункту.

2. Для населених пунктів та районів кількість жителів яких є меншою за 20000 осіб, петиція має бути підписана 1/10 (однією десятою) від кількості жителів відповідного населеного пункту.

3. Інформація про кількість підписів, необхідну для розгляду конкретної петиції у електронній формі, опубліковується у Системі.

Стаття 11. Порядок подання петиції

1. Петиція, яка подається у письмовій формі, з моменту збору необхідної кількості підписів, встановленої цим Законом, разом із бланками підписів протягом дня, наступного за днем набрання необхідної кількості підписів, передається посадовою особою, яка відповідальна за її оприлюднення та забезпечення можливості громадянам її підписати, до посадової особи уповноваженого органу публічної влади, яка наділена правом вирішувати порушенні в петиції питання. Петиція, яка подається в письмовій формі, вважається поданою з дня, наступного за днем набрання нею достатньої кількості підписів.

2. Петиція, яка подається в електронній формі, з моменту збору необхідної кількості підписів, встановленої цим Законом, вважається поданою до належної посадової особи уповноваженого органу публічної влади на наступний день після дня, в який петиція була підписана достатньою кількістю осіб.

Розділ III
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ ПЕТИЦІЙ

Стаття 12. Розгляд петиції

1. Петиція, подана в порядку, визначеному цим Законом, до уповноваженого органу публічної влади, повинна бути розглянута і вирішена ним протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем її подання.

2. Подання петиції, якщо вона містить питання, які вирішується колегіальним органом, є підставою для скликання керівником (або особою, уповноваженою скликати колегіальний орган) цього органу засідання колегіального органу. В такому випадку строк розгляду і вирішення петиції становить 20 робочих днів з дня, наступного за днем її подання.

3. Якщо під час розгляду петиції, орган публічної влади, дійде висновку про відсутність в нього компетенції для вирішення петиції, він у дводенний строк після спливу строку розгляду петиції передає петицію до органу, до компетенції якого належить розгляд такої петиції.

4. В такому випадку строк розгляду орган публічної влади, який отримав передану йому іншим органом публічної влади, повинен:

1) Розглянути петицію в встановлений частиною 1 або 2 цієї статті строк, якщо вона відноситься до його компетенції. Вказаний строк в такому випадку обчислюється з десятого включно календарного дня із дня надсилання петиції іншим органом публічної влади;

2) У двадцятиденний строк з дня надсилання йому петиції іншим органом публічної влади, звернутись до адміністративного суду за своїм місцезнаходженням, якщо вважає, що він не наділений компетенцією розглядати із позовом про визначення його компетенції.

5. Якщо суд встановить наявність у органу публічної адміністрації компетенції для вирішення петиції, то такий орган зобов'язаний вирішити петицію у встановлений цим законом строк, перебіг якого починається від дня набрання законної сили рішенням (постановою, ухвалою) суду.

6. Якщо суд встановить відсутність у органу публічної влади компетенції для вирішення петиції, то суд визначає в своєму рішення орган публічної адміністрації, який такою компетенцією володіє. У такому випадку орган публічної адміністрації, який не має компетенції і який звертався до суду, передає матеріали петиції до визначеного судом органу публічної адміністрації у дводенний строк з дня набрання законної сили рішенням суду. Орган, який отримав для вирішення петицію відповідно до передбаченого цією частиною порядку, зобов'язаний вирішити її у встановлений в цій статті строк, який обчислюється за загальним порядком.

7. Передання петиції в межах одного органу (наприклад, міністерства або інших органів загальнодержавної влади, що мають територіальні підрозділи) з територіальних підрозділів на підрозділи вищого рівня, або ж між територіальними підрозділами, має здійснюватися в межах строку розгляду петиції і не впливає на строк, протягом якого вона має бути вирішена.

Стаття 13. Вирішення петиції

1. Рішення про задоволення петиції чи про відмову в її задоволенні приймається уповноваженим органом публічної влади в межах строку на її розгляд і вирішення.

2. Зазначене рішення складається щонайменше в двох екземплярах, один з яких надсилається протягом одного робочого дня ініціатору петиції, якщо останній вказав поштову адресу або адресу електронної пошти.

3. Рішення про відмову у задоволенні петиції має бути належним чином мотивоване. Якщо рішення про відмову у задоволенні петиції немотивоване, або ж особа вважає, що воно мотивоване неналежним чином, ініціатор, або будь-хто із підписантів петиції має право звернутись до адміністративного суду.

4. У випадку задоволення такого позову, уповноважений орган публічної влади зобов'язаний розглянути петицію протягом десяти днів з дня набрання чинності рішенням (постановою, ухвалою) суду.

5. У випадку повторної відмови у задоволенні петиції, якщо така відмова немотивована, або мотивована неналежним чином, особи, зазначені в частині третій цієї статті, мають право звернутись до адміністративного суду із позовом про зобов'язання уповноваженого органу публічної влади задовольнити петицію.

6. У випадку задоволення такого позову, уповноважений орган зобов'язаний прийняти рішення про задоволення такої петиції протягом десяти днів із дня набрання чинності рішенням (постановою, ухвалою) суду. У випадку, якщо судом задоволено такий позов проти колегіального органу, керівник цього органу, у випадку неможливості скликання засідання органу або відмови органу прийняти відповідне рішення, зобов'язаний самостійно скласти і підписати рішення про задоволення петиції на підставі рішення (постанови, ухвали) адміністративного суду.

Розділ IV
ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ ІНІЦІЮВАННЯ, РОЗГЛЯДУ І ВИРІШЕННЯ ПЕТИЦІЙ

Стаття 14. Вирішення петиції, поданої до Президента України, народних депутатів України, Кабінету Міністрів України з питань законодавчої ініціативи

1. Петиція до Президента України, народних депутатів України, Кабінету Міністрів України з вимогою про внесення до Верховної Ради України проекту закону подаються в загальному порядку, і крім інших відомостей, які мають бути зазначені відповідно до цього Закону повинні в якості додатку містити текст проекту закону, про внесення якого на розгляд Верховної Ради України просить ініціатор петиції.

2. Петиція, подана в порядку, передбаченому цією статтею, розміщується для підписання як в письмовій формі у приміщенні уповноваженого органу публічної влади, так і в електронній системі. Якщо ініціатор петиції надав петицію в письмовій формі, то створити її в Системі зобов'язана уповноважена особа уповноваженого органу публічної адміністрації.

3. Для розгляду петиції з питань, визначених цією статтею, вона повинна бути підписана не менш ніж 1000000 громадян.

4. Петиція розглядаються і вирішується органами, визначеними в частині першій цієї статті, протягом тридцяти календарних днів з дня наступного за днем їх підписання необхідною кількістю підписантів.

Стаття 15. Правовий статус петиції, поданої до Президента України, народних депутатів України, Кабінету Міністрів України з питань законодавчої ініціативи

1. Петиція, подана до Президента України, народних депутатів України, Кабінету Міністрів України з вимогою про внесення до Верховної Ради України проекту закону є обов'язковою для розгляду.

2. За результатами розгляду такої петиції Президент України приймає Указ про задоволення петиції і разом із цим Указом вносить до Верховної Ради України проект закону, який був поданий разом із петицією або приймає Указ про відмову у задоволенні петиції, в якому вказує мотиви, з яких він заперечує проти прийняття проекту закону.

3. Президент України не має права вносити зміни до тексту проекту закону. Якщо Президент України не погоджується зі змістом поданого проекту тексту закону частково, він має право прийняти Указ про часткове задоволення петиції і внести до Верховної Ради України проект закону із змінами, обґрунтувавши в Указі кожну із таких змін.

4. Відповідальність за внесення до Верховної Ради України проекту закону у десятиденний строк несе особисто Президент України.

5. За результатами розгляду петиції, поданої з вимогою про внесення до Верховної Ради України проекту закону Кабінет Міністрів України приймає постанову про задоволення петиції і вносить до Верховної Ради України проект закону, який був поданий разом із петицією або ж про відмову у задоволенні петиції із обґрунтуванням підстав такої відмови.

6. Якщо Кабінет Міністрів України не погоджується зі змістом поданого проекту тексту закону частково, він має право прийняти постанову про часткове задоволення петиції і внести до Верховної Ради України проект закону із змінами, обґрунтувавши в постанові кожну із таких змін.

7. Відповідальність за внесення до Верховної Ради України проекту закону у десятиденний строк несе особисто Прем'єр-міністр України (якщо петицію розглянув і вирішив Кабінет Міністрів України).

8. За результатами розгляду петиції, поданої з вимогою про внесення до Верховної Ради України проекту закону народний депутат України на підставі цього Закону приймає постанову, про задоволення петиції і вносить до Верховної Ради України проект закону, який був поданий разом із петицією або ж про відмову у задоволенні петиції із обґрунтуванням підстав такої відмови.

9. Якщо народний депутат України не погоджується зі змістом поданого проекту тексту закону частково, він має право прийняти постанову про часткове задоволення петиції і внести до Верховної Ради України проект закону із змінами, обґрунтувавши в постанові кожну із таких змін.

Стаття 16. Особливості судового розгляду і вирішення справ, пов'язаних із петицією, поданою до Президента України, народних депутатів України, Кабінету Міністрів України з питань законодавчої ініціативи

1. Будь-хто із підписантів петиції має право звернутись до суду із вимогою про визнання протиправною бездіяльності суб'єктів законодавчої ініціативи щодо розгляду петиції із вимогою про внесення до Верховної Ради України проекту закону.

2. За результатами розгляду справи суд має право зобов'язати Президента України, народного депутата України, Кабінет Міністрів України розглянути петицію.

3. Якщо у десятиденний строк з дня, наступного за днем набрання законної сили рішенням суду, петиція не була розглянута зазначеними в частині другій цієї статті органами або ж за результатами розгляду не було прийнято рішення про її задоволення, часткове задоволення або про відмову у її задоволенні, петиція вважається задоволеною і особа, яка на підставі цього Закону є відповідальною за внесення проекту закону до Верховної Ради України, набуває право і обов'язок підписати проект закону і внести його до Верховної Ради України у двадцятиденний строк.

4. Будь-хто із підписантів петиції має право звернутись до суду із вимогою про визнання протиправним рішення суб'єктів законодавчої ініціативи щодо розгляду петиції із вимогою про внесення до Верховної Ради України проекту закону в частині неналежної мотивації відмови у задоволенні петиції або внесення змін до проекту закону.

5. За результатами розгляду справи суд має право зобов'язати Президента України, народного депутата України, Кабінет Міністрів України повторно розглянути петицію.

6. Якщо у десятиденний строк з дня, наступного за днем набрання законної сили рішенням суду, петиція не була розглянута повторно зазначеними в частині другій цієї статті органами або ж за результатами розгляду не було прийнято рішення про її задоволення, часткове задоволення або про відмову у її задоволенні, петиція вважається задоволеною і особа, яка на підставі цього Закону є відповідальною за внесення проекту закону до Верховної Ради України, набуває право і обов'язок підписати проект закону і внести його до Верховної Ради України у двадцятиденний строк.

7. Справи, які стосуються ініціювання, подання, розгляду, вирішення петицій, поданих до Президента України, народних депутатів України, Кабінету Міністрів України з вимогою про внесення до Верховної Ради України проекту закону, рішення (ухвали, постанови) судів першої інстанції, якими спір вирішено по суті не можуть бути оскаржені і не підлягають перегляду в апеляційному та касаційному порядку.

Стаття 17. Особливості ініціювання, подання, розгляду і вирішення петицій, поданих до уповноваженого суду з вимогою про прийняття постанови пленуму відповідного суду

1. Ініціювання петиції до суду, уповноважених приймати постанови пленуму, відбувається в загальному порядку, із особливостями, передбаченими цією статтею.

2. Петиція про прийняття постанови пленуму уповноваженого суду має містити перелік питань, відповідь на які має бути надана в постанові пленуму уповноваженого суду.

3. Петиція, подана до уповноваженого суду з вимогою про прийняття постанови пленуму відповідного суду розміщується в електронній системі керівником апарату суду. Гіперпосилання на петицію розміщується на головній сторінці веб-сайту уповноваженого суду. Для подання петиції до уповноваженого суду з вимогою про прийняття постанови пленуму відповідного суду така петиція повинна бути підписана не менш ніж 100000 (стома тисячами) громадян України.

4. Голова уповноваженого суду зобов'язаний протягом 60 календарних днів з дня, наступного за днем набрання петицією достатньої кількості підписів, скликати пленум відповідного суду, на розгляд якого має бути винесена петиція.

5. Пленум уповноваженого суду не зв'язаний переліком порушених в петиції питань і може в постанові надати роз'яснення з-приводу питань, які в петиції порушені не були.

6. Дії або бездіяльність пленуму уповноваженого суду щодо розгляду і вирішення петиції не підлягають судовому оскарженню. Дії керівника апарату та голови уповноваженого суду оскаржуються в порядку, передбаченому в загальних положеннях цього закону.

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос