Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О предварительном заключении" (относительно усовершенствования отдельных норм)

Проект закона Украины от 02.06.2015 № 2979
Дата рассмотрения: 02.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув'язнення"

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360 із наступними змінами) такі зміни:

1) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Режим у місцях попереднього ув'язнення

Режим у місцях попереднього ув'язнення, тобто порядок і умови тримання осіб, взятих під варту, та нагляду за ними з метою забезпечення попереднього ув'язнення, встановлюється цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Основними вимогами режиму в місцях попереднього ув'язнення є ізоляція осіб, взятих під варту, постійний нагляд за ними і роздільне тримання їх у порядку, передбаченому статтею 8 цього Закону.

Адміністрація установи попереднього ув'язнення має право використовувати аудіовізуальні, електронні та інші технічні засоби для запобігання втечам та вчиненню інших злочинів, порушенню встановленого законодавством порядку тримання під вартою, а також забезпечення безпеки осіб, взятих під варту, персоналу установи попереднього ув'язнення та інших осіб, які перебувають на території установи попереднього ув'язнення.

Адміністрація установи попереднього ув'язнення зобов'язана повідомити осіб, взятих під варту, та інших осіб, які заходять на територію установи попереднього ув'язнення, про застосування технічних засобів нагляду і контролю.

Перелік технічних засобів нагляду і контролю та порядок їх використання визначаються наказами Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства оборони України.

Особи, щодо яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, підлягають обшуку, медичному огляду, дактилоскопуванню і фотографуванню; їх ознайомлюють з правами, обов'язками та вимогами режиму. Речі, які є при зазначених особах, а також передачі, посилки та бандеролі, що надходять на їх ім'я, підлягають огляду, а листування - перегляду. Гроші, продукти харчування, предмети та речі, заборонені для зберігання в місцях попереднього ув'язнення, вилучаються, про що складається протокол.

Вилучені в новоприбулих осіб, взятих під варту, гроші зараховуються на їх особові рахунки. Продукти харчування, предмети та речі, заборонені для зберігання в місцях попереднього ув'язнення, вилучаються та за рішенням начальника установи попереднього ув'язнення здаються на зберігання на склад цієї установи або повертаються їх родичам чи іншим особам за письмовою заявою осіб, в яких вони були вилучені, або знищуються за згодою цих осіб, про що складається акт.

Гроші, дорогоцінні метали і вироби з них, дорогоцінні камені і перлини та вироби з них, іноземна валюта, засоби мобільного зв'язку, комп'ютерна техніка, ноутбуки та планшети, інша аудіо-, відеотехніка та побутова техніка, використання яких заборонено в місцях попереднього ув'язнення, виявлені в осіб, взятих під варту, або власник яких не встановлений, вилучаються, про що посадовою особою установи попереднього ув'язнення складається протокол.

За клопотанням установи попереднього ув'язнення суд розглядає питання про конфіскацію і передачу у власність держави зазначених у частині восьмій цієї статті речей та предметів у порядку, встановленому законодавством.

Інші заборонені для зберігання в місцях попереднього ув'язнення продукти харчування, предмети та речі вилучаються та за рішенням начальника установи попереднього ув'язнення знищуються в присутності особи, в якої вони були вилучені, або передаються на зберігання на склад, про що складається акт.

У разі вилучення речей (наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, зброї тощо), за зберігання яких передбачена кримінальна відповідальність, вони відповідно до Кримінального процесуального кодексу України передаються до органів внутрішніх справ для прийняття рішення в установленому законодавством порядку разом з оригіналами складених протоколів.

Прийняті на зберігання на склад установи попереднього ув'язнення від осіб, взятих під варту, заборонені для зберігання в місцях попереднього ув'язнення продукти харчування у разі їх псування природнім шляхом або закінчення визначеного строку придатності знищуються адміністрацією установи попереднього ув'язнення в присутності особи, в якої вони були вилучені, про що складається акт.

Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу України, взятого під варту, та огляд його речей здійснюються тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Обшук осіб, взятих під варту, огляд їх особистих речей, посилок, передач та бандеролей, які надходять на їх адресу, проводяться з використанням технічних засобів.

Особи, які заходять на територію установи або виходять з неї, та їх речі підлягають огляду, зокрема із застосуванням технічних засобів.

Особи, які заходять на територію установи, попереджаються про вимоги режиму, вони повинні здати предмети та речі, заборонені для використання та зберігання особами, взятими під варту, та засудженими. Особам, які відмовилися від проведення огляду, прохід на територію установи забороняється.

Порядок забезпечення режиму в місцях попереднього ув'язнення, проведення обшуків, оглядів та вилучення заборонених для зберігання в місцях попереднього ув'язнення предметів та речей визначається наказами Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства оборони України.";

2) у статті 8:

частину першу викласти в такій редакції:

"Взятих під варту осіб тримають у маломісних або загальних камерах. З метою збереження таємниці досудового розслідування, захисту ув'язнених від можливих посягань на їх життя чи запобігання вчиненню ними нового злочину за наявності медичних підстав або за письмовою заявою особи, взятої під варту, що мотивована поважною причиною, за відповідним рішенням особи або органу, які здійснюють кримінальне провадження, чи начальника установи попереднього ув'язнення, санкціонованим прокурором, їх можуть тримати в камері поодинці.

У невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю та здоров'ю особи, взятої під варту, допускається її одиночне тримання в камері за постановою начальника установи попереднього ув'язнення з одночасним письмовим повідомленням прокурора.

Розміщення осіб, взятих під варту, в камерах здійснюється з урахуванням їх особистості та психологічної сумісності.";

у частині другій:

абзац п'ятий виключити;

в абзаці шостому слова "які не перебували в місцях позбавлення волі" замінити словами "які раніше не відбували покарання в місцях позбавлення волі";

абзац сьомий після слів "особливо тяжких злочинів" доповнити словами ", які раніше не відбували покарання в місцях позбавлення волі";

абзац одинадцятий після слова "засуджених" доповнити словами ", вироки щодо яких набрали законної сили";

3) у статті 9:

у частині першій:

доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"на гуманне ставлення до них та повагу їх людської гідності;".

У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;

абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:

"одержувати без обмеження кількості передачі, посилки, бандеролі та грошові перекази і передачі;

купувати за безготівковим розрахунком продукти харчування, предмети першої потреби, письмове приладдя, газети та книги через торговельну мережу на замовлення;";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Перелік продуктів харчування, предметів та речей, заборонених для передачі особам, взятим під варту, та зберігання ними, визначається наказами Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства оборони України.";

4) у статті 10:

абзац другий викласти в такій редакції:

"додержуватися правил внутрішнього розпорядку, встановлених у місці попереднього ув'язнення, і виконувати законні вимоги адміністрації;";

абзац п'ятий після слова "ув'язнення" доповнити словами ", додержуватися правил пожежної безпеки, а також безпеки під час поводження з електроприладами;";

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"проводити прибирання камер у порядку черговості.";

5) у статті 12:

у частині першій слова ", не менше трьох разів на місяць" виключити;

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Порядок організації побачень у місцях попереднього ув'язнення визначається наказами Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства оборони України.".

У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою;

6) абзаци четвертий - шостий статті 14 виключити;

7) у частині шостій статті 18 слова "чи збройного опору" замінити словами "збройного опору чи збройного нападу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос