Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения регулирования производства и оборота пива, усовершенствования отдельных положений относительно продажи пива и других алкогольных напитков

Проект закона Украины от 17.06.2015 № 2971-1
Дата рассмотрения: 17.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення регулювання виробництва та обігу пива, удосконалення окремих положень щодо продажу пива та інших алкогольних напоїв

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 із наступними змінами):

1) абзац двадцятий статті 1 після слів "а також лабораторій" доповнити словами "(власних або залучених на договірних засадах)";

2) частину третю та перше речення частини п'ятої статті 2 після слів "алкогольних напоїв" доповнити словами "(крім пива)";

3) у статті 3:

назву та перше речення частини першої, частини другу, п'яту і восьму статті після слів "алкогольних напоїв" доповнити словами "(крім пива)";

у частині шістнадцятій після слів "алкогольних напоїв" доповнити словами "(крім пива)", цифри "2203," виключити;

4) назву та частину першу статті 4 після слів "алкогольних напоїв" доповнити словами "(крім пива)";

5) назву, частину першу, перше речення частини п'ятої і частину шосту статті 8 після слів "алкогольних напоїв" доповнити словами "(крім пива)";

6) частини першу, другу і третю статті 10 після слів "алкогольні напої" в усіх відмінках доповнити словами "(крім пива)";

7) у статті 11:

частину першу після слова "крім" доповнити словами "пива та";

доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту:

"3. Для маркування пива, яке реалізується в Україні, на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), контретикетці, кольєретці, споживчій тарі, ярлику, пробці, листку-вкладиші, повідомленні, інших елементах упаковки (іншого посуду, зазначеного у частині другій цієї статті), що супроводжують такий вид харчової продукції чи належать до такого виду продукції, яка реалізується через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно із законодавством про мови зазначаються:

назва держави;

назва та адреса виробника, адреса потужностей виробництва;

назва продукту;

об'єм (дм3) або (л);

вміст спирту, не менше % об., або об'ємна частка спирту, не менше %;

позначення нормативного документа, згідно з яким виготовлений продукт (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України);

наявність ароматизаторів, барвників (при їх використанні);

знак для товарів та послуг (за наявності);

кінцева дата споживання "Вжити до" або дата виробництва та строк придатності у будь-якому місці споживчої тари, зручному для читання інформації;

штриховий код.

Маркування пива повинно містити застереження для споживачів щодо споживання алкогольних напоїв. Попередження зазначається у вигляді текстового напису такого змісту: "Не рекомендовано вживати дітям віком до 18 років, вагітним жінкам, особам, які мають медичні чи професійні протипоказання до вживання алкогольних напоїв".

Пиво, призначене для експорту, маркується згідно з вимогами країни призначення.

У разі потреби маркування додатково може бути нанесене також іншими мовами.

У маркуванні пива дозволено зазначати додаткову інформацію про продукцію.".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;

8) назву та частину першу статті 13 після слів "алкогольних напоїв" доповнити словами "(крім пива)";

9) у статті 15:

частину першу викласти в такій редакції:

"Імпорт, експорт алкогольних напоїв (крім пива) та тютюнових виробів, а також оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.";

частини четверту, шосту, дев'яту, двадцять першу, тридцять четверту та тридцять п'яту після слів "алкогольні напої" у всіх відмінках доповнити словами "(крім пива)";

частину одинадцяту після слів "експорту алкогольних напоїв" доповнити словами "(крім пива)";

доповнити статтю після частини тринадцятої новою частиною такого змісту:

"Виробники пива здійснюють поставку пива суб'єктам господарювання оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю.".

У зв'язку з цим частини чотирнадцяту - сорок третю вважати відповідно частинами п'ятнадцятою - сорок четвертою;

10) у статті 15-3:

частину першу після пункту п'ятого доповнити новими пунктами такого змісту:

"6) на території автозаправних станцій (крім тютюнових виробів);

7) на відстані менш ніж 100 метрів від загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів у торгових приміщеннях (будівлях) з площею менше 20 кв. м.";

У зв'язку з цим пункти шостий - одинадцятий вважати відповідно пунктами восьмим - тринадцятим.

Після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"З 22 години вечора по 7 годину ранку продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, крім як на розлив для споживання на місці (у ресторанах, кафе, барах, інших закладах, що мають статус суб'єктів господарювання громадського харчування), забороняється".

11) у статті 16:

частину третю після слів "алкогольних напоїв" доповнити словами "(крім пива)";

перше речення частини четвертої після слів "експорт спирту, алкогольних напоїв" доповнити словами "(крім пива)";

12) абзаци третій, одинадцятий, тринадцятий і вісімнадцятий частини другої статті 17 після слів "алкогольні напої" у всіх відмінках доповнити словами "(крім пива)";

13) частину десяту статті 18 після слів "алкогольні напої" доповнити словами "(крім пива)".

2. Внести до статті 22 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2008 р., N 18, ст. 197; 2010 р., N 34, ст. 486; 2011 р., N 23, ст. 160; 2012 р., N 2-3, ст. 3, N 39, ст. 463; 2013 р., N 26, ст. 264; N 24, ст. 243; 2014 р., N 4, ст. 61, N 1, ст. 1, N 22, ст. 773, N 23, ст.873, N 30, ст. 1010) такі зміни:

1) частину першу статті 8 після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"поширювати інформацію про проведення розважальних заходів, конкурсів, лотерей, розіграшів призів, якщо умовою надання права участі у таких заходах є придбання та/або споживання алкогольних напоїв".

2) у статті 22:

абзац третій частини шостої після слова "попільничок" доповнити словами "та товарів, які пов'язані з реалізацією пива в місцях продажу, споживанням пива та спонсоруванням з використанням знаків для товарів та послуг, під якими випускається пиво";

доповнити новою частиною такого змісту:

"10. Положення абзацу другого частини першої статті 5 цього Закону та частини другої, третьої, сьомої цієї статті, за виключенням тих, які є аналогічними за змістом до положень Європейської конвенції про транскордонне телебачення, не поширюються на рекламу та спонсорство на телебаченні і радіо продуктів, що відносяться до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203 (пиво із солоду (солодове), рекламу знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються такі продукти".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2015 року.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос