Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг

Проект закона Украины от 02.06.2015 № 2966-2
Дата рассмотрения: 02.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Цей Закон визначає правові засади діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) як постійно діючого незалежного колегіального наглядового та регулюючого державного органу у сферах енергетики та комунальних послуг

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус НКРЕКП

1. НКРЕКП є незалежним постійно діючим колегіальним органом, який здійснює нагляд та регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

2. НКРЕКП є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба та своїм найменуванням.

Стаття 2. Правова основа створення та функціонування НКРЕКП

1. Правову основу створення та функціонування НКРЕКП складає Конституція України, Закони України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", "Про теплопостачання", "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про житлово-комунальні послуги", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про ціни і ціноутворення", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Положення про НКРЕКП та інші нормативно-правові акти, прийняті відповідно до цього Закону.

2. Положення про НКРЕКП розробляється та затверджується НКРЕКП.

Стаття 3. Мета діяльності НКРЕКП і її основні завдання

1. Метою діяльності НКРЕКП є досягнення балансу економічних інтересів споживачів, суб'єктів енергетичних ринків і держави.

2. Основними завданнями НКРЕКП є:

1) регулювання діяльності суб'єктів господарювання на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг, зокрема шляхом ліцензування та контролю;

2) формування та реалізація цінової і тарифної політики на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг, зокрема шляхом:

створення економічних стимулів для ефективного розвитку суб'єктів енергетичних ринків та ринків комунальних послуг, скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, впровадження і використання енергозберігаючих і екологічно чистих технологій та залучення інвестицій;

стимулювання підвищення якості товарів (послуг) на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг;

3) забезпечення ефективного функціонування та розвитку енергетичних ринків та ринків комунальних послуг, зокрема шляхом:

недискримінаційного доступу споживачів та суб'єктів господарювання до товарів (послуг), які виробляються (реалізуються) суб'єктами енергетичних ринків та ринків комунальних послуг;

сприяння конкуренції на енергетичних ринках та на ринках комунальних послуг;

4) захист прав споживачів товарів (послуг), які виробляються (реалізуються) суб'єктами енергетичних ринків та ринків комунальних послуг.

Стаття 4. Принципи діяльності НКРЕКП

1. Основними принципами діяльності НКРЕКП є:

1) законність;

2) неупередженість;

3) справедливість;

4) незалежність;

5) ефективність;

6) позапартійність;

7) передбачуваність державного регулювання;

8) об'єктивність при прийнятті рішень;

9) відкритість і прозорість процедур державного регулювання;

10) адресність регулювання;

11) забезпечення захисту прав споживачів.

Розділ II. СКЛАД НКРЕКП ТА ПОРЯДОК ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Стаття 5. Порядок формування та структура НКРЕКП

1. НКРЕКП складається з дев'яти членів. З них по три члени НКРЕКП призначаються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

2. НКРЕКП є повноважною при призначенні не менше семи її членів.

3.Повноваження члена НКРЕКП починаються з дня його призначення.

4.Члени НКРЕКП призначаються на посаду строком на шість років.

5.Одна й та сама особа може бути повторно призначена членом НКРЕКП лише один раз.

6.Гранична чисельність працівників, структура і штатний розпис НКРЕКП визначається Положення про НКРЕКП.

7. НКРЕКП складається з центрального апарату і територіальних органів, у разі їх наявності (далі - система НКРЕКП).

8. Територіальні органи НКРЕКП діють на основі Положення про НКРЕКП.

Стаття 6. Призначення членів НКРЕКП Верховною Радою України

1. Верховна Рада України призначає членів НКРЕКП на альтернативній основі протягом двох місяців з дня припинення повноважень члена (членів) НКРЕКП, який був (були) призначений (призначені) Верховною Радою України. Повноважень члена НКРЕКП припиняється на підставі відповідної постанови Верховної Ради України.

2. Протягом трьох днів з дня припинення повноважень члена (членів) НКРЕКП, призначеного (призначених) Верховною Радою України, комітет Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання паливно-енергетичного комплексу, оприлюднює через засоби масової інформації та направляє депутатським фракціям і групам у Верховній Раді України оголошення про відбір кандидатур на посаду члена (членів) НКРЕКП. Пропозиції щодо кандидатур приймаються зазначеним комітетом протягом 21 дня з дня оприлюднення оголошення. Суб'єктами права подання кандидатур на посаду члена НКРЕКП є депутатські фракції у Верховній Раді України та/або всеукраїнські об'єднання громадян у галузі енергетики та комунальних послуг.

3. Протягом 14 днів після закінчення терміну прийняття пропозицій щодо кандидатур на посаду члена (членів) НКРЕКП комітет Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання паливно-енергетичного комплексу, попередньо обговорює запропоновані кандидатури і вносить на розгляд Верховної Ради України відповідне подання по кожній кандидатурі з висновками і рекомендаціями.

4. Голосування у Верховній Раді України щодо призначення членом НКРЕКП відбувається по кожній кандидатурі в послідовності, визначеній попереднім рейтинговим голосуванням. Призначеною на посаду члена НКРЕКП вважається особа, за призначення якої проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.

5. У разі якщо кілька кандидатур при попередньому рейтинговому голосуванні набрали однакову кількість голосів, то черговість голосування щодо призначення кожного з них на посаду члена НКРЕКП визначається додатковим рейтинговим голосуванням стосовно цих кандидатур, яке проводиться безпосередньо перед голосуванням щодо призначення їх на посаду членів НКРЕКП.

6. У разі якщо за результатами голосування необхідної кількості членів НКРЕКП не призначено, проводиться допризначення з повторенням усієї процедури призначення, починаючи з оголошення комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання паливно-енергетичного комплексу, про відбір кандидатур на посаду члена (членів) НКРЕКП.

Стаття 7. Призначення членів НКРЕКП Президентом України

1. Президент України призначає на посаду члена (членів) НКРЕКП особу за результатами відкритого конкурсного відбору, який проводиться відповідно до законодавства України про державну службу

2 Президент України призначає члена (членів) НКРЕКП протягом одного місяця з дня припинення повноважень члена (членів) НКРЕКП, який був призначений Президентом України

3. Призначеною на посаду члена НКРЕКП Президентом України вважається особа, про призначення якої видано відповідний указ Президента України.

Стаття 8. Призначення членів НКРЕКП Кабінетом Міністрів України

1. Кабінет Міністр України призначає на посаду члена (членів) НКРЕКП особу за результатами відкритого конкурсного відбору, який проводиться відповідно до законодавства України про державну службу.

2. Кабінет Міністр України призначає члена (членів) НКРЕКП протягом одного місяця з дня припинення повноважень члена (членів) НКРЕКП, який був призначений Кабінетом Міністрів України.

3. Призначеною на посаду члена НКРЕКП Кабінетом Міністрів України вважається особа, про призначення якої прийнято відповідне рішення Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Член НКРЕКП

1. Членом НКРЕКП може бути призначений громадянин України, який має вищу (профільну, економічну або юридичну) освіту, досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менше трьох років.

2. Члени НКРЕКП не можуть бути членами будь-якої політичної партії.

Члени НКРЕКП та члени їх сімей (другий з подружжя, діти, батьки) не можуть бути власниками, акціонерами або засновниками, входити до складу органів управління суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, а також отримувати від них фінансову або матеріальну винагороду та допомогу.

Установлені щодо члена НКРЕКП обмеження зберігаються протягом двох років після його звільнення з посади, якщо його обов'язки за новою посадою пов'язані з функціями, виконуваними ним під час перебування на посаді члена НКРЕКП.

3. Повноваження членів НКРЕКП припиняються достроково у разі:

подання заяви про відставку;

припинення громадянства;

неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні злочину;

подання заяви про звільнення у зв'язку з виходом на пенсію;

Не може бути підставою для звільнення членів НКРЕКП набуття повноважень новообраними Президентом України, Верховною Радою України чи новопризначеним складом Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністром України.

Після закінчення строку повноважень член НКРЕКП продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового члена НКРЕКП.

4.Члени НКРЕКП є державними службовцями першої категорії.

5.Члени НКРЕКП мають право без спеціальних дозволів (без довіреності) за рішенням НКРЕКП представляти НКРЕКП в суді та інших органах.

6. Члени НКРЕКП мають рівні права при вирішенні питань, що належать до її компетенції, а також є незалежними у здійсненні своїх повноважень і самостійними у прийнятті рішень.

7. Член НКРЕКП має право:

здійснювати підготовку питань для розгляду на засіданні НКРЕКП;

пропонувати включення до порядку денного засідання НКРЕКП питання, які належать до її компетенції;

виступати на засіданнях НКРЕКП і висловлювати пропозиції щодо вирішення питань, які обговорюються;

здійснювати інші функції, які випливають з завдань, покладених на НКРЕКП.

8. Член НКРЕКП зобов'язаний:

не пропускати без поважної причини засідання НКРЕКП;

виконувати обов'язки, покладені на нього;

голосувати при прийнятті рішень та виконувати прийняті рішення НКРЕКП.

Стаття 10. Голова НКРЕКП

1. Голова НКРЕКП обирається НКРЕКП з числа її членів таємним голосуванням. Кандидатури на посаду голови НКРЕКП висуваються за поданням не менше трьох членів НКРЕКП. Обраним на посаду голови НКРЕКП вважається кандидат, за якого проголосувало не менше семи членів НКРЕКП.

2. Голова НКРЕКП:

1) очолює систему НКРЕКП та керує її діяльністю;

2) призначає на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку працівників центрального апарату і територіальних органів НКРЕКП, розглядає питання та застосовує заходи щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

3) координує роботу членів НКРЕКП, розподіляє обов'язки між членами НКРЕКП за відповідними напрямами щодо виконання покладених на НКРЕКП завдань;

4) скликає і проводить засідання НКРЕКП, вносить питання до розгляду на її засіданнях, підписує протоколи засідань та рішення НКРЕКП, затверджує порядок денний засідання НКРЕКП;

5) здійснює керівництво діяльністю системи НКРЕКП, призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством працівників центрального апарату НКРЕКП і її територіальних органів;

6) здійснює в установленому порядку представницькі функції щодо діяльності НКРЕКП, без довіреності діє від імені НКРЕКП у межах, встановлених законодавством України;

7) видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції;

8) у встановленому законодавством порядку присвоює працівникам НКРЕКП ранги державних службовців, вживає заходів заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, встановлює надбавки та доплати працівникам та членам НКРЕКП, здійснює преміювання працівників та членів НКРЕКП;

9) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

3. Після закінчення строку повноважень Голова НКРЕКП продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового Голови.

4. Дострокове припинення повноважень Голови НКРЕКП відбувається:

у разі дострокового припинення його повноважень як члена НКРЕКП відповідно до статті 9 цього Закону;

за власним бажанням;

у разі прийняття відповідного рішення НКРЕКП.

НКРЕКП розглядає питання про дострокове припинення повноважень голови НКРЕКП за письмовим поданням не менше чотирьох членів НКРЕКП та не раніше ніж через три місяці після його обрання або після попереднього розгляду питання про дострокове припинення його повноважень.

5. Припинення повноважень Голови НКРЕКП не припиняє його повноважень як члена НКРЕКП.

6. У разі припинення повноважень Голови НКРЕКП обрання на цю посаду здійснюється у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.

Стаття 11. Перший заступник, заступник Голови, відповідальний секретар НКРЕКП

1. Перший заступник, заступник Голови та відповідальний секретар НКРЕКП обираються НКРЕКП з числа її членів шляхом таємного голосування. Кандидатура на посаду першого заступника, заступника Голови та відповідального секретаря НКРЕКП висувається за поданням не менше трьох членів НКРЕКП. Обраним на відповідну посаду вважається кандидат, за обрання якого проголосувало не менше семи членів НКРЕКП.

2. Не допускається обрання відповідальним секретарем члена НКРЕКП, призначеного суб'єктом, що призначив члена НКРЕКП, який обіймає посаду Голови НКРЕКП.

3. Перший заступник Голови НКРЕКП виконує обов'язки Голови НКРЕКП у разі відсутності голови НКРЕКП або неможливості здійснювати ним свої повноваження.

4. Заступник Голови НКРЕКП виконує обов'язки Голови НКРЕКП у разі відсутності Голови та першого заступника Голови НКРЕКП або неможливості здійснення ними своїх повноважень, а також виконує обов'язки відповідального секретаря у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень.

5. Відповідальний секретар здійснює підготовку проекту порядку денного засідання НКРЕКП, візує його та здійснює керівництво підготовкою питань до розгляду, підписує разом з Головою НКРЕКП ліцензії, які видаються НКРЕКП.

6. Якщо першого заступника, заступника Голови, відповідального секретаря НКРЕКП не було обрано чи вони не можуть або відмовляються виконувати свої посадові обов'язки, НКРЕКП своїм рішенням доручає тимчасово виконувати ці посадові обов'язки іншим членам НКРЕКП.

7. Повноваження першого заступника, заступника Голови та відповідального секретаря НКРЕКП можуть бути достроково припинені:

у разі дострокового припинення їх повноважень як членів НКРЕКП відповідно до статті 9 цього Закону;

за власним бажанням;

за рішенням НКРЕКП.

8. НКРЕКП розглядає питання про припинення повноважень першого заступника, заступника Голови або відповідального секретаря НКРЕКП за письмовим поданням не менше чотирьох членів НКРЕКП.

9. Припинення повноважень першого заступника, заступника Голови або відповідального секретаря не припиняє їх повноважень як членів НКРЕКП.

10. У разі припинення повноважень першого заступника, заступника Голови чи відповідального секретаря НКРЕКП обрання на ці посади здійснюється у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.

Розділ III. ПОВНОВАЖЕННЯ НКРЕКП

Стаття 12. Повноваження НКРЕКП

1. НКРЕКП бере участь у формуванні та реалізації державної політики на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг.

2. НКРЕКП здійснює регулювання діяльності суб'єктів господарювання на енергетичних ринках та на ринках комунальних послуг шляхом:

1) ліцензування видів господарської діяльності, передбачених законодавством;

2) визначення умов, за яких дозволяється суб'єктам господарської діяльності провадити діяльність без ліцензій;

3) визначення умов доступу до товарів (послуг), що виробляються (реалізуються) суб'єктами природних монополій;

4) установлення (затвердження) обов'язкових для суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання електричної енергії, природного газу, нормативів щодо необхідного рівня фінансового забезпечення для здійснення ними діяльності на цих ринках;

5) установлення обмеження щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сфері енергетики України та у сфері комунальних послуг;

6) розроблення і затвердження:

умов та правил здійснення господарської діяльності (далі - ліцензійні умови) суб'єктами енергетичних ринків, а також порядків контролю за дотриманням ліцензійних умов;

порядку розрахунку поточної плати за ліцензії;

порядків фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, об'єктів замовника до газових мереж;

форм звітності за видами господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

вимог щодо одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації на енергетичних ринках;

індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для суб'єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;

7) здійснення контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності, вжиття заходів щодо запобігання порушенням ліцензійних умов та застосування санкцій відповідно до законодавства;

8) здійснення нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, застосування відповідних санкцій за порушення ними умов і правил провадження відповідних видів господарської діяльності;

9) контролю цільового використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів і які одержані в результаті провадження ліцензованої діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках;

10) контролю за виконанням суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;

11) розгляду у межах своєї компетенції справ про адміністративні правопорушення, прийняття рішень за результатами такого розгляду;

12) формування та ведення реєстрів суб'єктів природних монополій, об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій).

3. НКРЕКП забезпечує формування і реалізацію цінової і тарифної політики шляхом:

1) розроблення і затвердження:

порядків (методик) формування і процедур встановлення та перегляду цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами енергетичних ринків, ціни (тарифи) на товари (послуги) яких підлягають регулюванню відповідно до законодавства;

порядків формування інвестиційних програм для суб'єктів енергетичних ринків, ціни (тарифи) на товари та послуги яких підлягають державному регулюванню;

порядку врахування витрат електричної енергії в магістральних та міждержавних електричних мережах;

порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;

порядку розрахунку економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії;

показників надійності та комерційної якості надання послуг суб'єктами природних монополій;

порядків (методик) формування тарифів на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;

2) установлення (затвердження) цін (тарифів), в тому числі державних фіксованих цін (тарифів) і диференційованих за кількістю спожитого товару (послуги), граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від державних фіксованих цін і тарифів, а саме:

цін (тарифів) на електричну енергію для споживачів, у тому числі, за категоріями;

цін (тарифів) на електричну енергію, що виробляється енергогенеруючими компаніями, крім тих, що працюють за ціновими заявками та продається в Оптовий ринок електричної енергії, та за виключенням електричної енергії яка продається енергогенеруючими компаніями за прямими двосторонніми договорами;

тарифів на передачу, розподіл, постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

тарифів на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або відновлюваних джерел енергії;

тарифів на допоміжні послуги з метою підтримки необхідного балансу потужності та електричної енергії;

"зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій);

величини "зеленого" тарифу для кожного суб'єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об'єкта електроенергетики;

складової, яка враховується при формуванні тарифів на виробництво електричної енергії для виробників, що здійснюють її виробництво на теплових електричних станціях та спрямовується на фінансування реконструкцію, модернізацію обладнання та будівництва нових генеруючи потужностей;

прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії;

кошторису оптового постачальника електричної енергії;

цін на товарний природний газ власного видобутку для суб'єктів, визначених статтею 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу";

роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення;

граничних рівнів цін на природний газ для суб'єктів господарювання відповідно до законодавства;

тарифів на транспортування, розподіл та постачання природного газу за регульованим тарифом, закачування, зберігання та відбір природного газу;

тарифів на транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів та аміаку;

тарифів на комунальні послуги суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП.

4. НКРЕКП здійснює заходи щодо забезпечення ефективного функціонування та розвитку енергетичних ринків та ринків комунальних послуг, а саме:

1) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин на ринках електричної енергії та природного газу, зокрема шляхом:

розроблення і затвердження порядку розподілу коштів, отриманих в результаті проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

встановлення алгоритмів розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання суб'єктів господарювання у сфері електроенергетики та на ринку природного газу, а також нормативів перерахування таких коштів;

затвердження переліків поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку суб'єктами енергетичних ринків для зарахування коштів за електричну енергію, природний газ;

2) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових операцій у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів відповідно до законодавства;

3) розробляє і затверджує нормативно-правові акти з питань:

приєднання до електричних мереж, газових мереж;

доступу до Єдиної газотранспортної системи України, місцевих (локальних) електричних мереж;

надання і погодження технічних умов на приєднання до газових і електричних мереж та встановлення типових форм таких технічних умов;

проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України та оприлюднення інформації щодо пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

встановлення критеріїв визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги;

затвердження примірної форми договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

користування тепловою енергією, приєднання до теплових та водопровідних мереж;

4) розробляє і затверджує типові форми господарських договорів на:

приєднання електроустановок до електричних мереж;

приєднання до газових мереж;

постачання та розподілу електричної енергії;

тимчасове постачання електричної енергії без засобів обліку;

постачання природного газу за регульованим тарифом;

купівлю-продаж електричної енергії оптовим постачальником електричної енергії;

купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу);

передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (розподіл електричної енергії);

передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

розподіл природного газу;

технічне забезпечення електропостачання споживача;

спільне використання технологічних електричних мереж;

зберігання (закачування, відбір) природного газу;

користування тепловою енергією, приєднання до теплових та водопровідних мереж;

5) сприяє створенню недискримінаційних умов для діяльності суб'єктів енергетичних ринків і ринків комунальних послуг та сприятливих умов для залучення інвестицій;

6) контролює недопущенням перехресного субсидіювання під час провадження господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках, що призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції;

7) сприяє обмеженню монополізму; регулюванню умов провадження господарської діяльності; створенню умов для виведення товарних ринків у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів зі стану природної монополії, а також розвитку конкуренції на суміжних ринках;

8) установлює порядок формування оплати за підключення до мереж суб'єктів природних монополій та здійснює контроль за його дотриманням;

9) погоджує Договір між членами Оптового ринку електричної енергії та додатки до нього та виконує інші повноваження з питань функціонування Оптового ринку електричної енергії;

10) визначає ступінь кваліфікації споживачів природного газу;

11) визначає суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до цього Закону, та складає і веде галузеві реєстри таких суб'єктів господарювання;

12) проводить постійний моніторинг та аналіз ситуації на ринках, що перебувають у стані природної монополії, у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів і прогнозування стану розвитку таких ринків;

13) надає висновки про відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більш як 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках умовам і правилам провадження ліцензованої діяльності.

5. НКРЕКП забезпечує захист прав споживачів шляхом:

1) розроблення та затвердження нормативно-правових актів з питань:

користування електричною енергією, природним газом для юридичних осіб;

розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, об'єктів замовників до газових мереж, спільне використання технологічних електричних мереж;

визначення обсягів споживання електричної енергії, природного газу за умови відсутності їх обліку;

визначення розрахунку вартості додаткових робіт і послуг, пов'язаних з ліцензованою діяльністю, які надаються споживачам;

визначення обсягу і вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією;

відшкодування збитків внаслідок порушення правил надання населенню послуг із газопостачання;

діяльності Інформаційно-консультаційних центрів по роботі із споживачами;

2) співпраці з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) з питань захисту прав споживачів електричної енергії та природного газу;

3) розгляду звернення споживачів та надання роз'яснення в межах компетенції;

4) здійснення у межах своїх повноважень контролю за якістю товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках, та послуг, що надаються такими суб'єктами.

6. НКРЕКП проводить науково-технічні та аналітичні дослідження з питань, що належать до її компетенції.

7. НКРЕКП взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що належать до її компетенції та бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України.

8. НКРЕКП подає до органів Антимонопольного комітету України відомості, що можуть свідчити про факти порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

9. НКРЕКП здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України у сфері енергетики до законодавства Європейського Союзу.

10. НКРЕКП узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

11. НКРЕКП здійснює захист інформації з обмеженим доступом, отриманої в процесі здійснення своєї діяльності.

12. НКРЕКП провадить у встановленому законодавством порядку видавничу діяльність та засновує засоби масової інформації для висвітлення питань її діяльності та регулювання діяльності суб'єктів енергетичних ринків.

13. НКРЕКП виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління.

14. НКРЕКП подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України щорічний звіт про результати своєї діяльності та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті;

15. НКРЕКП здійснює інші повноваження, визначені законодавством України та покладені на неї згідно Положення про НКРЕКП.

Стаття 13. Права НКРЕКП

1. НКРЕКП має право:

1) установлювати для суб'єктів природних монополій вимоги, умови та критерії щодо провадження ними господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;

2) визначати обсяги споживання електричної енергії і природного газу, які споживаються населенням і прирівняними до них категоріям споживачів, в межах яких і вище яких постачання електричної енергії і природного газу здійснюються за різними цінами (тарифами);

3) отримувати безоплатно:

від суб'єктів енергетичних ринків статистичну звітність в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством,

від органів державної влади - документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на неї повноважень;

4) вимагати надання у визначені нею строки, але не менше ніж 10 днів, від суб'єктів енергетичних ринків завірених копій документів, пояснень та іншої інформації пов'язаної із здійсненням їх діяльності, необхідні для здійснення своїх повноважень;

5) передавати у встановленому законодавством порядку до відповідних державних органів матеріали про виявлені факти порушення законодавства;

6) звертатися до суду з підстав, передбачених законодавством.

Стаття 14. Рішення НКРЕКП

1. Рішення НКРЕКП вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів НКРЕКП.

Голова та члени НКРЕКП мають по одному голосу кожен.

2. Рішення НКРЕКП, які є нормативно-правовими актами, підлягають обов'язковій державній реєстрації в установленому законодавством порядку, за винятком рішень з питань встановлення цін та тарифів (крім встановлення цін та тарифів для населення) і функціонування оптового ринку електричної енергії.

3. Рішення НКРЕКП не потребують узгодження з органами державної влади, крім випадків, передбачених законодавством.

4. Рішення НКРЕКП, які відповідно до закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення цін та тарифів), розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

5. Рішення НКРЕКП обов'язкові для виконання суб'єктами енергетичних ринків та ринків комунальних послуг.

6. Рішення НКРЕКП можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.

У разі незгоди з рішенням НКРЕКП суб'єкти енергетичних ринків та ринків комунальних послуг, об'єднання споживачів та інші заінтересовані особи мають право у місячний термін з дня набрання чинності цим рішенням оскаржити його у судовому порядку.

Оскарження рішень НКРЕКП у судовому порядку не зупиняє їх виконання. Суд за клопотанням суб'єктів енергетичних ринків та ринків комунальних послуг, об'єднання споживачів та інших заінтересованих осіб або за своєю ініціативою може зупинити виконання рішення НКРЕКП на час розгляду справи в суді.

Розділ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НКРЕКП

Стаття 15. Положення про НКРЕКП

1. Порядок організації та внутрішньої роботи НКРЕКП, що не врегульований цим Законом, визначається Положенням про НКРЕКП, який за поданням голови або не менше трьох членів НКРЕКП затверджується не менше, ніж сімома членами НКРЕКП.

2. Положення про НКРЕКП не може суперечити вимогам Конституції України, цього та інших законів України.

Стаття 16. Засідання НКРЕКП

1. Формою роботи НКРЕКП, як колегіального органу, є засідання.

2. Засідання НКРЕКП є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

3. Засідання НКРЕКП проводяться у формі відкритих або закритих слухань.

У відкритих слуханнях, мають право брати участь представники суб'єктів енергетичних ринків та ринків комунальних послуг, організації, що представляють інтереси споживачів та інших громадських організацій.

Засідання НКРЕКП у формі закритих слухань, проводяться при розгляді питань, які пов'язані з таємною інформацією, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, службовою інформацією, або іншою інформацією, доступ до якої обмежено, а також з інших питань, передбачених Положенням про НКРЕКП.

4. НКРЕКП на своїх засіданнях:

1) розглядає та приймає у формі постанов і розпоряджень рішення з питань, що належать до її компетенції;

2) затверджує щорічний звіт про свою діяльність.

Стаття 17. Відкритість діяльності НКРЕКП

1. НКРЕКП забезпечує відкритість своєї діяльності.

2. Порядок денний засідання НКРЕКП підлягає оприлюдненню на її офіційному веб-сайті не пізніше, ніж за три робочі дні до дня проведення засідання.

3. Рішення НКРЕКП та документи, ухвалені НКРЕКП, підлягають оприлюдненню на її офіційному веб-сайті не пізніше, ніж через п'ять робочих днів після дня проведення засідання.

4. НКРЕКП співпрацює з організаціями, які представляють інтереси споживачів, інформує такі організації та споживачів про діяльність суб'єктів природних монополій і суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках.

5. Споживачі та будь-які заінтересовані особи мають право звертатися до НКРЕКП з питань, що належать до її компетенції. НКРЕКП розглядає такі звернення та дає відповідь заявникам у встановленому порядку.

6. НКРЕКП інформує громадськість про результати своєї роботи, оприлюднює у засобах масової інформації, у тому числі друкованих виданнях, нормативно-правові акти та іншу інформацію з питань своєї діяльності.

7. НКРЕКП публікує на своєму офіційному веб-сайті річний звіт про її роботу не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.

8. При НКРЕКП можуть створюватися дорадчі органи, які розробляють рекомендації щодо державного регулювання в енергетиці та беруть участь у підготовці й обговоренні проектів нормативно-правових актів, які розробляються НКРЕКП.

Склад дорадчих органів та положення про них затверджуються НКРЕКП.

Стаття 18. Фінансування діяльності НКРЕКП

1. Фінансування діяльності НКРЕКП здійснюється з державного бюджету України.

2. Плата за послуги, що надаються НКРЕКП фізичним та юридичним особам у випадках, визначених законодавством України, зараховується до Державного бюджету України відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 19. Гарантії здійснення повноважень НКРЕКП

1. НКРЕКП здійснює свої повноваження відповідно до Конституції та законів України незалежно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, суб'єктів господарювання, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок і профоб'єднань, а також об'єднань громадян чи їх органів.

Втручання органів державної влади, їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнських профспілок профоб'єднань, а також об'єднань громадян чи їх органів у діяльність НКРЕКП забороняється.

2. Вплив у будь-якій формі на Голову та членів НКРЕКП, працівників її центрального апарату або територіальних органів з метою перешкоджання виконанню ними службових обов'язків тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1):

а) у частині четвертій статті 11 слова "Законом України "Про природні монополії" замінити словами "Законами України "Про природні монополії", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"";

б) у частині третій статті 27:

абзац другий викласти в такій редакції:

"за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу або постачання електричної енергії (ліцензійних умовах) та в нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування об'єднаної енергетичної системи України і споживання енергії, а також ненадання завірених копій документів, пояснень та іншої інформації на вимогу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, - штраф від ста до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;";

у абзаці третьому:

слова "до п'яти тисяч" замінити словами "від п'ятисот до п'ятдесяти тисяч".

2) Частину другу статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 9, ст. 79) доповнити новим абзацом такого змісту:

"актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

3) У Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 48, ст. 566):

а) у статті 6:

частину четверту після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "або державним колегіальним органом відповідно до законодавства";

частину п'яту після слів "Кабінетом Міністрів України", доповнити словами "або законодавчими актами України";

б) у статті 23:

пункт 3 частини четвертої виключити.

4) Частину шосту статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 34, ст. 343) після слів "органами виконавчої влади" доповнити словами "та державними колегіальними органами відповідно до законодавства".

5. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 49, ст. 571).

 

Голова Верховної Ради України

Опрос