Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины (относительно переходного периода системы электронного администрирования)

Проект закона Украины от 26.05.2015 № 2960
Дата рассмотрения: 24.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України (щодо перехідного періоду системи електронного адміністрування)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, ст. 112) наступні зміни:

1. Пункт 200-1.3 статті 200-1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Сума податку, обчислена за формулою, зазначеною у пункті 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, щокварталу збільшується контролюючим органом на суму середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали.

Сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних щокварталу (протягом першого числа відповідного кварталу) підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали станом на дату такого перерахунку були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені, а також задекларовані як такі, що спрямовуються на спеціальний рахунок платника - сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим відповідно до статті 209 цього Кодексу, чи залишаються у розпорядженні сільськогосподарського підприємства відповідно до пункту 209.18 статті 209 цього Кодексу.

Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком".

2. У абзаці першому пункту 34 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" цифри та слова "1 липня 2015 року" замінити цифрами та словами "1 січня 2016 року".

3. У пункті 35 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення":

у абзаці першому цифри та слова "1 липня 2015 року" замінити цифрами та словами "1 січня 2016 року";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Період з 1 липня 2015 року до 1 січня 2016 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Внести до розділу II "Прикінцеві та перехідні" Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (Голос України, 2014, N 254, спецвипуск) наступні зміни:

у абзаці четвертому пункту 1 цифри та слова "1 липня 2015 року" замінити цифрами та словами "1 січня 2016 року";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Кабінету Міністрів України провести аналіз ефективності запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість та до 1 жовтня 2015 року надати до Верховної Ради України звіт про результати її запровадження у перехідний період, у якому має зокрема бути відображено інформацію щодо:

впливу на макроекономічні показники України системи електронного адміністрування податку на додану вартість;

можливих економічних ризиків у розрізі основних галузей економіки у зв'язку із запровадженням такої системи, зокрема зниження рівня рентабельності виробництва, показників ліквідності та платоспроможності платників податку.

впливу на банківську систему України запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість;

результатів проведення випробувань засобів інформатизації системи електронного адміністрування податку на додану вартість під час тестового режиму такої системи електронного адміністрування (виявлені помилки, недоліки в програмному забезпеченні, способи усунення недоліків тощо);

технічної готовності введення в експлуатацію засобів інформатизації повноцінної системи електронного адміністрування;

проведених навчань фахівців для забезпечення функціонування засобів інформатизації системи електронного адміністрування, рівень їх кваліфікації та спроможності забезпечити безперебійне функціонування таких засобів інформатизації.

Запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість приймається окремим рішенням Верховної Ради України за результатами звіту про ефективність її запровадження у перехідний період, яке набирає чинності не раніше 1 січня 2016 року".

3. Кабінетові Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос