Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий нотариуса как специального субъекта государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений

Проект закона Украины от 21.05.2015 № 2929
Дата рассмотрения: 21.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень нотаріуса як спеціального суб'єкта державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993 р., N 39, ст. 383) такі зміни:

Статтю 46-1 викласти в наступній редакції:

"Стаття 46-1. Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та який має печатку такого реєстратора, здійснює повноваження відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Нотаріус у випадках, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" має доступ та користується Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, здійснює пошук у ньому відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав та за його результатами формує витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який при вчиненні нотаріальної дії з нерухомим майном залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

Користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію або до якого звернулась заінтересована особа.

Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки має доступ та користується Державним земельним кадастром у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій щодо земельної ділянки (крім посвідчення заповіту) та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на земельну ділянку здійснює пошук у Державному земельному кадастрі відомостей про зареєстровану земельну ділянку та за його результатами за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру формує витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку, який підписує та посвідчує печаткою нотаріуса. Витяг залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

Користування Державним земельним кадастром здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію та/або здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно".

II. Внести до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 553) такі зміни:

1. У статті 3:

частину шосту викласти в наступній редакції:

Стаття 3. Засади державної реєстрації прав

"Будь-які правочини щодо нерухомого майна (відчуження, управління, оренда, іпотека тощо) вчиняються, якщо право власності чи інше речове право на таке майно зареєстровано згідно з вимогами цього Закону.

Це правило не поширюється на правочини щодо відчуження нерухомого майна, право власності на яке виникло до набрання чинності цим Законом та реєстрація якого була проведена відповідно до законів України, що діяли на момент їх виникнення";

2. У статті 6:

доповнити частину першу четвертим підпунктом:

Стаття 6. Система органів державної реєстрації прав

"нотаріуси (далі - органи державної реєстрації прав) ";

3. У статті 9:

Стаття 9. Державний реєстратор прав на нерухоме майно

підпункт дев'ятий пункту другого викласти в наступній редакції:

"Нотаріус як спеціальний суб'єкт здійснює всі функції державного реєстратора, крім передбачених пунктом 4 частини другої статті 9 цього Закону";

4. Статтю 14 викласти в наступній редакції:

Стаття 14. Реєстраційна справа

"1. Реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об'єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих прав.

Реєстраційна справа включає документи, на підставі яких вносилися відомості до Державного реєстру прав, які роздруковуються з Державного реєстру прав, розміщуються у порядку їх надходження і нумеруються.

Реєстраційній справі присвоюється реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна.

2. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом 10 років з дати закриття розділу у Державному реєстрі прав. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до Національного архівного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.

Реєстраційна справа в електронній формі підлягає довічному зберіганню в Державному реєстрі прав.

3. Витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Орган, у якому зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою. До реєстраційної справи долучається копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису документів, які вилучені.

У разі вилучення документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, до реєстраційної справи долучаються копія такої ухвали, а також опис документів, які були вилучені.

Документи, які вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, та підлягають негайному поверненню органу, у якому зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.

4. Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Міністерством юстиції України";

5. У статті 15:

Стаття 15. Порядок проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень

у пункті дев'ять частини першої слова "одночасно з вчиненням такої дії" замінити словами "в день вчинення такої дії";

пункт 10 частини першої викласти в такій редакції: "Державна реєстрація обтяжень прав на нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване у Державному реєстрі прав, іпотеки майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав. При державній реєстрації права власності на таке майно записи про обтяження та інші речові права, зареєстровані у спеціальному розділі Державного реєстру прав, переносяться до відповідної частини відкритого розділу Державного реєстру прав.";

частину 14 викласти у наступній редакції: "Форма і вимоги до заповнення заяв та запитів, що подаються до органу державної реєстрації прав, нотаріуса, а також форма і вимоги до оформлення рішень, що приймаються у зв'язку з проведенням державної реєстрації прав, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна та наданням інформації з Державного реєстру прав, установлюються відповідно до законодавства";

6. У статті 16:

Стаття 16. Подання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

абзац перший частини першої викласти в наступній редакції:

"Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень подається у паперовій або електронній формі до органу державної реєстрації прав";

абзац перший частини третьої викласти в наступній редакції:

"Разом із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у паперовій формі заявником подаються оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копії, засвідчені в установленому порядку";

частину 9 доповнити третім абзацом такого змісту:

"У разі придбання (передачі) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, державна реєстрація припинення обтяження проводиться на підставі заяви державного виконавця";

7. У статті 18:

Стаття 18. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

пункт перший частини першої першого після слова "майна" доповнити словами: "або при зміні адреси об'єкта нерухомого майна";

пункт сьомий частини першої викласти в наступній редакції:

"у разі поділу об'єкта нерухомого майна або виділу частки з об'єкта нерухомого майна або об'єднання об'єктів нерухомого майна або зміні часток в праві спільної часткової власності на нерухоме майно";

пункт дев'ятий частини першої викласти в наступній редакції:

"фізичним та юридичним особам у разі втрати Державного акта на право власності на земельну ділянку, виданого до набрання чинності цим Законом";

додати пункт десятий до частини першої наступного змісту:

"в інших випадках, встановлених законами України та іншими нормативно-правовими актами";

8. У статті 19:

Стаття 19. Підстави для державної реєстрації прав та їх обтяжень абзац третій частини третьої викласти в наступній редакції

"Державна реєстрація прав власності при спадкуванні, з подальшою видачею свідоцтва про право на спадщину, на об'єкти (індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них), що розташовані на територіях сільських рад та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, щодо яких раніше спадкодавцем не здійснювалася державна реєстрація прав власності, здійснюється на підставі довідки про відсутність реєстрації об'єкта та виписки із погосподарських книг, наданих виконавчим органом сільської ради (у разі, якщо такий орган не створений, - сільським головою) або відповідною архівною установою, а також інших документів, визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

9. У статті 24:

Стаття 24. Відмова у державній реєстрації прав та їх обтяжень

пункт другий частини першої після слова "прав" доповнити словами "крім випадків, встановлених частиною 7 статті 3 цього Закону";

10. У статті 28-1:

Стаття 28-1. Взаємодія органу державної реєстрації прав та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру

абзац другий пункту першого частини першої викласти в наступній редакції:

"для юридичної особи (резидента): найменування юридичної особи та податковий номер; для юридичної особи (нерезидента): найменування юридичної особи та країна реєстрації";

абзац другий пункту другого частини першої викласти в наступній редакції:

"для юридичної особи (резидента): найменування юридичної особи та податковий номер; для юридичної особи (нерезидента): найменування юридичної особи та країна реєстрації";

додати пункт п'ятий частини першої наступного змісту:

"реквізити документу, який є підставою виникнення або переходу або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

11. У статті 29:

Стаття 29. Плата за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав

додати пункт шостий частини першої в наступній редакції:

"Кабінетом Міністрів України може визначатись максимальний граничний розмір плати, що справляється при проведенні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно".

III. Доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, N 9 - 10, N 11 - 12, N 13, ст. 88 з наступними змінами та доповненнями N 233-VIII від 04.03.2015) статтею 205-2 такого змісту:

"Стаття 205-2. Відповідальність за підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Внесення особою, яка звернулася до органу державної реєстрації за державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації прав, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, -

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років.".

IV. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців із дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос