Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном владельце (контролере) юридического лица

Проект закона Украины от 19.05.2015 № 2896
Дата рассмотрения: 19.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 із наступними змінами):

1) абзац дев'ятий частини другої статті 17 доповнити словами "або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи", слова "її засновника, якщо засновник" замінити словами "її учасника (засновника), якщо учасник (засновник)";

2) у абзаці восьмому частини першої статті 24:

у першому реченні слова "її засновника, якщо засновник" замінити словами "її учасника (засновника), якщо учасник (засновник)", після слів "торгово-промислових палат,";

друге речення доповнити словами "релігійних організацій, державних та комунальних підприємств,";

доповнити реченням такого змісту: "У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її учасника (засновника), якщо учасник (засновник) - юридична особа, подаються відомості про його відсутність".

2. Пункт 1 частини сьомої статті 23 Закону України "Про громадські об'єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 1, ст. 1 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"1) зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань; зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) громадського об'єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом. Ця інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом".

3. Пункт 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 46, ст. 2048) викласти в такій редакції:

"2. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, зобов'язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) - юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) упродовж десяти місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Зазначені відомості не подаються:

1) юридичними особами, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до частини першої статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

2) юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники - фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

У разі неподання юридичною особою (крім юридичних осіб, зазначених в абзацах третьому - четвертому цього пункту) вказаної інформації у встановлений в цьому пункті строк, особи, відповідальні за подання такої інформації, притягуються до відповідальності згідно із законом".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос