Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления охраны природных территорий)

Проект закона Украины от 18.05.2015 № 2889
Дата рассмотрения: 01.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення охорони природних територій)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:

1. У Законі України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 30, ст. 201 із наступними змінами):

1) статтю 11:

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Забороняється знищення, добування та незаконне вилучення із природного середовища рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також погіршення чи знищення середовища перебування (зростання) видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України.".

3) у частині першій статті 19 слова "і селекційних" виключити.

2. У Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22 - 23, ст. 198) із наступними змінами):

1) статтю 26 доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10. Захистом від біологічного забруднення інтродукованими видами рослин;".

Пункти 10 та 11 вважати відповідно пунктами 11 та 12.

2) частину четверту статті 27 викласти в новій редакції:

"З територій, відведених під забудову населених пунктів, підприємств, споруд та інших об'єктів, будівництво доріг, трубопроводів, ліній електропередачі і зв'язку, а також з тих земель, що підлягають затопленню, залісенню, суцільним рубкам, рідкісні рослини і такі, що перебувають під загрозою зникнення, повинні бути пересаджені на ділянки з однотипними умовами місцезростання. Пересаджувати такі рослини зобов'язані юридичні або фізичні особи, які здійснюють ці рубки, забудову або залісення.".

3. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 17, ст. 99) із наступними змінами):

1) статтю 81 доповнити частиною третьою такого змісту:

"На ділянках, які підлягають залісенню або суцільним рубкам, рідкісні рослини і такі, що перебувають під загрозою зникнення, повинні бути пересаджені на ділянки з однотипними умовами місцезростання; пересаджувати такі рослини зобов'язані юридичні або фізичні особи, які здійснюють рубки або залісення.".

4. У Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України) (ВВР) 1992, N 34, ст. 502 із наступними змінами):

1) у абзаці третьому частини першої статті 16 після слова "лісокористування" доповнити словами "у тому числі проведення рубок головного користування та всіх видів поступових та суцільних рубок, вирубування дуплястих дерев, добування піску та гравію в річках та інших водоймах, збір хмизу, розміщення вуликів та пасік,";

2) у статті 18:

у абзаці третьому частини першої статті 18 після слів "з метою" доповнити словами "охорони біорізноманіття та";

у абзаці четвертому частини першої після слова "забороняється" доповнити словами "джипінг, авторалі,";

частину другу викласти в новій редакції:

"Зменшення заповідної зони або перенесення її кордонів (крім випадків розширення заповідної зони) не допускається; на кордонах заповідної зони встановлюються спеціальні знаки, дороги, які ведуть у заповідну зону, перекриваються шлагбаумами.";

3) у статті 21:

абзац третій частини першої після слова "вплинути на" доповнити словами "охорону біорізноманіття та", після слов "головного користування" додати "джипінг, авторалі, змагання по велосипедному спорту, меліоративний лов риби,";

4) доповнити частинами п'ятою та шостою такого змісту:

"Зменшення заповідної зони або перенесення її кордонів (крім випадків розширення заповідної зони) не допускається, на кордонах заповідної зони встановлюються спеціальні знаки, дороги, які ведуть у заповідну зону, перекриваються шлагбаумами.";

5) статтю 24 доповнити частиною третью такого змісту:

"Зменшення заповідної зони або перенесення її кордонів (крім випадків розширення заповідної зони) не допускається.";

6) у частині першій статті 26 слова "обмежується або" виключити, а після слова "забороняється" доповнити словами "рубки головного користування, суцільні, комбіновані та прохідні рубки, добування піску, гальки і гравію у водоймах, джипінг, автораллі,";

7) у частині першій статті 28 після слова "забороняється" доповнити словами "добування піску, гальки і гравію, джипінг, авторалі, мисливство, суцільні, комбіновані";

8) у частині другій статті 40 після слів "інших об'єктів" доповнити словами "суцільні, комбіновані та прохідні рубки, джипінг, автораллі, меліоративний лов риби, добування піску, гальки і гравію у водоймах, розміщення пасік та вуликів,";

5. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 24, ст. 189 із наступними змінами):

1) у статті 86:

частину першу викласти в новій редакції:

"На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглиблення дна для судноплавства, видобування корисних копалин (крім піску, гальки і гравію у руслах річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи.";

доповнити новою другою частиною такого змісту:

"Пісок, галька, гравій, вийняті у ході розчистки русел річок та робіт, пов'язаних з поглибленням дна річок для судноплавства, не можуть використовуватися для господарських потреб та мають бути переміщені в річищі даної річки нижче по течії.".

Частину другу вважати частиною третьою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос