Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие отношения, связанные с получением документов разрешительного характера

Проект закона Украины от 18.05.2015 № 2887
Дата рассмотрения: 18.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230; 2013 р., N 46, ст. 640):

1) у статті 26:

частину третю викласти в такій редакції:

"Робота з експериментальними тваринами з дослідною (науково-дослідною) метою проводиться науковими установами та вищими навчальними закладами, які включені до переліку наукових установ, вищих навчальних закладів, які проводять досліди на тваринах. Відповідальність за організацію роботи з експериментальними тваринами та її результати покладається на наукову установу та вищий навчальний заклад.";

у частині п'ятій цифри і слова "III - IV рівнів акредитації" замінити словами ", що здійснюють підготовку фахівців за рівнем не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідно до Закону України "Про вищу освіту";

доповнити статтю після частини п'ятої новими частинами такого змісту:

"До переліку наукових установ та вищих навчальних закладів, які проводять досліди на тваринах, включаються наукові установи та вищі навчальні заклади за наявності в них:

вольєра та/або біологічної клініки (віварію), розплідника або в разі їх відсутності - договору про використання вольєра та/або біологічної клініки (віварію), розплідника для проведення дослідів на тваринах;

наукового (науково-освітнього, науково-технічного, науково-виробничого тощо) підрозділу відповідного спрямування;

затверджених науковою (науково-технічною) радою планів (програм) наукових досліджень відповідного спрямування;

залучених для проведення дослідів на тваринах осіб з вищою медичною, ветеринарною, зоотехнічною, біологічною або фармацевтичною освітою, яким присуджено відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ступінь вищої освіти не нижчий бакалавра.

Перелік наукових установ та вищих навчальних закладів, які проводять досліди на тваринах, складається в електронній формі та оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки.".

У зв'язку з цим частини шосту - п'ятнадцяту вважати відповідно частинами восьмою - сімнадцятою;

2) у статті 31:

абзац другий виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"складення переліку наукових установ та вищих навчальних закладів, які проводять досліди на тваринах, та внесення до нього змін;";

абзац четвертий виключити;

3) статтю 311 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"затвердження порядку складення переліку наукових установ та вищих навчальних закладів, які проводять досліди на тваринах, та внесення до нього змін;".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим.

2. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2010 р., N 9, ст. 90; 2013 р., N 46, ст. 640; 2014 р., N 23, ст. 873):

1) статтю 8 доповнити абзацом такого змісту:

"затверджує форму повідомлення та обліку повідомлень про ввезення незареєстрованих ГМО та продукції, отриманої з використанням ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах або проведення державних апробацій (випробувань).";

2) статтю 81 доповнити абзацом такого змісту:

"веде облік повідомлень про ввезення незареєстрованих ГМО та продукції, отриманої з використанням ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах або проведення державних апробацій (випробувань), та розміщує перелік повідомлень на власному офіційному веб-сайті.";

3) статтю 82 виключити;

4) частину третю статті 16 викласти в такій редакції:

"Ввезення незареєстрованих ГМО та продукції, отриманої з використанням ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах або проведення державних апробацій (випробувань), здійснюється після:

отримання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, повідомлення сторони експорту про (можливе) умисне переміщення ГМО або продукції, отриманої з використанням ГМО, відповідно до положень Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття від 29 січня 2000 року;

отримання стороною імпорту позитивних результатів попередньої оцінки Комісією з біологічної та генетичної безпеки проведення генетично-інженерних робіт ризиків такого ввезення відповідно до частини четвертої статті 12 цього Закону;

подання стороною імпорту центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, повідомлення про ввезення незареєстрованих ГМО та/або продукції, отриманої з використанням ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах або проведення державних апробацій (випробувань).";

5) частину другу статті 18 доповнити абзацом такого змісту:

"неподанні або неналежному поданні повідомлення про ввезення незареєстрованих ГМО та/або продукції, отриманої з використанням ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах або проведення державних апробацій (випробувань).";

6) у частині першій статті 19 слова "на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей;" виключити, а цифру "8" замінити цифрою "9".

3. Пункти 55 і 148 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532; 2013 р., N 2, ст. 10), виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос