Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вступления в силу актов Кабинета Министров Украины

Проект закона Украины от 18.05.2015 № 2877
Дата рассмотрения: 18.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо набрання чинності актами Кабінету Міністрів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 12, ст. 101; 2014 р., N 4, ст. 61, N 31, ст. 1058):

1) у статті 23:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Оприлюднення та опублікування технічних регламентів";

частину першу після слів "технічний регламент" доповнити словами "оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та";

частину другу викласти в такій редакції:

"Для надання учасникам ринку можливості підготуватися до виконання вимог нового технічного регламенту, за винятком термінових обставин, зазначених у статті 24 цього Закону, технічний регламент, затверджений законом, набирає чинності не раніше ніж через 6 місяців з дня опублікування в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України", а технічний регламент, прийнятий Кабінетом Міністрів України, - не раніше ніж через 6 місяців з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.";

2) частину третю статті 24 викласти в такій редакції:

"Терміновий технічний регламент, прийнятий Кабінетом Міністрів України, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, опубліковується в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" і набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.".

2. Статтю 52 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222) викласти в такій редакції:

"Стаття 52. Набрання чинності актами Кабінету Міністрів України

1. Акти Кабінету Міністрів України набирають чинності з дня їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, якщо такими актами не встановлено пізніший строк набрання ними чинності, крім випадків визначення іншими законами порядку набрання чинності актами.

У випадках, передбачених законом, акти Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо такими актами не встановлено пізніший строк набрання ними чинності.

2. Постанови Кабінету Міністрів України з питань державної митної справи набирають чинності в порядку, визначеному Митним кодексом України.

3. Постанови Кабінету Міністрів України включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України.

4. Постанови Кабінету Міністрів України опубліковуються в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України" та газеті "Урядовий кур'єр" із зазначенням дати набрання ними чинності.".

3. У Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 14, ст. 96):

1) у частині другій статті 19:

після слів "Нормативно-правові акти" доповнити словами "(закони України, акти центральних органів виконавчої влади)";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, якими затверджуються технічні регламенти і процедури оцінки відповідності, набирають чинності у строк, визначений такими актами, але не раніше ніж через шість місяців з дня їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.";

2) у частині другій статті 21 слово "опубліковуються" замінити словами "оприлюднюються, у тому числі опубліковуються,".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 розділу I цього Закону, який набирає чинності одночасно із Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос