Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно обеспечения конституционных прав участников уголовного производства при определении и применении мер пресечения)

Проект закона Украины от 15.05.2015 № 2870
Дата рассмотрения: 15.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення конституційних прав учасників кримінального провадження при визначені та застосуванні запобіжних заходів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 9 - 10, стор. 474, стаття 88) такі зміни:

1. У статті 176:

- частину першу доповнити новим пунктом 4 такого змісту: "4) підписка про невиїзд;";

у зв'язку з цим пункти 4 та 5 відповідно вважати пунктами 5 та 6.

- частину п'яту викласти в новій редакції наступного змісту:

"5. Запобіжні заходи визначених пунктами 1 - 5 частини першої статті 176 не можуть бути застосовані до осіб, які обґрунтовано підозрюються або обвинувачуються у вчиненні особливо тяжкого злочину.".

2. Пункт 4 частини першої статті 177 виключити.

3. Доповнити новою статтею 180-1 такого змісту:

"Стаття 180-1. Підписка про невиїзд

"Підписка про невиїзд полягає у відібранні від підозрюваного або обвинуваченого письмового зобов'язання не відлучатися із зареєстрованого місця проживання чи перебування або з місця тимчасового знаходження без дозволу слідчого, прокурора, суду.

Якщо підозрюваний або обвинувачений порушить дану ним підписку про невиїзд, то вона може бути замінена більш суворим запобіжним заходом; про це підозрюваному або обвинуваченому повинно бути оголошено при відібранні від нього підписки про невиїзд.".

4. Частину першу статті 181 викласти в такій редакції:

"1. Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби, за виключенням випадків виклику для участі у процесуальних діях за рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

У разі необхідності отримання медичної допомоги, підозрюваний, обвинувачений має право залишати житло, повідомивши орган, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Під повідомленням слід розуміти подання адвокатом, представником або третіми особами, яким доручено здійснити зазначену дію письмового документу про необхідність надання медичної допомоги поза житлом підозрюваного, обвинуваченого із зазначенням адреси медичного закладу, до якого буде проводитись госпіталізація або в якому буде надаватись медична допомога. Після одержання такого повідомлення, орган, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження зобов'язаний невідкладно вжити заходів для забезпечення належного контролю за підозрюваним, обвинуваченим у місці надання медичної допомоги та по дорозі до їх розташування.

Порядок та фінансування заходів забезпечення контролю за підозрюваним, обвинуваченим у місці надання медичної допомоги та по дорозі до їх розташування визначається Кабінетом міністрів України.".

5. У статті 182:

- пункт третій та абзац другий частини п'ятої виключити;

- частину дев'яту викласти в такій редакції:

"9. Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, заставодавця, його представника, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. Повторне неприбуття в судове засідання зазначених осіб без поважних причин, в разі якщо вони були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.".

6. Частину сьому статті 194 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос