Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Добровольческом Украинском Корпусе

Проект закона Украины от 14.05.2015 № 2851
Дата рассмотрения: 14.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Добровольчий Український Корпус

Цей Закон визначає правові засади організації та порядок діяльності Добровольчого Українського Корпусу.

Стаття 1. Поняття і статус Добровольчого Українського Корпусу

Добровольчий Український Корпус - добровільне військове формування, утворене на підставі цього Закону, яке поєднує підпорядкованість органам державної влади та громадські ініціативи громадян України підвищувати свою військово-патріотичну підготовку і сприяти Збройним Силам України та іншим військовим формуванням в обороні України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону України.

Добровольчий Український Корпус є юридичною особою публічного права. Статут Добровольчого Українського Корпусу затверджується Верховною Радою України за поданням командира Добровольчого Українського Корпусу та Міністерства оборони України.

Добровольчий Український Корпус перебуває у сфері управління Міністерства оборони України. Міністерство оборони України видає за попереднім погодженням з командиром Добровольчого Українського Корпусу обов'язкові до виконання правові акти.

Добровольчий Український Корпус є позапартійною організацією. Діяльність політичних партій у Добровольчому Українському Корпусі, партійна агітація та пропаганда забороняються.

Добровольчий Український Корпус має свій формений одяг, прапор, герб, нашивку та іншу символіку, опис яких затверджується командиром Добровольчого Українського Корпусу.

Підрозділи Добровольчого Українського Корпусу можуть мати свої прапор, герб, які затверджуються командиром Добровольчого Українського Корпусу.

Стаття 2. Завдання Добровольчого Українського Корпусу

Основними завданнями та напрямами діяльності Добровольчого Українського Корпусу є:

забезпечення підготовки добровольців до оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону України;

сприяння Збройним Силам України та іншим законним військовим формуванням в обороні України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону України, шляхом участі в та/або забезпеченні проведення бойових дій, розвідувальної, контррозвідувальної, диверсійної, партизанської та іншої діяльності;

спортивне, оздоровче та військово-патріотичне виховання громадян України в дусі поваги до Української Держави, Українського народу, забезпечення та утвердження прав і свобод людини і громадянина.

Добровольчий Український Корпус в порядку, передбаченим цим Законом, може залучатися до:

забезпечення охорони громадського порядку;

забезпечення державної безпеки, у тому числі боротьби з тероризмом;

забезпечення охорони державного кордону України;

до охорони найбільш важливих державних об'єктів;

заходів із запобігання, припинення, подолання наслідків пожеж, стихійних лих, інших надзвичайних обставин.

Сприяння Добровольчого Українського Корпусу в обороні України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності здійснюється за погодженням між начальником Генерального штабу України та командиром Добровольчого Українського Корпусу у порядку, встановленому статутом Добровольчого Українського Корпусу.

Залучення Добровольчого Українського Корпусу до виконання завдань, передбачених частиною 2 цієї статті, здійснюється за погодженням між керівником відповідного органу державної влади (керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України) та командиром Добровольчого Українського Корпусу у порядку, встановленому статутом Добровольчого Українського Корпусу.

Стаття 3. Правова основа діяльності Добровольчого Українського Корпусу

Діяльність Добровольчого Українського Корпусу регулюється Конституцією України, цим Законом, іншими законами в межах, визначених цим Законом, статутом Добровольчого Українського Корпусу, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, інших центральних органів виконавчої влади, наказами командира Добровольчого Українського Корпусу.

Стаття 4. Плани і програма діяльності Добровольчого Українського Корпусу

Діяльність Добровольчого Українського Корпусу із забезпечення підготовки добровольців до оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону України, спортивного, оздоровчого та військово-патріотичного виховання громадян України в дусі поваги до Української Держави, Українського народу, забезпечення та утвердження прав і свобод людини і громадянина здійснюється у відповідності до статуту Добровольчого Українського Корпусу, планів і програми діяльності Добровольчого Українського Корпусу, інших актів.

Плани і програми діяльності Добровольчого Українського Корпусу затверджуються командиром Добровольчого Українського Корпусу за погодженням з Міністерством оборони України.

Стаття 5. Членство у Добровольчому Українському Корпусі

Доброволець - учасник (член) Добровольчого Українського Корпусу, який визнає цілі діяльності і статут Добровольчого Українського Корпусу, сплачує членські внески, бере участь у заходах, які проводяться Добровольчим Українським Корпусом, здійснює іншу діяльність на виконання статуту та інших правових актів Добровольчого Українського Корпусу.

Категорії добровольців Добровольчого Українського Корпусу:

дійсний доброволець;

почесний доброволець;

юний доброволець.

Дійсним добровольцем Добровольчого Українського Корпусу може бути громадянин України, який досяг 18 років.

Почесним добровольцем Добровольчого Українського Корпусу може бути громадянин України, іноземець або особа без громадянства, який досяг 18 років, і який має видатні заслуги перед Добровольчим Українським Корпусом.

Юним добровольцем Добровольчого Корпусу може бути громадянин України, який досяг 14 років.

Вступ до Добровольчого Українського Корпусу та вихід з нього є добровільними і здійснюється у порядку, передбаченому статутом Добровольчого Українського Корпусу.

Добровольці при виконанні ними завдань, передбачених пунктом 2 частини 1, частиною 2 статті 2 цього Закону, прирівнюються до співробітників відповідного органу державної влади, який здійснює залучення добровольців до виконання завдання, користуються відповідними правами і несуть відповідні обов'язки.

Орган державної влади, який залучає добровольців до виконання погодженого в порядку частин 3 і 4 статті 2 цього Закону завдання, забезпечує таких добровольців усіма необхідними засобами (засоби індивідуального захисту, зброя, боєприпаси, спеціальні засоби, спорядження тощо) у порядку та на аналогічному рівні забезпечення, встановленому профільним законодавством.

У випадку загибелі добровольця, отримання ним травми, поранення, захворювання або іншого ушкодження здоров'я при виконанні ним завдань, передбачених пунктом 2 частини 1, частиною 2 статті 2 цього Закону, доброволець та/або члени його сім'ї користуються усіма соціальним захистом, передбаченим відповідним профільним законодавством.

Добровольцем Добровольчого Українського Корпусу не може бути особа,

яка має алкогольну, наркотичну залежність або залежність від психотропних речовин;

яка має вади фізичного та/або психічного здоров'я, які перешкоджають повноцінно користуватися правами і нести обов'язки добровольця Добровольчого Українського Корпусу;

яка обмежена у дієздатності або визнана недієздатною;

яка перебуває на дійсній службі в інших законних військових формуваннях України (строковій службі або за контрактом);

яка при вступі до Добровольчого Українського Корпусу подала завідомо недостовірні відомості;

яка своїми діями або бездіяльність завдає або може завдати шкоди репутації Добровольчого Українського Корпусу та/або його добровольцям.

Повноваження добровольця починаються після складання ним урочистої присяги добровольця Добровольчого Українського Корпусу. Добровольцю Добровольчого Українського Корпусу видається посвідчення за зразком, затвердженим статутом Добровольчого Українського Корпусу.

Текст присяги добровольця Добровольчого Українського Корпусу затверджується статутом Добровольчого Українського Корпусу.

Членство добровольця у Добровольчому Українському Корпусі припиняється:

за письмовою заявою добровольця про свій вихід з Добровольчого Українського Корпусу. Повноваження добровольця припиняються з часу подання добровольцем заяви до штабу запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу;

за рішенням штабу Добровольчого Українського Корпусу - у випадку виявлення фактів, які є несумісними зі статусом добровольця Добровольчого Українського Корпусу (частина 1 і частина 10 цієї статті);

у зв'язку зі смертю.

Стаття 6. Права та обов'язки добровольців Добровольчого Українського Корпусу

Доброволець Добровольчого Українського Корпусу має право:

брати участь у діяльності та заходах Добровольчого Українського Корпусу відповідно до статуту, планів та програми діяльності Добровольчого Українського Корпусу, наказів командирів;

бути призначеним/обраним до органів управління Добровольчого Українського Корпусу;

перебувати у трудових відносинах з Добровольчим Українським Корпусом;

носити формений одяг, користуватися знаками розрізнення Добровольчого Українського Корпусу;

на соціальний захист на умовах та у випадках, передбачених цим Законом;

бути нагородженим за видатні заслуги в порядку, передбаченому статутом Добровольчого Українського Корпусу, або відмовитися від нагороди;

отримувати в порядку, передбаченим статутом Добровольчого Українського Корпусу, інформацію щодо діяльності Добровольчого Українського Корпусу;

реалізовувати інші права, надані чинним законодавством, статутом та іншими внутрішніми актами Добровольчого Українського Корпусу.

Доброволець Добровольчого Українського Корпусу повинен:

сприяти в порядку, передбаченим цим Законом, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в обороні України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону України шляхом участі та/або забезпеченні проведення бойових дій, розвідувальної, контррозвідувальної, диверсійної, партизанської та іншої діяльності;

брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку у порядку, передбаченому цим Законом;

брати участь у забезпеченні державної безпеки України, у порядку, передбаченому цим Законом;

брати участь у забезпеченні охорони державного кордону України у порядку, передбаченому цим Законом;

брати участь в охороні найбільш важливих державних об'єктів у порядку, передбаченому цим Законом;

брати участь у заходах із запобігання, припинення, подолання наслідків пожеж, стихійних лих, інших надзвичайних обставин у порядку, передбаченому цим Законом;

брати участь у військовій підготовці та патріотичному вихованні, які здійснюються Добровольчим Українським Корпусом за затвердженими планами і програмами;

негайно повідомляти свого безпосереднього командира про виявлені факти збройної агресії;

знати і дотримуватися положень цього та інших законів України, статуту та інших документів Добровольчого Українського Корпусу;

виконувати законні накази та інші завдання, які видаються в межах діяльності Добровольчого Українського Корпусу, невідкладно повідомляти особу, яка видала наказ або інше завдання, про неможливість виконання із зазначенням причин;

знати і дотримуватися правил поводження зі зброєю та боєприпасами, утримувати їх у належному стані, забезпечувати їх схоронність відповідно до вимог законодавства;

при виконанні завдань Добровольчого Українського Корпусу бути одягнутим у формений одяг, мати при собі посвідчення Добровольчого Українського Корпусу та знаки розрізнення;

сплачувати членські внески у встановленому розмірі та порядку;

невідкладно повідомляти штаб запасного батальйону про зміну будь-якої інформації в наданих анкетних даних;

виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, статутом та іншими внутрішніми актами Добровольчого Українського Корпусу.

Членство у Добровольчому Українському Корпусі не звільняє добровольця від необхідності виконання загального військового обов'язку.

Стаття 7. Структура Добровольчого Українського Корпусу

Загальна структура Добровольчого Українського Корпусу:

командир Добровольчого Українського Корпусу;

штаб Добровольчого Українського Корпусу;

запасні батальйони, які створюються і діють в межах адміністративної території кожної області;

командири запасних батальйонів;

штаби запасних батальйонів.

Командиром Добровольчого Українського Корпусу, командиром запасного батальйону, начальником штабу і членами штабу Добровольчого Українського Корпусу, начальником штабу і членами штабу запасного батальйону можуть бути виключно особи, які є добровольцями Добровольчого Українського Корпусу.

Стаття 8. Командир Добровольчого Українського Корпусу

Командиром Добровольчого Українського Корпусу може бути громадянин України, який досяг 30 років, має значний досвід у сфері військово-добровольчого руху, патріотичного виховання, брав безпосередню участь у військових діях та їх плануванні, користується повагою і визнанням у добровольців.

Командир Добровольчого Українського Корпусу призначається Президентом України за результатами рейтингового голосування, в якому беруть участь командири запасних батальйонів Добровольчого Українського Корпусу в порядку, встановленому статутом Добровольчого Українського Корпусу.

Командир Добровольчого Українського Корпусу підпорядковується Міністру оборони України, є його радником на громадських засадах за посадою.

В умовах особливого періоду командир Добровольчого Українського Корпусу підпорядковується начальнику Генерального штабу Збройних Сил України, є його радником на громадських засадах за посадою.

В умовах проведення антитерористичної операції командир Добровольчого Українського Корпусу підпорядковується керівнику Антитерористичного центру при Службі безпеки України, є його радником на громадських засадах за посадою.

У випадку створення Ставки Верховного Головнокомандувача України командир Добровольчого Українського Корпусу входить до її складу за посадою.

Командир Добровольчого Українського Корпусу здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень командира Добровольчого Українського Корпусу становить 5 (п'ять) років.

Стаття 9. Повноваження командира Добровольчого Українського Корпусу

Командир Добровольчого Українського Корпусу:

забезпечує організацію діяльності Добровольчого Українського Корпусу;

діє без довіреності як керівник та представляє Добровольчий Український Корпус перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами;

має право підпису від імені Добровольчого Українського Корпусу, у тому числі на правочинах;

затверджує за погодженням з Міністерством оборони України плани і програми діяльності Добровольчого Українського Корпусу, зокрема, плани і програми навчань, тренувань, зборів, вишколів, нормативів Добровольчого Українського Корпусу;

затверджує структуру Добровольчого Українського Корпусу, його запасних батальйонів;

затверджує внутрішні акти Добровольчого Українського Корпусу;

затверджує розміри членських внесків та порядку їх сплати;

призначає командирів запасних батальйонів Добровольчого Українського Корпусу та увільняє їх від виконання повноважень;

погоджує кандидатури начальників штабів запасних батальйонів Добровольчого Українського Корпусу;

спрямовує військове навчання і патріотичне виховання у Добровольчому Українському Корпусі, здійснює нагляд та контроль за ними;

керує фінансовим, матеріально-організаційним і військово-технічним забезпеченням Добровольчого Українського Корпусу, у тому числі зброєю, боєприпасами та спорядженням, здійснює нагляд та контроль за діяльністю штабу Добровольчого Українського Корпусу;

здійснює нагляд та контроль за збереженням зброї і боєприпасів;

представляє Міністру оборони України документи щодо фінансування потреб Добровольчого Українського Корпусу, проект бюджету Добровольчого Українського Корпусу, звіт про виконання бюджету;

здійснює нагляд та контроль за діяльністю штабу Добровольчого Українського Корпусу та його начальника, командирів і штабів запасних батальйонів Добровольчого Українського Корпусу, їх начальників;

має право вето щодо рішень штабу Добровольчого Українського Корпусу, його начальника;

має право вето щодо рішень командирів запасних батальйонів Добровольчого Українського Корпусу, штабів запасних батальйонів Добровольчого Українського Корпусу та їх начальників;

затверджує структуру і склад бойового батальйону Добровольчого Українського Корпусу на виконання завдань, передбачених пунктом 2 частини 1 статті 2 цього Закону;

погоджує залучення Добровольчого Українського Корпусу, його добровольців до виконання завдань, передбачених частиною 2 статті 2 цього Закону, затверджує структуру та склад групи запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу;

реалізує інші права та виконує обов'язки, передбачені цим Законом, статутом Добровольчого Українського Корпусу, іншими законодавчими актами.

На виконання своїх повноважень командир Добровольчого Українського Корпусу видає обов'язкові до виконання добровольцями накази.

Стаття 10. Штаб Добровольчого Українського Корпусу

Штаб Добровольчого Українського Корпусу є постійнодіючим, колегіальним органом Добровольчого Українського Корпусу, який здійснює поточне управління діяльністю Добровольчого Українського Корпусу.

Структура штабу Добровольчого Українського Корпусу, призначення до його складу та увільнення від виконання обов'язків здійснюється командиром Добровольчого Українського Корпусу за поданням начальника штабу Добровольчого Українського Корпусу.

Начальник штабу Добровольчого Українського Корпусу очолює штаб Добровольчого Українського Корпусу.

Начальник штабу Добровольчого Українського Корпусу призначається і увільняється від виконання повноважень командиром Добровольчого Українського Корпусу.

Начальник штабу Добровольчого Українського Корпусу підпорядковується командиру Добровольчого Українського Корпусу.

Начальник штабу і члени штабу Добровольчого Українського Корпусу здійснюють свої повноваження на постійній основі на підставі контракту, який укладається з Добровольчим Українським Корпусом.

Стаття 11. Повноваження штабу Добровольчого Українського Корпусу

Штаб Добровольчого Українського Корпусу:

складає проект бюджету Добровольчого Українського Корпусу, забезпечує виконання бюджету, складає звіт про його виконання;

приймає рішення щодо укладання договорів від імені Добровольчого Українського Корпусу;

здійснює управління та/або розпорядження грошовими коштами та майном Добровольчого Українського Корпусу;

організовує та забезпечує військове навчання і патріотичне виховання у Добровольчому Українському Корпусі;

організовує фінансове, матеріально-технічне, організаційне та військово-технічне забезпечення Добровольчого Українського Корпусу, у тому числі зброєю, боєприпасами та спорядженням;

організовує отримання, розподілення та збереження зброї, боєприпасів і спорядження;

вирішує питання поточної діяльності Добровольчого Українського Корпусу;

розробляє проекти внутрішніх актів Добровольчого Українського Корпусу;

виконує накази, завдання та інші доручення командира Добровольчого Українського Корпусу, забезпечує їх виконання зі сторони добровольців.

Рішення штабу Добровольчого Українського Корпусу приймається на його засіданнях і оформлюються протоколом засідання або витягом з протоколу засідання.

Стаття 12. Начальник штабу Добровольчого Українського Корпусу

Начальник штабу Добровольчого Українського Корпусу:

на час тимчасової відсутності або неможливості виконання повноважень виконує обов'язки командира Добровольчого Українського Корпусу, про що командир або штаб Добровольчого Українського Корпусу приймає відповідне рішення;

організовує, спрямовує діяльність членів штабу Добровольчого Українського Корпусу, здійснює контроль за виконанням ними своїх обов'язків;

представляє штаб Добровольчого Українського Корпусу перед командиром Добровольчого Українського Корпусу, запасними батальйонами, їх командирами;

На час тимчасової відсутності або неможливості виконання повноважень начальником штабу Добровольчого Українського Корпусу його повноваження виконує інша особа, призначена командиром Добровольчого Українського Корпусу. У випадку неможливості призначення такої особи командиром Добровольчого Українського Корпусу обов'язки начальника штабу виконує секретар останнього засідання штабу Добровольчого Українського Корпусу або інша особа, тимчасово обрана на засіданні штабу Добровольчого Українського Корпусу.

Стаття 13. Запасні батальйони Добровольчого Українського Корпусу

Запасний батальйон Добровольчого Українського Корпусу є базовою структурною одиницею Добровольчого Українського Корпусу, яка створена та діє в межах адміністративної області. У кожній області може бути створено та діяти лише один запасний батальйон Добровольчого Українського Корпусу.

Доброволець Добровольчого Українського Корпусу може перебувати у складі тільки одного запасного батальйону за місцем свого фактичного проживання.

Запасний батальйон Добровольчого Українського Корпусу є юридичною особою, яка створюється Добровольчим Українським Корпусом, і діє на підставі цього Закону та статуту Добровольчого Українського Корпусу.

Запасний батальйон Добровольчого Українського Корпусу:

веде облік добровольців Добровольчого Українського Корпусу, які перебувають у складі запасного батальйону;

здійснює навчання, інструктаж, тренування, проводить збори та інші заходи з питань військової підготовки та патріотичного виховання добровольців за планами і програмою діяльності Добровольчого Українського Корпусу;

бере участь у формуванні бойових батальйонів Добровольчого Українського Корпусу;

здійснює охорону громадського порядку за наказом командира Добровольчого Українського Корпусу;

бере участь у забезпеченні державної безпеки України за наказом командира Добровольчого Українського Корпусу;

здійснює охорону державного кордону України за наказом командира Добровольчого Українського Корпусу;

бере участь в охороні найбільш важливих державних об'єктів за наказом командира Добровольчого Українського Корпусу;

бере участь у заходах із запобігання, припинення та подолання наслідків пожеж, стихійних лих, інших надзвичайних обставин за наказом командира Добровольчого Українського Корпусу.

Стаття 14. Командир запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу

Командиром запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу може бути громадянин України, який досяг 21 року, має значний досвід у сфері військово-добровольчого руху, патріотичного виховання, брав безпосередню участь у військових діях та їх плануванні, користується повагою і визнанням у добровольців.

Командир запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу підпорядковується командиру Добровольчого Українського Корпусу та є відповідальним перед ним.

Командир запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу призначається та увільняється командиром Добровольчого Українського Корпусу.

Командир запасного батальйону здійснює свої повноваження на постійній основі за контрактом, який укладається з Добровольчим Українським Корпусом.

Стаття 15. Повноваження командира запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу

Командир запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу:

забезпечує організацію діяльності запасного батальйону відповідно до статуту Добровольчого Українського Корпусу, чинного законодавства України, наказів командира Добровольчого Українського Корпусу;

діє без довіреності як керівник та представляє запасний батальйон перед командиром, начальником штабу та штабом Добровольчого Українського Корпусу, іншими запасними та бойовими батальйонами Добровольчого Українського Корпусу, перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами;

має право підпису від імені запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу, у тому числі на правочинах;

подає на затвердження командира Добровольчого Українського Корпусу кандидатуру начальника штабу запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу;

за поданням начальника штабу запасного батальйону затверджує склад штабу запасного батальйону;

пропонує командиру Добровольчого Українського Корпусу добровольців до складу групи резервного батальйону, які залучаються до виконання погоджених командиром Добровольчого Українського Корпусу завдань, передбачених частиною 2 статті 2 цього Закону;

пропонує командиру Добровольчого Українського Корпусу добровольців, які делегуються зі складу запасного батальйону до бойового батальйону Добровольчого Українського Корпусу, у тому числі направляються на ротацію;

здійснює нагляд та контроль за дотриманням добровольцями запасного батальйону правил поводження зі зброєю та боєприпасами, їх збереженням та охороною;

здійснює нагляд та контроль за організацією військової підготовки та патріотичного виховання у запасному батальйоні відповідно до статуту, планів і програм діяльності Добровольчого Українського Корпусу;

здійснює нагляд та контроль за організацією фінансового, матеріально-організаційного і військово-технічного забезпечення запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу, у тому числі зброєю, боєприпасами та спорядженням;

представляє командиру Добровольчого Українського Корпусу пропозиції щодо фінансування потреб запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу;

представляє командиру Добровольчого Українського Корпусу звіти щодо фінансової діяльності запасного батальйону, у тому числі в частині виконання бюджету запасного батальйону;

щомісяця надає командиру Добровольчого Українському Корпусу звіти про всі надходження та витрати майна і грошових коштів запасного батальйону за попередній місяць;

затверджує структуру штабу запасного батальйону за поданням начальника штабу запасного батальйону;

може подавати на розгляд командира Добровольчого Українського Корпусу пропозиції щодо структури запасного батальйону;

може подавати на розгляд командира Добровольчого Українського Корпусу пропозиції щодо вдосконалення планів і програми діяльності Добровольчого Українського Корпусу, планів і програм навчань, тренувань, зборів, вишколів, нормативів;

може подавати на розгляд командира Добровольчого Українського Корпусу пропозиції щодо кандидатур тренерів, інструкторів, які можуть залучатися до тренінгів, навчань, тренувань та інструктажів у Добровольчому Українському Корпусі;

в межах своїх повноважень видає обов'язкові до виконання в межах запасного батальйону накази, завдання та інші доручення;

має право вето щодо рішень штабу запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу;

реалізує інші права та виконує обов'язки, передбачені цим Законом, статутом і внутрішніми актами Добровольчого Українського Корпусу, іншими законодавчими актами.

Стаття 16. Штаб запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу

Штаб запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу є постійнодіючим, колегіальним органом запасного батальйону, який здійснює поточне управління його діяльністю.

Структура штабу запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу, призначення до його складу та увільнення від виконання обов'язків здійснюється командиром запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу за поданням начальника штабу запасного батальйону.

Начальник штабу запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу очолює штаб відповідного запасного батальйону.

Начальник штабу запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу призначається і увільняється від виконання повноважень командиром запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу за погодженням з командиром Добровольчого Українського Корпусу.

Начальник штабу запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу підпорядковується командиру запасного батальйону.

Начальник штабу і члени штабу запасного батальйону здійснюють свої повноваження на постійній основі на підставі контракту, який укладається з Добровольчим Українським Корпусом.

Стаття 17. Повноваження штабу запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу

Штаб запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу:

розглядає заяви про вступ до Добровольчого Українського Корпусу, вихід з його складу, приймає щодо них рішення;

приймає рішення про виключення з Добровольчого Українського Корпусу;

веде облік добровольців запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу;

організовує та забезпечує військове навчання і патріотичне виховання у запасному батальйоні відповідно до статуту, планів і програм діяльності Добровольчого Українського Корпусу;

складає проект бюджету запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу, забезпечує виконання бюджету, складає звіт про його виконання;

вирішує питання поточної діяльності запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу;

розробляє проекти внутрішніх актів запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу;

виконує накази, інші завдання командира запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу, забезпечує їх виконання зі сторони добровольців;

може пропонувати командиру запасного батальйону кандидатури добровольців до групи резервного батальйону, які можуть залучатися до виконання погоджених командиром Добровольчого Українського Корпусу завдань, передбачених частиною 2 статті 2 цього Закону;

може пропонувати командиру запасного батальйону кандидатури добровольців, які делегуються зі складу запасного батальйону до бойового батальйону Добровольчого Українського Корпусу, у тому числі направляються на ротацію;

організовує і забезпечує дотримання добровольцями запасного батальйону правил поводження зі зброєю та боєприпасами, їх збереженням та охороною;

організовує та забезпечує проведення військової підготовки і патріотичного виховання у запасному батальйоні відповідно до статуту, планів і програм діяльності Добровольчого Українського Корпусу;

займається організацією фінансового, матеріально-організаційного і військово-технічного забезпечення запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу, у тому числі зброєю та боєприпасами;

надає командиру запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу пропозиції щодо фінансування потреб запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу;

надає командиру запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу звіти щодо фінансової діяльності запасного батальйону, у тому числі в частині виконання бюджету запасного батальйону;

може подавати на розгляд командира Добровольчого Українського Корпусу пропозиції щодо вдосконалення діяльності запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу;

розробляє проекти внутрішніх актів запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу;

виконує накази та інші завдання командира запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу, забезпечує їх виконання зі сторони добровольців.

Рішення штабу запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу приймається на його засіданнях і оформлюються протоколом засідання або витягом з протоколу засідання.

Стаття 18. Начальник штабу запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу

Начальник штабу запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу:

на час тимчасової відсутності або неможливості виконання повноважень виконує обов'язки командира запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу, про що командир або штаб запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу приймає відповідне рішення;

організовує, спрямовує діяльність членів штабу запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу, здійснює контроль за виконанням ними своїх обов'язків;

представляє штаб запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу перед командиром запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу, командиром і штабом Добровольчого Українського Корпусу, іншими запасними батальйонами, їх командирами і штабами.

На час тимчасової відсутності або неможливості виконання повноважень начальником штабу запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу його повноваження виконує інша особа, призначена командиром запасного батальйону за погодженням з командиром Добровольчого Українського Корпусу. У випадку неможливості призначення такої особи командиром запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу обов'язки начальника штабу запасного батальйону виконує секретар останнього засідання штабу запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу або інша особа, тимчасово обрана на засіданні штабу запасного батальйону.

Стаття 19. Бойові батальйони Добровольчого Українського Корпусу

Бойовий батальйон - тимчасове структурне утворення Добровольчого Корпусу, яке утворюється командиром Добровольчого Українського Корпусу на виконання завдання начальника Генерального штабу Збройних Сил України для сприяння в обороні України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону України, шляхом участі та/або забезпеченні проведення бойових дій, розвідувальної, контррозвідувальної, диверсійної, партизанської та іншої діяльності.

Командир Добровольчого Українського Корпусу призначає командира бойового батальйону і штаб бойового батальйону за поданням командира бойового батальйону.

Структура і склад бойового батальйону затверджується командиром Добровольчого Українського Корпусу за поданням командира відповідного бойового батальйону.

Сформований командиром Добровольчого Українського Корпусу бойовий батальйон передається у підпорядкування начальника Генерального штабу Збройних Сил України на час виконання поставленого ним завдання зі сприяння обороні України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, забезпеченню державної безпеки і захисту державного кордону України, шляхом участі в та/або забезпеченні проведення бойових дій, розвідувальної, контррозвідувальної, диверсійної, партизанської та іншої діяльності.

Озброєння та спорядження добровольців бойового батальйону Добровольчого Українського Корпусу забезпечується Генеральним штабом Збройних Сил України.

Бойовий батальйон Добровольчого Українського Корпусу розформовується командиром Добровольчого Українського Корпусу після отримання від начальника Генерального штабу Збройних Сил України повідомлення про виконання поставленого перед бойовим батальйоном завдання.

Участь добровольця у бойовому батальйоні Добровольчого Українського Корпусу до його розформування звільняє добровольця від виконання загального військового обов'язку та обов'язків з мобілізації.

Стаття 20. Групи резервного батальйону Добровольчого Українського Корпусу

Група резервного батальйону Добровольчого Українського Корпусу - тимчасове структурне утворення резервного батальйону Добровольчого Корпусу, яке утворюється командиром Добровольчого Українського Корпусу в порядку частини 4 статті 2 цього Закону на час виконання погодженого завдання.

Командир Добровольчого Українського Корпусу призначає старшого групи резервного батальйону за поданням командира відповідного резервного батальйону Добровольчого Українського Корпусу.

Командир Добровольчого Українського Корпусу затверджує структуру і склад групи резервного батальйону за поданням командира відповідного запасного батальйону Добровольчого Українського Корпусу.

Старший групи резервного батальйону Добровольчого Українського Корпусу здійснює загальне керівництво та управління відповідною групою резервного батальйону.

Сформована група резервного батальйону Добровольчого Українського Корпусу на час виконання погодженого завдання передається у безпосереднє підпорядкування керівника органу державної влади (керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України), з ініціативи якого було створено відповідну групу резервного батальйону.

Озброєння та спорядження добровольців групи резервного батальйону Добровольчого Українського Корпусу здійснюється в порядку, передбаченому частиною 8 статті 5 цього Закону.

Стаття 21. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення Добровольчого Українського Корпусу

На виконання мети і завдань своєї діяльності Добровольчий Український Корпус може набувати майно у власність, володіти, користуватися і розпоряджатися майном у порядку, встановленому чинним законодавством.

Управління майном здійснюється органами управління Добровольчого Українського Корпусу в межах їхніх повноважень, визначених цим Законом і статутом Добровольчого Українського Корпусу.

Діяльність Добровольчого Українського Корпусу, розміщення його структурних утворень здійснюється на матеріально-технічній та організаційній основі Товариства сприяння обороні України на безоплатній основі.

Добровольчий Український Корпус, його запасні і бойові батальйони діють без мети отримання прибутку, ведуть бухгалтерський облік і подають звітність у порядку, встановленому чинним законодавством.

Добровольчий Український Корпус може відчужувати або передавати у володіння чи користування інших осіб майно, яке перебуває у власності, володінні або користуванні Добровольчого Українського Корпусу, лише якщо таке майно неможливо або недоцільно використовувати в цілях діяльності Добровольчого Українського Корпусу.

Добровольчий Український Корпус не може відчужувати майно, набуте від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, або набуте за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, без попереднього погодження особи, яка надала таке майно у власність Добровольчого Українського Корпусу.

На виконання завдань своєї діяльності Добровольчий Український Корпус може:

укладати договори;

створювати, володіти і користуватися спортивними секціями, тренувальними та спортивними майданчиками, стрілецькими тирами, майстернями, магазинами, будинками і базами відпочинку, спортивними базами, місцями громадського харчування тощо;

засновувати, видавати газети, журнали, підручники, довідники, інші друковані, у тому числі інтернет-видання;

здійснювати збір коштів (пожертвувань, благодійної допомоги тощо), у тому числі шляхом проведення платних заходів;

засновувати з метою виконання завдань своєї діяльності юридичні особи;

брати кредити, позики, іншу поворотну фінансову допомогу;

здійснювати інші не заборонені чинним законодавством повноваження на виконання завдань своєї діяльності.

Добровольчий Український Корпус не має права:

забезпечувати своїм майном зобов'язання фізичних та юридичних осіб;

бути учасником повного або командитного товариства.

Добровольчий Український Корпус не несе відповідальність за зобов'язаннями добровольців, добровольці не несуть відповідальність за зобов'язаннями Добровольчого Українського Корпусу.

Стаття 22. Фінансова основа діяльності Добровольчого Українського Корпусу

Добровольчий Український Корпус фінансується за рахунок:

державного та місцевих бюджетів;

членських внесків;

коштів, отриманих від виконання договорів;

пожертвувань, благодійної допомоги, іншої безповоротної фінансової допомоги;

інших коштів, отриманих законним способом.

Кошти, які виділяються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, використовуються Добровольчим Українським Корпусом за їх цільовим призначенням.

Фінансова діяльність Добровольчого Українського Корпусу здійснюється на підставі бюджету, який затверджується Міністерством оборони України за поданням командира Добровольчого Українського Корпусу. У випадку незатвердження станом на перший день календарного року бюджету Добровольчого Українського Корпусу - його фінансова діяльність здійснюється на основі проекту бюджету без врахування надходжень з державного та місцевих бюджетів.

Бюджет Добровольчого Українського Корпусу складається із загального бюджету Добровольчого Українського Корпусу, бюджету його запасних і бойових батальйонів.

Джерелами надходження і витрат бюджету запасного батальйону можуть бути:

членські внески;

пожертвування, благодійна допомога, інша безповоротна фінансова допомога;

кошти, які надійшли від Добровольчого Українського Корпусу.

Кошти, які надійшли до запасного батальйону з інших, крім передбачених частиною 5 цієї статті джерел, невідкладно перераховуються на рахунок Добровольчого Українського Корпусу.

Стаття 23. Озброєння та спорядження у діяльності Добровольчого Українського Корпусу

Міністерство оборони України забезпечує Добровольчий Український Корпус зброєю, боєприпасами та спорядженням, необхідними для реалізації планів і програм діяльності Добровольчого Українського Корпусу. Порядок такого забезпечення затверджується спільним наказом Міністерства оборони України і командира Добровольчого Українського Корпусу.

Доброволець має право використовувати в цілях цього Закону зброю:

право на володіння якою він отримав в установленому чинним законодавством порядку;

надану Добровольчим Українським Корпусом в порядку частини 1 цієї статті;

надану Генеральним штабом Збройних Сил України в порядку частини 5 статті 19 цього Закону;

надану органами державної влади в порядку частини 6 статті 20 цього Закону;

набуту при виконанні бойових завдань у складі бойового батальйону Добровольчого Українського Корпусу - до часу розформування бойового батальйону.

Добровольчий Український Корпус веде реєстр озброєння, яке є у розпорядженні Добровольчого Українського Корпусу в порядку, передбаченому законодавством про зброю та статутом Добровольчого Українського Корпусу.

Стаття 24. Контроль за діяльністю Добровольчого Українського Корпусу

Контроль за дотриманням Добровольчим Українським Корпусом, його запасними і бойовими батальйонами вимог законодавства, у тому числі у сфері фінансового, матеріально-технічного та організаційного забезпечення, здійснює Міністерство оборони України.

Стаття 25. Відповідальність у Добровольчому Українському Корпусі

Доброволець Добровольчого Українського Корпусу несе відповідальність за невиконання законних наказів та інших законних завдань командира Добровольчого Українського Корпусу, командира запасного та/або бойового батальйону Добровольчого Українського Корпусу, старшого групи резервного батальйону.

Доброволець Добровольчого Українського Корпусу не несе відповідальності за невиконання незаконних наказів та інших незаконних завдань.

Доброволець не несе відповідальності за невиконання наказів, які спрямовані на послаблення обороноздатності України, її державної безпеки, на непротивлення збройній агресії, у тому числі наказів щодо складання зброї та здачі у полон.

Прикінцеві положення.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Першим командиром Добровольчого Українського Корпусу призначається Президентом України чинний командир Добровольчого Українського Корпусу.

Особи, які призначаються на посади, передбачені частиною 2, 4, 5 статті 7 цього Закону, вперше при створенні Добровольчого Українського Корпусу та його запасних батальйонів, автоматично набувають статусу добровольця Добровольчого Українського Корпусу.

Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом розробити і подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону.

Кабінету Міністрів України, Міністерству оборони України, іншим органам центральної виконавчої влади привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Міністерству оборони України разом із командиром Добровольчого Українського Корпусу протягом місяця з дня його призначення розробити і подати на затвердження Верховної Ради України статут Добровольчого Українського Корпусу.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос