Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социально-психологической реабилитации участников боевых действий, принимавших участие в антитеррористической операции

Проект закона Украины от 13.05.2015 № 2838
Дата рассмотрения: 13.05.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 6, ст. 19):

у статті 34:

1) у підпункті 2 пункту а частини першої після слів "війни та праці" доповнити словами "учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції,";

2) пункт а частини першої доповнити підпунктом 5 такого змісту:

"5) організація умов для соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції";

3) пункт б частини першої доповнити підпунктом 17 такого змісту:

"17) організація умов для соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, в тому числі створенні центрів соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції";

2. У Законі України "Про соціальні послуги" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст. 358):

статтю 7 доповнити абзацом такого змісту:

"учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції";

3. У Законі України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2 - 3, ст. 36):

1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

"центр соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції - заклад соціального захисту, що створюється для стаціонарного або денного перебування інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги".

2) абзац шостий статті 5 викласти у такій редакції:

"забезпечує реабілітаційним установам, в тому числі центрами соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, незалежно від їх відомчого підпорядкування, типу і форми власності рівні умови для здійснення реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів";

3) абзац восьмий статті 9 викласти у такій редакції:

"здійснює методологічне забезпечення, організовує впровадження реабілітаційних заходів, визначає напрями фінансування для забезпечення потреби в технічних та інших засобах реабілітації, автомобілях, санаторно-курортному лікуванні, соціальній, трудовій та професійній реабілітації інвалідів, організовує створення центрів соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції";

4) абзац четвертий статті 10 викласти у такій редакції:

"розробку галузевих програм розвитку системи реабілітації інвалідів, соціально психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, а також участь у розробці таких міжгалузевих програм";

5) абзац сьомий статті 10 викласти у такій редакції:

"затвердження типових положень про реабілітаційні установи, в тому числі центри соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, положень (статутів) реабілітаційних установ своєї сфери управління";

6) абзаци другий і третій статті 11 викласти у такій редакції:

"вживають заходів щодо розширення мережі реабілітаційних установ, центрів соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, у тому числі шляхом створення недержавних реабілітаційних установ;

організують виконання державних програм у сфері реабілітації інвалідів, в тому числі інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції";

7) абзац сьомий статті 11 викласти у такій редакції:

"затверджують положення (статути) реабілітаційних установ комунальної форми власності, в тому числі центрів соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, погоджують положення (статути) реабілітаційних установ недержавної форми власності, в тому числі центрів соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції";

8) статтю 12 доповнити абзацом такого змісту:

"установи соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції".

9) доповнити статтею 16-1 такого змісту:

"Стаття 16-1. Державна типова програма соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції

Державна типова програма соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, встановлює гарантований державою перелік послуг з медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, побутової і соціальної реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, які надаються інваліду, дитині-інваліду з урахуванням фактичних потреб залежно від віку, статі, виду захворювання безоплатно або на пільгових умовах.

Державна типова програма соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, за участю інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління системою реабілітації інвалідів, з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організацій інвалідів.

Державна типова програма соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, і порядок її реалізації погоджуються Радою у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України та затверджуються Кабінетом Міністрів України".

10) у статті 18 після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

"Інвалідам, учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, і які проходять реабілітацію в центрах соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, державної і комунальної форм власності, надається безоплатне медичне обслуговування".

11) доповнити статтею 40-1 такого змісту:

"Стаття 40-1. Соціально-психологічна реабілітація інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції

Психологічна реабілітація здійснюється за наявності психологічних проблем, пов'язаних з участю у бойових діях, та у випадках виявлення порушень та/або відхилень у психічній діяльності, поведінці інваліда, учасника бойових дій, який приймав участь в антитерористичній операції.

Медико-соціальні експертні комісії або реабілітаційні установи проводять психологічну діагностику особистості інваліда, учасника бойових дій, який приймав участь в антитерористичній операції, визначають в індивідуальній програмі реабілітації інваліда методи, засоби, строки і процедуру їх психологічної реабілітації (консультування, корекції, профілактики, професійної освіти), організують сихопрофілактичну та психокорекційну роботу з сім'єю інваліда, учасника бойових дій, який приймав участь в антитерористичній операції. При здійсненні психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції з відхиленнями у психічній сфері навчають прийомів, методів саморегуляції, самовиховання, самонавчання з метою зниження в реальних умовах життєдіяльності негативних психічних станів, формування позитивних мотивацій, соціальних установок на життя та професію.

Соціальна реабілітація спрямовується на оптимізацію і коригування ставлення інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції до своїх вад, становища в сім'ї та суспільстві, виховання у них навичок до самообслуговування, адаптацію в навколишньому середовищі.

Соціальна реабілітація передбачає навчання інваліда, інваліда, учасника бойових дій, який приймав участь в антитерористичній операції основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до потреб інваліда, інваліда, учасника бойових дій, який приймав участь в антитерористичній операції, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію для інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції з метою вироблення та підтримання навичок автономного проживання, стереотипів безпечної поведінки, опанування навичками захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та отримання навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення автономного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою (соціальний, медичний, юридичний супровід, побутові послуги), протезування, забезпечення інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортне лікування відповідно до медичних показань.

Інваліди, учасники бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції з важкими формами інвалідності, які згідно з медичним висновком потребують постійного стороннього догляду, забезпечуються соціальним, педагогічним і психологічним патронажем (повсякденною допомогою) за місцем проживання (вдома).

У разі необхідності послуги з соціального і педагогічного патронажу надають виїзні реабілітаційні бригади.

Соціальна реабілітація здійснюється відповідно до індивідуальних програм реабілітації інваліда та в разі необхідності супроводжується медичним спостереженням за інвалідами, учасниками бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції дітьми-інвалідами".

4. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 p., N 45, ст. 425 із наступними змінами):

статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

"соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, виконання програм соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції".

5. У Законі України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 37, ст. 453; 2010 р., N 8, ст. 62; N 31, ст. 418):

статтю 20 доповнити абзацом такого змісту:

"на функціонування всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів, центрів соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, окрім підпункту 2 пункту I, який вступає в дію з 1 січня 2016 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону;

розробити державну типову програма соціально-психологічної реабілітації інвалідів, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос