Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно удешевления стоимости газа для населения

Проект закона Украины от 13.05.2015 № 2835
Дата рассмотрения: 12.11.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення вартості газу для населення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 252.20 статті 252:

в абзаці двадцять третьому цифри "70" замінити цифрами "29";

абзац двадцять шостий доповнити словами "однією із сторін яких є господарські товариства, у статутному капіталі яких є державна частка акцій (часток, паїв), їхні дочірні підприємства, та/або підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких є частка державних, у тому числі казенних підприємств, та/або частка акцій (часток, паїв) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка акцій (часток, паїв), або об'єднання таких юридичних осіб";

в абзаці двадцять восьмому цифри "55" замінити цифрами "29";

в абзаці двадцять дев'ятому цифри "28" замінити цифрами "14".

2. У розділі XX "Перехідні положення":

підрозділ 91 доповнити пунктом 2 такого змісту:

"2. Тимчасово, до 1 квітня 2016 року, встановлюється ставка рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, визначена пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу, за природний газ, що відповідає умові, визначеній у пункті 252.24 цієї статті, видобутий з покладів до 5000 метрів у розмірі 70 відсотків";

у підпункті 1.3.2 пункту 29 підрозділу 10 цифру "4" замінити цифрою "0".

II. Прикінцеві та перехідні положення:

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Обчислення податкових зобов'язань з рентної плати за користуванням надрами для видобування природного газу за нормами цього Закону, здійснюється, починаючи з календарного кварталу, в якому набрав чинності цей Закон.

2. Кабінету Міністрів України, на підставі даних моніторингу обсягів споживання природного газу населенням та моніторингу цін на імпортний газ, провести перегляд соціальної норми споживання природного газу з 1 лютого 2016 року.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос